Opublikowano

POIS.11.01.00-00-007/08-03 Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

POIS.11.01.00-00-007/08-03 Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-007/08-03

Tytuł projektu: Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 16005785.9

Wydatki kwalifikowalne: 12925866.1

Dofinansowanie: 12925866.1

Dofinansowanie UE: 10986986.18

Nazwa beneficjenta: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

NIP beneficjenta: 6750004459

Kod pocztowy: 31-001

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIS.10.02.00-00-025/10-06 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.10.02.00-00-025/10-06

Tytuł projektu: Gazyfikacja gmin Chęciny i Sitkówka-Nowiny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.10.00.00

Działanie: POIS.10.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Sitkówka-Nowiny

Wartość ogółem: 7667785.2

Wydatki kwalifikowalne: 4893281.04

Dofinansowanie: 2358291.9

Dofinansowanie UE: 2358291.9

Nazwa beneficjenta: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252496411

Kod pocztowy: 01-224

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 35 Gaz ziemny

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/17/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015wybuch powstania, sialy ja panny krzyżówka, czołgi na ulicach, moja mała małgorzato, przemyk, maria kaczyńska młoda, malowana chata, wojan gotuje, cichociemni genius, stowarzyszenie polski instytut praw głuchych, zesłańcy sybiru, talbotypia, główny konserwator zabytków, zamek w mosznej zwiedzanie, milionowa czesc tony, ministerstwo kultury…