Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-063/09-02 P.P.H.U. HOMER Grzegorz Pyć

RPLU.01.02.00-06-063/09-02 P.P.H.U. HOMER Grzegorz Pyć

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-063/09-02

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności P.P.H.U. HOMER Grzegorz Pyć przez zakupy nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz wprowadzenie nowej usługi cięcia materiałów strumieniem wody

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1250756.18

Wydatki kwalifikowalne: 1152059.56

Dofinansowanie: 737318.11

Dofinansowanie UE: 626720.39

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. HOMER Grzegorz Pyć

NIP beneficjenta: 7121316993

Kod pocztowy: 20-122

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/15/2011


RPLU.01.02.00-06-046/09-00 Bożena Chęć

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-046/09-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnego sprzętu i wartości niematerialnych i prawnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 98332.76

Wydatki kwalifikowalne: 98332.76

Dofinansowanie: 68832.93

Dofinansowanie UE: 58507.99

Nazwa beneficjenta: Bożena Chęć

NIP beneficjenta: 9461734609

Kod pocztowy: 20-358

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2010

Data zakończenia realizacji: 5/30/2011


RPLU.01.01.00-06-054/10-01 RS Pracownia Plastyczna Piotr Moszyński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-054/10-01

Tytuł projektu: Rozwój firmy RS Pracownia Plastyczna poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 61869

Wydatki kwalifikowalne: 50300

Dofinansowanie: 35210

Dofinansowanie UE: 29928.5

Nazwa beneficjenta: RS Pracownia Plastyczna Piotr Moszyński

NIP beneficjenta: 7121382636

Kod pocztowy: 20-619

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/12/2011

Data zakończenia realizacji: 1/29/2015


RPLU.01.02.00-06-031/12-01 Pracownia Protetyczno – Ortodontyczna Marcin Ireneusz Antos

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-031/12-01

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności poprzez wprowadzenie do firmy innowacyjnej technologii CAD-CAM.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 545832.38

Wydatki kwalifikowalne: 545302.24

Dofinansowanie: 327181.33

Dofinansowanie UE: 278104.13

Nazwa beneficjenta: Pracownia Protetyczno – Ortodontyczna Marcin Ireneusz Antos

NIP beneficjenta: 9222617013

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015muzeum w sobiborze, hoga.pl, max von sydow filmy, bitwa pod bredą, przepisy prawa autorskiego, agnostyk wikipedia, parulski szermierz, film dla nastolatków 2017, prezentacja na 11 listopada, informacyjnym, dodatek za wychowawstwo przedszkole, rolna lub monetarna krzyżówka, awans zawodowy nauczyciela rozporządzenie, koncert na narodowym 2017, wizjonerka, www firma gov pl wyszukiwarka przedsiębiorców…

Opublikowano

RPLU.01.06.00-06-026/11-00 ISK Engineering Sp. z o.o.

RPLU.01.06.00-06-026/11-00 ISK Engineering Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.06.00-06-026/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej maszyny do aplikacji tynków strukturalnych szansą rozwoju firmy ISK Engeenering

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 487064.01

Wydatki kwalifikowalne: 390545

Dofinansowanie: 273381.5

Dofinansowanie UE: 232374.27

Nazwa beneficjenta: ISK Engineering Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7742481613

Kod pocztowy: 20-306

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/20/2011

Data zakończenia realizacji: 11/15/2012


RPLU.01.06.00-06-014/10-05 STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski M.Staniszewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.06.00-06-014/10-05

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych formulacji i technologii produkcji deweloperów fluorescencyjnych oraz VIS w postaci proszków. zawiesin i roztworów do wizualizacji śladów substancji potowo-tłuszczowych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Jastków

Wartość ogółem: 463529.6

Wydatki kwalifikowalne: 391880

Dofinansowanie: 274316

Dofinansowanie UE: 233168.6

Nazwa beneficjenta: STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski M.Staniszewski

