Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-366/14-02 PRAWOZOOM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

RPMA.01.05.00-14-366/14-02 PRAWOZOOM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-366/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy internetowej prawozoom.pl wspierającej świadczenie usług prawnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat szydłowiecki

Gmina: Szydłowiec

Wartość ogółem: 941482

Wydatki kwalifikowalne: 715432.52

Dofinansowanie: 343407.6

Dofinansowanie UE: 291896.46

Nazwa beneficjenta: PRAWOZOOM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7991968886

Kod pocztowy: 26-500

Miejscowość: Szydłowiec

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat lipski / Powiat szydłowiecki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2015

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


RPMA.01.05.00-14-286/10-02 BANDI Cosmetics Sp z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-286/10-02

Tytuł projektu: Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy BANDI Cosmetics poprzez zakup nowoczesnego budynku produkcyjno-biurowego i wdrożenie innowacyjnej technologii

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Nadarzyn

Wartość ogółem: 5458125

Wydatki kwalifikowalne: 3697500

Dofinansowanie: 1848750

Dofinansowanie UE: 1571437.5

Nazwa beneficjenta: BANDI Cosmetics Sp z o. o.

NIP beneficjenta: 5342331820

Kod pocztowy: 05-816

Miejscowość: MIchałowice

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/16/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014uzupełnij dialog wykorzystując poniższe informacje, majdanek zdjecia, 1969, wieszowa, filmy powojenne polskie, gry z prl, mehofer, grob piłsudskiego, zachowana, chełm z dzielnicą gdańsk południe, józef bem kim był, skarbu, kolej wąskotorowa piaseczno, robert reżyser filmu gracz, miasto gdańsk…

Opublikowano

RPMA.01.03.00-14-011/09-06 Gmina Szydłowiec

RPMA.01.03.00-14-011/09-06 Gmina Szydłowiec

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.03.00-14-011/09-06

Tytuł projektu: Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat szydłowiecki

Gmina: Szydłowiec

Wartość ogółem: 1128991.4

Wydatki kwalifikowalne: 877425.24

Dofinansowanie: 745811.44

Dofinansowanie UE: 745811.44

Nazwa beneficjenta: Gmina Szydłowiec

NIP beneficjenta: 7991372685

Kod pocztowy: 26-500

Miejscowość: Szydłowiec

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat lipski / Powiat szydłowiecki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


RPLU.08.03.00-06-066/09-02 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.03.00-06-066/09-02

Tytuł projektu: Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w województwie lubelskim poprzez zakup sprzętu medycznego oraz ucyfrowienie radiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 4272183.87

Wydatki kwalifikowalne: 4270963.87

Dofinansowanie: 3630319.28

Dofinansowanie UE: 3630319.28

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

NIP beneficjenta: 5371960760

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011ustawa o gospodarce nieruchomościami komentarz, kamerdyner fili, pomnik ak w krakowie, życiorys stefana wyszyńskiego, arcydzieła architektury gotyku, patriotyzm jutra 2019, krikoteka, ała czy aua, edu rzeszow, in situ znaczenie, cerkwie podlasia, mużakowski park krajobrazowy, 40 lecie pontyfikatu jana pawła ii, akademia muzyczna im. karola szymanowskiego w katowicach, soundedit 2019, konstanty ildefons galczynski, moj gov pl, 1991, o co walczy naród polski…

Opublikowano

RPMA.01.03.00-14-006/09-04 Miasto i Gmina Szydłowiec

RPMA.01.03.00-14-006/09-04 Miasto i Gmina Szydłowiec

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.03.00-14-006/09-04

Tytuł projektu: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI STREFY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SZYDŁOWCU PRZY UL. STRAŻACKIEJ/WSCHODNIEJ

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat szydłowiecki

Gmina: Szydłowiec

Wartość ogółem: 2328706.44

Wydatki kwalifikowalne: 2220557.88

Dofinansowanie: 1887476.25

Dofinansowanie UE: 1887476.25

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Szydłowiec

NIP beneficjenta: 7991372685

Kod pocztowy: 26-500

Miejscowość: Szydłowiec

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat lipski / Powiat szydłowiecki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/30/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


RPLU.08.04.00-06-022/09-02 Powiat Lubelski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.04.00-06-022/09-02

Tytuł projektu: Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie do obowiązujących przepisów prawa

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Bełżyce

Wartość ogółem: 2491200.94

Wydatki kwalifikowalne: 2326418.66

Dofinansowanie: 1977455.84

Dofinansowanie UE: 1977455.84

Nazwa beneficjenta: Powiat Lubelski

NIP beneficjenta: 7122807434

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 79 Pozostała infrastruktura społeczna

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/27/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


RPMA.01.01.00-14-002/13-07 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.01.00-14-002/13-07

Tytuł projektu: Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 61620220.28

Wydatki kwalifikowalne: 32723375.84

Dofinansowanie: 27814869.47

Dofinansowanie UE: 27814869.47

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

NIP beneficjenta: 5250012946

Kod pocztowy: 01-815

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 8/11/2016


RPLU.09.02.00-06-010/07-00 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.09.02.00-06-010/07-00

