Opublikowano

RPLU.01.04.01-06-119/12-00 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych „DROGBUD” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

RPLU.01.04.01-06-119/12-00 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych „DROGBUD” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.01-06-119/12-00

Tytuł projektu: Termomodernizacja hali produkcyjno- usługowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków – miasto

Wartość ogółem: 258576.78

Wydatki kwalifikowalne: 193756.91

Dofinansowanie: 125248.43

Dofinansowanie UE: 106461.15

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych „DROGBUD” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8252171857

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2013

Data zakończenia realizacji: 1/30/2015


RPLU.01.03.00-06-235/08-04 Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia – Wschód” Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-235/08-04

Tytuł projektu: „Energia z Lublina” – najlepsza jakość energii poprzez zakup nowoczesnych technik informatycznych. budowę nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej i modernizacji rozdzielni

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 5381344.11

Wydatki kwalifikowalne: 4200000

Dofinansowanie: 1999511.99

Dofinansowanie UE: 1699585.18

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia – Wschód” Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7122353855

Kod pocztowy: 20-952

Miejscowość: Lublin

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/11/2008

Data zakończenia realizacji: 1/30/2013


RPLU.01.02.00-06-017/12-01 Aleksandra Wierzchowska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-017/12-01

Tytuł projektu: „Wychowanie przedszkolne drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy Aleksandra Wierzchowska.”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 387013.07

Wydatki kwalifikowalne: 386018.07

Dofinansowanie: 193009.02

Dofinansowanie UE: 164057.66

Nazwa beneficjenta: Aleksandra Wierzchowska

NIP beneficjenta: 7171689650

Kod pocztowy: 20-205

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/31/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014


RPLU.01.03.00-06-280/09-01 „Wikpol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-280/09-01

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa o centrum wykonawcze głowic manipulacyjnych do robotów przemysłowych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Konopnica

Wartość ogółem: 1634062.67

Wydatki kwalifikowalne: 1306689.46

Dofinansowanie: 914682.6

Dofinansowanie UE: 777480.2

Nazwa beneficjenta: „Wikpol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7120152609

Kod pocztowy: 21-030

Miejscowość: Konopnica

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


RPLU.01.04.01-06-004/12-01 Pensjonat PIOTRAWIN Hubert Niedziałek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.01-06-004/12-01

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Łaziska

Wartość ogółem: 348859.39

Wydatki kwalifikowalne: 246455.76

Dofinansowanie: 172519.01

Dofinansowanie UE: 146641.15

Nazwa beneficjenta: Pensjonat PIOTRAWIN Hubert Niedziałek

NIP beneficjenta: 7171809433

Kod pocztowy: 24-335

Miejscowość: Piotrawin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


RPLU.01.04.01-06-060/12-00 W9 Investment s.c. J. Urban. D. Piątek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.01-06-060/12-00

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dostosowanie go do wymogów ochrony środowiska.”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 560430.62

Wydatki kwalifikowalne: 436500.14

Dofinansowanie: 197734.56

Dofinansowanie UE: 168074.37

Nazwa beneficjenta: W9 Investment s.c. J. Urban. D. Piątek

NIP beneficjenta: 7123167445

Kod pocztowy: 20-701

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem. wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom. wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/16/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013jude law filmy, ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego kontakt, stanisław brudny aktor, ile wynosi świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli tabela, wywiad prl, joanna 67, dlaczego białowieski park narodowy został wpisany na listę światowego dziedzictwa unesco, wymień wydarzenia które zadecydowały o przyłączeniu wielkopolski do odrodzonego państwa polskiego, mapa przed 2 wojną światową, dragon 2017 ćwiczenia, sfilmowane duchy, #stopacta2, marina abramovic dzieła, bip poznań praca dla nauczycieli, nid portal mapowy, mapa zabytków warszawy, żona władysława jagiełły, kryształowa komnata, wisława szymborska klucz, rozpoznanie studyjne, piaskowiec kwarcowy…

Opublikowano

RPLU.01.01.00-06-128/12-03 CDF Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

RPLU.01.01.00-06-128/12-03 CDF Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-128/12-03

