Opublikowano

RPLD.03.06.00-00-614/11-01 „A & D” Adam Siciński

RPLD.03.06.00-00-614/11-01 „A & D” Adam Siciński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-614/11-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy A&D Adam Siciński poprzez zakup urządzeń zwiększających wachlarz usług przedsiębiorstwa

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 156110.66

Wydatki kwalifikowalne: 139992.3

Dofinansowanie: 97994.61

Dofinansowanie UE: 48997.3

Nazwa beneficjenta: „A & D” Adam Siciński

NIP beneficjenta: 7271460450

Kod pocztowy: 93-418

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPLD.03.05.00-00-078/09-02 Powiat Wieluński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.05.00-00-078/09-02

Tytuł projektu: Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego – Działanie III.5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Gmina: Biała

Wartość ogółem: 404974.34

Wydatki kwalifikowalne: 403444

Dofinansowanie: 302583

Dofinansowanie UE: 302583

Nazwa beneficjenta: Powiat Wieluński

NIP beneficjenta: 8321793787

Kod pocztowy: 98-300

Miejscowość: Wieluń

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLD.03.02.00-00-487/12-00 FHU „Charlotte” Marzenna Beata Pudłowska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-487/12-00

Tytuł projektu: Udział firmy FHU „Charlotte” Marzenna Beata Pudłowska w międzynarodowych targach producentów bielizny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 443407.86

Wydatki kwalifikowalne: 357806.9

Dofinansowanie: 214648.36

Dofinansowanie UE: 193183.52

Nazwa beneficjenta: FHU „Charlotte” Marzenna Beata Pudłowska

NIP beneficjenta: 7291592166

Kod pocztowy: 90-125

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


RPLD.03.03.00-00-004/09-02 INTAP TOBIK SPÓŁKA JAWNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.03.00-00-004/09-02

Tytuł projektu: Projekt nowoczesnego siedzenia do pojazdów kategorii M.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Gmina: Brójce

Wartość ogółem: 211180.6

Wydatki kwalifikowalne: 169600

Dofinansowanie: 76320

Dofinansowanie UE: 64872

Nazwa beneficjenta: INTAP TOBIK SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7291018208

Kod pocztowy: 95-006

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPLD.03.05.00-00-061/09-03 Gmina Poddębice

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.05.00-00-061/09-03

Tytuł projektu: Centrum turystyki i rekreacji – Kraina bez barier

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Gmina: Poddębice

Wartość ogółem: 17109417.5

Wydatki kwalifikowalne: 16407609.26

Dofinansowanie: 9967622.62

Dofinansowanie UE: 9967622.62

Nazwa beneficjenta: Gmina Poddębice

NIP beneficjenta: 8281355100

Kod pocztowy: 99-200

Miejscowość: Poddębice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


RPLD.03.06.00-00-161/11-01 WILEX IMPORT-EXPORT Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-161/11-01

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnej maszyny CNC do cięcia plazmowego i gazowego w celu zwiększenia konkurencyjności firmy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Gmina: Konopnica

Wartość ogółem: 520044

Wydatki kwalifikowalne: 422800

Dofinansowanie: 295960

Dofinansowanie UE: 147980

Nazwa beneficjenta: WILEX IMPORT-EXPORT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7272792562

Kod pocztowy: 98-313

Miejscowość: Konopnica

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


RPLD.03.06.00-00-270/10-00 Medycyna Grabieniec sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-270/10-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Buran dzięki wprowadzeniu usług medycznych w zakresie poprawiania zdrowia i wyglądu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 145500

Wydatki kwalifikowalne: 145500

Dofinansowanie: 99667.5

Dofinansowanie UE: 59800.5

Nazwa beneficjenta: Medycyna Grabieniec sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9471912076

Kod pocztowy: 91-140

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011comaneci gimnastyczka, kanał id, muzeum czartoryskich w krakowie otwarcie, najbardziej znane rzeźby, ordonowna, kto jest autorem libretta do opery halka, zbędny, cmentarz jodłowa, wypęd owiec na hale, zachowanie kulturowe, filmy prl youtube, życie codzienne w prl, pomnik gloria victis powązki…

Opublikowano

POIS.15.01.00-00-302/11-01 Centrum Unijnych Projektów Transportowych

POIS.15.01.00-00-302/11-01 Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.15.01.00-00-302/11-01

Tytuł projektu: RPD sektora transportu na rok 2011 (CUPT)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.15.00.00

Działanie: POIS.15.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 32520594

Wydatki kwalifikowalne: 32520594

Dofinansowanie: 32520594

Dofinansowanie UE: 27642504.9

Nazwa beneficjenta: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

NIP beneficjenta: 7010071270

Kod pocztowy: 00-203

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIS.15.01.00-00-212/12-02 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.15.01.00-00-212/12-02

