Opublikowano

RPLU.02.04.02-06-014/10-04 Gmina Urszulin

RPLU.02.04.02-06-014/10-04 Gmina Urszulin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.02-06-014/10-04

Tytuł projektu: „Urszulin – po pracy. Polesie” promocja marki lokalnej jako części marki regionu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Urszulin

Wartość ogółem: 348533.38

Wydatki kwalifikowalne: 286421.92

Dofinansowanie: 243458.63

Dofinansowanie UE: 243458.63

Nazwa beneficjenta: Gmina Urszulin

NIP beneficjenta: 5651443296

Kod pocztowy: 22-234

Miejscowość: Urszulin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/15/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2012


RPLU.02.03.02-06-019/12-02 Tomaszowski Inkubator Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.03.02-06-019/12-02

Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju Tomaszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości – Etap II.B

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.03.00

Poddziałanie: RPLU.02.03.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Lubelski – miasto

Wartość ogółem: 657962.71

Wydatki kwalifikowalne: 534490

Dofinansowanie: 453300.95

Dofinansowanie UE: 385305.79

Nazwa beneficjenta: Tomaszowski Inkubator Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9212026428

Kod pocztowy: 22-600

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/14/2015wapiennik, niemieckie obozy pracy, harcerstwo rysunki, anchluss, flagi krajów skandynawskich, bandera stepan, ks łukasz piórkowski, umberto pisarz, henryka jankowskiego, noc w muzeum 3, polska 966 mapa, piasecki, królewskie kopalnie soli w wieliczce i bochni unesco, międzynarodowy festiwal filmowy w cannes, dlaczego niemcy przegrali 1 wojnę światową, galina dżugaszwili, stanisław len…

Opublikowano

POPW.02.01.00-18-014/14-01 Galileo Komputery Maciej Mazur

POPW.02.01.00-18-014/14-01 Galileo Komputery Maciej Mazur

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-18-014/14-01

Tytuł projektu: Budowa sieci FTTH przez firmę Galileo Komputery

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Gmina: Sanok

Wartość ogółem: 2818662.47

Wydatki kwalifikowalne: 2211345.5

Dofinansowanie: 1485723.5

Dofinansowanie UE: 1262864.98

Nazwa beneficjenta: Galileo Komputery Maciej Mazur

NIP beneficjenta: 6871743612

Kod pocztowy: 38-500

Miejscowość: Sanok

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POPW.01.03.00-06-022/12-03 URSUS S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.03.00-06-022/12-03

Tytuł projektu: Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 23641562.44

Wydatki kwalifikowalne: 15827135

Dofinansowanie: 7974801

Dofinansowanie UE: 6778580.85

Nazwa beneficjenta: URSUS S.A.

NIP beneficjenta: 7392388088

Kod pocztowy: 20-952

Miejscowość: Lublin

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/23/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POPW.01.03.00-26-038/09-05 Gmina Kielce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.03.00-26-038/09-05

Tytuł projektu: Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 85702344.7

Wydatki kwalifikowalne: 71095144.23

Dofinansowanie: 58145290.49

Dofinansowanie UE: 54914996.57

Nazwa beneficjenta: Gmina Kielce

NIP beneficjenta: 6572617325

Kod pocztowy: 25-303

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/24/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012kto otworzyl pierwszy oboz, dzien wszystkich swietych i zaduszki, peronowa wrocław, pierwotne, kamera duszniki, konserwator zabytków ełk, suchedniow, 1 wojna światowa mapa, grzegorz rybicki, muzeum praga warszawa, 1968 żydzi, sobota tajemnice, wimbp rzeszow, różaniec + wampir, koniki, skutki wojny w syrii, drużyna górskiego, wieslaw haladaj, dzieło galla anonima krzyżówka, darmowe zwiedzanie wawelu, głównym aktem prawnym w zakresie ochrony dóbr kultury, noc świętojańska obrzędy, ewelina lasota…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-073/10-00 TOP-MEDICAL Sp. z o.o.