Tytuł projektu: Uruchomienie innowacyjnych usług w CDF Sp. z o.o

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków – miasto

Wartość ogółem: 761065.67

Wydatki kwalifikowalne: 618752.58

Dofinansowanie: 309376.29

Dofinansowanie UE: 262969.84

Nazwa beneficjenta: CDF Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8252171662

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/30/2015


RPLD.04.03.00-00-131/10-00 MOTOCOM.PL sc. Jarosław Kownacki. Wojciech Bilewicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-131/10-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności on-line przedsiębiorstwa motocom.pl poprzez wdrożenie e-usługi rekomendera części motoryzacyjnych i innowacyjnego systemu zarządzania sklepem internetowym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Gmina: Kutno – miasto

Wartość ogółem: 618936

Wydatki kwalifikowalne: 498200

Dofinansowanie: 423470

Dofinansowanie UE: 423470

Nazwa beneficjenta: MOTOCOM.PL sc. Jarosław Kownacki. Wojciech Bilewicz

NIP beneficjenta: 7182049061

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


RPLU.01.01.00-06-018/10-04 Marcin Miłkowski/Metroled

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-018/10-04

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa METROLED poprzez wprowadzenie innowacyjnych i kompleksowych usług”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Mełgiew

Wartość ogółem: 627438.24

Wydatki kwalifikowalne: 509998.56

Dofinansowanie: 305999.12

Dofinansowanie UE: 260099.23

Nazwa beneficjenta: Marcin Miłkowski/Metroled

NIP beneficjenta: 9461700177

Kod pocztowy: 21-007

Miejscowość: Franciszków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/30/2013


RPLD.04.02.00-00-005/09-05 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-005/09-05

Tytuł projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Gmina: Krzyżanów

Wartość ogółem: 83702.51

Wydatki kwalifikowalne: 79155.53

Dofinansowanie: 67282.18

Dofinansowanie UE: 67282.18

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


RPLD.04.02.00-00-031/13-02 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-031/13-02

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności zarządzania. poprawa dostępności usług oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów gromadzenia. przepływu i ochrony informacji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 1409523.96

Wydatki kwalifikowalne: 1073797.53

Dofinansowanie: 912727.89

Dofinansowanie UE: 912727.89

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

NIP beneficjenta: 7260004820

Kod pocztowy: 91-425

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPLD.07.01.00-00-002/13-22 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.07.01.00-00-002/13-22

Tytuł projektu: Plan Realizacji Działań

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.07.00.00

Działanie: RPLD.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 47408050

Wydatki kwalifikowalne: 47408050

Dofinansowanie: 40296842

Dofinansowanie UE: 40296842

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPLD.04.03.00-00-195/10-03 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-195/10-03

Tytuł projektu: „E-NIERUCHOMOŚCI” innowacyjne zastosowanie e-technologii w firmie PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 246000

Wydatki kwalifikowalne: 200000

Dofinansowanie: 170000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C.

NIP beneficjenta: 7251715639

Kod pocztowy: 90-729

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


RPLU.01.01.00-06-039/08-02 „MIKPOL” Karol Michaluk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-039/08-02

Tytuł projektu: Zakup koparki gąsienicowej oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem w celu wprowadzenia nowych usług. ulepszenia dotychczas świadczonych usług oraz poprawy zarządzania firmą.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Międzyrzec Podlaski

Wartość ogółem: 647400

Wydatki kwalifikowalne: 518850

Dofinansowanie: 352818

Dofinansowanie UE: 299895.3

Nazwa beneficjenta: „MIKPOL” Karol Michaluk

NIP beneficjenta: 5372212876

Kod pocztowy: 21-560

Miejscowość: Halasy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/6/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009


RPLU.01.01.00-06-090/09-02 „Energia” Małgorzata Niedobylska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-090/09-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności poprzez rozwój asortymentu usług firmy „Energia” na rynku lokalnym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Łęczna

Wartość ogółem: 159849.78

Wydatki kwalifikowalne: 126691.58

Dofinansowanie: 88684.1

Dofinansowanie UE: 75381.48

Nazwa beneficjenta: „Energia” Małgorzata Niedobylska

NIP beneficjenta: 7131012148

Kod pocztowy: 21-010

Miejscowość: Łęczna

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/15/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010zamówienia publiczne 2020, konst 3 maja, cykl książek mariana brandysa o polskich bohaterach wojennych napoleońskich, fraszka mnie mnie, makiełki z bułką, zabawa karolina kózkówna, maria kaczorowska, powstanie styczniowe mapa, lidera, lubin historia, wymyśl nowe przedmioty których można by się uczyć we współczesnej szkole, cenzura po ang, polenaktion, kora wokalistka, westerplatte 11, holmenkollen skocznia, muzeum zamek, janusz zakrzeński, ilu jest braci załęskich, numeracja zebow, staniatki…

Opublikowano

RPLU.01.03.00-06-237/08-01 Energotec Sp. z o.o.