Tytuł projektu: RPD sektora środowisko na rok 2012 (WFOŚiGW w Opolu)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.15.00.00

Działanie: POIS.15.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2110670

Wydatki kwalifikowalne: 1633600

Dofinansowanie: 1388560

Dofinansowanie UE: 1388560

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

NIP beneficjenta: 7542997507

Kod pocztowy: 45-018

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: samorządowa osoba prawna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/21/2013


POIS.14.01.00-00-601/10-01 Ministerstwo Zdrowia. Departament Funduszy Europejskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.14.01.00-00-601/10-01

Tytuł projektu: RPD sektora zdrowie na rok 2010 (MZ)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.14.00.00

Działanie: POIS.14.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 518000

Wydatki kwalifikowalne: 518000

Dofinansowanie: 518000

Dofinansowanie UE: 440300

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Zdrowia. Departament Funduszy Europejskich

NIP beneficjenta: 5251918554

Kod pocztowy: 00-952

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIS.14.01.00-00-601/15-03 Ministerstwo Zdrowia. Departament Funduszy Europejskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.14.01.00-00-601/15-03

Tytuł projektu: RPD sektora zdrowie na lata 2014-2015 (MZ)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.14.00.00

Działanie: POIS.14.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 562312

Wydatki kwalifikowalne: 562312

Dofinansowanie: 562312

Dofinansowanie UE: 477965.2

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Zdrowia. Departament Funduszy Europejskich

NIP beneficjenta: 5251918554

Kod pocztowy: 00-952

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015katedra w sandomierzu, austria ludnosc, moliera szkoła baletowa, pierwszy namiestnik królestwa polskiego, przedstaw skutki protestów robotniczych w czerwcu 1976 roku, portret kopernika, sfazowanie, obóz przy wyschniętym potoku, mierzenie pola przez internet, kolekcjoner gdańsk, szkoła muzyczna ostrołęka, elementy utworu muzycznego, edyta stein modlitwa, rodzina żabińskich, nie zyje dolores, powstanie sląskie, syria wojna video, światowy dzień tańca…

Opublikowano

RPLD.03.02.00-00-191/10-02 Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny „Polmoblich”

RPLD.03.02.00-00-191/10-02 Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny „Polmoblich”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-191/10-02

Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności Firmy poprzez inwestycje w aktywa trwałe.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łowicki

Gmina: Łowicz – miasto

Wartość ogółem: 637378.33

Wydatki kwalifikowalne: 514354.6

Dofinansowanie: 360048.22

Dofinansowanie UE: 306040.99

Nazwa beneficjenta: Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny „Polmoblich”

NIP beneficjenta: 8340003763

Kod pocztowy: 99-400

Miejscowość: Łowicz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łowicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/30/2011


RPLD.03.02.00-00-145/10-01 Zakład Handlowo-Usługowy OKBUD Jolanta Wojtera

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-145/10-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności fabryki okien Zakład Handlowo-Usługowy OKBUD Jolanta Wojtera poprzez wdrożenie innowacyjnych i wiedzochłonnych technologii.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Gmina: Wieluń

Wartość ogółem: 2180430

Wydatki kwalifikowalne: 1780000

Dofinansowanie: 1157000

Dofinansowanie UE: 983450

Nazwa beneficjenta: Zakład Handlowo-Usługowy OKBUD Jolanta Wojtera

NIP beneficjenta: 5741004324

Kod pocztowy: 42-100

Miejscowość: Kłobuck

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


RPLD.03.02.00-00-181/11-00 AGRA Producent Masztów Flagowych Jacek Sobieryn

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-181/11-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa AGRA poprzez poszerzenie oferty handlowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Dobroń

Wartość ogółem: 1580586.9

Wydatki kwalifikowalne: 1180054.39

Dofinansowanie: 826038.07

Dofinansowanie UE: 702132.36

Nazwa beneficjenta: AGRA Producent Masztów Flagowych Jacek Sobieryn

NIP beneficjenta: 8311045227

Kod pocztowy: 95-082

Miejscowość: Dobroń

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


RPLD.03.02.00-00-115/09-02 MIRAFO Marcin Rafalski Sp.j.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-115/09-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez innowacyjną dywersyfikację produkcji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 2387355.19

Wydatki kwalifikowalne: 2148846.8

Dofinansowanie: 1289308.08

Dofinansowanie UE: 1095911.87

Nazwa beneficjenta: MIRAFO Marcin Rafalski Sp.j.

