Opublikowano

RPLD.03.02.00-00-248/12-02 „ANGLO-POL” NEWSON & KUDAJ Spółka jawna

RPLD.03.02.00-00-248/12-02 „ANGLO-POL” NEWSON & KUDAJ Spółka jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-248/12-02

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy „ANGLO-POL” Newson & Kudaj Sp. j. dzięki wdrożeniu innowacyjnej proekologicznej technologii frezowania 3D modeli wielkogabarytowych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Sieradz – miasto

Wartość ogółem: 1193987.55

Wydatki kwalifikowalne: 1189185

Dofinansowanie: 832310.58

Dofinansowanie UE: 707463.99

Nazwa beneficjenta: „ANGLO-POL” NEWSON & KUDAJ Spółka jawna

NIP beneficjenta: 7282610373

Kod pocztowy: 90-019

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


RPLD.03.02.00-00-022/12-01 Innowacje w pralnictwie Aleksandra Woyton-Kochanek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-022/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie rozwiązań zmniejszających oddziaływanie na środowisko w ramach świadczonych usług

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 2470980

Wydatki kwalifikowalne: 2360000

Dofinansowanie: 1649640

Dofinansowanie UE: 1402194

Nazwa beneficjenta: Innowacje w pralnictwie Aleksandra Woyton-Kochanek

NIP beneficjenta: 7251287445

Kod pocztowy: 90-245

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem. wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom. wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLD.03.02.00-00-008/09-01 PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-008/09-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Protekt poprzez zakup nowoczesnego Centrum Obróbczego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 980880

Wydatki kwalifikowalne: 763800

Dofinansowanie: 458280

Dofinansowanie UE: 389538

Nazwa beneficjenta: PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz

NIP beneficjenta: 8310001653

Kod pocztowy: 93-403

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


RPLD.03.02.00-00-215/12-01 CRYSTAL TRAKTOR Krzysztof Puławski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-215/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji pojazdów szynowo-drogowych nowej generacji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Sieradz – miasto

Wartość ogółem: 2328708.62

Wydatki kwalifikowalne: 2089896.63

Dofinansowanie: 1462927.64

Dofinansowanie UE: 1243488.49

Nazwa beneficjenta: CRYSTAL TRAKTOR Krzysztof Puławski

NIP beneficjenta: 8270001373

Kod pocztowy: 98-200

Miejscowość: Sieradz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014art. 263 kk, łukasz cranach starszy, zygmunta iii wazy, gdzie jest podlasie, pierwszy polski znaczek pocztowy, rezerwat archeologiczny genius loci, wyklęta armia, stchórzyć, kwestionariusz osobowy dla pracownika 2020, klasztory benedyktynów w polsce, glori, piąta trzydzieści, kolędy słowa…