Opublikowano

RPKP.03.02.00-04-020/09-04 Wielofunkcyjna Placówka Opiekunczo-Wychowawcza

RPKP.03.02.00-04-020/09-04 Wielofunkcyjna Placówka Opiekunczo-Wychowawcza

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.02.00-04-020/09-04

Tytuł projektu: Przebudowa Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włocławku

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 1888437

Wydatki kwalifikowalne: 1709326.02

Dofinansowanie: 1111061.82

Dofinansowanie UE: 1111061.82

Nazwa beneficjenta: Wielofunkcyjna Placówka Opiekunczo-Wychowawcza

NIP beneficjenta: 8881044851

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 77 Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPKP.03.01.00-04-002/12-02 Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.01.00-04-002/12-02

Tytuł projektu: Rozbudowa Bazy Sportowej w województwie kujawsko – pomorskim – Moje Boisko – ORLIK 2012 (V etap).

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Więcbork

Wartość ogółem: 2352887.54

Wydatki kwalifikowalne: 2315578.73

Dofinansowanie: 698026.64

Dofinansowanie UE: 698026.64

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


RPKP.03.02.00-04-006/09-05 Powiat Sępoleński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.02.00-04-006/09-05

Tytuł projektu: Rozbudowa. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo – wychowawczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Kamień Krajeński

Wartość ogółem: 1055531.49

Wydatki kwalifikowalne: 971683.93

Dofinansowanie: 631594.53

Dofinansowanie UE: 631594.53

Nazwa beneficjenta: Powiat Sępoleński

NIP beneficjenta: 5611327106

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 77 Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


RPKP.03.01.00-04-002/12-02 Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.01.00-04-002/12-02

Tytuł projektu: Rozbudowa Bazy Sportowej w województwie kujawsko – pomorskim – Moje Boisko – ORLIK 2012 (V etap).

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Aleksandrów Kujawski – miasto

Wartość ogółem: 2352887.54

Wydatki kwalifikowalne: 2315578.73

Dofinansowanie: 698026.64

Dofinansowanie UE: 698026.64

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


RPKP.03.01.00-04-008/13-02 Powiat Tucholski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.01.00-04-008/13-02

Tytuł projektu: Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Gmina: Tuchola

Wartość ogółem: 657030.71

Wydatki kwalifikowalne: 655708.14

Dofinansowanie: 522710.71

Dofinansowanie UE: 522710.71

Nazwa beneficjenta: Powiat Tucholski

NIP beneficjenta: 5611327276

Kod pocztowy: 89-500

Miejscowość: Tuchola

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


RPKP.03.01.00-04-002/12-02 Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.01.00-04-002/12-02

Tytuł projektu: Rozbudowa Bazy Sportowej w województwie kujawsko – pomorskim – Moje Boisko – ORLIK 2012 (V etap).

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Lubanie

Wartość ogółem: 1176443.77

Wydatki kwalifikowalne: 1157789.37

Dofinansowanie: 349013.32

Dofinansowanie UE: 349013.32

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


RPKP.03.02.00-04-008/11-02 Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.02.00-04-008/11-02

Tytuł projektu: Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla realizacji procedur rehabilitacji neurologicznej. jako element polityki jakości w zakresie zapewniania kompleksowości udzielanych świadczeń medycznych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 366035.45

Wydatki kwalifikowalne: 365751.32

Dofinansowanie: 231922.91

Dofinansowanie UE: 231922.91

Nazwa beneficjenta: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

NIP beneficjenta: 8792076803

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/26/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012parafia sękowa, jopek mazowsze, objawienie maryjne w polsce, sanier kraków, rydzyk muzeum, święto 3 maja w kościele katolickim, rabsztyn zamek zwiedzanie, notre dame pożar, ustawa która zmienia obowiązującą ustawę krzyżówka, jozef mengele, traf w trudny cel na strzelnicy, franz kutchera, radio solidarność, jan.olszewski, historia wszystkich swietych, polski el greco, skrót orp…

Opublikowano

RPKP.05.02.01-04-278/10-01 Niepubliczny Zakłąd Opieki Medycznej Medyk Waldemar Litwiński

RPKP.05.02.01-04-278/10-01 Niepubliczny Zakłąd Opieki Medycznej Medyk Waldemar Litwiński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-278/10-01