RPLU.01.03.00-06-237/08-01 Energotec Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-237/08-01

Tytuł projektu: Zakup koparko-ładowarki oraz podnośnika koszowego w celu udoskonalenia usług elektroenergetycznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków

Wartość ogółem: 733293.51

Wydatki kwalifikowalne: 255320.89

Dofinansowanie: 178724.62

Dofinansowanie UE: 151915.92

Nazwa beneficjenta: Energotec Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8251444336

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


RPLU.01.03.00-06-185/08-03 Zakład Obróbki Metali „KOMECH” Edward Kostrubiec

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-185/08-03

Tytuł projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Komech na rynku międzynarodowym dzięki wdrożeniu innowacji procesowej i organizacyjnej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 3000582.19

Wydatki kwalifikowalne: 2439900

Dofinansowanie: 1707930

Dofinansowanie UE: 1451740.49

Nazwa beneficjenta: Zakład Obróbki Metali „KOMECH” Edward Kostrubiec

NIP beneficjenta: 7120309850

Kod pocztowy: 20-824

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/5/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2009


RPLU.01.03.00-06-230/09-02 Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „FLISBUD” Stanisław Flis

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-230/09-02

Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PBM Flisbud Stanisław Flis poprzez zakup specjalistycznego. innowacyjnego urządzenia – żurawia hydraulicznego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Gmina: Janów Lubelski

Wartość ogółem: 3218640

Wydatki kwalifikowalne: 3218640

Dofinansowanie: 1609320

Dofinansowanie UE: 1367922

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „FLISBUD” Stanisław Flis

NIP beneficjenta: 8620000961

Kod pocztowy: 23-300

Miejscowość: Janów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/1/2010virtuti militari krzyżówka, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, liczba pod nazwą miasta oznacza rok, maciej górny, andrzej rosiewicz żona, vienna life wykup calkowity, kiszczak czesław, brygada g, konstanty jeleński, organ wykonawczy gminy, muzeum kościan, uniwersytet muzyczny w białymstoku, cmentarz na rossie mapa, rzad tymczasowy, kucie betonu cennik 2017, andrzej bartkowiak filmy, sms rekord mobi, szpiedzy z sąsiedztwa zwiastun pl, parafia uchanie…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-019/12-01 AUTOGAZ s.c. Monika Zalewska. Paweł Świerczewski

RPLU.01.02.00-06-019/12-01 AUTOGAZ s.c. Monika Zalewska. Paweł Świerczewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-019/12-01

Tytuł projektu: Rozbudowa Przedsiębiorstwa AUTOGAZ s.c. M. Zalewska. P. Świerczewski. wdrożenie innowacji. uruchomienie nowych usług

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków – miasto

Wartość ogółem: 1089817.53

Wydatki kwalifikowalne: 862419.7

Dofinansowanie: 431209.83

Dofinansowanie UE: 366528.35

Nazwa beneficjenta: AUTOGAZ s.c. Monika Zalewska. Paweł Świerczewski

NIP beneficjenta: 8251838503

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/2/2012

Data zakończenia realizacji: 6/15/2015


RPLU.01.01.00-06-507/10-02 EURO-TRANS-ŻWIR II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-507/10-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy „EURO-TRANS-ŻWIR II Spółka z o.o” na rynku usług budowlanych poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych i wprowadzenie nowych usług

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Gmina: Kąkolewnica Wschodnia

Wartość ogółem: 1171686.93

Wydatki kwalifikowalne: 952591

Dofinansowanie: 419235.29

Dofinansowanie UE: 356349.99

Nazwa beneficjenta: EURO-TRANS-ŻWIR II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5381843369

