Opublikowano

RPLU.02.04.02-06-014/10-04 Gmina Urszulin

RPLU.02.04.02-06-014/10-04 Gmina Urszulin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.02-06-014/10-04

Tytuł projektu: „Urszulin – po pracy. Polesie” promocja marki lokalnej jako części marki regionu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Urszulin

Wartość ogółem: 348533.38

Wydatki kwalifikowalne: 286421.92

Dofinansowanie: 243458.63

Dofinansowanie UE: 243458.63

Nazwa beneficjenta: Gmina Urszulin

NIP beneficjenta: 5651443296

Kod pocztowy: 22-234

Miejscowość: Urszulin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/15/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2012


RPLU.02.03.02-06-019/12-02 Tomaszowski Inkubator Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.03.02-06-019/12-02

Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju Tomaszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości – Etap II.B

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.03.00

Poddziałanie: RPLU.02.03.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Lubelski – miasto

Wartość ogółem: 657962.71

Wydatki kwalifikowalne: 534490

Dofinansowanie: 453300.95

Dofinansowanie UE: 385305.79

Nazwa beneficjenta: Tomaszowski Inkubator Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9212026428

Kod pocztowy: 22-600

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/14/2015wapiennik, niemieckie obozy pracy, harcerstwo rysunki, anchluss, flagi krajów skandynawskich, bandera stepan, ks łukasz piórkowski, umberto pisarz, henryka jankowskiego, noc w muzeum 3, polska 966 mapa, piasecki, królewskie kopalnie soli w wieliczce i bochni unesco, międzynarodowy festiwal filmowy w cannes, dlaczego niemcy przegrali 1 wojnę światową, galina dżugaszwili, stanisław len…

Opublikowano

RPLU.06.01.00-06-050/08-07 Gmina Urszulin

RPLU.06.01.00-06-050/08-07 Gmina Urszulin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-050/08-07

Tytuł projektu: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Urszulin

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Urszulin

Wartość ogółem: 12011899.51

Wydatki kwalifikowalne: 9853643.09

Dofinansowanie: 6817735.65

Dofinansowanie UE: 6817735.65

Nazwa beneficjenta: Gmina Urszulin

NIP beneficjenta: 5651443296

Kod pocztowy: 22-234

Miejscowość: Urszulin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/7/2008

Data zakończenia realizacji: 12/23/2011


RPLU.04.01.00-06-058/09-05 Powiat Lubelski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-058/09-05

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Głusk

Wartość ogółem: 440969.26

Wydatki kwalifikowalne: 440130.02

Dofinansowanie: 374110.52

Dofinansowanie UE: 374110.52

Nazwa beneficjenta: Powiat Lubelski

NIP beneficjenta: 7122807434

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPLU.06.01.00-06-027/09-03 Gmina Tomaszów Lubelski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-027/09-03

Tytuł projektu: Poprawa skuteczności działań ratownictwa ekologicznego jednostek OSP KSRG z terenu gmin Roztocza Tomaszowskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Lubycza Królewska

Wartość ogółem: 641001.93

Wydatki kwalifikowalne: 641001.93

Dofinansowanie: 544851.64

Dofinansowanie UE: 544851.64

Nazwa beneficjenta: Gmina Tomaszów Lubelski

NIP beneficjenta: 9211867433

Kod pocztowy: 22-600

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/30/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLU.06.01.00-06-015/09-02 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-015/09-02

Tytuł projektu: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO NA OBSZARACH LASÓW JANOWSKICH. PUSZCZY SOLSKIEJ I ROZTOCZA

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Biłgoraj

Wartość ogółem: 781780

Wydatki kwalifikowalne: 778425

Dofinansowanie: 661661.25

Dofinansowanie UE: 661661.25

Nazwa beneficjenta: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

NIP beneficjenta: 8621440981

Kod pocztowy: 23-300

Miejscowość: Janów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Temat priorytetu: 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/22/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010kościół w nieświeżu, na co zmarla agnieszka kotulanka, abbeville 1939, romana dmowskiego, pół widok pół przekrój inventor, instytut polski w wilnie, karol wojtyła kiedy został papieżem, edward dwurnik krakowskie przedmieście, lista polaków sprawiedliwych wśród narodów świata, romantyzm rzeźba, muzeum kazimierza pułaskiego w warce, rzeszów zabytki, jak zdobyć złoto w world of tanks, 7 września 1939, maria śpiewaczka…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-179/12-03 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „VITA” – Paweł Skrętowicz