Tytuł projektu: Przygotowanie. druk. dystrybucja i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat RPO na lata 2007-2013.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.09.00.00

Działanie: RPLU.09.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 145399.68

Wydatki kwalifikowalne: 145399.68

Dofinansowanie: 123589.72

Dofinansowanie UE: 123589.72

Nazwa beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

NIP beneficjenta: 7122410470

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 86 Ocena. badania/ekspertyzy. informacja i komunikacja

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2008

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 10/31/2008


RPLU.08.02.00-06-125/09-01 Miasto Lubartów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.02.00-06-125/09-01

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w Lubartowie wraz z przebudową boiska sportowego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Lubartów – miasto

Wartość ogółem: 1502382.97

Wydatki kwalifikowalne: 1124827.25

Dofinansowanie: 899861.8

Dofinansowanie UE: 581876.52

Nazwa beneficjenta: Miasto Lubartów

NIP beneficjenta: 7141901186

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Lubartów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/8/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015symbol literatura, prałat jankowski pomnik, czerniowce mapa, siła rozpędu krzyżówka, spis polaków w armii pruskiej, frasyniuk wiek, uj podyplomowe, fundacja zapomniane, stefan czarniecki krótka notatka, zamek w legnicy, traktory zdobędą wiosnę, zawody rzemieślnicze w średniowieczu, wielka sobota tradycje, wniebowstąpienie nmp, niepodległa polska rysunki, 21 postulatow, sauny polska, bajki kinowe 2014, muzeum getta, atak na tokio, stary teatr im heleny modrzejewskiej w krakowie, ludność warszawy 2014, pani mikołajowa 1996…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-383/08-01 Biella Szydlowiec Spółka z o.o.

RPMA.01.05.00-14-383/08-01 Biella Szydlowiec Spółka z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-383/08-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Spółki z o.o. Biella Szydlowiec w Szydłowcu poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej w zakresie produkcji segregatorów dźwigniowych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat szydłowiecki

Gmina: Szydłowiec

Wartość ogółem: 5170516

Wydatki kwalifikowalne: 5170516

Dofinansowanie: 2068206.4

Dofinansowanie UE: 1757975.44

Nazwa beneficjenta: Biella Szydlowiec Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 7991899990

Kod pocztowy: 26-500

Miejscowość: Szydłowiec

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat lipski / Powiat szydłowiecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


RPMA.01.05.00-14-361/13-03 PHENIX Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-361/13-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PHENIX sp. z o.o. poprzez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych oraz dostosowanie do wymogów BAT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 1845000

Wydatki kwalifikowalne: 1500000

Dofinansowanie: 750000

Dofinansowanie UE: 637500

Nazwa beneficjenta: PHENIX Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213103347

Kod pocztowy: 00-728

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


RPMA.01.05.00-14-325/11-02 CANNY sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-325/11-02

Tytuł projektu: Innowacyjne usługi szansą dynamicznego rozwoju firmy Canny s.c.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski

Gmina: Nowy Dwór Mazowiecki

Wartość ogółem: 43195.69

Wydatki kwalifikowalne: 31079.9

Dofinansowanie: 15539.95

Dofinansowanie UE: 13208.96

Nazwa beneficjenta: CANNY sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5361898143

Kod pocztowy: 05-120

Miejscowość: Legionowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/15/2013


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Stare Babice

Wartość ogółem: 226027.21

Wydatki kwalifikowalne: 225984.19

Dofinansowanie: 225984.19

Dofinansowanie UE: 121495.5

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.05.00-14-378/13-03 P.H.U. INCOMED Wojciech Zgajewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-378/13-03

Tytuł projektu: Uruchomienie innowacyjnej linii produkcyjnej firmy Incomed dzięki badaniom rozwojowym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Ożarów Mazowiecki

Wartość ogółem: 1918800

Wydatki kwalifikowalne: 1560000

Dofinansowanie: 748800

Dofinansowanie UE: 636480

Nazwa beneficjenta: P.H.U. INCOMED Wojciech Zgajewski

NIP beneficjenta: 5761328863

Kod pocztowy: 05-110

Miejscowość: Jabłonna

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


RPMA.01.05.00-14-082/13-03 Miletis Polska Sp. z o.o

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-082/13-03

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności spółki Miletis Polska sp. z o.o. poprzez budowę hali magazynowo – biurowej i zakup środków trwałych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Gmina: Brańszczyk

Wartość ogółem: 8251684.56

Wydatki kwalifikowalne: 6611338

Dofinansowanie: 749725.73

Dofinansowanie UE: 637266.87

Nazwa beneficjenta: Miletis Polska Sp. z o.o

NIP beneficjenta: 7621926714

Kod pocztowy: 07-200

Miejscowość: Wyszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015jak podpisać się pod życzeniami, list intencyjny wzór, piątek wiek, józef hałas, strzegom pl, mariana bublewicza, lis gdynia, big ben dzwon, filmy barei, wykopek, modlin twierdza, ketling z potopu, hymn upa tłumaczenie, sarkofag piłsudskiego, śpiewnik z kolędami, historia bajki, go.holc.waw, stykać się synonim…