Opublikowano

POIS.12.01.00-00-133/08-01 Powiat Kartuski

POIS.12.01.00-00-133/08-01 Powiat Kartuski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-133/08-01

Tytuł projektu: Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Powiecie Kartuskim poprzez zakup ambulansów na potrzeby oddziału ratunkowego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina:

Wartość ogółem: 789359.4

Wydatki kwalifikowalne: 789359.4

Dofinansowanie: 670955.49

Dofinansowanie UE: 670955.49

Nazwa beneficjenta: Powiat Kartuski

NIP beneficjenta: 5891638355

Kod pocztowy: 83-300

Miejscowość: Kartuzy

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIS.10.02.00-00-037/10-05 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.10.02.00-00-037/10-05

Tytuł projektu: Gaz ziemny – energia dla pokoleń. gazyfikacja gmin Rypin i Osiek

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.10.00.00

Działanie: POIS.10.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Osiek

Wartość ogółem: 3525908.01

Wydatki kwalifikowalne: 2535609

Dofinansowanie: 1235095.14

Dofinansowanie UE: 1235095.14

Nazwa beneficjenta: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252496411

Kod pocztowy: 01-224

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 35 Gaz ziemny

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015ernest pol, sztolnia dziedziczna zabrze cennik, festiwal ziem górskich 2018, zabytki w toruniu, pearl harbor 1941, 1970 polska, związek strzelecki, schopenhauer dzieła, w półkole o promieniu r wpisano prostokąt o największym polu, niemcy mniejszości narodowe, unia lubelska prezentacja, daisy księżna pszczyńska książka, białowieski park narodowy mapa polski, rzeżba dawida, autoportret (rysunek leonarda da vinci), łąka leśmian, warszawa – kazimierz dolny, zamki królewskie w polsce, nasze matki, dyktanda rytmiczne przykłady, daszek nad przystankiem, kwestionariusz osobowy dla pracownika wzór, muzeum militariów rzeszów, pomnik adama mickiewicza, okrągły stół w polsce, 15 sierpnia swieto koscielne…