Opublikowano

POIS.13.01.00-00-004/08-13 Uniwersytet Śląski

POIS.13.01.00-00-004/08-13 Uniwersytet Śląski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.13.01.00-00-004/08-13

Tytuł projektu: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.13.00.00

Działanie: POIS.13.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 80093580.12

Wydatki kwalifikowalne: 78827466.48

Dofinansowanie: 78827466.48

Dofinansowanie UE: 67003346.5

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Śląski

NIP beneficjenta: 6340197134

Kod pocztowy: 40-007

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIS.12.02.00-00-069/08-02 Wojskowy Instytut Medyczny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.02.00-00-069/08-02

Tytuł projektu: Poprawa jakości usług medycznych poprzez zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 3516310.5

Wydatki kwalifikowalne: 3075800

Dofinansowanie: 3075800

Dofinansowanie UE: 2614430

Nazwa beneficjenta: Wojskowy Instytut Medyczny

NIP beneficjenta: 1132393221

Kod pocztowy: 04-141

Miejscowość: Warszawa 44

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015z kawałka blachy w kształcie trapezu równoramiennego, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, alina janowska robert janowski, rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczyciela 2017, przydomek stamma, plan zamku w malborku, agresja sowiecka na polskę, ołyka kolegiata, małgorzata główka wikipedia wiek, karimow, niezalena, mshm, wojny kotów, polskie obiekty z listy unesco, kazik staszewski wiek, rozbiory polski dla dzieci…