Opublikowano

POPW.01.03.00-06-007/11-05 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

POPW.01.03.00-06-007/11-05 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.03.00-06-007/11-05

Tytuł projektu: Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Chełm

Wartość ogółem: 67475515.93

Wydatki kwalifikowalne: 54897196.48

Dofinansowanie: 49407476.82

Dofinansowanie UE: 46662617

Nazwa beneficjenta: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

NIP beneficjenta: 5632077608

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POPW.01.01.00-18-001/09-05 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.01.00-18-001/09-05

Tytuł projektu: Centrum Edukacji Międzynarodowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 27061092.26

Wydatki kwalifikowalne: 26554792.26

Dofinansowanie: 25918117

Dofinansowanie UE: 22030399.45

Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

NIP beneficjenta: 8131123670

Kod pocztowy: 35-225

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POPT.01.01.00-00-206/10-00 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji. Kontroler I-ego stopnia w programach EWT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-206/10-00

Tytuł projektu: Wsparcie zatrudnienia w Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim oraz kontrolerów EWT na rok 2011

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Gmina: M. Olsztyn

Wartość ogółem: 1165500

Wydatki kwalifikowalne: 1165500

Dofinansowanie: 990675

Dofinansowanie UE: 990675

Nazwa beneficjenta: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji. Kontroler I-ego stopnia w programach EWT

NIP beneficjenta: 7391264792

Kod pocztowy: 10-575

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011stefankowice, 966 rok, zamek krakowski, podkreśl właściwe dokończenie zdania następca bolesława chrobrego był, george romero, aleksandrów kujawski dworzec pkp, ile ludzi jest w warszawie, piatichatki, kościół w kórniku, region dolny śląsk, pantherturm, zbrodnia i kara w pigułce, grób pański dekoracja, paździor, twórczość leśmiana, linia c witkowo…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-361/12-04 Pro-Project Henryk Kartaszyński

RPLU.01.02.00-06-361/12-04 Pro-Project Henryk Kartaszyński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-361/12-04

Tytuł projektu: Rozwój PRO-PROJECT poprzez zakup specjalistycznego sprzętu. budowę budynku usługowego z przeznaczeniem na produkcję fantomów oraz uruchomienie serwisu internetowego Centrum Kontroli Jakości

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Chełm

Wartość ogółem: 1794336.91

Wydatki kwalifikowalne: 1252964.84

Dofinansowanie: 695395.45

Dofinansowanie UE: 591086.12

Nazwa beneficjenta: Pro-Project Henryk Kartaszyński

NIP beneficjenta: 5631157423

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/29/2014


RPLU.01.02.00-06-110/08-02 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe „GREM” Glonek Spółka jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-110/08-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności PPUH Grem poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających unowocześnienie i poszerzenie oferty przedsiębiorstwa

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 2254593.41

Wydatki kwalifikowalne: 1753865

Dofinansowanie: 999703.05

Dofinansowanie UE: 849747.59

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe „GREM” Glonek Spółka jawna

NIP beneficjenta: 7120160388

Kod pocztowy: 20-207

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 1/15/2010


RPLU.01.02.00-06-014/09-02 Elżbieta Lipińska – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-014/09-02

Tytuł projektu: Innowacyjne urządzenia i nowe usługi w gabinecie stomatologicznym Elżbiety Lipińskiej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 81445

Wydatki kwalifikowalne: 81443.5

Dofinansowanie: 57010.44

Dofinansowanie UE: 48458.87

Nazwa beneficjenta: Elżbieta Lipińska – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna

NIP beneficjenta: 9221372650

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010środki dwóch sfer są oddalone od siebie o 20 cm, skrot m.in, sixto rodrigueza, warszawa kaliska, muzeum starożytnego hutnictwa mazowieckiego, zwiedzanie filtrów, pensjonat pana bielańskiego, wyścig pokoju 1976, n nieruchomości, armia krajowa obywatelska, jak przywołać głowe gracza w minecraft, nabór, załącznik 10 do ustawy o vat 2020, poziome wyrobisko w kopalni, aleja zasłużonych, muzeum wojsk pancernych w poznaniu…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-388/12-01 Zakład Usługowy HYDROKRET Jacek Zarek

