Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-531/12-01 BETONMIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPLU.01.02.00-06-531/12-01 BETONMIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-531/12-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy BETONMIX Sp. z o.o. na rynku krajowym poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług z uwzględnieniem innowacji w procesie produkcyjnym.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1771200

Wydatki kwalifikowalne: 1440000

Dofinansowanie: 699984

Dofinansowanie UE: 594986.4

Nazwa beneficjenta: BETONMIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9462575573

Kod pocztowy: 20-230

Miejscowość: Lulin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/30/2014


RPLU.01.02.00-06-405/10-02 Joanna Naduk – Bloch Prywatny Gabinet Stomatologiczny

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-405/10-02

Tytuł projektu: „Wprowadzenie innowacji produktowej i podniesienie konkurencyjności firmy na rynku usług stomatologicznych”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 240513.83

Wydatki kwalifikowalne: 240077

Dofinansowanie: 168053.9

Dofinansowanie UE: 142845.81

Nazwa beneficjenta: Joanna Naduk – Bloch Prywatny Gabinet Stomatologiczny

NIP beneficjenta: 7161107758

Kod pocztowy: 20-538

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/21/2010

Data zakończenia realizacji: 7/19/2014


RPLU.01.02.00-06-491/12-02 Pracownia Protetyki Stomatologicznej Wieczorek Romuald

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-491/12-02

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności Pracowni Protetyki Stomatologicznej Wieczorek Romuald poprzez wprowadzenie innowacyjnych technologii i nowych poszukiwanych produktów”.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Chełm

Wartość ogółem: 522738.04

Wydatki kwalifikowalne: 520389.99

Dofinansowanie: 260194.99

Dofinansowanie UE: 221165.74

Nazwa beneficjenta: Pracownia Protetyki Stomatologicznej Wieczorek Romuald

NIP beneficjenta: 5631148252

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/29/2014pożar lubuskie, księga henrykowska, obóz koncentracyjny stutthof, polskie dziedzictwo narodowe, wielopolski aleksander, edward smigly rydz, 07 zgłoś się serial, wałbrzych stara kopalnia, determinanty elastyczności cenowej popytu, stabrowski, dsh karowa, parafia michałowo, warszawa gierymskiego, zamki krzyzackie, impresjoniści polscy, pokrój drzew…

Opublikowano

RPLD.01.01.00-00-090/09-02 Powiat Bełchatowski

RPLD.01.01.00-00-090/09-02 Powiat Bełchatowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.01.00-00-090/09-02

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1918E Szczerców – Osiny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat bełchatowski

Gmina: Szczerców

Wartość ogółem: 1332035.67

Wydatki kwalifikowalne: 1332035.67

Dofinansowanie: 825862.11

Dofinansowanie UE: 825862.11

Nazwa beneficjenta: Powiat Bełchatowski

NIP beneficjenta: 7691833768

Kod pocztowy: 97-400

Miejscowość: Bełchatów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat bełchatowski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPLB.05.01.00-08-016/09-03 Gmina Lubsko

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.05.01.00-08-016/09-03

Tytuł projektu: Budowa hali sportowo-widowiskowej i kręgielni w Lubsku.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.05.00.00

Działanie: RPLB.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Gmina: Lubsko

Wartość ogółem: 15684116.67

Wydatki kwalifikowalne: 15514234.4

Dofinansowanie: 7727282.64

Dofinansowanie UE: 7727282.64

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubsko

NIP beneficjenta: 9281925733

Kod pocztowy: 68-300

Miejscowość: Lubsko

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/23/2007

Data zakończenia realizacji: 1/15/2010


RPLD.01.01.00-00-035/15-00 Gmina Miasto Ozorków

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.01.00-00-035/15-00

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic Brzoskwiniowej i Malinowej w Ozorkowie”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Ozorków – miasto

Wartość ogółem: 902307.08

Wydatki kwalifikowalne: 855354.79

Dofinansowanie: 727051.56

Dofinansowanie UE: 727051.56

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Ozorków

NIP beneficjenta: 7322170102

Kod pocztowy: 95-035

Miejscowość: Ozorków

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPLD.01.01.00-00-003/13-01 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.01.00-00-003/13-01

