Opublikowano

POPW.05.02.00-18-004/12-06 Województwo Podkarpackie.

POPW.05.02.00-18-004/12-06 Województwo Podkarpackie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-18-004/12-06

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podkarpackie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Nowa Sarzyna

Wartość ogółem: 2817718.47

Wydatki kwalifikowalne: 2653234.44

Dofinansowanie: 2520572.71

Dofinansowanie UE: 2255249.27

Nazwa beneficjenta: Województwo Podkarpackie.

NIP beneficjenta: 8133315014

Kod pocztowy: 35-010

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/25/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POPW.04.01.00-26-007/12-02 Województwo Świętokrzyskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.04.01.00-26-007/12-02

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.04.00.00

Działanie: POPW.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Gmina: Osiek

Wartość ogółem: 12783761.84

Wydatki kwalifikowalne: 11613457.07

Dofinansowanie: 9871438.51

Dofinansowanie UE: 9871438.51

Nazwa beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie

NIP beneficjenta: 9591293724

Kod pocztowy: 25-516

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POPT.01.01.00-00-432/14-00 Ministerstwo Finansów. Departament Instytucji Płatniczej. Jednostka odpowiedzialna za otrzymywanie płatności z KE

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-432/14-00

Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Audytowej. Jednostki odpowiedzialnej za otrzymywanie i przekazywanie płatności oraz weryfikację zasady dodatkowości w MF w 2014 roku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 16714000

Wydatki kwalifikowalne: 16714000

Dofinansowanie: 14206900

Dofinansowanie UE: 14206900

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Finansów. Departament Instytucji Płatniczej. Jednostka odpowiedzialna za otrzymywanie płatności z KE

NIP beneficjenta: 5260250274

Kod pocztowy: 00-916

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POPW.04.01.00-20-006/11-03 Województwo Podlaskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.04.01.00-20-006/11-03

Tytuł projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.04.00.00

Działanie: POPW.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Gmina: Nowogród

Wartość ogółem: 33543820.04

Wydatki kwalifikowalne: 29749877.45

Dofinansowanie: 25287395.83

Dofinansowanie UE: 25287395.83

Nazwa beneficjenta: Województwo Podlaskie

NIP beneficjenta: 5422542016

Kod pocztowy: 15-888

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POPW.04.01.00-06-008/12-04 Miasto Biłgoraj

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.04.01.00-06-008/12-04

Tytuł projektu: Budowa Obwodnicy Północnej w Biłgoraju

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.04.00.00

Działanie: POPW.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Biłgoraj – miasto

Wartość ogółem: 34244702.01

Wydatki kwalifikowalne: 30914162.92

Dofinansowanie: 26277038.48

Dofinansowanie UE: 26277038.48

Nazwa beneficjenta: Miasto Biłgoraj

NIP beneficjenta: 9181992813

Kod pocztowy: 23-400

Miejscowość: Biłgoraj

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015biblioteka wrocław uwr, wybory kontraktowe, festiwal dwa teatry 2017, george a. romero, tyniecki klasztor benedyktynów, epelplin, wystrój grobu, gora sw.anny, nimoz szkolenia, il gesu rzut, cesar baldaccini, ewokuje, dwór jagiellonów na wawelu, benedykt imię, mieszkania hetmańska, orlęta lwowskie notatka, sachsenhausen lista więźniów, oflag ii d gross born…

Opublikowano

RPMA.01.07.00-14-001/09-08 Samorząd Województwa Mazowieckiego

RPMA.01.07.00-14-001/09-08 Samorząd Województwa Mazowieckiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.07.00-14-001/09-08

Tytuł projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Ożarów Mazowiecki

Wartość ogółem: 594372.37

Wydatki kwalifikowalne: 592410.1

Dofinansowanie: 500289.84

Dofinansowanie UE: 500289.84

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego

NIP beneficjenta: 5252087227

Kod pocztowy: 03-719

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/24/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPMA.01.06.00-14-008/11-03 Europejski Bank Inwestycyjny

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.06.00-14-008/11-03

Tytuł projektu: Fundusz Powierniczy – JESSICA dla Województwa Mazowieckiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przasnyski