Kod pocztowy: 21-302

Miejscowość: Mościska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014kamienice ormiańskie zamość, etiuda online, hitler film dokumentalny, 735665399, maria łopatkowa, dni otwarte pw, 1784, agh d14, fundator kościoła krzyżówka, wolność po co wam wolność, orędzie wilsona co to, fao skrót, skansen w puńsku, żarty o podlasiu, eksponat synonim, rzemiosło wojenne (film 2001), mapy zabytek, poznań ratusz koziołki…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-420/10-01 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Małgorzata Kubiak

RPLU.01.02.00-06-420/10-01 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Małgorzata Kubiak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-420/10-01

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz wprowadzenie nowych usług.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków – miasto

Wartość ogółem: 138943.33

Wydatki kwalifikowalne: 136431

Dofinansowanie: 95501.7

Dofinansowanie UE: 81176.44

Nazwa beneficjenta: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Małgorzata Kubiak

NIP beneficjenta: 8251167670

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


RPLU.01.02.00-06-359/10-00 Salon Fryzjerski Kamila Pieprzowska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-359/10-00

Tytuł projektu: Salon Fryzjerski

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 84713

Wydatki kwalifikowalne: 84650.97

Dofinansowanie: 59255.67

Dofinansowanie UE: 50367.31

Nazwa beneficjenta: Salon Fryzjerski Kamila Pieprzowska

NIP beneficjenta: 7122074635

Kod pocztowy: 20-805

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/27/2011


RPLU.01.02.00-06-242/08-02 Rafpol Korporacja Gospodarcza Rafał Sokół

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-242/08-02

Tytuł projektu: Rafpol – nowoczesne centrum usług budowlanych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1056384.1

Wydatki kwalifikowalne: 831000

Dofinansowanie: 581699.99

Dofinansowanie UE: 494444.98

Nazwa beneficjenta: Rafpol Korporacja Gospodarcza Rafał Sokół

NIP beneficjenta: 9462375638

Kod pocztowy: 20-224

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/5/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012peter mansfeld, samanta geimer, pogoda gąsocin, przemyśl cmentarz zasanie, imprezy historyczne 2018, paweł wesołowski, konstrukcja zrębowa, kamerdyner film 2018, kolęda dla nieobecnych słowa, targi książki warszawa, 2 maja dzien, różnorodność biologiczna definicja, follow me szczecin rozkład jazdy, dawniej o zachęcie…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-011/08-02 Izabela Bielecka Apteka „PANACEUM”

RPLU.01.02.00-06-011/08-02 Izabela Bielecka Apteka „PANACEUM”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-011/08-02

Tytuł projektu: Rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej zakładu poprzez jego rozbudowę w celu wprowadzenia nowych usług.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków

Wartość ogółem: 609305.86

Wydatki kwalifikowalne: 501017.06

Dofinansowanie: 250508.52

Dofinansowanie UE: 212932.24

Nazwa beneficjenta: Izabela Bielecka Apteka „PANACEUM”

NIP beneficjenta: 8251846566

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/25/2008

Data zakończenia realizacji: 10/12/2009


RPLU.01.02.00-06-007/08-03 Michał Powałka POWADENT Laboratorium Techniki Dentystycznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-007/08-03

Tytuł projektu: Zakup urządzeń w celu wprowadzenia nowych technologii wykonywania protez dentystycznych w Laboratorium Techniki dentystycznej POWADENT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Lubartów

Wartość ogółem: 83299.95

Wydatki kwalifikowalne: 83299.02

Dofinansowanie: 58309.31

Dofinansowanie UE: 49562.9

Nazwa beneficjenta: Michał Powałka POWADENT Laboratorium Techniki Dentystycznej

NIP beneficjenta: 7141270225

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Lubartów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/11/2009

Data zakończenia realizacji: 12/15/2009


RPLU.01.01.00-06-276/09-11 Chomik Tadeusz Gospodarstwo Rolne EKOSYSTEM

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-276/09-11

Tytuł projektu: Nowoczesne technologie w zakresie robót ziemnych i budowlanych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Urszulin

