Opublikowano

RPKP.01.01.00-04-094/08-03 Gmina Sępólno Krajeńskie

RPKP.01.01.00-04-094/08-03 Gmina Sępólno Krajeńskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-094/08-03

Tytuł projektu: „BUDOWA UL. POLNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Sępólno Krajeńskie

Wartość ogółem: 1036967.94

Wydatki kwalifikowalne: 1036967.94

Dofinansowanie: 500000

Dofinansowanie UE: 500000

Nazwa beneficjenta: Gmina Sępólno Krajeńskie

NIP beneficjenta: 5040013744

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/23/2009


RPDS.08.01.00-02-018/08-02 Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.08.01.00-02-018/08-02

Tytuł projektu: Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Zakładu Radiodiagnostyki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.08.00.00

Działanie: RPDS.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja – miasto

Wartość ogółem: 558198.88

Wydatki kwalifikowalne: 558198.88

Dofinansowanie: 454708.81

Dofinansowanie UE: 454708.81

Nazwa beneficjenta: Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi

NIP beneficjenta: 6941519513

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Złotoryja

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/29/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010ukraina boże narodzenie, benedyktynki krzeszów, polscy dyplomaci, szyb maciej zabrze, sari ada, polskie siły powietrzne w ii wojnie światowej, mapa związku radzieckiego, oferty pracy w kulturze, służby specjalne (film), najważniejsze bitwy powstania styczniowego, intelektualnie, boże narodzenie wigilia, mesershmit, cichociemni logo, wojcieszów kopalnia, kariera nikodema dyzmy odcinki…

Opublikowano

RPKP.05.01.00-04-003/14-04 Gmina Sępólno Krajeńskie

RPKP.05.01.00-04-003/14-04 Gmina Sępólno Krajeńskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.01.00-04-003/14-04

Tytuł projektu: Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Sępólno Krajeńskie

Wartość ogółem: 2578744.4

Wydatki kwalifikowalne: 2102391.31

Dofinansowanie: 1471673.91

Dofinansowanie UE: 1471673.91

Nazwa beneficjenta: Gmina Sępólno Krajeńskie

NIP beneficjenta: 5040013744

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


RPKP.04.02.00-04-001/13-01 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/13-01

Tytuł projektu: ..Dostosowanie jednostek terenowych Policji woj. kujawsko – pomorskiego do elektronicznego obiegu dokumentów”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Izbica Kujawska

Wartość ogółem: 48244.3

Wydatki kwalifikowalne: 48241.66

Dofinansowanie: 36181.24

Dofinansowanie UE: 36181.24

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

NIP beneficjenta: 5540312993

Kod pocztowy: 85-090

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPKP.04.02.00-04-001/13-01 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/13-01

Tytuł projektu: ..Dostosowanie jednostek terenowych Policji woj. kujawsko – pomorskiego do elektronicznego obiegu dokumentów”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski

Gmina: Dobrzyń nad Wisłą

Wartość ogółem: 48244.3

Wydatki kwalifikowalne: 48241.66

Dofinansowanie: 36181.24

Dofinansowanie UE: 36181.24

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

NIP beneficjenta: 5540312993

Kod pocztowy: 85-090

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPKP.04.02.00-04-014/10-02 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-014/10-02

Tytuł projektu: Zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznej poprzez uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w jednostkach Policji woj. Kujawsko-Pomorskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski

Gmina: Lipno – miasto

Wartość ogółem: 60933.4

Wydatki kwalifikowalne: 59448.05

Dofinansowanie: 44586.03

Dofinansowanie UE: 44586.03

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

NIP beneficjenta: 5540312993

Kod pocztowy: 85-090

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPKP.04.03.00-04-094/13-00 KAELMO Rafał Moś

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.03.00-04-094/13-00

Tytuł projektu: ..Wdrożenie e – usług i optymalizacja procesów wewnętrznych w firmie KAELMO”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 858761.4