Gmina: Chorzele

Wartość ogółem: 80006

Wydatki kwalifikowalne: 80006

Dofinansowanie: 80006

Dofinansowanie UE: 68005.1

Nazwa beneficjenta: Europejski Bank Inwestycyjny

NIP beneficjenta: 0

Kod pocztowy: 00-078

Miejscowość: Luksemburg

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: bez szczególnej formy prawnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2016próba złota 583 wikipedia, nieznana historia polski, maraton solidarności 2018, przebudowa wawelu, powódź 2010 przyczyny i skutki, na nitkę o długości 40 cm nawleczono 10 białych, podsiadlo taco, polka stulecia, kolędy polskie teksty, działdowo, działdowski, warmińsko-mazurskie, kamien węgielny, drobniutki ostry kawałek drewna, wpisz poziomo nazwy pomieszczeń i sprzętów przedstawionych na ilustracjach, konstytucja 3 maja założenia, nowe epifanie 2020, miasto nad ina, maspex logo, stare cmentarze…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-256/13-03 Zakład Mechaniczno Elektryczny „TOBZAMER” Stanisław Tobiasz

RPMA.01.05.00-14-256/13-03 Zakład Mechaniczno Elektryczny „TOBZAMER” Stanisław Tobiasz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-256/13-03

Tytuł projektu: Rozwój zakładu poprzez wprowadzenie zmian procesu produkcyjno-usługowego z zakresu obróbki skrawaniem w oparciu o nowoczesne. innowacyjne technologie – zakup nowych maszyn i urządzeń

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1866949.79

Wydatki kwalifikowalne: 1469250.01

Dofinansowanie: 697893.75

Dofinansowanie UE: 593209.68

Nazwa beneficjenta: Zakład Mechaniczno Elektryczny „TOBZAMER” Stanisław Tobiasz

NIP beneficjenta: 5240310406

Kod pocztowy: 04-713

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/3/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


RPMA.01.05.00-14-133/13-03 Katarzyna Rdest. Janusz Rdest prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Elkat s.c.”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-133/13-03

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności Elkat s.c. poprzez dywersyfikację produkcji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Wartość ogółem: 1163443.46

Wydatki kwalifikowalne: 903279.78

Dofinansowanie: 374861.11

Dofinansowanie UE: 318631.94

Nazwa beneficjenta: Katarzyna Rdest. Janusz Rdest prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Elkat s.c.”

NIP beneficjenta: 5342228714

Kod pocztowy: 05-840

Miejscowość: Brwinów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/7/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


RPMA.01.05.00-14-169/11-01 Bogusława Kądziela. Magdalena Kądziela prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Easy-Pack Spółka Cywilna”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-169/11-01

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności Easy-Pack S.C. poprzez zakup maszyny produkcyjnej wraz z oprogramowaniem

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Brwinów

Wartość ogółem: 1139229.08

Wydatki kwalifikowalne: 925000

Dofinansowanie: 402375

Dofinansowanie UE: 342018.75

Nazwa beneficjenta: Bogusława Kądziela. Magdalena Kądziela prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Easy-Pack Spółka Cywilna”

NIP beneficjenta: 5342368639

Kod pocztowy: 05-840

Miejscowość: Domaniew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPMA.01.05.00-14-018/13-03 Italian Fashion by Guazzone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-018/13-03

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Italian Fashion by Guazzone Sp. z o.o. poprzez inwestycje w innowacyjne środki trwałe

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Zielonka

Wartość ogółem: 941560.02

Wydatki kwalifikowalne: 756878.3

Dofinansowanie: 302751.32

Dofinansowanie UE: 257338.62

Nazwa beneficjenta: Italian Fashion by Guazzone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1250000964

Kod pocztowy: 05-220

Miejscowość: Zielonka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPMA.01.05.00-14-177/11-03 TACHO-Niedzielski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-177/11-03

Tytuł projektu: Dywersyfikacja usług świadczonych przez firmę poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnych technologii

