Opublikowano

POIS.15.01.00-00-201/09-01 Ministerstwo Środowiska

POIS.15.01.00-00-201/09-01 Ministerstwo Środowiska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.15.01.00-00-201/09-01

Tytuł projektu: RPD sektora środowisko na rok 2009 (MŚ)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.15.00.00

Działanie: POIS.15.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2728867

Wydatki kwalifikowalne: 2728867

Dofinansowanie: 2728867

Dofinansowanie UE: 2319536.95

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Środowiska

NIP beneficjenta: 5261647453

Kod pocztowy: 00-922

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/21/2010


POIS.14.01.00-00-602/13-02 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.14.01.00-00-602/13-02

Tytuł projektu: RPD sektora zdrowie na rok 2013 (CSIOZ)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.14.00.00

Działanie: POIS.14.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 4437000

Wydatki kwalifikowalne: 4437000

Dofinansowanie: 4437000

Dofinansowanie UE: 3771450

Nazwa beneficjenta: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

NIP beneficjenta: 5251575309

Kod pocztowy: 00-184

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIS.12.01.00-00-158/08-01 Powiat Myślenicki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-158/08-01

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu myślenickiego i turystów poprzez wymianę zużytych ambulansów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Gmina: Myślenice

Wartość ogółem: 600000

Wydatki kwalifikowalne: 600000

Dofinansowanie: 510000

Dofinansowanie UE: 510000

Nazwa beneficjenta: Powiat Myślenicki

NIP beneficjenta: 6811692319

Kod pocztowy: 32-400

Miejscowość: Myślenice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIS.12.02.00-00-054/08-00 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.02.00-00-054/08-00

Tytuł projektu: Podniesienie dostępu do nowoczesnych sposobów diagnozowania nowotworów poprzez wyposażenie Centrum Onkologii Oddział w Krakowie SPECT/CT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 2852013.53

Wydatki kwalifikowalne: 2849085.53

Dofinansowanie: 2849085.53

Dofinansowanie UE: 2421722.7

Nazwa beneficjenta: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

NIP beneficjenta: 5250008057

Kod pocztowy: 31-115

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012dzien niepodleglosci polska, mistrzowie świata 2018, parafia św katarzyny w zgierzu, bp kamiński, obowiązki człowieka, portret młodzieńca rafaela santi, jan kochanowski prezentacja, eric koch, środki wyrazu artystycznego w malarstwie, gliński o pendereckim, lampa naftowa rysunek, rzewski, maria skłodowska-curie, żołnierz polski 1918, art. 9 kpa, pomnik kazimierza wielkiego w bydgoszczy, minister do spraw administracji publicznej, ptpn biblioteka, sformułuj trzy wnioski dotyczące zależności między wysokością nad poziomem morza, diabły z loudun, rodzaje konwencji, w jakich dziedzinach życia roboty znajdą w przyszłości zastosowanie co będą robić…