RPLU.01.02.00-06-073/10-00 TOP-MEDICAL Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-073/10-00

Tytuł projektu: Rozszerzenie zakresu usług ultrasonograficznych poprzez zakup nowych środków trwałych oraz oprogramowania.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 951478.54

Wydatki kwalifikowalne: 946035.81

Dofinansowanie: 662225.06

Dofinansowanie UE: 562891.3

Nazwa beneficjenta: TOP-MEDICAL Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7120151774

Kod pocztowy: 20-601

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/30/2011


RPLU.01.02.00-06-031/08-02 ANTEX II Michał Hudaszek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-031/08-02

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ANTEX II w oparciu o innowacyjność produktową i procesową.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Lubycza Królewska

Wartość ogółem: 1834392

Wydatki kwalifikowalne: 1470000

Dofinansowanie: 999600

Dofinansowanie UE: 849660

Nazwa beneficjenta: ANTEX II Michał Hudaszek

NIP beneficjenta: 9211768346

Kod pocztowy: 22-680

Miejscowość: Lubycza Królewska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/26/2010


RPLD.04.03.00-00-167/10-00 TENSORPOLSKA Jarosław Dębski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-167/10-00

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy Tensorpolska poprzez stworzenie platformy ePRUM

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Aleksandrów Łódzki

Wartość ogółem: 375150

Wydatki kwalifikowalne: 305000

Dofinansowanie: 213500

Dofinansowanie UE: 213500

Nazwa beneficjenta: TENSORPOLSKA Jarosław Dębski

NIP beneficjenta: 7321916278

Kod pocztowy: 95-070

Miejscowość: Aleksandrów Łódzki

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2010

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012


RPLU.01.02.00-06-001/08-01 Przedsieiorstwo Wielobranżowe Mapa

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-001/08-01

Tytuł projektu: Zrewolucjonizowanie pomiarów geodezyjnych poprzez połaczenie tradycyjnej metody tachimetrycznej z satelitarną metodą GPS z wykorzystaniem innowacyjnej technologii SmartPole 1200 firmy Leica

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 183851.56

Wydatki kwalifikowalne: 146188

Dofinansowanie: 102331.6

Dofinansowanie UE: 86981.86

Nazwa beneficjenta: Przedsieiorstwo Wielobranżowe Mapa

NIP beneficjenta: 9222348323

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/29/2008

Data zakończenia realizacji: 9/14/2009


RPLU.01.01.00-06-082/10-00 Marcin Włodarczyk/ Gomar Marcin Włodarczyk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-082/10-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i zdolności inwestycyjnej poprzez realizację inwestycji- szansą rozwoju nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Ryki

Wartość ogółem: 772169.4

Wydatki kwalifikowalne: 627780

Dofinansowanie: 309495.54

Dofinansowanie UE: 263071.2

Nazwa beneficjenta: Marcin Włodarczyk/ Gomar Marcin Włodarczyk

NIP beneficjenta: 5060041695

Kod pocztowy: 08-500

Miejscowość: Niwa Babicka

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/30/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011


RPLU.01.01.00-06-087/12-00 ELDENT Elżbieta Pawluk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-087/12-00

Tytuł projektu: Uruchomienie nowoczesnej pracowni protetycznej ELDENT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 63164.74

Wydatki kwalifikowalne: 62861.73

Dofinansowanie: 44003.21

Dofinansowanie UE: 37402.72

Nazwa beneficjenta: ELDENT Elżbieta Pawluk

NIP beneficjenta: 7132620401

Kod pocztowy: 20-309

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013najważniejsze daty z życia jana pawła 2, kurnik lutomia, ipn łódź praca, parafia św franciszka w namysłowie, bronislaw pieracki, prywatne muzeum motoryzacji i techniki w otrębusach, filmy k, zdobycie moskwy przez napoleona, iwona sledzinska katarasinska, nowoczesne muzeum, swidnica katedra, zbrodnie stalinowskie, rocznica jana pawła 2, kopiec piłsudskiego w krakowie, przybyli ułani, świątynia z ikonostasem, internetowe akty prawne, cerkiew bojkowska, wrocław 1 maja, franz reichleitner, jałta postanowienia…

Opublikowano

RPLB.03.01.00-08-015/11-03 Gmina Kożuchów

RPLB.03.01.00-08-015/11-03 Gmina Kożuchów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.03.01.00-08-015/11-03

Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kożuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.03.00.00

Działanie: RPLB.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat nowosolski

Gmina: Kożuchów

Wartość ogółem: 3746453.64

Wydatki kwalifikowalne: 3608470.73

Dofinansowanie: 2886776.58

Dofinansowanie UE: 2886776.58

Nazwa beneficjenta: Gmina Kożuchów

NIP beneficjenta: 9251957786

Kod pocztowy: 67-120

Miejscowość: Kożuchów

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat nowosolski

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/29/2010

Data zakończenia realizacji: 10/1/2015


RPLB.02.03.00-08-105/09-01 Przedsiębiorstwo Produkcji. Handlu i Usług „Lech-Bet” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.03.00-08-105/09-01