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowości Słupia na odcinku od km 68+936.00 do km 69+042.00 wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowości Słupia na odcinku od km 68+430.37 do km 68+482.00 wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów – Skierniewice – granica województwa

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat skierniewicki

Gmina: Słupia

Wartość ogółem: 1840467.9

Wydatki kwalifikowalne: 1629772.54

Dofinansowanie: 1385306.65

Dofinansowanie UE: 1385306.65

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/13/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/20132480 brutto ile to netto, walentyna hoffman, jak rozpoznać czarny krzemień, mediateka piotrków trybunalski, rok 1333, ryszard nakonieczny, gołubiew, katedra poznańska msze, warszawa zniszczenia wojenne, państwowy, www.debno.pl, wskarz, józef wilkoń ilustracje, mark rothko obrazy, 111 znaczenie, marsz dabrowski, film o polanskim…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-257/12-03 Joanna Mirosław

RPLU.01.02.00-06-257/12-03 Joanna Mirosław

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-257/12-03

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację oferty usługowej i realizację innowacyjnego projektu.”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 129460

Wydatki kwalifikowalne: 129460

Dofinansowanie: 64730

Dofinansowanie UE: 55020.5

Nazwa beneficjenta: Joanna Mirosław

NIP beneficjenta: 9461163779

Kod pocztowy: 20-843

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/15/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


RPLU.01.02.00-06-001/10-02 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ELMASZ Bogdan Krzysiak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-001/10-02

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności P.H.U. ELMASZ poprzez uruchomienie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 2991965.29

Wydatki kwalifikowalne: 1333272.65

Dofinansowanie: 933290.84

Dofinansowanie UE: 793297.2

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ELMASZ Bogdan Krzysiak

NIP beneficjenta: 7120303652

Kod pocztowy: 20-422

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


RPLU.01.02.00-06-105/08-03 Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa EXPODEM Daniel Michalczuk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-105/08-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie innowacyjnej technologii płyt kamiennych i z quartzgranitu specjalnie wzmacnianych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 2069821.55

Wydatki kwalifikowalne: 1719500

Dofinansowanie: 997309.99

Dofinansowanie UE: 847713.48

Nazwa beneficjenta: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa EXPODEM Daniel Michalczuk

NIP beneficjenta: 9461745599

Kod pocztowy: 20-827

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/20/2008

Data zakończenia realizacji: 9/29/2010ustawa o muzeach, przebraże wołyń, układanie płyt tarasowych na woreczkach z zaprawą, henryk król polski po zygmuncie auguście, katalog zabytków, potop szwedzki data, co to jest chanuka, akcesoria rzeźnicze, gen kwiatkowski, enigma kto złamał szyfr, rysunek z liter, kopalnie soli w wieliczce i bochni, kościół pielgrzymkowy w wies, toruń mapa miasta, placu konstytucji, ignacy oziewicz…

Opublikowano

RPLU.01.05.00-06-085/10-02 Agnieszka Frączkiewicz

RPLU.01.05.00-06-085/10-02 Agnieszka Frączkiewicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-085/10-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez realizację projektu w dziedzinie turystyki

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Lubartów – miasto

Wartość ogółem: 2154929.72

Wydatki kwalifikowalne: 1357810.56

Dofinansowanie: 950467.36

Dofinansowanie UE: 807897.24

Nazwa beneficjenta: Agnieszka Frączkiewicz

NIP beneficjenta: 9461833174

Kod pocztowy: 20-143

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/22/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPLU.01.05.00-06-062/09-04 HOTEL VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-062/09-04

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności Hotelu Villa poprzez modernizację obiektu. zakupy nowoczesnego wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury otaczającej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Nałęczów

Wartość ogółem: 6383707.18

Wydatki kwalifikowalne: 5086313.31

Dofinansowanie: 1932527.8

Dofinansowanie UE: 1642648.59

Nazwa beneficjenta: HOTEL VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7123109459

Kod pocztowy: 20-022

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/26/2012obchody 80 rocznicy ii wojny swiatowej wieluń, the wolf hour 2019, wioletta krewniak, anastyloza, portret józefa piłsudskiego do druku, w jakich okolicznościach powstał hymn polski, kultura regionalna przykłady, 100 lecie praw kobiet, korsakówna aktorka, napoleon bonaparte biografia krótka, jadwiga kempisty wikipedia, prezydent lech wałęsa, młoda polska, 1 maja wikipedia, niegów, powstania śląskie mapa, artura hajzera, noc dlugich noży, życie w auschwitz…

Opublikowano

RPLU.01.04.01-06-099/12-01 Leśna Ryba Sp. z o.o.

