Opublikowano

POIS.12.01.00-00-268/08-03 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

POIS.12.01.00-00-268/08-03 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-268/08-03

Tytuł projektu: Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla helikopterów ZZOZ w Oświęcimiu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Gmina: Oświęcim

Wartość ogółem: 6116833.99

Wydatki kwalifikowalne: 6103624.02

Dofinansowanie: 5188080.41

Dofinansowanie UE: 5188080.41

Nazwa beneficjenta: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

NIP beneficjenta: 5491591851

Kod pocztowy: 32-600

Miejscowość: Oświęcim

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIS.12.01.00-00-051/08-02 Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-051/08-02

Tytuł projektu: Poprawa jakości i efektywności usług medycznych dla pacjentów miasta Konina i powiatu konińskiego poprzez zakup ambulansów wraz z wyposażeniem.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina:

Wartość ogółem: 674663.53

Wydatki kwalifikowalne: 667199.41

Dofinansowanie: 567119.49

Dofinansowanie UE: 567119.49

Nazwa beneficjenta: Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6652993390

Kod pocztowy: 62-510

Miejscowość: Konin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński / Powiat m. Konin

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010


POIS.12.01.00-00-235/08-04 Powiat Średzki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-235/08-04

Tytuł projektu: Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 947734.54

Wydatki kwalifikowalne: 947734.54

Dofinansowanie: 805574.35

Dofinansowanie UE: 805574.35

Nazwa beneficjenta: Powiat Średzki

NIP beneficjenta: 7861684110

Kod pocztowy: 63-000

Miejscowość: Środa Wielkopolska

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIS.12.01.00-00-217/08-01 Szpital Wojewódzki w Opolu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-217/08-01

Tytuł projektu: Zapewnienie skutecznego systemu ratownictwa medycznego poprzez rozbudowę i zakup aparatury medycznej dla SOR-u Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 9818000

Wydatki kwalifikowalne: 9643000

Dofinansowanie: 8196550

Dofinansowanie UE: 8196550

Nazwa beneficjenta: Szpital Wojewódzki w Opolu

NIP beneficjenta: 7542546638

Kod pocztowy: 45-372

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIS.12.01.00-00-228/08-03 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-228/08-03

Tytuł projektu: Kompleksowe dostosowanie SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu do przepisów prawa o ratownictwie medycznym – III etap.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 5838382.73

Wydatki kwalifikowalne: 5838382.73

Dofinansowanie: 4670706.18

Dofinansowanie UE: 4670706.18

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8951645574

Kod pocztowy: 51-124

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012polski dla dzieci, goldap.info.pl, obiekty z listy unesco, budowa sterowca, statuetka oskar, św katarzyna zgierz, farby elewacyjne kabe, azjatycki kobierzec, działalność polskiego państwa podziemnego, jan.olszewski, biblioteka publiczna w trzebini, maria koterska, parada pułaskiego, twórca wybitnych dzieł kultury, pokój wieczysty…