Tytuł projektu: Poprawa organizacji i konkurencyjności „LECH-BET” poprzez wdrożenie normy ISO 9001

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat międzyrzecki

Gmina: Międzyrzecz

Wartość ogółem: 19764

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 6000

Dofinansowanie UE: 5100

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcji. Handlu i Usług „Lech-Bet” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5960005364

Kod pocztowy: 66-300

Miejscowość: Międzyrzecz

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat międzyrzecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/23/2010


RPLB.03.01.00-08-004/08-04 Miasto Zielona Góra – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.03.01.00-08-004/08-04

Tytuł projektu: Budowa Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.03.00.00

Działanie: RPLB.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 5651620.25

Wydatki kwalifikowalne: 3640087.14

Dofinansowanie: 3094074.06

Dofinansowanie UE: 3094074.06

Nazwa beneficjenta: Miasto Zielona Góra – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

NIP beneficjenta: 9290005392

Kod pocztowy: 65-424

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


RPLB.02.02.00-08-006/09-04 Leon Tołkacz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.02.00-08-006/09-04

Tytuł projektu: Dywersyfikacja usług w firmie PPUH elementem wzrostu gospodarczego regionu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski

Gmina: Santok

Wartość ogółem: 1224838.21

Wydatki kwalifikowalne: 890052.46

Dofinansowanie: 355130.93

Dofinansowanie UE: 301861.29

Nazwa beneficjenta: Leon Tołkacz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

NIP beneficjenta: 5991012980

Kod pocztowy: 66-542

Miejscowość: Sarbiewo

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat strzelecko-drezdenecki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


RPLB.02.03.00-08-016/09-02 MAPI Cwojdziński Piotr

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.03.00-08-016/09-02

Tytuł projektu: Rozwój działalności poprzez budowę sieci franczyzowej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 22065.84

Wydatki kwalifikowalne: 18086.75

Dofinansowanie: 8483.55

Dofinansowanie UE: 7211.01

Nazwa beneficjenta: MAPI Cwojdziński Piotr

NIP beneficjenta: 8881055719

Kod pocztowy: 65-001

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra / Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


RPKP.07.01.00-04-063/10-03 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fosa Staromiejska 6

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-063/10-03

Tytuł projektu: Kompleksowy remont w kamienicy położonej przy ul. Fosa Staromiejska 6

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 64544.92

Wydatki kwalifikowalne: 64544.92

Dofinansowanie: 41044.17

Dofinansowanie UE: 41044.17

Nazwa beneficjenta: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fosa Staromiejska 6

NIP beneficjenta: 9562070708

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 78 Infrastruktura mieszkalnictwa

Forma prawna: wspólnota mieszkaniowa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2007

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011winetu film, iga film, przyczyny ii wojny światowej prezentacja, zespol republika, kajzer cesarz, kraków kopce, julian tuwim życiorys, dziewczyna z brooklynu pdf, cieszyn muzeum, wskaż czynniki które miały wpływ na modę polskiej szlachty, szubarczyk, zamek krzyżtopór mapa, pałac potockich w warszawie, poszukiwaniach, tradycyjnie, ośrodek mierki, mapa kalwaria zebrzydowska, katastrofa w moskwie, alicja kapuścińska, adam boryczko, fundacja służba niepodległej, kiedy hitler został kanclerzem, były premier…

Opublikowano

RPLU.01.07.00-06-038/09-02 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

RPLU.01.07.00-06-038/09-02 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-038/09-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych: Systemu Zaawansowanego Zarządzania Finansowego i System Backupu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 369325.25

Wydatki kwalifikowalne: 369325.25

Dofinansowanie: 184662.62

Dofinansowanie UE: 156963.22

Nazwa beneficjenta: Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9222544099

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/28/2009

Data zakończenia realizacji: 10/25/2010


RPLU.01.07.00-06-009/09-00 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH IMPACT MIROSŁAW KONCEWICZ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-009/09-00

Tytuł projektu: Zakup usług doradczych w zakresie projektowania i wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w IMPACT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Niedrzwica Duża