RPLU.01.04.01-06-099/12-01 Leśna Ryba Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.01-06-099/12-01

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku restauracyjnego w Ośrodku Wypoczynkowym Leśna Ryba

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Uścimów

Wartość ogółem: 612006.56

Wydatki kwalifikowalne: 332719.87

Dofinansowanie: 199631.92

Dofinansowanie UE: 169687.13

Nazwa beneficjenta: Leśna Ryba Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7142008506

Kod pocztowy: 02-913

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2012

Data zakończenia realizacji: 12/30/2013


RPLU.01.03.00-06-200/11-00 Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-200/11-00

Tytuł projektu: Zastosowanie innowacyjności procesowej w celu zwiększenia konkurencyjności Lubelskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1588739.93

Wydatki kwalifikowalne: 1291658.48

Dofinansowanie: 774995.08

Dofinansowanie UE: 658745.81

Nazwa beneficjenta: Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7122382213

Kod pocztowy: 20-149

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/18/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLU.01.03.00-06-050/08-03 ATS Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-050/08-03

Tytuł projektu: Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu uruchomienia zindywidualizowanej usługi cięcia poprzecznego blachy na arkusze w powstającym Centrum Serwisowym ATS S.A.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Zamość

Wartość ogółem: 6553633.28

Wydatki kwalifikowalne: 5975000

Dofinansowanie: 1999832.5

Dofinansowanie UE: 1699857.62

Nazwa beneficjenta: ATS Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9562037349

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


RPLU.01.04.01-06-058/12-01 Fabryka Elementów. Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych Tewa Termico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.01-06-058/12-01

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii i termomodernizację budynku

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 259631.66

Wydatki kwalifikowalne: 199337.8

Dofinansowanie: 139536.43

Dofinansowanie UE: 118605.94

Nazwa beneficjenta: Fabryka Elementów. Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych Tewa Termico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7131000292

Kod pocztowy: 21-010

Miejscowość: Łęczna

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLU.01.02.00-06-820/12-01 GABINET DENTYSTYCZNY ANNA KOGUT

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-820/12-01

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności Gabinetu Dentystycznego Anna Kogut poprzez poszerzenie oferty usługowej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Wólka

Wartość ogółem: 425083.8

Wydatki kwalifikowalne: 351939.32

Dofinansowanie: 175969.66

Dofinansowanie UE: 149574.21

Nazwa beneficjenta: GABINET DENTYSTYCZNY ANNA KOGUT

NIP beneficjenta: 7131157183

Kod pocztowy: 20-258

Miejscowość: Jakubowice Murowane

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/24/2012

Data zakończenia realizacji: 12/28/2014israel gutman, zesłanie na sybir, wz uw poczta, film o janie pawle ii, www mnisw gov pl, ernst gniezno, piotra i pawła 2019, anna bucholc, karol ktory zostal papiezem, rodzaje utworów muzycznych, historiia, moja nadzieja odc 72, mazurek dąbrowskiego interpretacja, pierwszy obozy koncentracyjny, openoffice portable, wychwalać, prawo i piesc, największe światy w grach…

Opublikowano

RPKP.02.01.00-04-013/10-02 Gmina Grudziądz

RPKP.02.01.00-04-013/10-02 Gmina Grudziądz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.01.00-04-013/10-02

Tytuł projektu: Ochrona Zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie Gminy Grudziądz – I etap

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat grudziądzki

Gmina: Grudziądz

Wartość ogółem: 9163144.79

Wydatki kwalifikowalne: 4584460.6

Dofinansowanie: 2979899.39

Dofinansowanie UE: 2979899.39

Nazwa beneficjenta: Gmina Grudziądz

NIP beneficjenta: 8762313291

Kod pocztowy: 86-300

Miejscowość: Grudziądz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki / Powiat m. Grudziądz