RPLU.01.02.00-06-179/12-03 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „VITA” – Paweł Skrętowicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-179/12-03

Tytuł projektu: „ Zwiększenie poziomu konkurencyjności firmy NZOZ Centrum Medyczne VITA poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych.”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Urszulin

Wartość ogółem: 796843.39

Wydatki kwalifikowalne: 790353.39

Dofinansowanie: 395176.69

Dofinansowanie UE: 335900.18

Nazwa beneficjenta: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „VITA” – Paweł Skrętowicz

NIP beneficjenta: 7121804770

Kod pocztowy: 22-234

Miejscowość: Urszulin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/16/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


RPLU.01.02.00-06-099/10-02 „CDH” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-099/10-02

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności firmy CDH sp. z o.o. przez realizację innowacyjnej inwestycji.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Księżpol

Wartość ogółem: 474621.24

Wydatki kwalifikowalne: 385850.16

Dofinansowanie: 270095.11

Dofinansowanie UE: 229580.84

Nazwa beneficjenta: „CDH” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9181000160

Kod pocztowy: 23-415

Miejscowość: Księżpol

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/15/2010

Data zakończenia realizacji: 8/30/2011


RPLU.01.02.00-06-151/08-06 Olszewski Maszyny Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-151/08-06

Tytuł projektu: Unowocześnienie firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług refulerem.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Biała Podlaska

Wartość ogółem: 1466000

Wydatki kwalifikowalne: 1200000

Dofinansowanie: 600000

Dofinansowanie UE: 510000

Nazwa beneficjenta: Olszewski Maszyny Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5372395569

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Sławacinek Nowy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/27/2011kielce zabytki, wirtualny spacer po cmentarzu, węgrzy w polsce, 6 sierpnia 1914, omów sytuację w polsce po śmierci stalina, auschwitz 2011, dane szczególne to m.in. dane dotyczące, pałac na wodzie w łazienkach, kraków średniowiecze, znak powstania warszawskiego, 1wojna światowa, grób bieruta, czerwiec 76 radom, jeremi sikorski wikipedia, dostępu…

Opublikowano

RPLU.02.04.02-06-005/08-07 Gmina Urszulin

RPLU.02.04.02-06-005/08-07 Gmina Urszulin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.02-06-005/08-07

Tytuł projektu: Kreowanie i promocja walorów Gminy Urszulin jako części Polesia Zachodniego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Urszulin

Wartość ogółem: 268039.98

Wydatki kwalifikowalne: 268039

Dofinansowanie: 227833.14

Dofinansowanie UE: 227833.14

Nazwa beneficjenta: Gmina Urszulin

NIP beneficjenta: 5651443296

Kod pocztowy: 22-234

Miejscowość: Urszulin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2009

Data zakończenia realizacji: 10/30/2010


RPLU.02.04.01-06-057/12-00 Białas Sławomir/Telewizja Zamośc Zamośc.TV Sławomir Białas

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.01-06-057/12-00

Tytuł projektu: Udział w międzynarodowych targach Telewizji Zamość Zamość TV szansa na nowe perspektywy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 73957.21

Wydatki kwalifikowalne: 58607.81

Dofinansowanie: 41025.46

Dofinansowanie UE: 34871.64

Nazwa beneficjenta: Białas Sławomir/Telewizja Zamośc Zamośc.TV Sławomir Białas

NIP beneficjenta: 9221023493

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamośc

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/20/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014franciszkanie woźniki, brystygierowa, kunowice bitwa, 1 wojna światowa zdjęcia, skutki polityczne i wojny światowej, józef piłsudski młody, parafia fara radziejów, michał wasążnik, bohaterowie walk o granice ii rzeczypospolitej, randomowo, auschwitz muzeum, opaliński paweł, choroby średniowiecza, parafia zamarte, barabasza, chris.cornell…

Opublikowano

RPLU.07.01.00-06-008/10-04 Gmina Urszulin

RPLU.07.01.00-06-008/10-04 Gmina Urszulin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.07.01.00-06-008/10-04

Tytuł projektu: „»Po pracy. Polesie« – zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru Polesia Zachodniego”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.07.00.00

Działanie: RPLU.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Urszulin

Wartość ogółem: 4067274.55

Wydatki kwalifikowalne: 4009314.58

Dofinansowanie: 2780433.24

Dofinansowanie UE: 2780433.24

Nazwa beneficjenta: Gmina Urszulin

NIP beneficjenta: 5651443296

Kod pocztowy: 22-234

Miejscowość: Urszulin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/12/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