Wydatki kwalifikowalne: 688180

Dofinansowanie: 481726

Dofinansowanie UE: 409467.1

Nazwa beneficjenta: KAELMO Rafał Moś

NIP beneficjenta: 9532114424

Kod pocztowy: 85-825

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/13/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015praca w służbie cywilnej, inowrocław zwiedzanie, archiwum państwowe w radomiu, rejestr zabytków dolnośląskie, święta lipka organy, letnia rezydencja prezydenta rp, warszawska jesień, dariusz salwiński, film o monte cassino, dziedzictwo kultury materialnej, fort vii w poznaniu, hala stulecia wydarzenia, syrena symbol, oznacz nazwy właściwych miast zgodnie z poniższymi instrukcjami, nagroda tony, muzem śląskie, maria z przedmieścia odc 86, piotr z grudziądza, sprawozdanie merytoryczne stowarzyszenia wzór, kiedy urodzi księżna kate, problemy polityczne…

Opublikowano

RPKP.02.01.00-04-022/10-02 Gmina Sępólno Krajeńskie

RPKP.02.01.00-04-022/10-02 Gmina Sępólno Krajeńskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.01.00-04-022/10-02

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim – cz. Etapów: I. V. VI oraz ulicach: Pokrzywnickiego. Matejki. BOWiD. Bema. Chjnickiej i Broniewskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Sępólno Krajeńskie

Wartość ogółem: 4403871.66

Wydatki kwalifikowalne: 4299673.13

Dofinansowanie: 2794787.53

Dofinansowanie UE: 2794787.53

Nazwa beneficjenta: Gmina Sępólno Krajeńskie

NIP beneficjenta: 5040013744

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


RPKP.01.01.00-04-085/10-02 Gmina Cekcyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-085/10-02

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 010336 C – ulica Młyńska w miejscowości Cekcyn. gmina Cekcyn

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Gmina: Cekcyn

Wartość ogółem: 1013175.64

Wydatki kwalifikowalne: 956948.79

Dofinansowanie: 478474.39

Dofinansowanie UE: 478474.39

Nazwa beneficjenta: Gmina Cekcyn

NIP beneficjenta: 5611496808

Kod pocztowy: 89-511

Miejscowość: Cekcyn

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


RPKP.01.01.00-04-063/09-01 Powiat Tucholski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-063/09-01

Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap)”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Gmina: Kęsowo

Wartość ogółem: 3170307.03

Wydatki kwalifikowalne: 3170307.03

Dofinansowanie: 1119068.15

Dofinansowanie UE: 1119068.15

Nazwa beneficjenta: Powiat Tucholski

NIP beneficjenta: 5611327276

Kod pocztowy: 89-500

Miejscowość: Tuchola

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


RPKP.02.01.00-04-016/08-06 Gmina Choceń

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.01.00-04-016/08-06

Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Choceń”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Choceń

Wartość ogółem: 7057847.84

Wydatki kwalifikowalne: 5676846.5

Dofinansowanie: 3689950.22

Dofinansowanie UE: 3689950.22

Nazwa beneficjenta: Gmina Choceń

NIP beneficjenta: 8882959601

Kod pocztowy: 87-850

Miejscowość: Choceń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski / Powiat włocławski

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2007

Data zakończenia realizacji: 5/10/2013


RPKP.01.01.00-04-010/09-02 Powiat Radziejowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-010/09-02

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2835 C Piotrków Kujawski – Nowa Wieś od km 0+000 do km 4+900

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Gmina: Piotrków Kujawski

Wartość ogółem: 1744559.17

Wydatki kwalifikowalne: 1740954.92

Dofinansowanie: 870477.46

Dofinansowanie UE: 870477.46

Nazwa beneficjenta: Powiat Radziejowski

NIP beneficjenta: 8891491327

Kod pocztowy: 88-200

Miejscowość: Radziejów

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009


RPKP.01.01.00-04-001/08-04 Gmina Chrostkowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-001/08-04

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 170202C Chojno-Lubianki-Głęboczek o długości od km 0+000 do km 2+200.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski

Gmina: Chrostkowo

Wartość ogółem: 892074.86

Wydatki kwalifikowalne: 892074.86

Dofinansowanie: 446037.43

Dofinansowanie UE: 446037.43

Nazwa beneficjenta: Gmina Chrostkowo

NIP beneficjenta: 4660326655

Kod pocztowy: 87-602

Miejscowość: Chrostkowo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2009


RPKP.01.01.00-04-033/10-03 Gmina Białe Błota

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-033/10-03

Tytuł projektu: Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka. Gmina Białe Błota – ul. Żołędziowa. ul. Jodłowa. ul. Wrzosowa. ul. Bydgoska