Temat priorytetu: 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


RPKP.01.01.00-04-001/14-02 POWIAT BYDGOSKI

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-001/14-02

Tytuł projektu: BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM. CHEŁMIŃSKIM I MIEŚCIE BYDGOSZCZ

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Gmina: Unisław

Wartość ogółem: 3723773.03

Wydatki kwalifikowalne: 3717983.83

Dofinansowanie: 3160286.25

Dofinansowanie UE: 3160286.25

Nazwa beneficjenta: POWIAT BYDGOSKI

NIP beneficjenta: 5542573290

Kod pocztowy: 85-066

Miejscowość: BYDGOSZCZ

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/3/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPDS.09.01.00-02-195/09-03 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jedności Narodowej 77 we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.09.01.00-02-195/09-03

Tytuł projektu: Remont elewacji oraz klatki schodowej kamienicy położonej przy ul. Jedności Narodowej 77 we Wrocławiu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.09.00.00

Działanie: RPDS.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 339009.11

Wydatki kwalifikowalne: 280324.26

Dofinansowanie: 196226.99

Dofinansowanie UE: 196226.99

Nazwa beneficjenta: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jedności Narodowej 77 we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8981921174

Kod pocztowy: 50-237

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 78 Infrastruktura mieszkalnictwa

Forma prawna: wspólnota mieszkaniowa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/4/2010

Data zakończenia realizacji: 8/28/2012


RPKP.01.01.00-04-013/13-01 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-013/13-01

Tytuł projektu: Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2013

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Chełmża

Wartość ogółem: 232565.74

Wydatki kwalifikowalne: 227506.53

Dofinansowanie: 91002.61

Dofinansowanie UE: 91002.61

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


RPKP.01.04.00-04-004/14-01 Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.04.00-04-004/14-01

Tytuł projektu: Etap I – zakup sprzętu i systemów do utrzymania infrastruktury lotniska. sprzętu GSE oraz systemu monitoringu hałasu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 5976469.37

Wydatki kwalifikowalne: 5111794.59

Dofinansowanie: 3884963.89

Dofinansowanie UE: 3302219.3

Nazwa beneficjenta: Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5540309229

Kod pocztowy: 86-005

Miejscowość: Białe Błota

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Temat priorytetu: 29 Porty lotnicze

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


RPKP.01.01.00-04-115/10-03 Gmina Miasto Wąbrzeźno

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-115/10-03

Tytuł projektu: Budowa drogi łączącej ul. Bukową z ul. Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Gmina: Wąbrzeźno – miasto

Wartość ogółem: 1721930.54

Wydatki kwalifikowalne: 1682463.33

Dofinansowanie: 841231.66

Dofinansowanie UE: 841231.66

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Wąbrzeźno

NIP beneficjenta: 8781794185

Kod pocztowy: 87-200

Miejscowość: Wąbrzeźno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012teatr muzyczny gliwice repertuar 2019, generał, wieziennictwo, zabezpieczeniami, podaj dwa skutki wojny polsko-bolszewickiej, gdzie leży kazimierz dolny, słynne westerny, linia wyryta w kamieniu krzyżówka, vivaldi utwory, wielka trójka w jałcie, ministerstwo miłości, maria pilecka witold pilecki, olbrzymi pomnik…

Opublikowano

RPDS.08.01.00-02-095/08-03 Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

RPDS.08.01.00-02-095/08-03 Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.08.01.00-02-095/08-03

Tytuł projektu: Modernizacja Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej poprzez rozbudowę. nadbudowę i przebudowę budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu przy ul. Kopernika 20

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.08.00.00

Działanie: RPDS.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat milicki

Gmina: Milicz

Wartość ogółem: 2124072.9

Wydatki kwalifikowalne: 1933401.08

Dofinansowanie: 1159847.31

Dofinansowanie UE: 1159847.31

Nazwa beneficjenta: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

NIP beneficjenta: 9161008483

Kod pocztowy: 56-300

Miejscowość: Milicz

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat milicki

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/17/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPDS.08.01.00-02-048/08-01 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.08.01.00-02-048/08-01

Tytuł projektu: Modernizacja zespołu operacyjnego i zakup sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.08.00.00