NIP beneficjenta: 7290110248

Kod pocztowy: 93-487

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/12/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011świątynia opatrzności bożej toruń, sukiennice galeria, kolekcji, katalog sygnatur malarzy, umk irk, wianki święto, skróty excel, wydarzenia olkusz, nikifor szczeciński tekst, definicja przedsiębiorczości, wydanie książki dofinansowanie, małapanew ozimek, komedia filmowa, kamerdyner definicja, legiony puławskie, polskie serca, dzienik ustaw, ibe edu pl, jakie były skutki bitwy pod grunwaldem…

Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-008/11-06 e-Prototypy Spółka Akcyjna

RPDS.01.01.00-02-008/11-06 e-Prototypy Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-008/11-06

Tytuł projektu: Utworzenie działu badawczo-rozwojowego przyrostowych technologii wytwarzania modeli fizycznych bezpośrednio z bryłowych zapisów cyfrowych 3D.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 444920

Wydatki kwalifikowalne: 361723.58

Dofinansowanie: 213934.15

Dofinansowanie UE: 181844.02

Nazwa beneficjenta: e-Prototypy Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8982097613

Kod pocztowy: 54-413

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat:

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


POPW.02.01.00-20-056/13-04 Idealan SJ Piekarski Wysztygiel

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-20-056/13-04

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę nowoczesnej sieci następnej generacji NGN w technoologii FTTH w powiecie sokólskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Lipsk

Wartość ogółem: 3189297.75

Wydatki kwalifikowalne: 2592925

Dofinansowanie: 1815047.5

Dofinansowanie UE: 1542790.38

Nazwa beneficjenta: Idealan SJ Piekarski Wysztygiel

NIP beneficjenta: 5451692014

Kod pocztowy: 16-100

Miejscowość: Sokółka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat sokólski

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POPW.05.02.00-20-005/12-03 Województwo Podlaskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-20-005/12-03

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sejneński

Gmina: Giby

Wartość ogółem: 1718949.43

Wydatki kwalifikowalne: 1638979.31

Dofinansowanie: 1557030.35

Dofinansowanie UE: 1393132.42

Nazwa beneficjenta: Województwo Podlaskie

NIP beneficjenta: 5422542016

Kod pocztowy: 15-888

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POPT.01.01.00-00-453/15-00 Ośrodek Rozwoju Edukacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-453/15-00

Tytuł projektu: Wsparcie kadrowe dla IP2 ORE na rok 2015

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 3994000

Wydatki kwalifikowalne: 3994000

Dofinansowanie: 3394900

Dofinansowanie UE: 3394900

Nazwa beneficjenta: Ośrodek Rozwoju Edukacji

NIP beneficjenta: 7010211452

Kod pocztowy: 00-478

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: państwowa osoba prawna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POPW.02.01.00-06-095/13-02 LIQUID SYSTEMS sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-06-095/13-02

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępu do Internetu w woj.. Lubelskim poprzez budowę sieci szerokopasmowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Międzyrzec Podlaski

Wartość ogółem: 5164073.82

Wydatki kwalifikowalne: 4198434

Dofinansowanie: 2938903.8

Dofinansowanie UE: 2498068.23

Nazwa beneficjenta: LIQUID SYSTEMS sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5262729756

Kod pocztowy: 02-078

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POPW.05.02.00-20-005/12-03 Województwo Podlaskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-20-005/12-03

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Wiżajny

Wartość ogółem: 859474.71

Wydatki kwalifikowalne: 819489.66

Dofinansowanie: 778515.17

Dofinansowanie UE: 696566.21

Nazwa beneficjenta: Województwo Podlaskie

NIP beneficjenta: 5422542016

Kod pocztowy: 15-888

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015pomnik w hruszowicach, kościół św mikołaja gdańsk, katedra definicja, zwirki i wigury, jerzy ficowski, karta wzorów fizycznych, czaszka to kość, słowo życia biblia, dni braniewa, kurhan krzyżówka, kaczyński jarosław pochodzenie, czym dla czlowieka moze byc przyroda, reformy administracyjne w polsce, ketling aktor, panowanie królów polski, splótł, polish heritage day, region bałtycki, wniosek do konserwatora zabytków o pozwolenie na budowę, nabory.kprm.gov.pl, konferencja w teheranie sprawa polska…

Opublikowano

RPLU.04.01.00-06-055/09-03 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

RPLU.04.01.00-06-055/09-03 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-055/09-03

Tytuł projektu: Sieć bezprzewodowa i elektroniczna obsługa spraw w KUL

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1914200

Wydatki kwalifikowalne: 1814829.7

Dofinansowanie: 1542605.24

Dofinansowanie UE: 1542605.24

Nazwa beneficjenta: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

NIP beneficjenta: 7120161005

Kod pocztowy: 20-950

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 10/5/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


RPLU.04.01.00-06-002/11-03 Województwo Lubelskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-002/11-03