NIP beneficjenta: 7121038471

Kod pocztowy: 20-724

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/24/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


RPLU.01.05.00-06-123/09-05 Jolanta Byczek – Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „JOLA”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-123/09-05

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę wypożyczalni sprzętu narciarskiego oraz budynku obsługi turystycznej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Kazimierz Dolny

Wartość ogółem: 3777357.35

Wydatki kwalifikowalne: 2724567.87

Dofinansowanie: 1907197.49

Dofinansowanie UE: 1621117.86

Nazwa beneficjenta: Jolanta Byczek – Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „JOLA”

NIP beneficjenta: 7161173548

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/25/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


RPLU.01.05.00-06-214/10-05 CAR HI-FI A.B. Kot Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-214/10-05

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup. remont i wyposażenie nieruchomości lokalowej z przeznaczeniem na obiekt turystyczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1123431.48

Wydatki kwalifikowalne: 957646.31

Dofinansowanie: 574587.76

Dofinansowanie UE: 488399.59

Nazwa beneficjenta: CAR HI-FI A.B. Kot Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7121019893

Kod pocztowy: 20-064

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/3/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


RPLU.01.06.00-06-025/11-02 Dariusz Kozak/P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.06.00-06-025/11-02

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego sprzętu w celu doposażenia zaplecza do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych pił tarczowych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Lubartów

Wartość ogółem: 422405.82

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 240000

Dofinansowanie UE: 204000

Nazwa beneficjenta: Dariusz Kozak/P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak

NIP beneficjenta: 7141746099

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Chlewiska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/6/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


RPLU.01.03.00-06-084/08-02 Medicum Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-084/08-02

Tytuł projektu: Utworzenie nowego centrum stomatologicznego przez MEDICUM Sp. z o.o. w celu zwiększania dostępności pacjentów do nowoczesnych usług medycznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 953130.02

Wydatki kwalifikowalne: 951977

Dofinansowanie: 666383.9

Dofinansowanie UE: 566426.31

Nazwa beneficjenta: Medicum Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9462322122

Kod pocztowy: 20-371

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/27/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 11/7/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2009wladimir wysocki, auschwitz praca, wierusz kowalski malarz, 44 festiwal filmów fabularnych w gdyni, 1 maja święto, zbior starotestamentowych piesni, szkoły tysiąclatki, prado w madrycie krzyżówka, from poland with love, mój pierwszy letni obóz, poetyka ściśniętego gardła, saganensis, cień gwiazdy książka, przeszczep serca religa, urz stypendium, mit o orfeuszu i eurydyce wikipedia, zabobon synonim, śladami historii, muzeum pułaskiego, plan nowej huty…

Opublikowano

RPMA.02.01.00-14-052/11-03 Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina”

RPMA.02.01.00-14-052/11-03 Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.02.01.00-14-052/11-03

Tytuł projektu: „Kompleksowa informatyzacja placówek Stowarzyszenia „Po Pierwsze Rodzina”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.02.00.00

Działanie: RPMA.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 74180.37

Wydatki kwalifikowalne: 74180.37

Dofinansowanie: 63053.32

Dofinansowanie UE: 63053.32

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina”

NIP beneficjenta: 5251034619

Kod pocztowy: 01-515

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/28/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


RPMA.02.01.00-14-001/10-05 Samorząd Województwa Mazowieckiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.02.01.00-14-001/10-05

Tytuł projektu: Internet Dla Mazowsza

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.02.00.00

Działanie: RPMA.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrowski

Gmina: Ostrów Mazowiecka

Wartość ogółem: 1397506.26

Wydatki kwalifikowalne: 1137147.24

Dofinansowanie: 1112471.15

Dofinansowanie UE: 966575.16

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego

NIP beneficjenta: 5252087227

Kod pocztowy: 03-719

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/31/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPMA.01.05.00-14-204/13-04 NOVA-GIPS SPÓŁKA AKCYJNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-204/13-04

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowatorskich płyt i narożników do wykończeniowych robót budowlanych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Bodzanów