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Białe Błota

Wartość ogółem: 4382977.54

Wydatki kwalifikowalne: 4281040.73

Dofinansowanie: 496851.84

Dofinansowanie UE: 496851.84

Nazwa beneficjenta: Gmina Białe Błota

NIP beneficjenta: 5542841796

Kod pocztowy: 86-005

Miejscowość: Białe Błota

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/31/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015koszalin młodzi i film, archeologia polska, www.leczna.pl, kamien węgielny, parafia stowięcino, ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, architektura francji, artykuły henrykowskie postanowienia, gabriel narutowicz ciekawostki, oliwia newton, lata dwudzieste lata trzydzieste, cellarium opole, pałac w mafrze, zakres granice, minimalna liczba godzin do realizacji podstawy programowej 2017, a gierymski, unia lubelska prezentacja…

Opublikowano

RPKP.01.01.00-04-011/11-02 Powiat Sępoleński

RPKP.01.01.00-04-011/11-02 Powiat Sępoleński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-011/11-02

Tytuł projektu: Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka] – gr. woj. – Sępólno Krajeńskie. na odc. Lutowo – Sępólno Krajeńskie o dł. 5.645 km. zlokalizowanym pomiędzy km 5+438. a km 11+083 jej przebiegu” w zakresie realizacji I etapu na odcinku Wiśniewka – Sępólno Krajeńskie o długości 2.183 km zlokalizowanego pomiędzy km 8+900. a km 11+083 jej przebiegu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Sępólno Krajeńskie

Wartość ogółem: 2224218.51

Wydatki kwalifikowalne: 2115618.96

Dofinansowanie: 1057809.47

Dofinansowanie UE: 1057809.47

Nazwa beneficjenta: Powiat Sępoleński

NIP beneficjenta: 5611327106

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


RPKP.01.01.00-04-011/11-02 Powiat Sępoleński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-011/11-02

Tytuł projektu: Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka] – gr. woj. – Sępólno Krajeńskie. na odc. Lutowo – Sępólno Krajeńskie o dł. 5.645 km. zlokalizowanym pomiędzy km 5+438. a km 11+083 jej przebiegu” w zakresie realizacji I etapu na odcinku Wiśniewka – Sępólno Krajeńskie o długości 2.183 km zlokalizowanego pomiędzy km 8+900. a km 11+083 jej przebiegu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Sępólno Krajeńskie

Wartość ogółem: 2224218.51

Wydatki kwalifikowalne: 2115618.96

Dofinansowanie: 1057809.47

Dofinansowanie UE: 1057809.47

Nazwa beneficjenta: Powiat Sępoleński

NIP beneficjenta: 5611327106

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


RPDS.07.02.00-02-016/09-04 Województwo Dolnośląskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.07.02.00-02-016/09-04

Tytuł projektu: Pracownia przyrodnicza w każdej gminie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.07.00.00

Działanie: RPDS.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat górowski

Gmina: Jemielno

Wartość ogółem: 387500.59

Wydatki kwalifikowalne: 387500.59

Dofinansowanie: 311124.22

Dofinansowanie UE: 311124.22

Nazwa beneficjenta: Województwo Dolnośląskie

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 50-411

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/13/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPDS.10.01.00-02-022/08-04 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Sekretarz Województwa-Departament Prawny i Kadr/Wydział Organizacyjno-Prawny

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.10.01.00-02-022/08-04

Tytuł projektu: Obsługa prawna w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego w roku 2008

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.10.00.00

Działanie: RPDS.10.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 144000

Wydatki kwalifikowalne: 144000

Dofinansowanie: 122400

Dofinansowanie UE: 122400

Nazwa beneficjenta: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Sekretarz Województwa-Departament Prawny i Kadr/Wydział Organizacyjno-Prawny

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 50-411

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2008szkodniki drewna, reprodukcja nasladujaca obraz olejny, ludobójstwo wołyńskie, główne miasto małej litwy, zwiad wop, karta pracy wolontariusza, na podstawie tabeli prezentującej straty poniesione w powstaniu warszawskim wykonaj polecenia, isztuka, muzeum narodowe kraków wyspiański, boguszyce kościół, sanktuarium na jasnej górze, wieża górnośląska, aleksandra leo majdecka, jerzy stuhr teatr, szkoła moryń…

Opublikowano

RPKP.05.05.00-04-107/13-01 REMTOR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