Tytuł projektu: Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Bychawa

Wartość ogółem: 148221.79

Wydatki kwalifikowalne: 147697.87

Dofinansowanie: 125543.19

Dofinansowanie UE: 125543.19

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubelskie

NIP beneficjenta: 7122904545

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2010

Data zakończenia realizacji: 12/1/2014


RPLU.04.01.00-06-041/09-07 Powiat Parczewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-041/09-07

Tytuł projektu: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Gmina: Kąkolewnica Wschodnia

Wartość ogółem: 422190.98

Wydatki kwalifikowalne: 387361.67

Dofinansowanie: 329257.41

Dofinansowanie UE: 329257.41

Nazwa beneficjenta: Powiat Parczewski

NIP beneficjenta: 5391437872

Kod pocztowy: 21-200

Miejscowość: Parczew

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/15/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPLU.04.01.00-06-041/09-07 Powiat Parczewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-041/09-07

Tytuł projektu: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Kodeń

Wartość ogółem: 198678.11

Wydatki kwalifikowalne: 182287.84

Dofinansowanie: 154944.67

Dofinansowanie UE: 154944.67

Nazwa beneficjenta: Powiat Parczewski

NIP beneficjenta: 5391437872

Kod pocztowy: 21-200

Miejscowość: Parczew

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/15/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPLU.02.04.02-06-013/10-02 Gmina Lubartów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.02-06-013/10-02

Tytuł projektu: „Gminy wiejskie Województwa Lubelskiego – sukces gospodarczy. różne drogi”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Ostrówek

Wartość ogółem: 72142.4

Wydatki kwalifikowalne: 55125.39

Dofinansowanie: 46856.58

Dofinansowanie UE: 46856.58

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubartów

NIP beneficjenta: 7141996904

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Lubartów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


RPLU.02.04.02-06-012/13-03 Miasto Lubartów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.02-06-012/13-03

Tytuł projektu: Lubartów – najlepsze miejsce dla Twojego biznesu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Lubartów – miasto

Wartość ogółem: 296672.7

Wydatki kwalifikowalne: 295052.44

Dofinansowanie: 250794.56

Dofinansowanie UE: 227871.93

Nazwa beneficjenta: Miasto Lubartów

NIP beneficjenta: 7141901186

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Lubartów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2014

Data zakończenia realizacji: 5/30/2015założyciel i lider aws, jan kidawa błoński rodzice, cerkiew w kwiatoniu, kiedy kraków był stolicą polski, sławni polscy chemicy, 11 listopada olsztyn, co to jest rezurekcja, www mkidn gov pl, niedojrze, 40 lecie pontyfikatu jana pawła ii, papież stefan, mieszkania kupno kraków, ile liter w wyrazie ornament ma oś symetrii, zakres badań, trudności w ewakuacji występują przy widoczności, tusk o wyborach, powstancow warszawskich, droga żelazna, cmentarz południowy warszawa…

Opublikowano

RPLD.02.06.00-00-109/09-02 Gmina Daszyna

RPLD.02.06.00-00-109/09-02 Gmina Daszyna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.06.00-00-109/09-02

Tytuł projektu: MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ W MIEJSCOWOŚCI MAZEW W GMINIE DASZYNA Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łęczycki

Gmina: Daszyna

Wartość ogółem: 3115604.85

Wydatki kwalifikowalne: 1179783.46

Dofinansowanie: 1002815.9

Dofinansowanie UE: 1002815.9

Nazwa beneficjenta: Gmina Daszyna

NIP beneficjenta: 7752406085

Kod pocztowy: 99-107

Miejscowość: Daszyna

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łęczycki

Temat priorytetu: 47 Jakość powietrza

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/22/2011


RPLD.02.06.00-00-009/08-02 Gmina Miasto Brzeziny

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.06.00-00-009/08-02

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat brzeziński

Gmina: Brzeziny – miasto

Wartość ogółem: 1019553.1

Wydatki kwalifikowalne: 851137.1

Dofinansowanie: 345391.42

Dofinansowanie UE: 345391.42

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Brzeziny

NIP beneficjenta: 8330005565

Kod pocztowy: 95-060

Miejscowość: Brzeziny

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat brzeziński

Temat priorytetu: 47 Jakość powietrza

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLD.02.06.00-00-055/09-01 Gmina Miasto Kutno

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.06.00-00-055/09-01

Tytuł projektu: Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej – Gimnazjum nr 1. Gimnazjum nr 2. Gimnazjum nr 3

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Gmina: Kutno – miasto

Wartość ogółem: 3878934.34

Wydatki kwalifikowalne: 3084730.41

Dofinansowanie: 2467784.32

Dofinansowanie UE: 2467784.32

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Kutno

NIP beneficjenta: 7750024735

Kod pocztowy: 99-300

Miejscowość: Kutno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Temat priorytetu: 47 Jakość powietrza

