Opublikowano

POIS.15.02.00-00-401/12-02 Departament Funduszy Europejskich. Ministerstwo Gospodarki

POIS.15.02.00-00-401/12-02 Departament Funduszy Europejskich. Ministerstwo Gospodarki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.15.02.00-00-401/12-02

Tytuł projektu: RPD sektora energetyka na rok 2012 (MG)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.15.00.00

Działanie: POIS.15.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 92418

Wydatki kwalifikowalne: 92418

Dofinansowanie: 92418

Dofinansowanie UE: 78555.3

Nazwa beneficjenta: Departament Funduszy Europejskich. Ministerstwo Gospodarki

NIP beneficjenta: 5262897181

Kod pocztowy: 00-507

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 86 Ocena. badania/ekspertyzy. informacja i komunikacja

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


POIS.15.02.00-00-204/09-00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.15.02.00-00-204/09-00

Tytuł projektu: RPD sektora środowisko na 2009 rok (WFOŚiGW w Gdańsku)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.15.00.00

Działanie: POIS.15.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 74600

Wydatki kwalifikowalne: 74600

Dofinansowanie: 63410

Dofinansowanie UE: 63410

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

NIP beneficjenta: 5832094563

Kod pocztowy: 80-837

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 86 Ocena. badania/ekspertyzy. informacja i komunikacja

Forma prawna: fundusz – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/21/2010polska przed wojną mapa, cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym, zespol grand, poczet prymasów polski, www wykopalisko, rada powiernicza, lubownia, szkoła baletowa w gdańsku, kuria warszawsko praska wydział katechetyczny, finlandia 2 wojna światowa, anna wakulik, najważniejsze święta narodowe w polsce, podział diecezji, krajowy ośrodek badań i dokumentacji zabytków, okręty wojenne 2 wojny światowej, wesele wątki, bykowina, silnik parowy historia…