Opublikowano

POIS.13.01.00-00-007/12-06 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

POIS.13.01.00-00-007/12-06 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.13.01.00-00-007/12-06

Tytuł projektu: Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.13.00.00

Działanie: POIS.13.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 43505469.44

Wydatki kwalifikowalne: 37084253.89

Dofinansowanie: 37084253.89

Dofinansowanie UE: 31521615.8

Nazwa beneficjenta: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

NIP beneficjenta: 5270206300

Kod pocztowy: 00-908

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/21/2009

Data zakończenia realizacji: 11/15/2015


POIS.10.02.00-00-025/10-06 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.10.02.00-00-025/10-06

Tytuł projektu: Gazyfikacja gmin Chęciny i Sitkówka-Nowiny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.10.00.00

Działanie: POIS.10.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Morawica

Wartość ogółem: 7667785.2

Wydatki kwalifikowalne: 4893281.04

Dofinansowanie: 2358291.9

Dofinansowanie UE: 2358291.9

Nazwa beneficjenta: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252496411

Kod pocztowy: 01-224

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 35 Gaz ziemny

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/17/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIS.12.01.00-00-262/08-02 Powiat Cieszyński

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-262/08-02

Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie – etap II – wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Cieszyn

Wartość ogółem: 3926620.44

Wydatki kwalifikowalne: 3926620.44

Dofinansowanie: 3337627.37

Dofinansowanie UE: 3337627.37

Nazwa beneficjenta: Powiat Cieszyński

NIP beneficjenta: 5482137408

Kod pocztowy: 43-400

Miejscowość: Cieszyn

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011kozłowka, filmy prl youtube, poszanowanie połączone z troskliwością, historia westerplatte, parafia św. jana legnica, kwiryna handke, wojna w algierze, klamra budowlana krzyżówka, www woia pl, io ostatnia na ziemi, święto ogórka, uzasadnienie wniosku o ekshumację, kaszubski park etnograficzny we wdzydzach kiszewskich, moniuszki jelenia góra, piotr mikulski syn stanisława mikulskiego, zapoznaj się z fragmentem kroniki polskiej galla anonima z 12 wieku następnie odpowiedz na pytania, camerimage toruń, kategorie filmów, amona goetha, złota piłka fifa, muzeum diecezjalne kielce…