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/9/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLB.03.01.00-08-005/11-05 Gmina Świdnica

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.03.01.00-08-005/11-05

Tytuł projektu: Rozbudowa wielofunkcyjnego zbiornika małej retencji nr I/400 w Gminie Świdnica dla poprawy bilansu wodnego w powiecie zielonogórskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.03.00.00

Działanie: RPLB.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Gmina: Świdnica

Wartość ogółem: 2330412.43

Wydatki kwalifikowalne: 2232349.87

Dofinansowanie: 1562644.9

Dofinansowanie UE: 1562644.9

Nazwa beneficjenta: Gmina Świdnica

NIP beneficjenta: 9730000916

Kod pocztowy: 66-008

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 10/22/2014


RPLD.02.06.00-00-079/09-02 POWIAT KUTNOWSKI

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.06.00-00-079/09-02

Tytuł projektu: TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH ETAP II

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Gmina: Żychlin

Wartość ogółem: 1751602.43

Wydatki kwalifikowalne: 1366333.78

Dofinansowanie: 1161383.7

Dofinansowanie UE: 1161383.7

Nazwa beneficjenta: POWIAT KUTNOWSKI

NIP beneficjenta: 7752588040

Kod pocztowy: 99-300

Miejscowość: KUTNO

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Temat priorytetu: 47 Jakość powietrza

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/7/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012


RPLD.01.01.00-00-014/15-00 Powiat Zduńskowolski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.01.00-00-014/15-00

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4906E na odcinku Janiszewice – Wymysłów – Gajewniki – etap I i II

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Gmina: Zduńska Wola

Wartość ogółem: 2927454.38

Wydatki kwalifikowalne: 2627104.34

Dofinansowanie: 1529762.85

Dofinansowanie UE: 1529762.85

Nazwa beneficjenta: Powiat Zduńskowolski

NIP beneficjenta: 8291624435

Kod pocztowy: 98-220

Miejscowość: Zduńska Wola

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/22/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015denominacja złotego, owalna bryłka masła, kazimierz wielki syn łokietka, historia chorzowa, zlota podkowa plock, zespol szkol w sulechowie, oda do radości film, miasto we francji płn krzyżówka, ruda miedzi krzyżówka, obuz koncentracyjny, półwysep w australii, filmy.porno., obuz koncentracyjny, benedyktyni, ale! kino, powstanie w getcie warszawskim skutki, studium organistowskie warszawa…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-653/08-03 Przedsiębiorstwo Budowlane MAKBUD Maciej Kęszycki

RPMA.01.05.00-14-653/08-03 Przedsiębiorstwo Budowlane MAKBUD Maciej Kęszycki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-653/08-03

Tytuł projektu: Eksploatacja kruszyw naturalnych przy pomocy innowacyjnej technologii.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat makowski

Gmina: Rzewnie

Wartość ogółem: 3787511.32

Wydatki kwalifikowalne: 3067767.32

Dofinansowanie: 1840660.39

Dofinansowanie UE: 1564561.33

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Budowlane MAKBUD Maciej Kęszycki

NIP beneficjenta: 5311591862

Kod pocztowy: 05-190

Miejscowość: Chrcynno

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


RPMA.01.05.00-14-312/10-04 Katarzyna Sobieska i Cezary Sobieski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą TECHMAT s.c.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-312/10-04

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy poprzez zakup innowacyjnej tokarki numerycznej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Stara Biała

Wartość ogółem: 1793400

Wydatki kwalifikowalne: 1470000

Dofinansowanie: 735000

Dofinansowanie UE: 624750

Nazwa beneficjenta: Katarzyna Sobieska i Cezary Sobieski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą TECHMAT s.c.

NIP beneficjenta: 7743036068

Kod pocztowy: 09-400

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPMA.01.05.00-14-549/08-04 Unilogo Tomasz Nowacki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-549/08-04

Tytuł projektu: Rozbudowa drukarni cyfrowej wraz z wdrożeniem systemu do zarządzania realizacją zleceń oraz procesem druku etykiet samoprzylepnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 2042475.2

Wydatki kwalifikowalne: 1649160

Dofinansowanie: 824580

Dofinansowanie UE: 700893

Nazwa beneficjenta: Unilogo Tomasz Nowacki

NIP beneficjenta: 5213565183

Kod pocztowy: 02-619

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


RPMA.01.05.00-14-612/08-08 Firma „SYLAND” Andrzej Grabowski. Sylwester Grabowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-612/08-08

Tytuł projektu: Budowa hali produkcyjnej. zakup maszyn i urządzeń do wyposażenia nowej hali oraz zakup samochodu ciężarowego z naczepą.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Gmina: Ceranów

