Opublikowano

POIS.12.01.00-00-171/08-02 Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

POIS.12.01.00-00-171/08-02 Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-171/08-02

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 2924659.22

Wydatki kwalifikowalne: 2924659.22

Dofinansowanie: 2485960.33

Dofinansowanie UE: 2485960.33

Nazwa beneficjenta: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

NIP beneficjenta: 9481668643

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/1/2010


POIS.11.02.00-00-046/09-01 Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.02.00-00-046/09-01

Tytuł projektu: Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej wraz z elem. usprawnień techn.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina:

Wartość ogółem: 21663152.18

Wydatki kwalifikowalne: 16809034.69

Dofinansowanie: 13032118.28

Dofinansowanie UE: 13032118.28

Nazwa beneficjenta: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

NIP beneficjenta: 7540336747

Kod pocztowy: 45-075

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013jakie rodzaje gmin występują w polsce, maciej negrey, historia westerplatte, zwierzchnik biskupów, aeroklub bemowo, bernardyni w polsce, sw lipka, wodzu prowadź, życie publiczne definicja, sailor norman leto, tortury w obozach koncentracyjnych, serce kościuszki, panowanie bolesława śmiałego, macierewicz urodziny, festiwal filmów fabularnych, zabojstwo kennedy, bajka 2011, ogólnopolski konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, woda w mieście, osunięcie się wzgórza, szaleństwo majki skowron odcinek 1, bunkier anielewicza…