RPLU.01.02.00-06-388/12-01 Zakład Usługowy HYDROKRET Jacek Zarek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-388/12-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Usługowy Hydrokret Jacek Zarek poprzez zakup innowacyjnych technologii

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 2503325.52

Wydatki kwalifikowalne: 2000400

Dofinansowanie: 999999.96

Dofinansowanie UE: 849999.96

Nazwa beneficjenta: Zakład Usługowy HYDROKRET Jacek Zarek

NIP beneficjenta: 5631066790

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2013

Data zakończenia realizacji: 7/30/2013


RPLU.01.02.00-06-172/08-00 Fundacja Promocji Europejskiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-172/08-00

Tytuł projektu: Zakup sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania nowym kierunkiem rozwoju Fundacji Promocji Europejskiej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 82446.69

Wydatki kwalifikowalne: 82446.69

Dofinansowanie: 57712.68

Dofinansowanie UE: 49055.77

Nazwa beneficjenta: Fundacja Promocji Europejskiej

NIP beneficjenta: 7122882045

Kod pocztowy: 20-086

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/25/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009


RPLU.01.02.00-06-311/10-02 Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Donata Cieślikiewicz-Rahnama

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-311/10-02

Tytuł projektu: Wprowadzenie innowacyjności droga do wzrostu konkurencyjności Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej Donaty Cieślikiewicz-Rahnamy.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 323784.97

Wydatki kwalifikowalne: 323784.97

Dofinansowanie: 226649.45

Dofinansowanie UE: 192652.02

Nazwa beneficjenta: Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Donata Cieślikiewicz-Rahnama

NIP beneficjenta: 7120003430

Kod pocztowy: 20-060

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011


RPLU.01.01.00-06-362/10-02 Berezińska Zofia Drukarnia Agatka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-362/10-02

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności Drukarni Agatka poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Kłoczew

Wartość ogółem: 1651750

Wydatki kwalifikowalne: 1345020

Dofinansowanie: 489452.77

Dofinansowanie UE: 416034.85

Nazwa beneficjenta: Berezińska Zofia Drukarnia Agatka

NIP beneficjenta: 7161273652

Kod pocztowy: 08-500

Miejscowość: Ryki

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/28/2011

Data zakończenia realizacji: 1/28/2012


RPLD.04.03.00-00-247/10-01 „POL-HUN” M.Bielska Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-247/10-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego pozwalającego na świadczenie e-handlu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Gmina: Koluszki

Wartość ogółem: 893769.5

Wydatki kwalifikowalne: 611227.59

Dofinansowanie: 519543.45

Dofinansowanie UE: 519543.45

Nazwa beneficjenta: „POL-HUN” M.Bielska Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7730010894

Kod pocztowy: 95-040

Miejscowość: Koluszki

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011zaprawa cementowa gotowa, stanisław żaryn rzecznik, sejm sala plenarna, muzeum narodowe w poznaniu zbiory, bazylika we florencji, 08 130 kotuń, oleander w domu, cień wielkiej góry historia powstania, obozy koncentracyjne w niemczech, wozówka, grob nieznanego, żydzi w powstaniu warszawskim, generał sosabowski, warszawa karola wojtyły, leningrad oblężenie, pszczoła augustowska, tadeusz poeta zm 1994, polskie obiekty unesco mapa, definicje kultury, trójpodział władz, racławice kraków…

Opublikowano

RPLU.01.01.00-06-206/09-02 TOP – MED Joanna Szafranek

RPLU.01.01.00-06-206/09-02 TOP – MED Joanna Szafranek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-206/09-02

Tytuł projektu: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa TOP – MED Joanna Szafranek poprzez zakup tomografu komputerowego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 1267950

Wydatki kwalifikowalne: 1267950

Dofinansowanie: 487653.57

Dofinansowanie UE: 414505.53

Nazwa beneficjenta: TOP – MED Joanna Szafranek

NIP beneficjenta: 1181321322

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/29/2010


RPLD.04.02.00-00-005/09-05 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-005/09-05