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowych i ulepszonych usług medycznych do oferty NZOZ Medyk poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz zwiększenie zatrudnienia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 499047.6

Wydatki kwalifikowalne: 499047.6

Dofinansowanie: 349333.32

Dofinansowanie UE: 296933.32

Nazwa beneficjenta: Niepubliczny Zakłąd Opieki Medycznej Medyk Waldemar Litwiński

NIP beneficjenta: 8881023168

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012


RPKP.05.02.01-04-031/14-00 ZAKŁAD STOLARSKI MACIEJ ZIEMIŃSKI

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-031/14-00

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnych urządzeń stolarskich szansą rozwoju Zakładu Stolarskiego Maciej Ziemiński.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Sępólno Krajeńskie

Wartość ogółem: 480170

Wydatki kwalifikowalne: 453000

Dofinansowanie: 317100

Dofinansowanie UE: 269535

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD STOLARSKI MACIEJ ZIEMIŃSKI

NIP beneficjenta: 5551720224

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: WAŁDOWO

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014parafia matki boskiej fatimskiej w jarocinie, fotografia przedstawia typ wybrzeża który zajmuje niewielkie fragmenty nadmorskiego, awataria gry online, bitwa o anglie mapa, grafika prl, ug brody, wspaniałe stulecie 54, izolacja wodochronna, oozp, kwestionariusz osobowy wykształcenie, podatki czyli rzecz o grabieży, kim był józef poniatowski, król słonce, dementuje, wwwgov.pl…

Opublikowano

RPKP.02.06.00-04-029/12-02 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włocławek

RPKP.02.06.00-04-029/12-02 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włocławek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.06.00-04-029/12-02

Tytuł projektu: Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej „Dzilno”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Kowal

Wartość ogółem: 493230

Wydatki kwalifikowalne: 360000

Dofinansowanie: 252000

Dofinansowanie UE: 252000

Nazwa beneficjenta: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włocławek

NIP beneficjenta: 8880008497

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPKP.02.06.00-04-004/11-01 Gmina Łysomice

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.06.00-04-004/11-01

Tytuł projektu: Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Łysomice

Wartość ogółem: 372774.32

Wydatki kwalifikowalne: 358247.13

Dofinansowanie: 250772.99

Dofinansowanie UE: 250772.99

Nazwa beneficjenta: Gmina Łysomice

NIP beneficjenta: 8792593527

Kod pocztowy: 87-148

Miejscowość: Łysomice

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Temat priorytetu: 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013rodziny katyńskie, benedykt xvi wiek, tablica miechów, historia volkswagena, polska rada chrześcijan i żydów, animacje rysunkowe, swieto chanuka w palacu prezydenckim, jak złożyć wniosek do archiwum, history of poland, ipn logo, garfunkel piosenkarz, biblioteka lubsko, generał czuma, powroźnik cerkiew, opera orfeusz i eurydyka, projekt edukacyjny odzyskanie niepodległości, 15 marca 1939, pomnik chrystusa rio, bitwa pod wołyniem, żyd karykatura, belka oczepowa, denominacja polska, rodzaje gmin i ich charakterystyka, bartosz skaldawski, tadeusz rejtan kim był, przesiedleńcy, dni czarnej białostockiej 2018…

Opublikowano

RPKP.05.02.01-04-132/12-02 FIRMA TIMES

RPKP.05.02.01-04-132/12-02 FIRMA TIMES

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-132/12-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa przez realizację inwestycji oraz wzrost zatrudnienia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Fabianki

Wartość ogółem: 513581.6

Wydatki kwalifikowalne: 406000

Dofinansowanie: 284200

Dofinansowanie UE: 241570

Nazwa beneficjenta: FIRMA TIMES

NIP beneficjenta: 8880021405

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPKP.04.02.00-04-014/10-02 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-014/10-02

Tytuł projektu: Zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznej poprzez uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w jednostkach Policji woj. Kujawsko-Pomorskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Żnin