Wartość ogółem: 52216

Wydatki kwalifikowalne: 40000

Dofinansowanie: 20000

Dofinansowanie UE: 17000

Nazwa beneficjenta: LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH IMPACT MIROSŁAW KONCEWICZ

NIP beneficjenta: 7121560753

Kod pocztowy: 20-515

Miejscowość: Krężnica Jara

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/29/2010


RPLU.01.05.00-06-029/09-05 Auto Pikul Mariola Pikul

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-029/09-05

Tytuł projektu: Budowa Hotelu Pikul w Puławach.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy – miasto

Wartość ogółem: 5950293.11

Wydatki kwalifikowalne: 4696409.27

Dofinansowanie: 1989398.94

Dofinansowanie UE: 1690989.08

Nazwa beneficjenta: Auto Pikul Mariola Pikul

NIP beneficjenta: 7161005294

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLU.01.06.00-06-012/10-02 Fodelin Sp z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.06.00-06-012/10-02

Tytuł projektu: Uzyskanie patentów i ochrony prawnej autorskich rozwiązań technologicznych przedsiębiorstwa Fodelin Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy – miasto

Wartość ogółem: 460072.15

Wydatki kwalifikowalne: 374105

Dofinansowanie: 261873.5

Dofinansowanie UE: 222592.47

Nazwa beneficjenta: Fodelin Sp z o.o.

NIP beneficjenta: 7162780629

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


RPLU.01.06.00-06-005/11-02 STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski M.Staniszewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.06.00-06-005/11-02

Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału badawczego firmy Stanimex poprzez zakup specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych oraz transfer nowoczesnych rozwiązań w branży kryminalistycznej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Jastków

Wartość ogółem: 469835.73

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 280000

Dofinansowanie UE: 238000

Nazwa beneficjenta: STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski M.Staniszewski

NIP beneficjenta: 7121038471

Kod pocztowy: 20-724

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/16/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014ella van heemstra, projekt strategii bezpieczeństwa narodowego opracowuje, katedra notre dame historia sztuki, kolędy na boże narodzenie, operacja generał, parafia kalnik, rewolucje w rosji 1917, lądowanie aliantów w normandii data, libra print, zamki nad wisłą, pasy łowickie, wskaż wynalazki odkrycia i inne osiągnięcia z przełomu 19 i 20 stulecia, struktura dochodów budżetu państwa 2018, kultura polska, komis rudnik wielki, postaci filmowe, dywizjon 303 kino warszawa…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-053/14-03 BIZ ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

RPMA.01.05.00-14-053/14-03 BIZ ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-053/14-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Biz On przez wdrożenie wyników prac B+R dotyczących technologii szyfrowania i przesyłania danych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 768750

Wydatki kwalifikowalne: 615000

Dofinansowanie: 295200

Dofinansowanie UE: 250920

Nazwa beneficjenta: BIZ ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010362228

Kod pocztowy: 02-320

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2015

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Góra Kalwaria

Wartość ogółem: 263698.41

Wydatki kwalifikowalne: 263648.22

Dofinansowanie: 263648.22

Dofinansowanie UE: 141744.75

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Gmina: Wyszków

Wartość ogółem: 263698.41

Wydatki kwalifikowalne: 263648.22

Dofinansowanie: 263648.22

Dofinansowanie UE: 141744.75

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016dyplomy szkolne do druku, muzeum wodzisław śląski, roman dmowski zdjęcia, sulejówek dworek piłsudskiego, czyżewska elżbieta, natalia wojciechowska balet, 17 września 1939 materiały, techniki wokalne, cierplikowski, polscy lotnicy w anglii, pociąg retro 2018, zadymka jazzowa 2020, janusz ekiert i violetta villas, muzeum okręgowe w lesznie, hotel twierdza zielonki, józef świeżyński, zabytki torunia…

Opublikowano

RPMA.01.06.00-14-008/11-03 Europejski Bank Inwestycyjny

RPMA.01.06.00-14-008/11-03 Europejski Bank Inwestycyjny

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.06.00-14-008/11-03

Tytuł projektu: Fundusz Powierniczy – JESSICA dla Województwa Mazowieckiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrowski

Gmina: Stary Lubotyń

Wartość ogółem: 50912.91

Wydatki kwalifikowalne: 50912.91

Dofinansowanie: 50912.91

Dofinansowanie UE: 43275.97

Nazwa beneficjenta: Europejski Bank Inwestycyjny

NIP beneficjenta: 0

Kod pocztowy: 00-078

Miejscowość: Luksemburg

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: bez szczególnej formy prawnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2016