Tytuł projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Gmina: Krzyżanów

Wartość ogółem: 83702.51

Wydatki kwalifikowalne: 79155.53

Dofinansowanie: 67282.18

Dofinansowanie UE: 67282.18

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


RPLU.01.01.00-06-088/10-00 Foreko mgr inż. Robert Tkaczyk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-088/10-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa FOREKO mgr inż. Robert Tkaczyk poprzez zwiększenie oferty usługowej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 43050

Wydatki kwalifikowalne: 35000

Dofinansowanie: 17500

Dofinansowanie UE: 14875

Nazwa beneficjenta: Foreko mgr inż. Robert Tkaczyk

NIP beneficjenta: 8251685063

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/20/2014

Data zakończenia realizacji: 5/30/2014


RPLU.01.01.00-06-027/10-06 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowo-Usługowe BOREX Bartosz Boreczek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-027/10-06

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa BOREX poprzez zakup nieruchomości. prac budowlanych oraz wyposażenia obiektu na cele edukacji przedszkolnej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 641636.31

Wydatki kwalifikowalne: 526626.32

Dofinansowanie: 309656.25

Dofinansowanie UE: 263207.8

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowo-Usługowe BOREX Bartosz Boreczek

NIP beneficjenta: 7123044398

Kod pocztowy: 20-738

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/30/2010

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013


RPLD.04.03.00-00-180/10-01 Proxima sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-180/10-01

Tytuł projektu: Rcracing – Internetowy Hipermarket Modelarski

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 590400

Wydatki kwalifikowalne: 480000

Dofinansowanie: 408000

Dofinansowanie UE: 408000

Nazwa beneficjenta: Proxima sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7272643974

Kod pocztowy: 94-305

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPLU.01.01.00-06-121/09-02 „MIKPOL” Karol Michaluk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-121/09-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnej betonowni w celu poszerzenia palety produktów i poprawy jakości dotychczas świadczonych usług.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Międzyrzec Podlaski

Wartość ogółem: 1220000

Wydatki kwalifikowalne: 1000000

Dofinansowanie: 500000

Dofinansowanie UE: 425000

Nazwa beneficjenta: „MIKPOL” Karol Michaluk

NIP beneficjenta: 5372212876

Kod pocztowy: 21-560

Miejscowość: Halasy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/10/2011

Data zakończenia realizacji: 7/10/2011


RPLD.06.01.00-00-004/11-00 Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.06.01.00-00-004/11-00

Tytuł projektu: „Prace konserwatorskie. restauratorskie i modernizacyjne zabytkowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.06.00.00

Działanie: RPLD.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 2598106.06

Wydatki kwalifikowalne: 2399888.97

Dofinansowanie: 2039905.6

Dofinansowanie UE: 2039905.6

Nazwa beneficjenta: Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi

NIP beneficjenta: 7251055574

Kod pocztowy: 90-457

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: inne kościoły i związki wyznaniowe

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/10/2011

Data zakończenia realizacji: 12/27/2013kościół w gilowicach, wymiary jak podawać, bitwa pod grunwaldem matejko, kulturalno, cerkiew łódź koncert, departament kadr mon struktura, cerkwii, nowe epifanie 2020, sandomierz województwo, archiwum diecezjalne kielce, głownia krzyżówka, szkoła muzyczna wrocław krajewskiego, piosenka taki kraj, pawilon 4 kopuł wrocław, bitwa ypres, festiwal moniuszkowski, teatr śląski im. stanisława wyspiańskiego w katowicach, sobota dla żyda…

Opublikowano

RPLU.01.03.00-06-097/09-05 Budman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPLU.01.03.00-06-097/09-05 Budman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-097/09-05

Tytuł projektu: Przełamanie barier rozwojowych BUDMAN sp. z o.o. przez wprowadzenie innowacji z wykorzystaniem ICT w połączeniu ze wzrostem zatrudnienia w celu wzrostu konkurencyjności.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 648538.57

Wydatki kwalifikowalne: 529805.76

Dofinansowanie: 370864.03

Dofinansowanie UE: 315234.42

Nazwa beneficjenta: Budman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5632087506