Wartość ogółem: 2152500

Wydatki kwalifikowalne: 1750000

Dofinansowanie: 749875

Dofinansowanie UE: 637393.75

Nazwa beneficjenta: NOVA-GIPS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7743215486

Kod pocztowy: 09-400

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


2012 Produkcja Betonów Robert Kowalski

Numer umowy/aneksu/decyzji: 2012

Tytuł projektu: 4/1/2010

Program Operacyjny: 5/31/2011

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.08.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Radzymin

Wartość ogółem: 1296015.04

Wydatki kwalifikowalne: 1058810.92

Dofinansowanie: 635286.55

Dofinansowanie UE: 539993.56

Nazwa beneficjenta: Produkcja Betonów Robert Kowalski

NIP beneficjenta: 1250210710

Kod pocztowy: 05-250

Miejscowość: Radzymin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem. wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom. wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/7/

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPMA.02.01.00-14-001/09-03 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w partnerstwie ze 142 bibliotekami publicznymi. gminnymi i powiatowymi działającymi na terenie Województwa Mazowieckiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.02.01.00-14-001/09-03

Tytuł projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego. dzięki rozbudowie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB II)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.02.00.00

Działanie: RPMA.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żuromiński

Gmina: Kuczbork-Osada

Wartość ogółem: 26648.32

Wydatki kwalifikowalne: 26141.06

Dofinansowanie: 22219.9

Dofinansowanie UE: 22219.9

Nazwa beneficjenta: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w partnerstwie ze 142 bibliotekami publicznymi. gminnymi i powiatowymi działającymi na terenie Województwa Mazowieckiego

NIP beneficjenta: 5261287150

Kod pocztowy: 00-553

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012olesna czechy, teoria szczęścia einstein, orkiestra symfoniczna instrumenty, 3 maja co się wydarzyło, zbigniew herbert u wrót doliny, wykształcenie jarosława kaczyńskiego, radom muzeum malczewskiego, gabinet wielka brytania, zamojszczyzna mapa, róża żeromski, rozporządzenie ministra, wkroczenie armii czerwonej do polski 1939, przebieg przewrotu majowego, tapiseria hasło do krzyżówki, opera narodowa sala moniuszki, stefan okrzei, sala koncertowa akademii muzycznej, dobranocki prl…

Opublikowano

RPLU.05.04.00-06-003/11-03 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

RPLU.05.04.00-06-003/11-03 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.04.00-06-003/11-03

Tytuł projektu: Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków

Wartość ogółem: 2204359.39

Wydatki kwalifikowalne: 1787144.77

Dofinansowanie: 1500236.54

Dofinansowanie UE: 1500236.54

Nazwa beneficjenta: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

NIP beneficjenta: 1132316427

Kod pocztowy: 03-734

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 16 Kolej

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


RPLU.05.02.00-06-051/09-02 Miasto Dęblin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.02.00-06-051/09-02

Tytuł projektu: Poprawa dostępu do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg na Osiedlu Wiślana- Żwica w Dęblinie – I Etap

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Dęblin

Wartość ogółem: 5274181.7

Wydatki kwalifikowalne: 5092532.53

Dofinansowanie: 2546266.26

Dofinansowanie UE: 2546266.26

Nazwa beneficjenta: Miasto Dęblin

NIP beneficjenta: 5060026098

Kod pocztowy: 08-530

Miejscowość: Dęblin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


RPLU.03.02.00-06-013/10-02 Miasto Tomaszów Lubelski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.03.02.00-06-013/10-02

Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.03.00.00

Działanie: RPLU.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Lubelski – miasto

Wartość ogółem: 11503945.36

Wydatki kwalifikowalne: 11502910.96

Dofinansowanie: 8627182.07

Dofinansowanie UE: 8627182.07

Nazwa beneficjenta: Miasto Tomaszów Lubelski

NIP beneficjenta: 9211981749

Kod pocztowy: 22-600

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/11/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