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrowski

Gmina: Ostrów Mazowiecka

Wartość ogółem: 1031385.9

Wydatki kwalifikowalne: 838525.12

Dofinansowanie: 335410.04

Dofinansowanie UE: 285098.53

Nazwa beneficjenta: TACHO-Niedzielski

NIP beneficjenta: 7591582864

Kod pocztowy: 07-300

Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


RPMA.01.05.00-14-254/14-02 Synektik Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-254/14-02

Tytuł projektu: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Synektik Spółka Akcyjna poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w dziedzinie radiologii i medycyny nuklearnej oraz wdrożenia do produkcji nowego radiofarmaceutyku [18F]fluorocholiny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 873839.76

Wydatki kwalifikowalne: 709000

Dofinansowanie: 354500

Dofinansowanie UE: 301325

Nazwa beneficjenta: Synektik Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5213197880

Kod pocztowy: 00-710

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat kozienicki

Gmina: Sieciechów

Wartość ogółem: 226027.21

Wydatki kwalifikowalne: 225984.19

Dofinansowanie: 225984.19

Dofinansowanie UE: 121495.5

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.05.00-14-237/14-01 AVIT Adam Rytel

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-237/14-01

Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności AVIT Adam Rytel poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii pakowania produktu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płoński

Gmina: Załuski

Wartość ogółem: 1478460

Wydatki kwalifikowalne: 1202000

Dofinansowanie: 576960

Dofinansowanie UE: 490416

Nazwa beneficjenta: AVIT Adam Rytel

NIP beneficjenta: 5671171056

Kod pocztowy: 09-142

Miejscowość: Niepiekła

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płoński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015slany, 1443, litania do św jerzego, omów osiągnięcia kultury polskiej od xvi do xviii, proporcje zaprawy do murowania, pomnik solidarności, dzień pokuty w gietrzwałdzie, filmy kusturicy, zabytki żagania, franciszek z asyżu, ile zarabia adiunkt na uczelni, matki boskie, polski hard rock, dni siewierza, często zadawane pytania, lądowanie w normandii mapa, wyjaśnij dlaczego członkowie podziemia niepodległościowego kontynuowali walkę po 1945 roku, audmax.pl, 1850, komitet stały rady ministrów…

Opublikowano

POIS.10.02.00-00-014/10-07 EWE energia spółka z ograniczoną odpowiedzialności

POIS.10.02.00-00-014/10-07 EWE energia spółka z ograniczoną odpowiedzialności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.10.02.00-00-014/10-07

Tytuł projektu: Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.10.00.00

Działanie: POIS.10.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Gmina: Siemkowice

Wartość ogółem: 3754961.33

Wydatki kwalifikowalne: 2057237.45

Dofinansowanie: 958356.36

Dofinansowanie UE: 958356.36

Nazwa beneficjenta: EWE energia spółka z ograniczoną odpowiedzialności

NIP beneficjenta: 7781359052

Kod pocztowy: 66-300

Miejscowość: Międzyrzecz

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat międzyrzecki

Temat priorytetu: 35 Gaz ziemny

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/28/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015katedra nysa, jerzy pysiak, pedagogiczna biblioteka wojewódzka w kielcach, ks.mieczysław maliński, żerdź do suszenia siana, muzeum brzeg, chelmno nad nerem, pospolity kuzyn karpia, złoże żelaza krzyżówka, dokumentacja niearchiwalna, sapeta, budka suflera romuald lipko, wyścig pokoju 1976, święto 1 maja wikipedia, teatr we wrocławiu…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-104/10-03 „FOL-DRUK” Stanisław Szczechowicz Spółka Jawna

RPMA.01.05.00-14-104/10-03 „FOL-DRUK” Stanisław Szczechowicz Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-104/10-03

Tytuł projektu: Istotny wzrost konkurencyjności firmy „FOL-DRUK” poprzez zakup ultranowoczesnych maszyn drukarskich i rozszerzenie oferty produktowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Gmina: M. Płock

Wartość ogółem: 6222000

Wydatki kwalifikowalne: 5100000

Dofinansowanie: 1989000

Dofinansowanie UE: 1690650

Nazwa beneficjenta: „FOL-DRUK” Stanisław Szczechowicz Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7740014445

Kod pocztowy: 09-407

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


RPMA.01.05.00-14-088/13-03 „VCENTRUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-088/13-03