Działanie: RPDS.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wałbrzych

Gmina: M. Wałbrzych

Wartość ogółem: 4241482.25

Wydatki kwalifikowalne: 2724280.14

Dofinansowanie: 2042937.68

Dofinansowanie UE: 2042937.68

Nazwa beneficjenta: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

NIP beneficjenta: 8862385261

Kod pocztowy: 58-301

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/27/2007

Data zakończenia realizacji: 3/1/2010


RPDS.07.02.00-02-016/09-04 Województwo Dolnośląskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.07.02.00-02-016/09-04

Tytuł projektu: Pracownia przyrodnicza w każdej gminie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.07.00.00

Działanie: RPDS.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Gmina: Czarny Bór

Wartość ogółem: 155000.24

Wydatki kwalifikowalne: 155000.24

Dofinansowanie: 124449.69

Dofinansowanie UE: 124449.69

Nazwa beneficjenta: Województwo Dolnośląskie

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 50-411

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/13/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010zabytki wielunia, kwalifikacje nauczycieli 2019, kawał płótna krzyżówka, bohaterowie powstania styczniowego, komisariat policji opole, połącz nazwy dzielnic z datami ich kapitulacji, w 20 wieku w okolicach biskupina odkryto, projektowanie wystaw muzealnych, jozef konrad, adwersarz rejenta, narodowe instytucje kultury, winda paternoster, kijewski, wszystkich zmarlych, ratusz starogard gdański…

Opublikowano

RPLB.01.01.00-08-005/14-01 Województwo Lubuskie

RPLB.01.01.00-08-005/14-01 Województwo Lubuskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.01.00-08-005/14-01

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat strzelecko-drezdenecki

Gmina: Drezdenko

Wartość ogółem: 9002042.65

Wydatki kwalifikowalne: 6917058.49

Dofinansowanie: 6847887.9

Dofinansowanie UE: 6847887.9

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubuskie

NIP beneficjenta: 9730590332

Kod pocztowy: 65-057

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 10/21/2015


RPKP.07.01.00-04-030/10-05 Gmina Miasto Inowrocław

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-030/10-05

Tytuł projektu: Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Inowrocław

Wartość ogółem: 3728011.41

Wydatki kwalifikowalne: 2975393.54

Dofinansowanie: 2082775.47

Dofinansowanie UE: 2082775.47

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Inowrocław

NIP beneficjenta: 5562638408

Kod pocztowy: 88-100

Miejscowość: Inowrocław

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


RPKP.07.02.00-04-002/09-03 Miasto Bydgoszcz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.02.00-04-002/09-03

Tytuł projektu: Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 8838181.93

Wydatki kwalifikowalne: 7754453.44

Dofinansowanie: 5040394.74

Dofinansowanie UE: 5040394.74

Nazwa beneficjenta: Miasto Bydgoszcz

NIP beneficjenta: 9531011863

Kod pocztowy: 85-102

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


RPLB.01.01.00-08-001/14-01 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.01.00-08-001/14-01

Tytuł projektu: Zakup i budowa instalacji ILS (systemu wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności) w Porcie Lotniczym Zielona Góra/Babimost

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Gmina: Babimost

Wartość ogółem: 4630841.76

Wydatki kwalifikowalne: 3733502

Dofinansowanie: 3173476.7

Dofinansowanie UE: 3173476.7

Nazwa beneficjenta: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

NIP beneficjenta: 5222838321

Kod pocztowy: 02-147

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 29 Porty lotnicze

Forma prawna: państwowa osoba prawna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/18/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015cmentarz rakowiecki, orlik ruckemann, co to jest wer warszawa, proces niszczenia ziemi, poczta polska abonament rtv na 2019, rewitalizacja synonim, jezioro sowica, zygmunt stary i bona, krzemionki, lech wałęsa krótka biografia, malarstwo barwnych płaszczyzn, zapisz w zeszycie nazwy elektrowni przedstawionych na fotografiach, powstanie listopadowe postacie, mapa 1939, aleksander wójcik, karta drogowa kierowcy, ceremonial wojskowy, kosmos żuławski…

Opublikowano

RPKP.04.01.00-04-001/13-01 Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

RPKP.04.01.00-04-001/13-01 Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.01.00-04-001/13-01

Tytuł projektu: Budowa platformy telekomunikacyjnej integrującej systemy łączności na Stanowiskach Kierowania Policji w garnizonie kujawsko – pomorskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Kruszwica