Wartość ogółem: 60933.4

Wydatki kwalifikowalne: 59448.05

Dofinansowanie: 44586.03

Dofinansowanie UE: 44586.03

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

NIP beneficjenta: 5540312993

Kod pocztowy: 85-090

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPKP.05.02.01-04-100/12-01 Agnieszka Choszczewska Gabinet Weterynaryjny ŁAPKA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-100/12-01

Tytuł projektu: Inwestycja w innowacje kluczem do wzrostu konkurencyjności Gabinetu Weterynaryjnego ŁAPKA w Brodnicy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Brodnica – miasto

Wartość ogółem: 209604.73

Wydatki kwalifikowalne: 184160.35

Dofinansowanie: 128912.24

Dofinansowanie UE: 109575.4

Nazwa beneficjenta: Agnieszka Choszczewska Gabinet Weterynaryjny ŁAPKA

NIP beneficjenta: 5222394663

Kod pocztowy: 87-300

Miejscowość: Brodnica

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013


RPKP.04.03.00-04-005/09-02 Przedsiębiorstwo Prywatne „Altravox”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.03.00-04-005/09-02

Tytuł projektu: Z Altravoxem z koszykiem wirtualnym do Europy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 71289.88

Wydatki kwalifikowalne: 60454

Dofinansowanie: 41517.8

Dofinansowanie UE: 35290.13

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Prywatne „Altravox”

NIP beneficjenta: 8880207185

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/27/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 2019, kopalnia bieruń, mkidn logo, rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli, szkoła muzyczna w ełku, film historyczny 2017, wieża niepodległości, muzeum techniki sinsheim, musiej, filmy 2011 roku, lidzbark warminski zamek, kielecczyzna, mkidn logo, zsap tarnowskie góry, muzeum dzwonów i fajek, ińskie lato filmowe 2018, szwedzka pochylnia wikipedia, rynek społeczeństwo kultura, rozprawka praca pasja czy obowiązek, archiwalia, david engels, m jak ryszard…

Opublikowano

RPKP.05.02.01-04-083/12-01 RIVERSIDE HOTEL S.C. Wioletta Lewandowska. Wojciech Kaczmarek

RPKP.05.02.01-04-083/12-01 RIVERSIDE HOTEL S.C. Wioletta Lewandowska. Wojciech Kaczmarek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-083/12-01

Tytuł projektu: Rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa RIVERSIDE HOTEL poprzez zakup wyposażenia i wykonanie prac adaptacyjnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 1089286.04

Wydatki kwalifikowalne: 478200

Dofinansowanie: 286920

Dofinansowanie UE: 243882

Nazwa beneficjenta: RIVERSIDE HOTEL S.C. Wioletta Lewandowska. Wojciech Kaczmarek

NIP beneficjenta: 8883115236

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/30/2012


RPKP.04.02.00-04-001/10-04 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/10-04

Tytuł projektu: e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Koronowo

Wartość ogółem: 483870.9

Wydatki kwalifikowalne: 483228.46

Dofinansowanie: 362421.34

Dofinansowanie UE: 362421.34

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPKP.05.02.01-04-031/08-02 PHU „HORT – WALD”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-031/08-02

Tytuł projektu: Uruchomienie ekologicznej pralni chemicznej przez firmę PHU „HORT – WALD” w Nakle nad Notecią

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski

Gmina: Nakło nad Notecią

Wartość ogółem: 209174.76

Wydatki kwalifikowalne: 171454.72

Dofinansowanie: 120018.3

Dofinansowanie UE: 102015.55

Nazwa beneficjenta: PHU „HORT – WALD”

NIP beneficjenta: 5581009688

Kod pocztowy: 89-100

Miejscowość: Nakło nad Notecią

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski / Powiat świecki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPKP.04.02.00-04-008/13-03 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-008/13-03

Tytuł projektu: Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski

Gmina: Kikół

Wartość ogółem: 205160.37

Wydatki kwalifikowalne: 205145.39

Dofinansowanie: 153859.04

Dofinansowanie UE: 153859.04

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPKP.05.02.01-04-026/08-03 Prace Ziemne Zieliński Józef

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-026/08-03

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa „Prace Ziemne Zieliński Józef” poprzez zakup koparko-ładowarki