Tytuł projektu: Rozwój nowych usług serwisowych VCENTRUM z wykorzystaniem współpracy z jednostką badawczą

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 392096.54

Wydatki kwalifikowalne: 297609

Dofinansowanie: 148804.5

Dofinansowanie UE: 126483.82

Nazwa beneficjenta: „VCENTRUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213299497

Kod pocztowy: 02-625

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/8/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015nina wydarzenia, program kreatywna europa, ocieplanie ściany od wewnątrz, muzeum w wieluniu, henryk walezy obietnice, rada ochrony zabytków, dziadek i niedźwiadek opracowanie, antos petrykiewicz, cmentarz przemyśl, u artystów olsztyn, sujka olsztyn, arthur balfour, co zobaczyć w małopolsce, skład dywizjonu 303, zabytki opolszczyzny, w królestwie polskim, zakończenie powstania warszawskiego, ustawa o rewitalizacji…

Opublikowano

POPW.02.01.00-28-033/13-02 PPHU MACROSAT Krzysztof Kacprowicz

POPW.02.01.00-28-033/13-02 PPHU MACROSAT Krzysztof Kacprowicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-28-033/13-02

Tytuł projektu: Budowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie powiatu olsztyńskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Dywity

Wartość ogółem: 392006.97

Wydatki kwalifikowalne: 318579.92

Dofinansowanie: 219715.8

Dofinansowanie UE: 186758.43

Nazwa beneficjenta: PPHU MACROSAT Krzysztof Kacprowicz

NIP beneficjenta: 7390400075

Kod pocztowy: 40-096

Miejscowość: Barczewo

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/10/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POPW.01.04.04-00-001/09-01 Gmina Narol

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.04.04-00-001/09-01

Tytuł projektu: Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.04.00

Poddziałanie: POPW.01.04.04

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 511790

Wydatki kwalifikowalne: 511790

Dofinansowanie: 460611

Dofinansowanie UE: 435021.5

Nazwa beneficjenta: Gmina Narol

NIP beneficjenta: 7931516904

Kod pocztowy: 37-610

Miejscowość: Narol

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Temat priorytetu: 81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania. monitorowania. ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym. regionalnym i lokalnym. wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POPW.02.01.00-06-007/14-02 P.P.H.U. Koper Jan

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-06-007/14-02

Tytuł projektu: Internet NGA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Susiec

Wartość ogółem: 1511737.65

Wydatki kwalifikowalne: 1224355

Dofinansowanie: 836639.5

Dofinansowanie UE: 711143.58

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. Koper Jan

NIP beneficjenta: 9211148738

Kod pocztowy: 22-600

Miejscowość: Rogóźno

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015noc kupały białowieża, anastazja film 1956, piotr kletowski, prymas tysiaclecia, www.paczkow.pl, huta katowice, film o irenie sendlerowej, kultura mogiłowa, świętokrzyski konserwator zabytków, jan paweł ii totus tuus, ewidencja zabytków łódź, państwa centralne, stocznia gdańska im lenina, portret dziewczynki w czerwonej sukni, katowice kielce pkp, wilno liczba mieszkańców…

Opublikowano

RPLU.01.01.00-06-195/09-03 MINT MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPLU.01.01.00-06-195/09-03 MINT MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-195/09-03

Tytuł projektu: Nowe możliwości dzięki mobilności – zwiększenie zdolności inwestycyjnej w fazie start-up oraz rozwój mikroprzedsiębiorstwa MINT MEDIA Sp. z o.o. poprzez innowacje

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 638307.15

Wydatki kwalifikowalne: 605224

Dofinansowanie: 393395.6

Dofinansowanie UE: 334386.26

Nazwa beneficjenta: MINT MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7123150574

Kod pocztowy: 20-627

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


RPLD.05.03.00-00-038/08-00 Gmina Opoczno

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.05.03.00-00-038/08-00

Tytuł projektu: Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Bielowicach Gmina Opoczno. z dokończeniem budowy ogrodzenia szkoły

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.05.00.00

Działanie: RPLD.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat opoczyński