RPLU.04.01.00-06-010/12-04 Powiat Kraśnicki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-010/12-04

Tytuł projektu: Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Kraśnik – miasto

Wartość ogółem: 5981137.65

Wydatki kwalifikowalne: 5950108.65

Dofinansowanie: 5057592.31

Dofinansowanie UE: 5057592.31

Nazwa beneficjenta: Powiat Kraśnicki

NIP beneficjenta: 7151716935

Kod pocztowy: 23-210

Miejscowość: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/30/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


RPLU.04.01.00-06-041/09-07 Powiat Parczewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-041/09-07

Tytuł projektu: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Gmina: Siemień

Wartość ogółem: 482503.98

Wydatki kwalifikowalne: 442699.05

Dofinansowanie: 376294.19

Dofinansowanie UE: 376294.19

Nazwa beneficjenta: Powiat Parczewski

NIP beneficjenta: 5391437872

Kod pocztowy: 21-200

Miejscowość: Parczew

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/15/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPLU.04.01.00-06-058/09-05 Powiat Lubelski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-058/09-05

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Głusk

Wartość ogółem: 440969.26

Wydatki kwalifikowalne: 440130.02

Dofinansowanie: 374110.52

Dofinansowanie UE: 374110.52

Nazwa beneficjenta: Powiat Lubelski

NIP beneficjenta: 7122807434

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011pole legnickie, ug bogdaniec, zachęta synonim, okrągły stól, gmina marki, potomkowie królów polski, monte cassiono, cechy kościoła, portret damy, wodecki śmierć, pieśni żołnierskie i patriotyczne, francis bacon obrazy, wymień represje stosowane przez reżimy totalitarne, etapy dojścia hitlera do władzy, józef franczak ps. lalek…

Opublikowano

RPLU.01.04.01-06-114/12-00 Attyla Władysław Kardasz. Jacek Kardasz Spółka Jawna

RPLU.01.04.01-06-114/12-00 Attyla Władysław Kardasz. Jacek Kardasz Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.01-06-114/12-00

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku produkcyjnego Drukarni Attyla sp.j w Zamościu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 395445

Wydatki kwalifikowalne: 306500

Dofinansowanie: 190581.69

Dofinansowanie UE: 161994.43

Nazwa beneficjenta: Attyla Władysław Kardasz. Jacek Kardasz Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9220001880

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/28/2014


RPLU.01.03.00-06-284/11-01 WIR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-284/11-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności WIR-BUD S.C. dzięki zakupowi ciągu technologicznego do produkcji ZEObetonu oraz pustaka stropowego ZEOteriva.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Ryki

Wartość ogółem: 2548703.51

Wydatki kwalifikowalne: 2022500

Dofinansowanie: 809000

Dofinansowanie UE: 687650

Nazwa beneficjenta: WIR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5060067565

Kod pocztowy: 08-500

Miejscowość: Zalesie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/2/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


RPLU.01.03.00-06-249/11-01 Piekarnia Grela Witold

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-249/11-01

Tytuł projektu: Inwestycja w innowacyjne urządzenia piekarnicze

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Chełm

Wartość ogółem: 636559.25

Wydatki kwalifikowalne: 517527.84

Dofinansowanie: 258763.92

Dofinansowanie UE: 219949.33

Nazwa beneficjenta: Piekarnia Grela Witold

NIP beneficjenta: 5630003936

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/30/2014


RPLU.01.03.00-06-180/09-03 Agencja Wydawniczo-Reklamowa „MAGIC” Alina Łagodowska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-180/09-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności AW-R MAGIC poprzez budowę hali produkcyjnej oraz unowocześnienie parku maszynowego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 5096810.76

Wydatki kwalifikowalne: 3932701.86

Dofinansowanie: 1999778.89

Dofinansowanie UE: 1699812.05

Nazwa beneficjenta: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „MAGIC” Alina Łagodowska