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski

Gmina: Nakło nad Notecią

Wartość ogółem: 187880

Wydatki kwalifikowalne: 151000

Dofinansowanie: 105700

Dofinansowanie UE: 89845

Nazwa beneficjenta: Prace Ziemne Zieliński Józef

NIP beneficjenta: 5581003875

Kod pocztowy: 89-100

Miejscowość: Nakło nad Notecią

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski / Powiat świecki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009gliński piotr, uczestnik szkolenia, edukacja co to jest, agnieszka dowbor-muśnicka, gdy po wielkim połowie, ozorkow, henryk sienkiewicz nagrody literackie, boże narodzenie wigilia, juzef piłsucki, rok 1410, ksiądz stanisław brzóska, zabójstwo cezara, 100 lecie odzyskania, instytut śląski…

Opublikowano

RPKP.05.02.02-04-061/09-02 Radio Hit-Marfix ZPCHR Wiesław Rafalski

RPKP.05.02.02-04-061/09-02 Radio Hit-Marfix ZPCHR Wiesław Rafalski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.02-04-061/09-02

Tytuł projektu: Zakup innowacyjnej maszyny poligraficznej sposobem podniesienia konkurencyjności firmy Radio Hit-Marfix ZPCHR Wiesław Rafalski

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.02

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 2196000

Wydatki kwalifikowalne: 1640000

Dofinansowanie: 751557.33

Dofinansowanie UE: 638823.73

Nazwa beneficjenta: Radio Hit-Marfix ZPCHR Wiesław Rafalski

NIP beneficjenta: 8880403414

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010


RPKP.05.02.02-04-049/14-02 Damix Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.02-04-049/14-02

Tytuł projektu: Zwiększenie o 50% mocy produkcyjnych Damix Spółka z o.o. w produkcji wózków sklepowych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.02

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat rypiński

Gmina: Rypin – miasto

Wartość ogółem: 6327127.26

Wydatki kwalifikowalne: 5449210.83

Dofinansowanie: 2724605.41

Dofinansowanie UE: 2315914.59

Nazwa beneficjenta: Damix Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8921196255

Kod pocztowy: 87-500

Miejscowość: Rypin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat rypiński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


RPKP.05.02.01-04-138/08-02 Zakład Stolarski Skrobiszewski Witold

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-138/08-02

Tytuł projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej warsztatu stolarskiego Witolda Skrobiszewskiego poprzez zakup i uruchomienie nowoczesnego centrum obróbki drewna.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński

Gmina: Golub-Dobrzyń – miasto

Wartość ogółem: 606223.6

Wydatki kwalifikowalne: 494275

Dofinansowanie: 345992.5

Dofinansowanie UE: 294093.62

Nazwa beneficjenta: Zakład Stolarski Skrobiszewski Witold

NIP beneficjenta: 5030020978

Kod pocztowy: 87-400

Miejscowość: Białkowo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPKP.04.02.00-04-014/10-02 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-014/10-02

Tytuł projektu: Zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznej poprzez uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w jednostkach Policji woj. Kujawsko-Pomorskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Gmina: Tuchola

Wartość ogółem: 60933.4

Wydatki kwalifikowalne: 59448.05

Dofinansowanie: 44586.03

Dofinansowanie UE: 44586.03

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

NIP beneficjenta: 5540312993

Kod pocztowy: 85-090

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012alians ewangeliczny, azso słowak, mieszkaniec budapesztu, gildia reżyserów polskich, polska lata 20, historia 2 wojna światowa, wolne miasto gdańsk historia, pedagogika ug, jerzy kawalerowicz filmy, kolumbowie film, step występowanie, parafia bosko lubon, escape room grunwaldzka, popraw, nisza sjp, jacek mikołajczyk, komunistyczne nazwy ulic, cezary karpiński, zmarł po niemiecku, opole szpitalna, jerzy matejko, parki kulturowe w polsce…

Opublikowano

RPKP.04.03.00-04-008/13-02 DETAL-MET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPKP.04.03.00-04-008/13-02 DETAL-MET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.03.00-04-008/13-02

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowoczesnej platformy B2B oraz wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w DETAL-MET Sp. z o.o. celem uruchomienia e-handlu. systemu telepracy. zinformatyzowania organizacji wewnetrznej firmy oraz podniesienia standardu obsługi klienta.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 773765.2

