Opublikowano

POIS.11.01.00-00-014/08-07 Gmina Miasta Toruń

POIS.11.01.00-00-014/08-07 Gmina Miasta Toruń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-014/08-07

Tytuł projektu: Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 36807352.69

Wydatki kwalifikowalne: 30580648.03

Dofinansowanie: 17421298.06

Dofinansowanie UE: 17421298.06

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Toruń

NIP beneficjenta: 8790001014

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIS.11.01.00-00-007/08-03 Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-007/08-03

Tytuł projektu: Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 16005785.9

Wydatki kwalifikowalne: 12925866.1

Dofinansowanie: 12925866.1

Dofinansowanie UE: 10986986.18

Nazwa beneficjenta: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

NIP beneficjenta: 6750004459

Kod pocztowy: 31-001

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013lot kopernik, film historyczny z sophia loren, myrta, nowela kamizelka, polska 1945 mapa, mąż królowej elżbiety ii, film ślady stóp, pomnik nieznanego żołnierza warszawa, dopłata do wynagrodzeń tarcza, muzeum wodzisław śląski, muzeum papiernictwa w dusznikach-zdroju, jan matejko uchwalenie konstytucji 3 maja, ocieplanie ścian wewnętrznych, rozporzadzenie rady ministrów z dnia 31 marca 2020, przypadek psa nocną porą…