NIP beneficjenta: 7120051972

Kod pocztowy: 20-234

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


RPLU.01.03.00-06-051/13-01 Ośrodek Medyczny DMP Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-051/13-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Ośrodka Medycznego DMP poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie cyfrowej diagnostyki obrazowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1088999.99

Wydatki kwalifikowalne: 1088999.99

Dofinansowanie: 446489.99

Dofinansowanie UE: 379516.49

Nazwa beneficjenta: Ośrodek Medyczny DMP Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9461813102

Kod pocztowy: 20-952

Miejscowość: Lublin

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/3/2014

Data zakończenia realizacji: 9/28/2014panstwowy fundusz celowy, bizon płock, warszawa remonty kamienic, mniejszość niemiecka w polsce tradycje, czym dla człowieka może być przyroda, diagnoza społeczna definicja, mur z kamienia, mr nobody gdzie obejrzeć, plan kościoła gotyckiego, andrzej kopiczyński nie żyje, dywizjon 303 arkady fiedler, dni będzina 2019, dwie korony cały film za darmo, tomik wierszy broniewskiego, tabela m, j słowacki testament mój, jan paweł 2 po angielsku, majówka w warszawie, muzeum rogalin, gora św anny, generator raportów plemiona…

Opublikowano

POIS.13.01.00-00-069/08-12 Warszawski Uniwersytet Medyczny

POIS.13.01.00-00-069/08-12 Warszawski Uniwersytet Medyczny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.13.01.00-00-069/08-12

Tytuł projektu: Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.13.00.00

Działanie: POIS.13.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 44755492.31

Wydatki kwalifikowalne: 37316932.85

Dofinansowanie: 37316932.85

Dofinansowanie UE: 31719392.92

Nazwa beneficjenta: Warszawski Uniwersytet Medyczny

NIP beneficjenta: 5250005828

Kod pocztowy: 02-091

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIS.12.01.00-00-038/10-00 Szpital Powiatowy w Chrzanowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-038/10-00

Tytuł projektu: Podniesienie dostępności do SOR Szpitala Pow. w Chrzanowie przez budowę lądowiska dla śmigłowców

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat chrzanowski

Gmina: Chrzanów

Wartość ogółem: 619575.02

Wydatki kwalifikowalne: 619575.02

Dofinansowanie: 526638.77

Dofinansowanie UE: 526638.77

Nazwa beneficjenta: Szpital Powiatowy w Chrzanowie

NIP beneficjenta: 6281916916

Kod pocztowy: 32-500

Miejscowość: Chrzanów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat chrzanowski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIS.12.02.00-00-041/08-01 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.02.00-00-041/08-01

Tytuł projektu: Zakup i instalacja SPECT-CT oraz modernizacja ośrodka medycyny nuklearnej w Oddziale Klinicznym Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 7224699.75

Wydatki kwalifikowalne: 7212005.65

Dofinansowanie: 7212005.65

Dofinansowanie UE: 6130204.8

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

NIP beneficjenta: 6751199442

Kod pocztowy: 31-501

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011potrawy bozonarodzeniowe w polsce, sekretarz generalny rady europy, 2 luty swieto, mamerki bunkry, obraz społeczeństwa polskiego w weselu rozprawka, wydarzenia 2019, kraków muzeum narodowe wyspiański, pps przywódca, gminy żydowskie w polsce, zuzanna przypkowska, pitbull nowe porządki anna mucha, art 282, leonard bernstein, kulturalność, muzeum piastów śląskich w brzegu…

Opublikowano

RPMA.01.06.00-14-008/11-03 Europejski Bank Inwestycyjny

RPMA.01.06.00-14-008/11-03 Europejski Bank Inwestycyjny

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.06.00-14-008/11-03

Tytuł projektu: Fundusz Powierniczy – JESSICA dla Województwa Mazowieckiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Gmina: Jabłonna Lacka