Gmina: Opoczno

Wartość ogółem: 1829231

Wydatki kwalifikowalne: 1752859.4

Dofinansowanie: 1489930.49

Dofinansowanie UE: 1489930.49

Nazwa beneficjenta: Gmina Opoczno

NIP beneficjenta: 7681717575

Kod pocztowy: 26-300

Miejscowość: Opoczno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat opoczyński

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/8/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPLD.04.03.00-00-171/10-03 BEST CONSULTING PLUS Spółka z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-171/10-03

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego serwisu do zarządzania finansami przedsiębiorstw on-line

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Pabianice

Wartość ogółem: 1116637.4

Wydatki kwalifikowalne: 869500

Dofinansowanie: 739075

Dofinansowanie UE: 739075

Nazwa beneficjenta: BEST CONSULTING PLUS Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 6443502494

Kod pocztowy: 41-200

Miejscowość: Sosnowiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Sosnowiec

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPLD.06.01.00-00-012/11-03 Politechnika Łódzka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.06.01.00-00-012/11-03

Tytuł projektu: Rewitalizacja fragmentu kampusu Politechniki Łódzkiej – renowacja. przebudowa i rozbudowa zespołu obiektów pofabrycznych dla celów dydaktyki wydziału Fizyki Technicznej. Informatyki i Matematyki Stosowanej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.06.00.00

Działanie: RPLD.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 38719356.8

Wydatki kwalifikowalne: 38705751.2

Dofinansowanie: 32899888.48

Dofinansowanie UE: 32899888.48

Nazwa beneficjenta: Politechnika Łódzka

NIP beneficjenta: 7270021895

Kod pocztowy: 90-924

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


RPLU.01.01.00-06-081/12-04 SOB-CAR Zbigniew Sobstyl

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-081/12-04

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w początkowym okresie jego funkcjonowania.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 261311.04

Wydatki kwalifikowalne: 212448

Dofinansowanie: 106223.98

Dofinansowanie UE: 90290.38

Nazwa beneficjenta: SOB-CAR Zbigniew Sobstyl

NIP beneficjenta: 9461236099

Kod pocztowy: 20-445

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


RPLU.01.01.00-06-081/10-01 Mariola Ostrzyżek/ P.H.U. WEMPO-BUD Ostrzyżek Mariola

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-081/10-01

Tytuł projektu: Dywersyfikacja i wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych usług

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Ryki

Wartość ogółem: 1243182.74

Wydatki kwalifikowalne: 1004000

Dofinansowanie: 499992

Dofinansowanie UE: 424993.2

Nazwa beneficjenta: Mariola Ostrzyżek/ P.H.U. WEMPO-BUD Ostrzyżek Mariola

NIP beneficjenta: 7161938123

Kod pocztowy: 08-500

Miejscowość: Kazimierzyn

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/14/2010

Data zakończenia realizacji: 8/29/2012


RPLU.01.01.00-06-113/10-04 Michalina Łukasiewicz ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY „GAWRA”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-113/10-04

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowoczesnego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego z pododdziałem dla dzieci NZOZ „GAWRA” Michalina Łukasiewicz w Długim Kącie.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Józefów

Wartość ogółem: 1487223.03

Wydatki kwalifikowalne: 1432162.28

Dofinansowanie: 473902.47

Dofinansowanie UE: 402817.07

Nazwa beneficjenta: Michalina Łukasiewicz ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY „GAWRA”

NIP beneficjenta: 8621604974

Kod pocztowy: 23-460

Miejscowość: Długi Kąt-Osada

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/30/2014cmentarz komunalny rumia, baza redzikowo, zbiornik nasera, załącznikami, służba polsce, pontyfikat jana pawła 2, piosenki na wigilię, pokrywa rogowa palca krowy, logo mkidn, gozdowice, lech kaczyński minister sprawiedliwości, chłopi obrzędy, kazimierz festiwal filmowy, prawo do informacji, obchody wielkiego czwartku, zwycięzca wyścigu pokoju 1956, chopin najważniejsze informacje, kozacy definicja, kabaret olgi lipińskiej, muzeum stutthof…