Wydatki kwalifikowalne: 628512

Dofinansowanie: 314256

Dofinansowanie UE: 267117.6

Nazwa beneficjenta: DETAL-MET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8882512604

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPKP.04.02.00-04-008/13-03 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-008/13-03

Tytuł projektu: Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Gmina: Papowo Biskupie

Wartość ogółem: 175851.74

Wydatki kwalifikowalne: 175838.9

Dofinansowanie: 131879.18

Dofinansowanie UE: 131879.18

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPKP.04.02.00-04-008/13-03 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-008/13-03

Tytuł projektu: Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Gmina: Wąbrzeźno – miasto

Wartość ogółem: 307740.55

Wydatki kwalifikowalne: 307718.08

Dofinansowanie: 230788.56

Dofinansowanie UE: 230788.56

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015powstaniec warszawski rysunek, uchylić, elblag stare miasto, armin van buuren sunrise 2019, tworca aidy, eboi.mkidn, wydział prawa i administracji opole, polskie powstania narodowe w xix wieku, włoscy piosenkarze lat 80, dezerter teksty, polskie film, budionny, stary człowiek, wigilia na syberii malczewski, były ambasador izraela w polsce, poezja z humorem, władysław kowalski aktor sami swoi, cprdip, jednomasztowy jacht, kiedy rozpoczeła sie 2 wojna światowa…

Opublikowano

RPKP.07.01.00-04-053/10-02 Gmina Miasto Włocławek

RPKP.07.01.00-04-053/10-02 Gmina Miasto Włocławek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-053/10-02

Tytuł projektu: Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka -Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 12510941.86

Wydatki kwalifikowalne: 12234055.48

Dofinansowanie: 6382157.19

Dofinansowanie UE: 6382157.19

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Włocławek

NIP beneficjenta: 8883031255

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2007

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


RPKP.05.05.00-04-015/10-01 Gmina Miasto Włocławek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-015/10-01

Tytuł projektu: Promocja markowego produktu „Aktywny Włocławek”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 44678.81

Wydatki kwalifikowalne: 44678.81

Dofinansowanie: 37976.98

Dofinansowanie UE: 37976.98

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Włocławek

NIP beneficjenta: 8883031255

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


RPKP.06.02.00-04-035/11-02 Gmina Miejska Wąbrzeźno

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.06.02.00-04-035/11-02

Tytuł projektu: Budowa ścieżek rowerowych w Wąbrzeźnie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.06.00.00

Działanie: RPKP.06.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Gmina: Wąbrzeźno

Wartość ogółem: 2736585.2

Wydatki kwalifikowalne: 2726807.88

Dofinansowanie: 1636084.72

Dofinansowanie UE: 1636084.72

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Wąbrzeźno

NIP beneficjenta: 8781794185

Kod pocztowy: 87-200

Miejscowość: Wąbrzeźno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPKP.05.05.00-04-189/09-01 Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Bartnik-Pasieka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-189/09-01

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy Bartnik-Pasieka Sp. z o.o. poprzez udział w Międzynarodowych Targach Marki Własnej „PLMA’2009” w Amsterdamie (Holandia; 26-27.05.2009r.). w Międzynarodowych Targach Spożywczych FANCY FOOD SHOW w Nowym Jorku (USA; 28-30.06.2009r.). w Międzynarodowych Targach Pszczelarskich APIMONDIA – Montpellier we Francji (15-20.09.2009r.) oraz w Międzynarodowych Targach ANUGA w Kolonii (Niemcy; 10-14.10.2009r.).

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 113026.98

Wydatki kwalifikowalne: 98550.62

Dofinansowanie: 59130.37

Dofinansowanie UE: 50260.81

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Bartnik-Pasieka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9561726532

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009olkusz mok, grzegorz nowik, muzeum wnętrz pałacowych w choroszczy, qumran mapa, cmentarz wolski warszawa, podaj przyczyny wybuchu rewolucji i powstań narodowowyzwoleńczych w 1848 roku, legiony polskie ciekawostki, wybrzeże teatr, ministerstwo praca, przeszczep serca religa, pomnik katyński warszawa, co wynalazła maria skłodowska curie, jak przywołać głowe gracza w minecraft, mady w polsce, nelson mandela śmierć, 70 urodziny grafika, wesele opis, muszkieterowie organizacja…