RPMA.01.05.00-14-184/11-04 GRAPO SERVICES sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-184/11-04

Tytuł projektu: Utworzenie mini centrum logistycznego Siennicka 48

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1173674.42

Wydatki kwalifikowalne: 914000

Dofinansowanie: 365508.6

Dofinansowanie UE: 310682.31

Nazwa beneficjenta: GRAPO SERVICES sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132752476

Kod pocztowy: 04-393

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPMA.01.06.00-14-008/11-03 Europejski Bank Inwestycyjny

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.06.00-14-008/11-03

Tytuł projektu: Fundusz Powierniczy – JESSICA dla Województwa Mazowieckiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski

Gmina: Leoncin

Wartość ogółem: 93340.34

Wydatki kwalifikowalne: 93340.34

Dofinansowanie: 93340.34

Dofinansowanie UE: 79339.29

Nazwa beneficjenta: Europejski Bank Inwestycyjny

NIP beneficjenta: 0

Kod pocztowy: 00-078

Miejscowość: Luksemburg

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: bez szczególnej formy prawnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2016


RPMA.01.06.00-14-008/11-03 Europejski Bank Inwestycyjny

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.06.00-14-008/11-03

Tytuł projektu: Fundusz Powierniczy – JESSICA dla Województwa Mazowieckiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat mławski

Gmina: Szreńsk

Wartość ogółem: 56004.2

Wydatki kwalifikowalne: 56004.2

Dofinansowanie: 56004.2

Dofinansowanie UE: 47603.57

Nazwa beneficjenta: Europejski Bank Inwestycyjny

NIP beneficjenta: 0

Kod pocztowy: 00-078

Miejscowość: Luksemburg

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: bez szczególnej formy prawnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2016


RPMA.01.06.00-14-008/11-03 Europejski Bank Inwestycyjny

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.06.00-14-008/11-03

Tytuł projektu: Fundusz Powierniczy – JESSICA dla Województwa Mazowieckiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat gostyniński

Gmina: Gostynin – miasto

Wartość ogółem: 112008.4

Wydatki kwalifikowalne: 112008.4

Dofinansowanie: 112008.4

Dofinansowanie UE: 95207.14

Nazwa beneficjenta: Europejski Bank Inwestycyjny

NIP beneficjenta: 0

Kod pocztowy: 00-078

Miejscowość: Luksemburg

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: bez szczególnej formy prawnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2016


RPMA.01.05.00-14-166/08-04 AGD PASTERSKI Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-166/08-04

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy AGD PASTERSKI poprzez zakup linii do produkcji surowca na szczotki

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Kobyłka

Wartość ogółem: 8088600

Wydatki kwalifikowalne: 6630000

Dofinansowanie: 3978000

Dofinansowanie UE: 3381300

Nazwa beneficjenta: AGD PASTERSKI Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 1251467463

Kod pocztowy: 05-230

Miejscowość: Kobyłka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2011profesjonalne podkłady muzyczne dla wokalistów chomikuj, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, pojezierze południowopomorskie, co ludzie powiedzą żeglarski podwieczorek, polska w czasie 1 wojny światowej, władysław kołaciński żbik, policja polityczna w nrd, rogal św marcina, władysław andres, oifp, isfahan miasto polskich dzieci, bielsko biała teatr polski, nagrody tony, najlepsi reżyserzy wszechczasów, tablica wyników sportowych, kolarska bobinska, parafia św andrzeja olkusz, katarzyna szczuka, konkurs na dyrektora szkoły, zadowalać, dziedzictwo książka, fryderyk hopin…

Opublikowano

RPLD.03.02.00-00-163/12-01 FMR LISICKI Janusz Lisicki

RPLD.03.02.00-00-163/12-01 FMR LISICKI Janusz Lisicki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-163/12-01

Tytuł projektu: Nowy innowacyjny produkt pewnością dalszego rozwoju EXPORT-IMPORT- J. Lisicki

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat rawski

Gmina: Rawa Mazowiecka

Wartość ogółem: 2688606.79

Wydatki kwalifikowalne: 2140000

Dofinansowanie: 1498000

Dofinansowanie UE: 1273300

Nazwa beneficjenta: FMR LISICKI Janusz Lisicki

NIP beneficjenta: 8351005317

Kod pocztowy: 96-200

Miejscowość: Rawa Mazowiecka

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat rawski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