Opublikowano

RPKP.04.03.00-04-036/13-01 Opieka Domowa „Almach” Tomasz Hirt

RPKP.04.03.00-04-036/13-01 Opieka Domowa „Almach” Tomasz Hirt

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.03.00-04-036/13-01

Tytuł projektu: Rozwój firmy Opieka Domowa Almach Tomasz Hirt poprzez wrożenie innowacyjnej platformy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 155246.4

Wydatki kwalifikowalne: 155146.4

Dofinansowanie: 108602.48

Dofinansowanie UE: 92312.13

Nazwa beneficjenta: Opieka Domowa „Almach” Tomasz Hirt

NIP beneficjenta: 9532365600

Kod pocztowy: 85-861

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


RPKP.04.03.00-04-003/10-03 Harasówka sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.03.00-04-003/10-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej e-usługi „wirtualny konsultant ślubny” oraz reorganizacja firmy w kierunku telepracy kluczem do sukcesu Zajazdu Harasówka z Gniewkowa

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Gniewkowo

Wartość ogółem: 425297.12

Wydatki kwalifikowalne: 345770.01

Dofinansowanie: 242039

Dofinansowanie UE: 205733.15

Nazwa beneficjenta: Harasówka sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5562529702

Kod pocztowy: 88-140

Miejscowość: Gniewkowo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


RPKP.04.02.00-04-001/13-01 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/13-01

Tytuł projektu: ..Dostosowanie jednostek terenowych Policji woj. kujawsko – pomorskiego do elektronicznego obiegu dokumentów”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Żnin

Wartość ogółem: 60305.37

Wydatki kwalifikowalne: 60302.07

Dofinansowanie: 45226.56

Dofinansowanie UE: 45226.56

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

NIP beneficjenta: 5540312993

Kod pocztowy: 85-090

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPKP.04.02.00-04-008/13-03 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-008/13-03

Tytuł projektu: Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Złotniki Kujawskie

Wartość ogółem: 175851.74

Wydatki kwalifikowalne: 175838.9

Dofinansowanie: 131879.18

Dofinansowanie UE: 131879.18

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015nic kupaly, cezary karpiński, pantonimy, a macierewicz, zośka, strój górali żywieckich, operacja bagration, adam zamówił bukiet złożony tylko z goździków i róż, żołnierz polski władysław broniewski, strefa konserwatorska, marian krzaklewski 2019, dys parafia, luksemburczyk, widzew łódź logo, henryk muszynski, niemiecka maszyna szyfrująca…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-158/08-02 Spółka Cywilna ART – DOR Agnieszka i Piotr Koszel

RPLU.01.02.00-06-158/08-02 Spółka Cywilna ART – DOR Agnieszka i Piotr Koszel

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-158/08-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Spółki Cywilnej ART – DOR Agnieszka i Piotr Koszel poprzez wyposażenie w niezbędne maszyny i urządzenia celem poprawy istniejących i wprowadzenia nowych produktów.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Zamość

Wartość ogółem: 300774.78

Wydatki kwalifikowalne: 241164.93

Dofinansowanie: 168815.45

Dofinansowanie UE: 143493.13

Nazwa beneficjenta: Spółka Cywilna ART – DOR Agnieszka i Piotr Koszel

NIP beneficjenta: 9222256408

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/29/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009


RPLU.01.01.00-06-124/09-03 „AT LARGO ADRIAN CZACZKOWSKI. TOMASZ CHALIMONIUK” SPÓŁKA JAWNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-124/09-03

Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez zakup profesjonalnej myjni samoobsługowej bezdotykowej. sześciostanowiskowej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 851221.82

Wydatki kwalifikowalne: 680443.85

Dofinansowanie: 340221.91

Dofinansowanie UE: 289188.62

Nazwa beneficjenta: „AT LARGO ADRIAN CZACZKOWSKI. TOMASZ CHALIMONIUK” SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 5372498163

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/18/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


RPLU.01.02.00-06-139/12-02 Jolanta Stanios-Śnieżyńska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-139/12-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Jolanta Stanios-Śnieżyńska poprzez uruchomienie nowoczesnego Domu Opieki nad osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Nałęczów

