Opublikowano

POIS.12.01.00-00-039/10-02 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

POIS.12.01.00-00-039/10-02 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-039/10-02

Tytuł projektu: Budowa lądowiska dla helikopterów w celu poprawy dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i poprawy jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat lęborski

Gmina:

Wartość ogółem: 1674180.84

Wydatki kwalifikowalne: 1674180.84

Dofinansowanie: 1423053.71

Dofinansowanie UE: 1423053.71

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

NIP beneficjenta: 8411461899

Kod pocztowy: 84-300

Miejscowość: Lębork

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat lęborski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIS.11.01.00-00-063/12-04 Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-063/12-04

Tytuł projektu: Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 48428563.72

Wydatki kwalifikowalne: 37969288.73

Dofinansowanie: 37969288.73

Dofinansowanie UE: 32273895.41

Nazwa beneficjenta: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

NIP beneficjenta: 5261023681

Kod pocztowy: 00-460

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: państwowa osoba prawna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015muzeum miasta gdyni, zamoyskiego 52, norymberdze, antropologia kulturowa krzyżówka, julian wybitny akwarelista, kraków obchody 11 listopada, pałac dzięki, opactwo wąchock, gdzie na kuli ziemskiej wystąpiło w ciągu ostatniej doby najsilniejsze trzęsienie ziemi, jan błoński reżyser, uchwały sejmu wielkiego, rotmistrz pilecki, stefan grot, akceptowany synonim, ocena powstania warszawskiego za i przeciw, ministerstwo rozwoju departamenty, stanisław malarz i dramaturg…