Opublikowano

POIS.14.01.00-00-501/09-02 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

POIS.14.01.00-00-501/09-02 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.14.01.00-00-501/09-02

Tytuł projektu: RPD sektora kultura na rok 2009 (MKiDN)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.14.00.00

Działanie: POIS.14.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 908029

Wydatki kwalifikowalne: 908029

Dofinansowanie: 908029

Dofinansowanie UE: 771824.65

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

NIP beneficjenta: 5260308476

Kod pocztowy: 00-071

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIS.13.01.00-00-039/08-15 Politechnika Poznańska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.13.01.00-00-039/08-15

Tytuł projektu: Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.13.00.00

Działanie: POIS.13.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 128948395.84

Wydatki kwalifikowalne: 127956406.97

Dofinansowanie: 127956406.97

Dofinansowanie UE: 108762945.92

Nazwa beneficjenta: Politechnika Poznańska

NIP beneficjenta: 7770003699

Kod pocztowy: 60-965

Miejscowość: Poznań

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015maluj z arturem, the cranberis, bolesław kielski, stanisław leszczyński dokonania, altor, jacek pietruszka, religa książka, zgromadzenie sióstr matki bożej miłosierdzia warszawa, darmowy elementarz, www wimbp zgora pl, przemarsz wojsk napoleońskich przez ziemie polskie, prezentacja karpaty, areszt na rakowieckiej, dworzec wiedeński, prezydenci usa lista, łancut zamek, anda rotenberg, co to legion, wykrywacz metali jak zrobić, kielecka kapela ludowa…