Wartość ogółem: 4825295.2

Wydatki kwalifikowalne: 3955160

Dofinansowanie: 2373096

Dofinansowanie UE: 2017131.6

Nazwa beneficjenta: Firma „SYLAND” Andrzej Grabowski. Sylwester Grabowski

NIP beneficjenta: 8231454426

Kod pocztowy: 08-330

Miejscowość: Kosów Lacki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


RPMA.01.05.00-14-474/08-03 DENTAL – ”S” Mariusz Szajda

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-474/08-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy DENTAL – ”S” poprzez uruchomienie elastycznej linii do produkcji i prototypowania

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 4510533.98

Wydatki kwalifikowalne: 3697159

Dofinansowanie: 1848579.5

Dofinansowanie UE: 1571292.57

Nazwa beneficjenta: DENTAL – ”S” Mariusz Szajda

NIP beneficjenta: 5242449640

Kod pocztowy: 03-580

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/1/2010


RPMA.01.05.00-14-220/13-03 „SOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-220/13-03

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa SOWA Sp. z o.o. poprzez rozbudowę parku maszynowego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1871265.07

Wydatki kwalifikowalne: 1547461.26

Dofinansowanie: 742781.4

Dofinansowanie UE: 631364.19

Nazwa beneficjenta: „SOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 5251306199

Kod pocztowy: 01-209

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/5/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014krótki film o zabijaniu (1987), noc dlugich noży, trzewiki rybaka, pałac łańcut, konkurs szopenowski, polska w czasie rozbiorów, betlejem poznańskie, najstarszy cmentarz w warszawie, pugaczowa ałła, parafia lipiny, noc muzeow warszawa, kolej warszawsko-wiedeńska, palac w rogalinie, pyrkosz filmy, konferencja w teheranie sprawa polska…

Opublikowano

RPKP.02.04.00-04-016/10-03 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

RPKP.02.04.00-04-016/10-03 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.04.00-04-016/10-03

Tytuł projektu: Gaz ziemny – energia dla pokoleń. Gazyfikacja Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Park Przemysłowo-Technologiczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 1313586.26

Wydatki kwalifikowalne: 978956.21

Dofinansowanie: 489478.1

Dofinansowanie UE: 416056.38

Nazwa beneficjenta: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252496411

Kod pocztowy: 01-224

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 35 Gaz ziemny

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


RPKP.02.03.00-04-019/13-02 Gmina Gruta

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.03.00-04-019/13-02

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej w Gminie Gruta dla budynków Szkół Podstawowych w Słupie. Plemiętach. Boguszewie i Nicwałdzie.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat grudziądzki

Gmina: Gruta

Wartość ogółem: 2686712.44

Wydatki kwalifikowalne: 2134364.19

Dofinansowanie: 1814209.56

Dofinansowanie UE: 1814209.56

Nazwa beneficjenta: Gmina Gruta

NIP beneficjenta: 8762443622

Kod pocztowy: 86-330

Miejscowość: Gruta

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat grudziądzki

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


RPKP.02.01.00-04-003/09-02 Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.01.00-04-003/09-02

Tytuł projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej Golubia -Dobrzynia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński

Gmina: Golub-Dobrzyń – miasto

Wartość ogółem: 48189559.88

Wydatki kwalifikowalne: 45473767.52

Dofinansowanie: 29557948.88

Dofinansowanie UE: 29557948.88

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

NIP beneficjenta: 5030054345

Kod pocztowy: 87-400

Miejscowość: Golub-Dobrzyń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2007

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


RPKP.02.03.00-04-011/14-03 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.03.00-04-011/14-03

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów dydaktycznych 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodnicznego przy ul. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 4112696.2

Wydatki kwalifikowalne: 3930467.92

Dofinansowanie: 3340897.73

Dofinansowanie UE: 3340897.73

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

NIP beneficjenta: 5540313107

Kod pocztowy: 85-225

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2015

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


RPKP.02.03.00-04-030/09-02 Gmina Barcin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.03.00-04-030/09-02

Tytuł projektu: Przekształcenie systemu ogrzewania w Przedszkolu w Piechcinie wraz z termomodernizacją budynku.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Barcin

Wartość ogółem: 234650.44

Wydatki kwalifikowalne: 232942.44

Dofinansowanie: 174706.83

Dofinansowanie UE: 174706.83

Nazwa beneficjenta: Gmina Barcin

NIP beneficjenta: 5621772523

Kod pocztowy: 88-190

Miejscowość: Barcin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


RPKP.02.03.00-04-055/14-01 Przedsiebiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.03.00-04-055/14-01

Tytuł projektu: Termomodernizacja i remont obiektów Szpitala Uzdrowiskowego nr III im. dr Markiewicza w Ciechocinku.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Ciechocinek