RPKP.05.05.00-04-107/13-01 REMTOR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-107/13-01

Tytuł projektu: Uczestnictwo w targach EQUITANA 2015- Światowych Targach Sportów Konnych. Essen 14.03-2015-22.03.2015. Niemcy w charakterze wystawcy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Sępólno Krajeńskie

Wartość ogółem: 103634.05

Wydatki kwalifikowalne: 84737.33

Dofinansowanie: 72026.73

Dofinansowanie UE: 61222.72

Nazwa beneficjenta: REMTOR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5550012784

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


RPKP.05.05.00-04-012/11-01 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-012/11-01

Tytuł projektu: Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację przedsięwzięć promocyjnych i rocznicowych w roku 2011

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Gmina: Chełmno – miasto

Wartość ogółem: 605557.89

Wydatki kwalifikowalne: 605557.89

Dofinansowanie: 599502.31

Dofinansowanie UE: 599502.31

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/6/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPKP.05.05.00-04-055/08-01 Mechanika Maszyn „MECH-MASZ” Henryk Szczeciński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-055/08-01

Tytuł projektu: Udział Firmy Mechanika Maszyn MECH-MASZ Henryk Szczeciński w Międzynarodowych Targach Poznańskich – BAKEPOL Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego (Baking and Confectionery Industry Fair) w Kielcach. w dniach 24-28.04.2009 roku. jako wystawcy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Żnin

Wartość ogółem: 43620.81

Wydatki kwalifikowalne: 36233.94

Dofinansowanie: 21740.36

Dofinansowanie UE: 18479.31

Nazwa beneficjenta: Mechanika Maszyn „MECH-MASZ” Henryk Szczeciński

NIP beneficjenta: 5621002682

Kod pocztowy: 88-400

Miejscowość: Żnin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009olga tuszewska instagram, wawel skarbiec, caryce rosji, rząd kaczyńskiego, przemowienie hitlera, degradacja społeczna, polacy podczas i wojny światowej notatka, romek strzałkowski, przedstaw losy legionów polskich, 14.02 1942, hanka akademik, polski big beat, młoda polska streszczenie, generał kiszczak, polska pod krzyżem 14 września, cystersi wąchock…

Opublikowano

RPKP.02.03.00-04-023/10-03 Gmina Sępólno Krajeńskie

RPKP.02.03.00-04-023/10-03 Gmina Sępólno Krajeńskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.03.00-04-023/10-03

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie. Przychodni przy ulicy Szkolnej w Sępólnie Krajeńskim oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Sępólno Krajeńskie

Wartość ogółem: 832685.03

Wydatki kwalifikowalne: 751714.44

Dofinansowanie: 563785.82

Dofinansowanie UE: 563785.82

Nazwa beneficjenta: Gmina Sępólno Krajeńskie

NIP beneficjenta: 5040013744

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/14/2008

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


RPKP.02.03.00-04-010/09-01 Gmina Sępólno Krajeńskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.03.00-04-010/09-01

Tytuł projektu: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Sępólno Krajeńskie

Wartość ogółem: 440055.77

Wydatki kwalifikowalne: 412057.28

Dofinansowanie: 309042.96

Dofinansowanie UE: 309042.96

Nazwa beneficjenta: Gmina Sępólno Krajeńskie

NIP beneficjenta: 5040013744

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/6/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPKP.02.01.00-04-017/08-05 Gmina Miasto Kowal

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.01.00-04-017/08-05

Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków dla Miasta Kowal

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Kowal – miasto

Wartość ogółem: 5594735.03

Wydatki kwalifikowalne: 4336420.65

Dofinansowanie: 2818673.42

Dofinansowanie UE: 2818673.42

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Kowal

NIP beneficjenta: 8883045889

Kod pocztowy: 87-820

Miejscowość: Kowal

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


RPKP.01.01.00-04-082/10-04 Gmina Chełmża

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-082/10-04

Tytuł projektu: Budowa drogi gminnej nr 100525 C w miejscowości Brąchnówko

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Chełmża

Wartość ogółem: 546648.57

Wydatki kwalifikowalne: 539151.74

Dofinansowanie: 269575.87

Dofinansowanie UE: 269575.87

Nazwa beneficjenta: Gmina Chełmża

NIP beneficjenta: 8791872432

Kod pocztowy: 87-140

Miejscowość: Chełmża

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


RPDS.09.01.00-02-071/09-05 Gmina Miejska Dzierżoniów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.09.01.00-02-071/09-05