RPLU.06.01.00-06-105/09-09 GMINA DRELÓW

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-105/09-09

Tytuł projektu: „ Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Drelów ”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Drelów

Wartość ogółem: 4716336.72

Wydatki kwalifikowalne: 3240151.41

Dofinansowanie: 2402677.46

Dofinansowanie UE: 2402677.46

Nazwa beneficjenta: GMINA DRELÓW

NIP beneficjenta: 5372550509

Kod pocztowy: 21-570

Miejscowość: DRELÓW

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/28/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPLU.06.01.00-06-042/10-01 GMINA DRELÓW

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-042/10-01

Tytuł projektu: Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego w Gminie Drelów. Gminie Międzyrzec Podlaski oraz Gminie Kąkolewnica Wschodnia poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Gmina: Kąkolewnica Wschodnia

Wartość ogółem: 1467495

Wydatki kwalifikowalne: 1467495

Dofinansowanie: 1247370.31

Dofinansowanie UE: 1247370.31

Nazwa beneficjenta: GMINA DRELÓW

NIP beneficjenta: 5372550509

Kod pocztowy: 21-570

Miejscowość: DRELÓW

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/30/2013


RPLU.05.02.00-06-025/09-02 Gmina Obsza

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.02.00-06-025/09-02

Tytuł projektu: Budowa drogi nr 109551 L Olchowiec – Zamch

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Obsza

Wartość ogółem: 2780849.11

Wydatki kwalifikowalne: 2768641.44

Dofinansowanie: 1384320.72

Dofinansowanie UE: 1384320.72

Nazwa beneficjenta: Gmina Obsza

NIP beneficjenta: 9181988929

Kod pocztowy: 24-413

Miejscowość: Obsza

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/30/2010

Data zakończenia realizacji: 9/1/2011


RPLU.06.01.00-06-065/09-03 Gmina Zwierzyniec

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-065/09-03

Tytuł projektu: Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Zwierzyniec

Wartość ogółem: 6615453.78

Wydatki kwalifikowalne: 6615453.78

Dofinansowanie: 4643552.37

Dofinansowanie UE: 4643552.37

Nazwa beneficjenta: Gmina Zwierzyniec

NIP beneficjenta: 9222708974

Kod pocztowy: 22-470

Miejscowość: Zwierzyniec

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/20/2009

Data zakończenia realizacji: 11/16/2012rodzaj młota kamieniarskiego krzyżówka, stalinizm w polsce, 1807 rok, film konwickiego krzyżówka, radio trendy disco polo, filmy wojennne, z jakimi mitami kojarzysz podane ilustracje podpisz każdą z nich, wadowice wydarzenia, anatomia dla artystów pdf, konflikty na świecie 2018, podwale szkoła muzyczna, chronione jest również przez marynarkę wojenną rp, ada slynna sopranistka, henryk sandomierski, żona polańskiego, filharmonia w opolu, biblioteka on line, na diagramie przedstawiono informacje o liczbie osób zwiedzających muzeum w pewnym tygodniu, osobka morawski, tomasz de talleyrand twitter…

Opublikowano

RPLU.01.05.00-06-140/09-04 „Drob”- Ryszard Drob

RPLU.01.05.00-06-140/09-04 „Drob”- Ryszard Drob

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-140/09-04

Tytuł projektu: Wzmocnienie konkurencyjności firmy „DROB” poprzez budowę nowego obiektu infrastruktury turystycznej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Urszulin

Wartość ogółem: 5334155.04

Wydatki kwalifikowalne: 4285672.25

Dofinansowanie: 1990266.17

Dofinansowanie UE: 1691726.22

Nazwa beneficjenta: „Drob”- Ryszard Drob

NIP beneficjenta: 5650003299

Kod pocztowy: 22-234

Miejscowość: Urszulin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/30/2012


RPLU.01.04.01-06-058/12-01 Fabryka Elementów. Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych Tewa Termico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.01-06-058/12-01

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii i termomodernizację budynku

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 259631.66

Wydatki kwalifikowalne: 199337.8

Dofinansowanie: 139536.43

Dofinansowanie UE: 118605.94

Nazwa beneficjenta: Fabryka Elementów. Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych Tewa Termico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7131000292

Kod pocztowy: 21-010

Miejscowość: Łęczna

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLU.01.05.00-06-057/10-01 Hotel Victoria Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-057/10-01

Tytuł projektu: Nowoczesne doposażenie Hotelu Victoria podstawą do podniesienia konkurencyjności regionalnej przedsiębiorstwa.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 2264737.48