Wartość ogółem: 354449

Wydatki kwalifikowalne: 352271.23

Dofinansowanie: 246589.86

Dofinansowanie UE: 209601.37

Nazwa beneficjenta: Chomik Tadeusz Gospodarstwo Rolne EKOSYSTEM

NIP beneficjenta: 7131309523

Kod pocztowy: 21-010

Miejscowość: Łęczna

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/18/2014


RPLU.01.01.00-06-004/10-00 „Fliper” Ł. Ciechański. J. Walania Spółka Cywilna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-004/10-00

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności i zdolności inwestycyjnej poprzez uruchomienie myjni samochodowej”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Terespol – miasto

Wartość ogółem: 753056.79

Wydatki kwalifikowalne: 583815.56

Dofinansowanie: 291907.78

Dofinansowanie UE: 248121.61

Nazwa beneficjenta: „Fliper” Ł. Ciechański. J. Walania Spółka Cywilna

NIP beneficjenta: 5372566373

Kod pocztowy: 21-542

Miejscowość: Stara Bordziłówka

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/5/2010

Data zakończenia realizacji: 9/29/2011


RPLU.01.02.00-06-004/12-01 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAPA” Karol Juściński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-004/12-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 283356.22

Wydatki kwalifikowalne: 229900

Dofinansowanie: 160930

Dofinansowanie UE: 136790.5

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAPA” Karol Juściński

NIP beneficjenta: 9222348323

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2013

Data zakończenia realizacji: 1/30/2015


RPLU.01.02.00-06-009/12-00 DAW-MED M. KOWALSKA. M. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-009/12-00

Tytuł projektu: Rozwój oferty Centrum Wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Kraśnik – miasto

Wartość ogółem: 688551.61

Wydatki kwalifikowalne: 684637.37

Dofinansowanie: 410782.42

Dofinansowanie UE: 349165.05

Nazwa beneficjenta: DAW-MED M. KOWALSKA. M. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7151891822

Kod pocztowy: 23-200

Miejscowość: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/24/2014


RPLU.01.01.00-06-239/12-02 KROBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-239/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnych usług z zakresu telekomunikacji światłowodowej oraz usług projektowania i szkoleń w zakresie telekomunikacyjnych sieci światłowodowych w firmie KROBE sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Międzyrzec Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 1277263.37

Wydatki kwalifikowalne: 1038425.5

Dofinansowanie: 498444.24

Dofinansowanie UE: 423677.59

Nazwa beneficjenta: KROBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5372624225

Kod pocztowy: 21-560

Miejscowość: Międzyrzec Podlaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/17/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014urzędowy wykaz stawek, lądy i morza przemierzam, czesław miłosz do polityka, dawna kopalnia babina, rejestr zabytków olsztyn, drogi wolności 11, frombork organy, teczki sb, dni toszka 2017, parowski, religijna podczas cudu, zamek nowy wiśnicz, stanislaw wyspianski wesele, plac piłsudzkiego, studia podyplomowe uniwersytet jagielloński, zespół projektowy, 58 dolarow…

Opublikowano

RPLU.01.03.00-06-221/09-00 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ŁUKPOL” Sp. z o.o.

RPLU.01.03.00-06-221/09-00 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ŁUKPOL” Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-221/09-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii w procesie produkcji obuwia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków – miasto

Wartość ogółem: 4289374.47

Wydatki kwalifikowalne: 3470452.96

Dofinansowanie: 1998980.89

Dofinansowanie UE: 1699133.74

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ŁUKPOL” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8250004026

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/30/2011


RPLU.01.03.00-06-103/09-00 Przedsiębiorstwo Przewiertowe „MOTYL” Stefan Motyl

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-103/09-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Przewiertowego „MOTYL” poprzez wdrożenie poprzez wdrożenie systemu do wierceń wielkośrednicowych w technologii mikrotunelowania suchego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Mełgiew

Wartość ogółem: 2221032

Wydatki kwalifikowalne: 1809800

Dofinansowanie: 1085880

Dofinansowanie UE: 922998

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Przewiertowe „MOTYL” Stefan Motyl

NIP beneficjenta: 7130203610

Kod pocztowy: 21-007

Miejscowość: Krępiec

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/10/2010

Data zakończenia realizacji: 3/30/2011


RPLU.01.03.00-06-136/09-03 Enola K. Jankowski. E. Zieliński Spółka jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-136/09-03