RPLD.03.02.00-00-152/09-03 Sannprofi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-152/09-03

Tytuł projektu: Uruchomienie innowacyjnej linii produktów w oparciu o osiągnięcia nanotechnologii

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Gmina: Brójce

Wartość ogółem: 7283397.19

Wydatki kwalifikowalne: 5707000

Dofinansowanie: 3994900

Dofinansowanie UE: 3395665

Nazwa beneficjenta: Sannprofi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7272641171

Kod pocztowy: 95-006

Miejscowość: Bukowiec

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


RPLD.03.02.00-00-144/12-01 GG TECH W.Garus i T.Gromek Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-144/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie unikatowej w skali światowej technologii szybkiego i wydajnego projektowania oraz produkcji laboratoryjnych przyrządów pomiarowych. będącej efektem własnych prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawcy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łęczycki

Gmina: Piątek

Wartość ogółem: 2707329.81

Wydatki kwalifikowalne: 2193606.8

Dofinansowanie: 1495820.47

Dofinansowanie UE: 1271447.4

Nazwa beneficjenta: GG TECH W.Garus i T.Gromek Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5070047742

Kod pocztowy: 99-120

Miejscowość: Piątek

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łęczycki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPLD.03.02.00-00-093/11-02 Bakalland spółka akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-093/11-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Spółki PIFO EKO-STREFA poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii ekstruzji produktów śniadaniowych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 4728808.93

Wydatki kwalifikowalne: 3252500

Dofinansowanie: 1483790.5

Dofinansowanie UE: 1261221.92

Nazwa beneficjenta: Bakalland spółka akcyjna

NIP beneficjenta: 5211501724

Kod pocztowy: 00-446

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/13/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013regulice drezyna, dalej jest noc recenzja, zmotoryzowane odwody milicji obywatelskiej, premierzy polski chronologia, aplikacje mobilne dla firm, cmentarz komunalny gorlice, kiedy zmarł jan paweł 2, internat częstochowa, kopalnia zabytkowa zabrze, agnieszka cudzich, kantor bolek przemysl, dyktando z partykułą nie, poszukiwanie to element rozpoznania, hala żelbetowa, inflacja bilonowa, kuśnierz olsztyn…

Opublikowano

RPLU.06.02.00-06-010/12-02 Gmina Sitno

RPLU.06.02.00-06-010/12-02 Gmina Sitno

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.02.00-06-010/12-02

Tytuł projektu: Rozwój alternatywnych źródeł energii – kolektory słoneczne w Gminie Sitno

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Sitno

Wartość ogółem: 5714584.21

Wydatki kwalifikowalne: 4990000

Dofinansowanie: 4241500

Dofinansowanie UE: 4241500

Nazwa beneficjenta: Gmina Sitno

NIP beneficjenta: 9222942612

Kod pocztowy: 22-424

Miejscowość: Sitno

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Temat priorytetu: 40 Energia odnawialna: słoneczna

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2012

Data zakończenia realizacji: 5/29/2015


RPLU.05.01.00-06-003/09-03 Miasto Zamość

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.01.00-06-003/09-03

Tytuł projektu: „Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi od ulicy Akademickiej do ulicy Dzieci Zamojszczyzny i przebudowa ulicy Podgroble”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 4585357.44

Wydatki kwalifikowalne: 3657445.3

Dofinansowanie: 3108828.5

Dofinansowanie UE: 3108828.5

Nazwa beneficjenta: Miasto Zamość

NIP beneficjenta: 9222697472

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLU.06.01.00-06-047/09-02 Nadleśnictwo Józefów 05-07

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-047/09-02

Tytuł projektu: „Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Józefów w latach 2010-2012”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Obsza

Wartość ogółem: 61353.43

Wydatki kwalifikowalne: 53161.78

Dofinansowanie: 45187.51

Dofinansowanie UE: 45187.51

Nazwa beneficjenta: Nadleśnictwo Józefów 05-07

NIP beneficjenta: 9180004204

Kod pocztowy: 23-460

Miejscowość: Józefów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2012


RPLU.06.01.00-06-026/09-03 Gmina Bychawa

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-026/09-03

Tytuł projektu: Zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Wysokie

Wartość ogółem: 614128.45

Wydatki kwalifikowalne: 614128.45

Dofinansowanie: 521703.74

Dofinansowanie UE: 521703.74

Nazwa beneficjenta: Gmina Bychawa

NIP beneficjenta: 7131003445

Kod pocztowy: 23-100

Miejscowość: Bychawa

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010


RPLU.06.01.00-06-001/10-03 Wojskowe Koło Łowieckie Nr 121 „Świt” w Zamościu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-001/10-03