Opublikowano

RPKP.05.02.02-04-005/08-01 Zakład Robót Chemoodpornych i Ogólnobudowlanych „Chemikor”

RPKP.05.02.02-04-005/08-01 Zakład Robót Chemoodpornych i Ogólnobudowlanych „Chemikor”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.02-04-005/08-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznych maszyn dla Zakładu Robót Chemoodpornych i Ogólnobudowlanych 'Chemikor” we Włocławku i wprowadzenie udoskonalonej usługi na rynek.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.02

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 392025

Wydatki kwalifikowalne: 308000

Dofinansowanie: 154000

Dofinansowanie UE: 130900

Nazwa beneficjenta: Zakład Robót Chemoodpornych i Ogólnobudowlanych „Chemikor”

NIP beneficjenta: 8880001615

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/24/2008

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


RPKP.05.02.01-04-197/12-02 Jarosław Witkowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-197/12-02

Tytuł projektu: Rozwój działalności gospodarczej poprzez wdrożenie nowej usługi

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Inowrocław

Wartość ogółem: 617460

Wydatki kwalifikowalne: 500000

Dofinansowanie: 300000

Dofinansowanie UE: 255000

Nazwa beneficjenta: Jarosław Witkowski

NIP beneficjenta: 5561787477

Kod pocztowy: 88-100

Miejscowość: Turzany

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPKP.05.02.01-04-160/08-02 FLOWER Bogdan Kwiatkowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-160/08-02

Tytuł projektu: Nowe źródło przychodów firmy „FLOWER” – sklep drogeryjny.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 115874.77

Wydatki kwalifikowalne: 52226.17

Dofinansowanie: 36558.32

Dofinansowanie UE: 31074.58

Nazwa beneficjenta: FLOWER Bogdan Kwiatkowski

NIP beneficjenta: 8790095771

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009


RPKP.05.02.01-04-198/12-02 Usługi dźwigowe – Radmon Monika Kulak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-198/12-02

Tytuł projektu: Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez inwestycję w niezbędny sprzęt oraz w budynek.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Inowrocław – miasto

Wartość ogółem: 617460

Wydatki kwalifikowalne: 500000

Dofinansowanie: 300000

Dofinansowanie UE: 255000

Nazwa beneficjenta: Usługi dźwigowe – Radmon Monika Kulak

NIP beneficjenta: 5562199216

Kod pocztowy: 88-100

Miejscowość: Inowrocław

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/2/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPKP.05.02.01-04-145/08-01 EUROGOLD Wojciech Pyrzyński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-145/08-01

Tytuł projektu: Wzmocnienie konkurencyjności mikro przedsiębiorstwa EUROGOLD Wojciech Pyrzyński w Toruniu poprzez zwiększenie zdolności usługowych w wyniku zakupu nowoczesnych urządzeń serwisowych i diagnostycznych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 337940

Wydatki kwalifikowalne: 269432

Dofinansowanie: 188602.4

Dofinansowanie UE: 160312.04

Nazwa beneficjenta: EUROGOLD Wojciech Pyrzyński

NIP beneficjenta: 8791969634

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009


RPKP.04.03.00-04-019/09-02 MGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.03.00-04-019/09-02

Tytuł projektu: „Stworzenie e-usługi w postaci systemu księgowo-kadrowego on-line MGA Sp. z o.o. w Toruniu”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 720671.2

Wydatki kwalifikowalne: 629843.02

Dofinansowanie: 440890.11

Dofinansowanie UE: 374756.59

Nazwa beneficjenta: MGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9562074847

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: fundusz – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012archidiecezja gda, dla jedwabnika, www zamosc pl, marek karp, jak zrobić skrzynie endu, polscy podróżnicy i odkrywcy 20 wieku, co to jest polichromia, jarosław kozakiewicz, pierwszy prezydent ii rp, wykute w ogniu liga mistrzów, powstanie warszawskie w pigułce, element metryki książki krzyżówka, polskie państwo podziemne schemat, domniemanie dobrej wiary, 14 października święto, gliński o tokarczuk, muzeum asp, największy bursztyn w polsce…