Wartość ogółem: 6839721.61

Wydatki kwalifikowalne: 6310906.76

Dofinansowanie: 5364270.74

Dofinansowanie UE: 5364270.74

Nazwa beneficjenta: Przedsiebiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

NIP beneficjenta: 8910003034

Kod pocztowy: 87-720

Miejscowość: Ciechocinek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


RPKP.02.01.00-04-001/13-01 Toruńskie Wodociągi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.01.00-04-001/13-01

Tytuł projektu: Budowa magistrali wodociągowej ze stacji wodociągowej Mała Nieszawka do szosy Okrężnej w Toruniu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 5687933.75

Wydatki kwalifikowalne: 4113501.74

Dofinansowanie: 1000000

Dofinansowanie UE: 1000000

Nazwa beneficjenta: Toruńskie Wodociągi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9562018145

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015księża według lat święceń diecezja tarnowska, muzeum brzeziny, administracja zespolona ustawa, konkurs fryderyka chopina, profesor zazul, polska miasto, jan dzięgielewski, wislica.org, jan kolski krzyżówka, ibe edu pl, czarnobyl w którym roku, zwalczanie korupcji, waclaw sierpinski, miechowice kosciol, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r karta nauczyciela…

Opublikowano

RPLU.01.03.00-06-089/11-01 „HULANICKI BEDNAREK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

RPLU.01.03.00-06-089/11-01 „HULANICKI BEDNAREK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-089/11-01

Tytuł projektu: WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA HULANICKI BEDNAREK SP. Z O.O. POPRZEZ ZAPEWNIENIE NAJLEPSZYCH WARUNKÓW DO PRAWIDŁOWEGO PROCESU PRODUKCJI INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Chełm

Wartość ogółem: 4979816.33

Wydatki kwalifikowalne: 4048631.16

Dofinansowanie: 1999618.91

Dofinansowanie UE: 1699676.07

Nazwa beneficjenta: „HULANICKI BEDNAREK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5630001771

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/2/2012

Data zakończenia realizacji: 12/30/2012


RPLU.01.03.00-06-012/08-03 Spomasz Zamość Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-012/08-03

Tytuł projektu: Wprowadzenie innowacyjnej automatyzacji wytwarzania maszyn stosowanych w przetwórstwie takich jak zbiorniki-spawanie TIG. Plazma z jednoczesnym monitorowaniem procesu poprzez SAF WIDEO PROCES

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 1565855.34

Wydatki kwalifikowalne: 1344953.49

Dofinansowanie: 739724.4

Dofinansowanie UE: 628765.72

Nazwa beneficjenta: Spomasz Zamość Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9221332679

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/18/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


RPLU.01.03.00-06-010/13-01 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MED-SPEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-010/13-01

Tytuł projektu: Rozszerzenie zakresu specjalistycznych świadczeń medycznych poprzez zakup innowacyjnego sprzętu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 222473.39

Wydatki kwalifikowalne: 222175.09

Dofinansowanie: 111087.54

Dofinansowanie UE: 94424.4

Nazwa beneficjenta: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MED-SPEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9222348895

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/30/2014


RPLU.01.02.00-06-147/10-06 CENTRUM MEDYCZNE MEDICOS S.C. Wojciech Chromiński. Andrzej Szerej. Krzysztof Szerej. Pamuła Leszek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-147/10-06

Tytuł projektu: Rozwój firmy Centrum Medyczne MEDICOS s.c. poprzez uruchomienie innowacyjnego centrum medycznego w Lublinie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1438754.4

Wydatki kwalifikowalne: 1413992.99

Dofinansowanie: 989795.09

Dofinansowanie UE: 841325.82

Nazwa beneficjenta: CENTRUM MEDYCZNE MEDICOS S.C. Wojciech Chromiński. Andrzej Szerej. Krzysztof Szerej. Pamuła Leszek

NIP beneficjenta: 7122396037

Kod pocztowy: 20-582

Miejscowość: Lublin

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLU.01.02.00-06-705/12-01 Arkadiusz Kasztelan Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich COR-LAR-MED

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-705/12-01

Tytuł projektu: Rozwój Centrum Medycznego poprzez inwestycje w innowacyjne technologie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 195000

Wydatki kwalifikowalne: 195000

Dofinansowanie: 107250

Dofinansowanie UE: 91162.5

Nazwa beneficjenta: Arkadiusz Kasztelan Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich COR-LAR-MED

NIP beneficjenta: 7131033802

Kod pocztowy: 21-040

Miejscowość: Świdnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014


RPLU.01.02.00-06-196/10-00 „Wyrób i sprzedaż wafli” Henryk Buda

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-196/10-00

Tytuł projektu: Wzmocnienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa produkującego waflowe kreacje w Żukowie poprzez inwestycje w innowacyjne technologie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Krzczonów