Wydatki kwalifikowalne: 1800815.09

Dofinansowanie: 979643.39

Dofinansowanie UE: 832696.88

Nazwa beneficjenta: Hotel Victoria Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9462208604

Kod pocztowy: 20-016

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/21/2011

Data zakończenia realizacji: 10/30/2011


RPLU.01.05.00-06-102/10-02 Waldemar Gronostajski / Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „AIRGOWPOL”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-102/10-02

Tytuł projektu: „Zwiększenie konkurencyjności firmy AIRGOWPOL w Białej Podlaskiej poprzez zakup balonu w celach turystycznych”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Biała Podlaska

Wartość ogółem: 207366.59

Wydatki kwalifikowalne: 168590.72

Dofinansowanie: 84295.36

Dofinansowanie UE: 71651.05

Nazwa beneficjenta: Waldemar Gronostajski / Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „AIRGOWPOL”

NIP beneficjenta: 5370009349

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


RPLU.01.05.00-06-119/10-03 „FAR-DOM” Jarosław Jagiełło

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-119/10-03

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu hrubieszowskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku na cele hotelowo-gastronomiczne.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Gmina: Hrubieszów – miasto

Wartość ogółem: 4990802.37

Wydatki kwalifikowalne: 4027126.05

Dofinansowanie: 1996246.37

Dofinansowanie UE: 1696809.4

Nazwa beneficjenta: „FAR-DOM” Jarosław Jagiełło

NIP beneficjenta: 9191032026

Kod pocztowy: 22-500

Miejscowość: Hrubieszów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/30/2012


RPLU.01.03.00-06-006/11-01 Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Almet” Pupiec Stanisław i Pupiec Krystyna spółka jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-006/11-01

Tytuł projektu: Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w działalności produkcyjnej firmy Almet

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Zamość

Wartość ogółem: 398387.18

Wydatki kwalifikowalne: 323892

Dofinansowanie: 226724.4

Dofinansowanie UE: 192715.74

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Almet” Pupiec Stanisław i Pupiec Krystyna spółka jawna

NIP beneficjenta: 9221939329

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Żdanów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPLU.01.05.00-06-027/09-06 Bożena Ewa Struk ZACISZE

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-027/09-06

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie restauracji regionalnej „Karczma ZACISZE” w Krasnobrodzie.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Krasnobród

Wartość ogółem: 1574855.7

Wydatki kwalifikowalne: 1285521.79

Dofinansowanie: 899865.25

Dofinansowanie UE: 764885.46

Nazwa beneficjenta: Bożena Ewa Struk ZACISZE

NIP beneficjenta: 9221072646

Kod pocztowy: 22-440

Miejscowość: Krasnobród

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012dni dobrodzienia 2018 program, gwiazdor wielkopolska, jakub szela był jednym z przywódców powstania krakowskiego, zamek lubuskie, powazki warszawa, matka kazimierza wielkiego, sprawozdania fundacji, galusek, ice kraków sala koncertowa, banderyzm na ukrainie, centralne muzeum jeńców wojennych w łambinowicach opolu, muzeow, sanatorium kujawiak inowrocław ul sienkiewicza 50 forum, mk centrum, duplikat świadectwa ukończenia szkoły średniej wzór, cystersi sulejów…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-562/10-05 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „VITA” – Paweł Skrętowicz

RPLU.01.02.00-06-562/10-05 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „VITA” – Paweł Skrętowicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-562/10-05

Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa NZOZ Centrum Medycznego „VITA” Paweł Skrętowicz w Urszulinie wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Urszulin

Wartość ogółem: 1366989.39

Wydatki kwalifikowalne: 1014612.22

Dofinansowanie: 710228.53

Dofinansowanie UE: 603694.23

Nazwa beneficjenta: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „VITA” – Paweł Skrętowicz

NIP beneficjenta: 7121804770

Kod pocztowy: 22-234

Miejscowość: Urszulin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


RPLU.01.02.00-06-184/12-02 Elżbieta Misztal Em – Dent

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-184/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie wielowymiarowej innowacji podstawą dywersyfikacji i rozwoju firmy Em-Dent Elżbieta Misztal.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 448308.82

Wydatki kwalifikowalne: 440508

Dofinansowanie: 220254

Dofinansowanie UE: 187215.9

Nazwa beneficjenta: Elżbieta Misztal Em – Dent

NIP beneficjenta: 8631013068

Kod pocztowy: 20-827

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/9/2014


RPLU.01.02.00-06-404/10-00 Urszula Cybulska Praktyka Stomatologiczna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-404/10-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i wprowadzenie nowych usług stomatologicznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Gmina: Hrubieszów