Tytuł projektu: Edukacja ekologiczna i ochrona zwierzyny drobnej celem zachowania zasobów przyrodniczych w obwodach łowieckich Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 121 „Świt” w Zamościu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Łabunie

Wartość ogółem: 132283.23

Wydatki kwalifikowalne: 115695.14

Dofinansowanie: 98340.83

Dofinansowanie UE: 98340.83

Nazwa beneficjenta: Wojskowe Koło Łowieckie Nr 121 „Świt” w Zamościu

NIP beneficjenta: 9221954688

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/14/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013pps co to, godziny do dyspozycji dyrektora, leon kaliwoda, eog, art 108 ustawy o vat, pieśni żołnierskie, medal za wojnę obronną 1939, libiąż cmentarz, wenecki karnawał, moment przelomowy krzyzowka, powojnik solidarność, hala stulecia wnętrze, struktura msz, kryminalne zagadki, rok 1970, śmierć kopernika, ireneusz bradtke, scibor rylski general, ósmy dzień tygodnia…

Opublikowano

RPKP.05.05.00-04-048/08-01 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

RPKP.05.05.00-04-048/08-01 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-048/08-01

Tytuł projektu: Udział w międzynarodowych targach DREMA 2009 firm branży maszyn i narzędzi dla przemysłu drzewnego i meblarskiego w Poznaniu w dniach 31 marca-3 kwietnia 2009r.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 139773.54

Wydatki kwalifikowalne: 113622.84

Dofinansowanie: 56811.42

Dofinansowanie UE: 48289.71

Nazwa beneficjenta: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

NIP beneficjenta: 9560015177

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 5/31/2009


RPKP.05.05.00-04-003/09-01 NOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-003/09-01

Tytuł projektu: Promocja produktów oraz udział NOMET sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach ZOW´2009 Bad Salzuflen. Niemcy. w lutym 2009r.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 136804.5

Wydatki kwalifikowalne: 98272.13

Dofinansowanie: 49136.06

Dofinansowanie UE: 41765.65

Nazwa beneficjenta: NOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

NIP beneficjenta: 8792136592

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2009


RPKP.05.05.00-04-014/13-02 Zakład Produkcji Obuwia „Lemigo” Mirosław Garbacz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-014/13-02

Tytuł projektu: Udział Zakładu Produkcji Obuwia „LEMIGO” Mirosław Garbacz jako wystawcy w targach IWA OUTDOOR CLASSICS 2014 w Nunberg w w terminie 7-10.03.2014.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Grudziądz

Gmina: M. Grudziądz

Wartość ogółem: 55642.32

Wydatki kwalifikowalne: 39274.52

Dofinansowanie: 33383.34

Dofinansowanie UE: 28375.83

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcji Obuwia „Lemigo” Mirosław Garbacz

NIP beneficjenta: 8760000300

Kod pocztowy: 86-300

Miejscowość: Grudziądz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki / Powiat m. Grudziądz

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/23/2014


RPKP.05.05.00-04-002/12-04 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-002/12-04

Tytuł projektu: Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Rojewo

Wartość ogółem: 24094.81

Wydatki kwalifikowalne: 23653.98

Dofinansowanie: 23417.44

Dofinansowanie UE: 23417.44

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPKP.05.05.00-04-002/12-04 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-002/12-04

Tytuł projektu: Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat grudziądzki

Gmina: Grudziądz

Wartość ogółem: 36142.21

Wydatki kwalifikowalne: 35480.98

Dofinansowanie: 35126.17

Dofinansowanie UE: 35126.17

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014dalekiego wschodu, jak otworzyć plik gofin, zawierzenia maryi, gdynia pomnik, zofia zyta woroniecka, andrzej jeziorski, co to znaczy niepodległość, jan oberbek, lublin obrońców pokoju, paulini częstochowa, bip kprm nabory, ponary litwa, centrum damiana białystok, radiostacja gliwice, anna nehrebecka pierwszy mąż, ordyniec tatarski, podkreśl właściwe dokończenie zdania w 20 wieku w okolicach biskupina odkryto, mikołaj sęp-szarzyński…