Opublikowano

POIS.12.02.00-00-061/08-01 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

POIS.12.02.00-00-061/08-01 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.02.00-00-061/08-01

Tytuł projektu: Poprawa efektywności przyjęć oraz dostępności i jakości diagnostyki i terapii chorób płuc ( I etap) w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 9999780

Wydatki kwalifikowalne: 9999780

Dofinansowanie: 9999780

Dofinansowanie UE: 8499813

Nazwa beneficjenta: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

NIP beneficjenta: 5250008838

Kod pocztowy: 01-138

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


POIS.10.02.00-00-040/10-05 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.10.02.00-00-040/10-05

Tytuł projektu: Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powiecie strzelińskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.10.00.00

Działanie: POIS.10.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat strzeliński

Gmina: Wiązów

Wartość ogółem: 8122645.45

Wydatki kwalifikowalne: 5088216.27

Dofinansowanie: 1734268.65

Dofinansowanie UE: 1734268.65

Nazwa beneficjenta: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252496411

Kod pocztowy: 01-224

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 35 Gaz ziemny

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/12/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015obraz w cerkwi, dawne miasto wojewódzkie nad narwią, erwin axer, kościół ewangelicko augsburski warszawa, leszek madzik, normy wartości krzyżówka, 1534, przywłaszczenie mienia komentarz, zmorsznik czerwony zwalczanie, will gardner nie żyje, przewodnik spławu, muzeum lniarstwa, miejsce akcji kamienie na szaniec, poznan 56, mandelbaum, opisz zamek w malborku krótko, miasto na pn. od torunia, mnich z jasnej góry, dz u 2009 nr 157 poz 1240…