Wartość ogółem: 62226.89

Wydatki kwalifikowalne: 62226.89

Dofinansowanie: 62226.89

Dofinansowanie UE: 52892.86

Nazwa beneficjenta: Europejski Bank Inwestycyjny

NIP beneficjenta: 0

Kod pocztowy: 00-078

Miejscowość: Luksemburg

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: bez szczególnej formy prawnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2016


RPMA.01.05.00-14-348/14-03 BGM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-348/14-03

Tytuł projektu: Rozwój oraz wzrost konkurencyjności spółki BGM Pharma w oparciu o nowe i ulepszone produkty dla branży kosmetycznej i weterynaryjnej na bazie propolisu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 1788288.61

Wydatki kwalifikowalne: 1453893.18

Dofinansowanie: 696414.83

Dofinansowanie UE: 591952.61

Nazwa beneficjenta: BGM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6342825764

Kod pocztowy: 26-604

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


RPMA.01.05.00-14-514/14-02 FILM DISTRICT Remigiusz Przełożny

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-514/14-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do produkcji filmów w nowatorskiej technice tworzenia obrazu filmowego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Jedlińsk

Wartość ogółem: 2163041.1

Wydatki kwalifikowalne: 1691408

Dofinansowanie: 794961.76

Dofinansowanie UE: 675717.49

Nazwa beneficjenta: FILM DISTRICT Remigiusz Przełożny

NIP beneficjenta: 6762216411

Kod pocztowy: 03-938

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/8/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015plastyk dąbrowa górnicza, zbrodnia katyńska referat, polityka stalina, charles francuski piosenkarz, trzy krzyże gdańsk, dawniej fajka, wojciech pokora aktor, pożar szpitala psychiatrycznego w górnej grupie, hymn polski kto napisał, wołodino, rozmieszczenie organów, wyscig z pokoju, koniec powstania styczniowego, trzej filozofowie, archiwum wojskowe w gdyni, kino niezależne filmy, kościół rewolucji łódź, henryk v anglia, mapa lwowa do pobrania, teatr telewizji 2018, niemiecka dziewczyna, pienin, dworzec kolejowy przemyśl, zmiennicy piosenka, zamosc starowka, zawieszenie broni, lech wałęsa życiorys…

Opublikowano

RPKP.05.05.00-04-103/13-01 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Serwis-Centrum” sp. z o.o.

RPKP.05.05.00-04-103/13-01 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Serwis-Centrum” sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-103/13-01

Tytuł projektu: Wzmocnienie pozycji rynkowej P.W. „Serwis-Centrum” sp. z o.o. poprzez udział w Międzynarodowych Targach Hodowli Zwierząt Agroferma 2015 w Moskwie.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 64213.22

Wydatki kwalifikowalne: 53262.62

Dofinansowanie: 45273.22

Dofinansowanie UE: 38482.23

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Serwis-Centrum” sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9531386327

Kod pocztowy: 85-831

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/3/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


RPKP.05.02.01-04-137/08-03 TORMEC REDUKTOR P. Mariański. D. Tomicki. Z. Wiśniewski Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-137/08-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TORMEC Reduktor sp.j. poprzez stworzenie linii montażu przekładni.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 292839.72

Wydatki kwalifikowalne: 242962.88

Dofinansowanie: 170074.01

Dofinansowanie UE: 144562.91

Nazwa beneficjenta: TORMEC REDUKTOR P. Mariański. D. Tomicki. Z. Wiśniewski Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 8792350919

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010friedrich eberhardt, 48-316 łambinowice, łazienki królewskie warszawa, kościół ormiański w polsce, co to praca organiczna, obręby ewidencyjne łódź, za drutami śmierci pdf, polskie obiekty na liscie unesco, rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego 2019, legenda o rzeszowie, państwa neutralne podczas i wojny światowej, w którym roku była 2 wojna światowa, firma microsoft, pałace jelenia góra, stanisław wyspiański krótka biografia, spośród 1200 stołów wyprodukowanych przez firmę ze szczebrzeszyna aż 108 miało, statek waza, wybrzeże teatr, streszczenie szczegółowe, historia 20 wieku…