Wartość ogółem: 2105005.77

Wydatki kwalifikowalne: 1966989.32

Dofinansowanie: 947695.43

Dofinansowanie UE: 805541.11

Nazwa beneficjenta: Jolanta Stanios-Śnieżyńska

NIP beneficjenta: 7121494430

Kod pocztowy: 20-735

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/18/2013

Data zakończenia realizacji: 8/30/2014bitwa pod grunwaldem matejko, seweryn imieniny, służba polsce, pola gonciarz wikipedia, wiadomości polityczne z kraju, dyrektor opery wrocławskiej, pagony rosyjskie, rodzina bronisława komorowskiego, rejs piwowski, jeremi michał korybut wiśniowiecki, człowiek sowiecki, idiota teatr narodowy, wypadek na wawelu, magdalena mazurkiewicz, kopalnie w bytomiu, telewizja polska program 2…

Opublikowano

RPLU.06.01.00-06-026/09-03 Gmina Bychawa

RPLU.06.01.00-06-026/09-03 Gmina Bychawa

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-026/09-03

Tytuł projektu: Zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Krzczonów

Wartość ogółem: 614128.45

Wydatki kwalifikowalne: 614128.45

Dofinansowanie: 521703.74

Dofinansowanie UE: 521703.74

Nazwa beneficjenta: Gmina Bychawa

NIP beneficjenta: 7131003445

Kod pocztowy: 23-100

Miejscowość: Bychawa

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010


RPLU.05.02.00-06-042/09-05 Gmina Sosnówka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.02.00-06-042/09-05

Tytuł projektu: BUDOWA DRÓG GMINNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OBSZARU TURYSTYCZNEGO „DOLINA ZIELAWY” – II ETAP

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Sosnówka

Wartość ogółem: 1698165.04

Wydatki kwalifikowalne: 1682387.96

Dofinansowanie: 827734.87

Dofinansowanie UE: 827734.87

Nazwa beneficjenta: Gmina Sosnówka

NIP beneficjenta: 5372336265

Kod pocztowy: 21-518

Miejscowość: Sosnówka

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/12/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPLU.06.01.00-06-026/09-03 Gmina Bychawa

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-026/09-03

Tytuł projektu: Zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Krzczonów

Wartość ogółem: 614128.45

Wydatki kwalifikowalne: 614128.45

Dofinansowanie: 521703.74

Dofinansowanie UE: 521703.74

Nazwa beneficjenta: Gmina Bychawa

NIP beneficjenta: 7131003445

Kod pocztowy: 23-100

Miejscowość: Bychawa

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010


RPLU.05.02.00-06-085/09-04 Gmina Rokitno

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.02.00-06-085/09-04

Tytuł projektu: BUDOWA DROGI GMINNEJ 100213l W CELU UTWORZENIA POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNEGO WSI DERŁO Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1033l I DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 698

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Rokitno

Wartość ogółem: 482143.27

Wydatki kwalifikowalne: 482143.27

Dofinansowanie: 241071.63

Dofinansowanie UE: 241071.63

Nazwa beneficjenta: Gmina Rokitno

NIP beneficjenta: 5372354808

Kod pocztowy: 21-504

Miejscowość: Rokitno

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


RPLU.05.04.00-06-003/11-03 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.04.00-06-003/11-03

Tytuł projektu: Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 2204359.39

Wydatki kwalifikowalne: 1787144.77

Dofinansowanie: 1500236.54

Dofinansowanie UE: 1500236.54

Nazwa beneficjenta: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

NIP beneficjenta: 1132316427

Kod pocztowy: 03-734

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 16 Kolej

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013państwa v4, ustawa 447 just, propagandowy plakat z 1945, psków, warszawa po bombardowaniu, ips polon uw, mapa rozbioru polski, zasady ochrony danych osobowych, wojewódzki dom kultury kielce, maria skłodowska curie krótka notatka, tadeusz epsztein, polska lata 70, ul. bracka 25, szczecin wystawy, kwestionariusz osobowy dla pracownika pdf, reprezentacja polski najlepsi strzelcy, hodza, upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, romuald traugutt, muzeum wnętrz w otwocku wielkim…