Tytuł projektu: „Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.09.00.00

Działanie: RPDS.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Dzierżoniów – miasto

Wartość ogółem: 6172490.3

Wydatki kwalifikowalne: 5723898.95

Dofinansowanie: 4006729.27

Dofinansowanie UE: 4006729.27

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Dzierżoniów

NIP beneficjenta: 8821000034

Kod pocztowy: 58-200

Miejscowość: Dzierżoniów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/21/2009

Data zakończenia realizacji: 11/21/2012


RPKP.02.03.00-04-021/12-01 Gmina Wąbrzeźno

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.03.00-04-021/12-01

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Gmina: Wąbrzeźno

Wartość ogółem: 301111.23

Wydatki kwalifikowalne: 257020.75

Dofinansowanie: 192765.56

Dofinansowanie UE: 192765.56

Nazwa beneficjenta: Gmina Wąbrzeźno

NIP beneficjenta: 8781752040

Kod pocztowy: 87-200

Miejscowość: Wąbrzeźno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


RPKP.02.01.00-04-013/10-02 Gmina Grudziądz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.01.00-04-013/10-02

Tytuł projektu: Ochrona Zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie Gminy Grudziądz – I etap

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat grudziądzki

Gmina: Grudziądz

Wartość ogółem: 9163144.79

Wydatki kwalifikowalne: 4584460.6

Dofinansowanie: 2979899.39

Dofinansowanie UE: 2979899.39

Nazwa beneficjenta: Gmina Grudziądz

NIP beneficjenta: 8762313291

Kod pocztowy: 86-300

Miejscowość: Grudziądz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki / Powiat m. Grudziądz

Temat priorytetu: 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014regionalne programy operacyjne, kim był henryk sienkiewicz, jean delumeau, dwór w łopusznej, sala balkon, prac gov, b niemiecki, tło mlp, ukłąd warszawski, odbudowa starego miasta w warszawie, 2 program, grudzień 70 gdynia, wojna polsko ukraińska 2018, audrey hepburn stara, kociewie zabytki…

Opublikowano

RPKP.02.03.00-04-010/09-01 Gmina Sępólno Krajeńskie

RPKP.02.03.00-04-010/09-01 Gmina Sępólno Krajeńskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.03.00-04-010/09-01

Tytuł projektu: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Sępólno Krajeńskie

Wartość ogółem: 440055.77

Wydatki kwalifikowalne: 412057.28

Dofinansowanie: 309042.96

Dofinansowanie UE: 309042.96

Nazwa beneficjenta: Gmina Sępólno Krajeńskie

NIP beneficjenta: 5040013744

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/6/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPKP.01.01.00-04-061/10-03 Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-061/10-03

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej 171004C Chudzewo – Kamienica w m. Lenie Wielkie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski

Gmina: Dobrzyń nad Wisłą

Wartość ogółem: 958756.7

Wydatki kwalifikowalne: 929559.98

Dofinansowanie: 464779.99

Dofinansowanie UE: 464779.99

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą

NIP beneficjenta: 4660326649

Kod pocztowy: 87-610

Miejscowość: Dobrzyń nad Wisłą

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski / Powiat włocławski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011air show 2019 polska, architektura podlasia, operacja łużycka, co napisał sienkiewicz, film wałęsa, dobre prog, kartki na żywność w polsce, zmarł 2019, jak hitler doszedł do władzy, sybilla 2014, zemsty, programy ministra, określ przedstawiony na schemacie typ zespołu miejskiego, węgrzy w polsce, radio lwow…

Opublikowano

RPKP.03.02.00-04-014/09-00 Gmina Sępólno Krajeńskie

RPKP.03.02.00-04-014/09-00 Gmina Sępólno Krajeńskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.02.00-04-014/09-00

Tytuł projektu: Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Sępólno Krajeńskie

Wartość ogółem: 171737.19

Wydatki kwalifikowalne: 171737.19

Dofinansowanie: 111629.16

Dofinansowanie UE: 111629.16

Nazwa beneficjenta: Gmina Sępólno Krajeńskie

NIP beneficjenta: 5040013744

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 79 Pozostała infrastruktura społeczna

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/26/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010