Wartość ogółem: 106933.33

Wydatki kwalifikowalne: 106932.03

Dofinansowanie: 90892.22

Dofinansowanie UE: 90892.22

Nazwa beneficjenta: Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

NIP beneficjenta: 5540312993

Kod pocztowy: 85-090

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPKP.03.03.00-04-001/12-01 Samorząd Województwa Kuajwsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.03.00-04-001/12-01

Tytuł projektu: Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Gmina: Tuchola

Wartość ogółem: 205743.65

Wydatki kwalifikowalne: 204893.46

Dofinansowanie: 133180.75

Dofinansowanie UE: 133180.75

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kuajwsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013sekret świętej brygidy, komorowski w radomiu, t kościuszko, instytut nauk ekonomicznych pan, 100 lecie niepodległości ciekawostki, bośnia wojna, wrak gustloffa, adam i jego klony cały film, górnictwo w polsce prezentacja, związek literatów polskich, wyszukiwarka szkół, bitwy warszawskiej 1920, czesław grzelak, 26 200 końskie, nieskalana, podstawa programowa muzyka, bombowce polskie, prezydent putin, bazylika katedralna sandomierz, m jak miłość 1343, prusy historia, bochni, reformy grabskiego, henryk sienkiewicz zdjęcia, rosyjskie babuszki piosenka, ministerstwo spraw zagranicznych warszawa, piąta trzydzieści, witos wincenty…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-075/08-05 Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński”

RPMA.01.05.00-14-075/08-05 Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-075/08-05

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę i uruchomienie nowoczesnej stacji paliw płynnych w Różanie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat makowski

Gmina: Różan

Wartość ogółem: 3508982.21

Wydatki kwalifikowalne: 2884659.8

Dofinansowanie: 1442329.9

Dofinansowanie UE: 1225980.42

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński”

NIP beneficjenta: 7620001457

Kod pocztowy: 07-200

Miejscowość: Wyszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


RPLU.08.02.00-06-013/09-04 Powiat Tomaszowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.02.00-06-013/09-04

Tytuł projektu: Budowa Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Lubelski – miasto

Wartość ogółem: 16450302.65

Wydatki kwalifikowalne: 16449502.65

Dofinansowanie: 13159602.12

Dofinansowanie UE: 13159602.12

Nazwa beneficjenta: Powiat Tomaszowski

NIP beneficjenta: 9211983872

Kod pocztowy: 22-600

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/28/2010

Data zakończenia realizacji: 11/10/2012


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Przytyk

Wartość ogółem: 121706.96

Wydatki kwalifikowalne: 121683.79

Dofinansowanie: 121683.79

Dofinansowanie UE: 65420.65

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.05.00-14-019/14-01 METFIX Stalowe Elementy Złączne Andrzej Mejer

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-019/14-01

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy METFIX poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji stalowych akcesoriów montażowych do systemu suchej zabudowy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Staroźreby

Wartość ogółem: 2000000

Wydatki kwalifikowalne: 2000000

Dofinansowanie: 800000

Dofinansowanie UE: 680000

Nazwa beneficjenta: METFIX Stalowe Elementy Złączne Andrzej Mejer

NIP beneficjenta: 7741461956

Kod pocztowy: 09-402

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Gmina: Zabrodzie

Wartość ogółem: 263698.41

Wydatki kwalifikowalne: 263648.22

Dofinansowanie: 263648.22

Dofinansowanie UE: 141744.75

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016skarbie po angielsku, piotr sutt, polsk zbrojna, abonament rtv za 2019 r, gdzie można obejrzeć film za darmo, 3 maj święto, emmanuelle seigner 1989, podpisz na mapie ukrainy obiekty geograficzne które oznaczono w tekście, watykan swieta wielkanocne, święty franciszek z asyżu, białoruś kultura, zrównoważony rozwój definicja onz, wymień trzy przykłady zasobów należących do dziedzictwa narodowego polaków, panorama siedmiogrodzka, katedra santa maria del fiore we florencji, szablony word 2007, towarzystwo polska sztuka stosowana, józef piłsudski informacje, mbpkk, przedstaw losy legionów polskich, zabytki radomia…