Opublikowano

POIS.14.01.00-00-701/08-00 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Finansowania Szkół Wyższych

POIS.14.01.00-00-701/08-00 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Finansowania Szkół Wyższych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.14.01.00-00-701/08-00

Tytuł projektu: RPD sektora nauki na lata 2007-2008 (MNiSW)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.14.00.00

Działanie: POIS.14.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 597188.03

Wydatki kwalifikowalne: 597188.03

Dofinansowanie: 597188.03

Dofinansowanie UE: 507609.79

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Finansowania Szkół Wyższych

NIP beneficjenta: 7010014467

Kod pocztowy: 00-529

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2007

Data zakończenia realizacji: 4/20/2009


POIS.12.02.00-00-007/08-01 Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.02.00-00-007/08-01

Tytuł projektu: Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego w SPDSK w Warszawie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 3836086.54

Wydatki kwalifikowalne: 3836086.54

Dofinansowanie: 3836086.54

Dofinansowanie UE: 3260673.55

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny

NIP beneficjenta: 5260251598

Kod pocztowy: 00-576

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011obraz madonny, światowy dzień pokoju, filmy o wałęsie, granica.gov, egzekucja w syrii, ubiór na koncert, głogów zamek, drezno – wrocław regio specjal, zbór kalwiński, reagen, muzeum w olsztynie, parafia jp2 piotrków, stanisław tatar, kacer legnica, rozwój sektorów kreatywnych, imperium osmańskie i wojna światowa, sprawdzian z historii klasa 6 współczesna polska pdf, bazylika archikatedralna poznań, zespół szkół plastycznych w tarnowie…