Opublikowano

POIS.12.01.00-00-173/08-00 Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

POIS.12.01.00-00-173/08-00 Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-173/08-00

Tytuł projektu: Wymiana ambulansu podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Zalewie szansą mieszkańców powiatu iławskiego na lepszy dostęp do świadczeń

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat iławski

Gmina: Iława

Wartość ogółem: 387238.44

Wydatki kwalifikowalne: 387238.44

Dofinansowanie: 329152.67

Dofinansowanie UE: 329152.67

Nazwa beneficjenta: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

NIP beneficjenta: 7441484344

Kod pocztowy: 14-200

Miejscowość: Iława

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat iławski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/17/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010


POIS.12.01.00-00-119/08-03 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-119/08-03

Tytuł projektu: Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego dla powiatu nidzickiego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat nidzicki

Gmina: Nidzica

Wartość ogółem: 457978.33

Wydatki kwalifikowalne: 438604.3

Dofinansowanie: 372813.65

Dofinansowanie UE: 372813.65

Nazwa beneficjenta: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

NIP beneficjenta: 9840078782

Kod pocztowy: 13-100

Miejscowość: Nidzica

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat nidzicki

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010


POIS.11.01.00-00-048/08-07 Miasto Stołeczne Warszawa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-048/08-07

Tytuł projektu: Muzeum Warszawskiej Pragi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 35882472.42

Wydatki kwalifikowalne: 24929932.26

Dofinansowanie: 12123380.04

Dofinansowanie UE: 12123380.04

Nazwa beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa

NIP beneficjenta: 5252248481

Kod pocztowy: 00-950

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014mehoffera kościół, epoki prehistorii, szalapin, seriale historyczne, anna walentynowicz janusz walentynowicz, 1 września 1939 westerplatte, osobiste prawa autorskie, filmy polskie dla dzieci, brdów, najlepsi polscy kolarze, rajd katowice, lucian freud obrazy, zespol ciechowskiego, sacrum i profanum w kulturze, pałacyk kasyno podkowa leśna, filmy fabularne youtube, 26 sierpnia swieto maryjne, królowie na wawelu, bazylika katedralna wniebowzięcia najświętszej maryi panny we włocławku, muzea w toruniu, powstanie warszawskie kiedy, kwaśniewska maria…