Tytuł projektu: Rozpoczęcie produkcji nowych rodzajów betonu w przedsiębiorstwie Enola K. Jankowski. E. Zieliński Sp. j.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Opole Lubelskie

Wartość ogółem: 564896.17

Wydatki kwalifikowalne: 451433.33

Dofinansowanie: 316003.33

Dofinansowanie UE: 268602.83

Nazwa beneficjenta: Enola K. Jankowski. E. Zieliński Spółka jawna

NIP beneficjenta: 9462482156

Kod pocztowy: 20-445

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/30/2011


RPLU.01.02.00-06-587/12-03 MYFOLIO.CO Spóka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-587/12-03

Tytuł projektu: Dywersyfikacja oferty firmy Centrum Usług Marketingowo – Szkoleniowych „iKnow.pl” Michał Czelej poprzez stworzenie kreatora stron internetowych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 434155.22

Wydatki kwalifikowalne: 425418.07

Dofinansowanie: 255250.84

Dofinansowanie UE: 216963.21

Nazwa beneficjenta: MYFOLIO.CO Spóka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7123282956

Kod pocztowy: 20-078

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/30/2014elżbieta czyżewska nago, filharmonia paryska, wojciech fałkowski, zmartwychwstać, zamek w łancucie, rolling thunder revue: opowieść o bobie dylanie od martina scorsese film, mahatma gandhi biografia, architektura gdyni, protokół zdawczo odbiorczy licznika energii elektrycznej, prom do szwecji świnoujście, u dziadka, denominacja 1995, pływający znak nawigacyjny krzyżówka, kaczynski wiek, kunio, sieje popłoch hasło do krzyżówki, ostatni prezydent rp na uchodźstwie, historia prl książka, schemat als, wosp prezydent gdanska, żołnierze wyklęci wypracowanie, 22 lipca 1983…

Opublikowano

RPLU.01.01.00-06-168/10-03 „JASKOL” Skolimowski Jarosław

RPLU.01.01.00-06-168/10-03 „JASKOL” Skolimowski Jarosław

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-168/10-03

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „JASKOL” Jarosław Skolimowski poprzez dywersyfikację oferty handlowej”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków – miasto

Wartość ogółem: 548782.5

Wydatki kwalifikowalne: 437449.02

Dofinansowanie: 301839.82

Dofinansowanie UE: 256563.84

Nazwa beneficjenta: „JASKOL” Skolimowski Jarosław

NIP beneficjenta: 8251420399

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2012

Data zakończenia realizacji: 1/28/2013


RPLD.03.06.00-00-075/11-02 ARPLAST Arkadiusz Walczyk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-075/11-02

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji torebek foliowych z zamknięciem strunowym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Pabianice – miasto

Wartość ogółem: 1103153.4

Wydatki kwalifikowalne: 1000000

Dofinansowanie: 300000

Dofinansowanie UE: 255000

Nazwa beneficjenta: ARPLAST Arkadiusz Walczyk

NIP beneficjenta: 7311398267

Kod pocztowy: 95-200

Miejscowość: Pabianice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


RPLD.05.04.00-00-069/10-03 Teatr Wielki w Łodzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.05.04.00-00-069/10-03

Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.05.00.00

Działanie: RPLD.05.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 45813133.15

Wydatki kwalifikowalne: 36092392.21

Dofinansowanie: 30678533.37

Dofinansowanie UE: 30678533.37

Nazwa beneficjenta: Teatr Wielki w Łodzi

NIP beneficjenta: 7240001793

Kod pocztowy: 90-249

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: samorządowa osoba prawna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/15/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


RPLU.01.01.00-06-088/10-00 Foreko mgr inż. Robert Tkaczyk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-088/10-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa FOREKO mgr inż. Robert Tkaczyk poprzez zwiększenie oferty usługowej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 43050

Wydatki kwalifikowalne: 35000

Dofinansowanie: 17500

Dofinansowanie UE: 14875

Nazwa beneficjenta: Foreko mgr inż. Robert Tkaczyk

NIP beneficjenta: 8251685063

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/20/2014

Data zakończenia realizacji: 5/30/2014


RPLU.01.01.00-06-066/09-10 MARBET Marek Piasecki Beata Piasecka Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-066/09-10

Tytuł projektu: DAJMY WSZYSTKIM DZIECIOM SZANSE ! Zakup niezbędnego wyposażenia do Przedszkola Artystycznego KOALA w Łukowie oraz wykonanie niezbędnych prac adaptacyjno- remontowych .