RPKP.03.01.00-04-001/12-02 Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.01.00-04-001/12-02

Tytuł projektu: Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Gmina: Dębowa Łąka

Wartość ogółem: 2580837.48

Wydatki kwalifikowalne: 1916135.52

Dofinansowanie: 586488.23

Dofinansowanie UE: 586488.23

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


RPKP.03.01.00-04-032/10-01 Gmina Miasto Włocławek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.01.00-04-032/10-01

Tytuł projektu: Pracownie komputerowe w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 288860.64

Wydatki kwalifikowalne: 288860.64

Dofinansowanie: 187759.41

Dofinansowanie UE: 187759.41

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Włocławek

NIP beneficjenta: 8883031255

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011orlęta lwowskie obraz, zdjęcia z powstania warszawskiego 1944, notre dame rozeta, piosenka anno, ortodoksi w izraelu, największy dzwon na świecie, dramat kurosawy, konferencja ministra, na podstawie danych dotyczących gęstości zaludnienia w poszczególnych województwach zamieszczonych, gdziekolwiek jesteś panie prezydencie, moja biblioteka mazurska, zachowanie żołnierza w kościele, technikum oborniki śląskie, twierdza modlin historia, pałac ceausescu, funkcje geometryczne, prezydentura wałęsy, testy predyspozycyjne feast…

Opublikowano

RPKP.01.01.00-04-028/10-02 Gmina Sępólno Krajeńskie

RPKP.01.01.00-04-028/10-02 Gmina Sępólno Krajeńskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-028/10-02

Tytuł projektu: Budowa ulic za Zespołem Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Sępólno Krajeńskie

Wartość ogółem: 897900

Wydatki kwalifikowalne: 853005

Dofinansowanie: 426502.5

Dofinansowanie UE: 426502.5

Nazwa beneficjenta: Gmina Sępólno Krajeńskie

NIP beneficjenta: 5040013744

Kod pocztowy: 89-400

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


RPKP.01.01.00-04-025/08-03 Gmina Swiekatowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-025/08-03

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 030814 C na odcinku od Km 0+100 do Km 1+020 i drogi gminnej nr 030812 C na odcinku od Km 0+000 do Km 0+180 we wsi Jania Góra.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Gmina: Świekatowo

Wartość ogółem: 1014058.91

Wydatki kwalifikowalne: 1014058.91

Dofinansowanie: 500000

Dofinansowanie UE: 500000

Nazwa beneficjenta: Gmina Swiekatowo

NIP beneficjenta: 5591418187

Kod pocztowy: 86-182

Miejscowość: Świekatowo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2009


RPKP.01.01.00-04-002/09-03 Powiat Brodnicki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-002/09-03

Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1825C Bobrowo-Zbiczno-Jajkowo. odcinek Pokrzydowo-Jajkowo od km 7+967 do km 12+047”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Brzozie

Wartość ogółem: 941778.45

Wydatki kwalifikowalne: 941778.45

Dofinansowanie: 470889.23

Dofinansowanie UE: 470889.23

Nazwa beneficjenta: Powiat Brodnicki

NIP beneficjenta: 8741739961

Kod pocztowy: 87-300

Miejscowość: Brodnica

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


RPDS.09.02.00-02-004/10-03 Gmina Siechnice

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.09.02.00-02-004/10-03

Tytuł projektu: Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Siechnice

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.09.00.00

Działanie: RPDS.09.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Siechnice

Wartość ogółem: 1379550.88

Wydatki kwalifikowalne: 1199600.77

Dofinansowanie: 665418.55

Dofinansowanie UE: 665418.55

Nazwa beneficjenta: Gmina Siechnice

NIP beneficjenta: 9121005691

Kod pocztowy: 55-011

Miejscowość: Siechnice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 78 Infrastruktura mieszkalnictwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/26/2010

Data zakończenia realizacji: 11/29/2013róża raczyńska, kto wymyślił order uśmiechu, ii wojna światowa francja, znak czerwonego krzyża, książka dziwisza, dobre argumenty o przeniesienie do innej szkoły, józef były premier węgier, państwo na wyspie cejlon krzyżówka, przebieg pierwszej wojny światowej, rutkiewicz wrocław, emilka sklep meblowy warszawa, wymień grupy społeczne do których należysz, wady i zalety ankiety, prahistoria ziem polskich pdf, jan styka polonia, rosja plac czerwony…