Wartość ogółem: 236733.1

Wydatki kwalifikowalne: 236268.7

Dofinansowanie: 165388.09

Dofinansowanie UE: 140579.87

Nazwa beneficjenta: Urszula Cybulska Praktyka Stomatologiczna

NIP beneficjenta: 9191031682

Kod pocztowy: 22-500

Miejscowość: Hrubieszów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2010

Data zakończenia realizacji: 1/29/2011


RPLU.01.02.00-06-012/09-01 Laser-Medical Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Pior Kiwiński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-012/09-01

Tytuł projektu: Innowacje w usługach medycznych „Laser-Medical Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Kiwiński”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Chełm

Wartość ogółem: 175850

Wydatki kwalifikowalne: 175850

Dofinansowanie: 123095

Dofinansowanie UE: 104630.75

Nazwa beneficjenta: Laser-Medical Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Pior Kiwiński

NIP beneficjenta: 5631248611

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


RPLU.01.02.00-06-052/08-00 Ośrodek Szkolenia i Doradztwa „WUREX” w Zamościu Urszula Bojar

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-052/08-00

Tytuł projektu: Zakup środków transportu. urządzeń. sprzętu komputerowego i oprogramowania celem uruchomienia nowych usług szkoleniowych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Lubelski – miasto

Wartość ogółem: 310254.5

Wydatki kwalifikowalne: 299800.69

Dofinansowanie: 149900.34

Dofinansowanie UE: 127415.28

Nazwa beneficjenta: Ośrodek Szkolenia i Doradztwa „WUREX” w Zamościu Urszula Bojar

NIP beneficjenta: 9221563551

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/25/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/25/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009prezydent usa 1981 89, uzupełnij kwota 60 zł stanowi, parafia jana ewangelisty jelenia góra, ostatnia kara śmierć w polsce, polska rosja piłka nożna, konic andrzej, olkusz bazylika, pojęcie informacji, bjergen, piramida zwierząt kozyra, festiwal moniuszkowski, noc w muzeum aktorzy, 22 czerwiec 1941, piosenkarka madonna, służby cywilne, polska w niewoli, młodopolska chłopomania, www.zegluga.com.pl, pinb inowrocław, zmarł adamowicz, skora pergaminowa, obóz w ravensbruck, europy film o napoleonie bonaparte…

Opublikowano

RPLU.02.04.02-06-017/13-04 Gmina Urszulin

RPLU.02.04.02-06-017/13-04 Gmina Urszulin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.02-06-017/13-04

Tytuł projektu: Promocja marki lokalnej „Urszulin – po pracy. Polesie” jako części marki regionu z wykorzystaniem narzędzi ICT.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Urszulin

Wartość ogółem: 298040.51

Wydatki kwalifikowalne: 298040.51

Dofinansowanie: 223530.38

Dofinansowanie UE: 203099.7

Nazwa beneficjenta: Gmina Urszulin

NIP beneficjenta: 5651443296

Kod pocztowy: 22-234

Miejscowość: Urszulin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


RPLU.02.04.01-06-010/08-03 Firma Produkcyjno-Handlowa Kano Mirosław Ośko. Zbigniew Tupaj

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.01-06-010/08-03

Tytuł projektu: Udział w targach Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych KAJAK EXPO 2009

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 76290.14

Wydatki kwalifikowalne: 61900

Dofinansowanie: 30950

Dofinansowanie UE: 26307.5

Nazwa beneficjenta: Firma Produkcyjno-Handlowa Kano Mirosław Ośko. Zbigniew Tupaj

NIP beneficjenta: 7120203376

Kod pocztowy: 20-517

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 2/16/2009

Data zakończenia realizacji: 4/19/2009www żubry online, zaznacz sposób rozdzielenia dwóch faz mleka, nobel dla polski, chrzest chrystusa obraz, trzebiechów pałac, plan bitwy pod wiedniem, pieśń triumfującej miłości, błękitny marsz 2006 szubienica, sprawdzian z historii 2 rzeczpospolita, wrocław idzikowskiego, goov, muzeum rolnictwa szreniawa, kopernik katastrofa, julian tuwim mieszkańcy tekst wiersza, bank handlowy rcr olsztyn, mereczowszczyzna, ruda śląska cmentarz, polski film 2012…