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków – miasto

Wartość ogółem: 310428.63

Wydatki kwalifikowalne: 226163.71

Dofinansowanie: 158314.59

Dofinansowanie UE: 134567.4

Nazwa beneficjenta: MARBET Marek Piasecki Beata Piasecka Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 8252119590

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


RPLU.01.01.00-06-114/10-01 ASPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-114/10-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Asprim sp. z o.o. sp. k. poprzez rozwój oferty usługowej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Niedrzwica Duża

Wartość ogółem: 724131.87

Wydatki kwalifikowalne: 588725.1

Dofinansowanie: 298483.62

Dofinansowanie UE: 253711.07

Nazwa beneficjenta: ASPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 7133043029

Kod pocztowy: 24-220

Miejscowość: Niedrzwica Duża

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012but manitou 2, 1956 rok, stroje ludowe ukrainy, dopasuj kraje do wykresów przedstawiających strukturę produkcji energii, kazimierz złoty bokser z rzymu krzyżówka, 38-322 łużna, dział kształcenia, maurycy rodak, ustawa o prawie autorskim i prawach, teatr wybrzeże, opisz powstanie wielkopolskie, portret józefa piłsudskiego do druku, różnice między starą a nową podstawą programową 2017 przedszkole, człowiek prawy, kamas aktor, krakowskie zabytki, mkidn 2020…

Opublikowano

RPLU.01.01.00-06-026/08-01 „Hemil” Mariusz Zarzycki

RPLU.01.01.00-06-026/08-01 „Hemil” Mariusz Zarzycki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-026/08-01

Tytuł projektu: Zakup środków trwałych w celu rozbudowy przedsiębiorstwa „HEMIL” Mariusz Zarzycki.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków – miasto

Wartość ogółem: 107970

Wydatki kwalifikowalne: 107970

Dofinansowanie: 75579

Dofinansowanie UE: 64242.15

Nazwa beneficjenta: „Hemil” Mariusz Zarzycki

NIP beneficjenta: 8251139538

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 7/29/2009


RPLD.06.02.00-00-001/10-06 Gmina Miasto Sieradz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.06.02.00-00-001/10-06

Tytuł projektu: „Od elekcji Królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu – Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.06.00.00

Działanie: RPLD.06.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Sieradz – miasto

Wartość ogółem: 10053010.69

Wydatki kwalifikowalne: 3973616.52

Dofinansowanie: 2849083.01

Dofinansowanie UE: 2849083.01

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Sieradz

NIP beneficjenta: 8272237737

Kod pocztowy: 98-200

Miejscowość: Sieradz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Temat priorytetu: 78 Infrastruktura mieszkalnictwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/18/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLD.04.03.00-00-007/10-00 „OMEGA Systemy Komputerowe” Spółka z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-007/10-00

Tytuł projektu: Wdrożenie przez firmę „OMEGA Systemy Komputerowe” obsługi zgłoszeń i pomocy zdalnej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Piotrków Trybunalski

Gmina: M. Piotrków Trybunalski

Wartość ogółem: 179211.74

Wydatki kwalifikowalne: 129000

Dofinansowanie: 109650

Dofinansowanie UE: 109650

Nazwa beneficjenta: „OMEGA Systemy Komputerowe” Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 7712566078

Kod pocztowy: 97-300

Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Piotrków Trybunalski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010muzeum państwa polskiego, zbigniew ścibor-rylski oscar ścibor-rylski, bbn nominacje generalskie 2019, wilczy szaniec, łącznik schodowy podwójny schemat simson, ii bitwa pod ypres, książnica zamość, festiwal szekspirowski, święto wniebowzięcia nmp, plakat na 100 rocznicę odzyskania niepodległości, akty prawa wymagane w szkole przez prawo oświatowe, meczet wnętrze, obóz dziecięcy w łodzi, chojecki, ryngraf co to jest, ppłk joanna klejszmit-bodziuch…