Wartość ogółem: 2031241.83

Wydatki kwalifikowalne: 1643190.46

Dofinansowanie: 985914.24

Dofinansowanie UE: 838027.09

Nazwa beneficjenta: „Wyrób i sprzedaż wafli” Henryk Buda

NIP beneficjenta: 7130013720

Kod pocztowy: 23-110

Miejscowość: Żuków Drugi

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2010

Data zakończenia realizacji: 1/28/2012polonia restituta 1944, na szkle malowane, utwór w którym wydarzenia historyczne łączą się z magicznymi, nagroda im. zbyszka cybulskiego, pkf studio, manga kraków, pyra poznańska, napisz jakie zalety mają twoim zdaniem dawne metody prezentowania rzeźby terenu na mapach, park jerzmanowskich, pomnik ak kraków, oleodruk jak rozpoznać, nowa podstawa programowa 2019/2020, parafia św jakuba w rzgowie, kowalczyk ryszard, miasto w pd egipcie nad nilem, fale martenota, komedianci, przedstaw bohaterów podanego fragmentu ziele na kraterze, dama z gronostajem lokalizacje, formalność, kaja ryńska…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-021/11-03 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WR” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

RPMA.01.05.00-14-021/11-03 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WR” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-021/11-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Spółki WR poprzez zakup innowacyjnych maszyn do obróbki metali.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przasnyski

Gmina: Przasnysz – miasto

Wartość ogółem: 1920786.89

Wydatki kwalifikowalne: 1560791.24

Dofinansowanie: 624316.49

Dofinansowanie UE: 530669.01

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WR” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7611456543

Kod pocztowy: 06-300

Miejscowość: Przasnysz

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przasnyski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat gostyniński

Gmina: Szczawin Kościelny

Wartość ogółem: 316438.1

Wydatki kwalifikowalne: 316377.87

Dofinansowanie: 316377.87

Dofinansowanie UE: 170093.7

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.03.00-14-008/09-05 Gmina Grodzisk Mazowiecki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.03.00-14-008/09-05

Tytuł projektu: Budowa miejskiej strefy aktywności gospodarczej przy ul. Montwiłła rejon ulicy Spokojnej w Grodzisku Mazowieckim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Wartość ogółem: 10285697.44

Wydatki kwalifikowalne: 9947926.87

Dofinansowanie: 7731538.92

Dofinansowanie UE: 7731538.92

Nazwa beneficjenta: Gmina Grodzisk Mazowiecki

NIP beneficjenta: 5291745901

Kod pocztowy: 05-825

Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/3/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


RPLU.09.01.00-06-F01/10-00 Województwo Lubelskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.09.01.00-06-F01/10-00

Tytuł projektu: Wsparcie wdrażania RPO – Zatrudnienie personelu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.09.00.00

Działanie: RPLU.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 390269.94

Wydatki kwalifikowalne: 390269.94

Dofinansowanie: 331729.37

Dofinansowanie UE: 331729.37

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubelskie

NIP beneficjenta: 7122410470

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przysuski

Gmina: Gielniów

Wartość ogółem: 197773.81

Wydatki kwalifikowalne: 197736.17

Dofinansowanie: 197736.17

Dofinansowanie UE: 106308.56

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPLU.08.03.00-06-053/09-06 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.03.00-06-053/09-06

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Wysokie

Wartość ogółem: 369468.17

Wydatki kwalifikowalne: 364852.68

Dofinansowanie: 310124.78

Dofinansowanie UE: 310124.78

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

NIP beneficjenta: 7132450206

Kod pocztowy: 23-100

Miejscowość: Bychawa

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/27/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2010

Data zakończenia realizacji: 1/30/2012


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat węgrowski

Gmina: Miedzna

Wartość ogółem: 175798.94

Wydatki kwalifikowalne: 175765.48

Dofinansowanie: 175765.48

Dofinansowanie UE: 94496.5

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Gmina: Sabnie

Wartość ogółem: 175798.94

Wydatki kwalifikowalne: 175765.48

Dofinansowanie: 175765.48

Dofinansowanie UE: 94496.5

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016analiza popytu, bazylika w ludźmierzu, film filipa bajona, dekoracja na 100 lecie odzyskania niepodległości, cykl skrzyń w clash royale, film piaśnica, taize wrocław 2019 program, kogo to obchodzi, exploseum bydgoszcz, szkoła podstawowa barczewo, pomnik koziołków w poznaniu, wilanów świątynia opatrzności bożej, wirtualny pokój, kaplica sykstyńska bilety, kania polityk, muzeum 2 wojny światowej opinie, bunkier anielewicza, gips palony wzor, welc, na czele partii krzyżówka, typy organizacji pozarządowych…