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/8/2010

Data zakończenia realizacji: 10/30/2011


RPLU.01.03.00-06-094/09-00 GABI-BIS Iwona Szymaniak-Rokita. Sławomir Rokita

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-094/09-00

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie innowacyjnych technologii w korekcji prezbiopii

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 2856080.24

Wydatki kwalifikowalne: 2667226.03

Dofinansowanie: 1867058.22

Dofinansowanie UE: 1586999.48

Nazwa beneficjenta: GABI-BIS Iwona Szymaniak-Rokita. Sławomir Rokita

NIP beneficjenta: 9462329207

Kod pocztowy: 20-147

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLU.01.03.00-06-074/13-03 „MAIK” Agencja Reklamowa. Janusz Babicz. Barbara Tynecka- Babicz Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-074/13-03

Tytuł projektu: Dywersyfikacja usług z wykorzystaniem nowych technologii drogą rozwoju i wzmocnienia pozycji firmy „MAIK” Agencja Reklamowa Janusz Babicz. Barbara Tynecka-Babicz. Spółka Jawna na rynku ogólnopolskim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 805913.15

Wydatki kwalifikowalne: 625057.02

Dofinansowanie: 312528.5

Dofinansowanie UE: 265649.21

Nazwa beneficjenta: „MAIK” Agencja Reklamowa. Janusz Babicz. Barbara Tynecka- Babicz Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7122681186

Kod pocztowy: 20-484

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPLU.01.02.00-06-286/10-00 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAPA” Karol Juściński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-286/10-00

Tytuł projektu: Dywersyfikacja oferty firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Zamość

Wartość ogółem: 203656.73

Wydatki kwalifikowalne: 165237

Dofinansowanie: 115665.9

Dofinansowanie UE: 98316.01

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAPA” Karol Juściński

NIP beneficjenta: 9222348323

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


RPLU.01.01.00-06-084/10-01 BMS Wojciech Piebiak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-084/10-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BMS Wojciech Piebiak poprzez uruchomienie portalowej myjni automatycznej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Chełm

Wartość ogółem: 650019.22

Wydatki kwalifikowalne: 514280

Dofinansowanie: 308568

Dofinansowanie UE: 262282.8

Nazwa beneficjenta: BMS Wojciech Piebiak

NIP beneficjenta: 5632060341

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: ZÓŁTAŃCE-KOLONIA

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/30/2012ostrokrzew niższa klasyfikacja, auschwitz więźniowie, warszawa ile mieszkańców, rudolf reder, cały hymn polski, tychy zeg, sytuacja polaków pod okupacją niemiecką, czarnobyl 1986, donaldu tusku, ustawa o gminach, polski tematy maturalne, bursa szkół artystycznych poznań, katyń zdjęcia, czym była zbrodnia katyńska, poczta.inter…

Opublikowano

POIS.12.01.00-00-185/08-02 Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

POIS.12.01.00-00-185/08-02 Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-185/08-02

Tytuł projektu: Usprawnienie ratownictwa medycznego w Województwie Lubelskim poprzez wymianę 6 ambulansów dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 2358513.82

Wydatki kwalifikowalne: 2358513.82

Dofinansowanie: 2004736.74

Dofinansowanie UE: 2004736.74

Nazwa beneficjenta: Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

NIP beneficjenta: 5632075466

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


POIS.11.03.00-00-046/12-04 Państwowa Szkoła Muzyczna I-go Stopnia im. St. Moniuszki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.03.00-00-046/12-04

Tytuł projektu: „Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu” – rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej o salę koncertową. pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat nowotomyski

Gmina: Zbąszyń

Wartość ogółem: 12439860.83

Wydatki kwalifikowalne: 12068190.82

Dofinansowanie: 12068190.82

Dofinansowanie UE: 10257962.18

Nazwa beneficjenta: Państwowa Szkoła Muzyczna I-go Stopnia im. St. Moniuszki

NIP beneficjenta: 9231049666

Kod pocztowy: 64-360

Miejscowość: Zbsząszyń

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat nowotomyski

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014święto 2 maja, gen maczka, auschwic, gabin aktor, pelplin muzeum, wojciech wicher, minister mswia 2019, kotliny polskie, homilia na 3 maja, plakat wydarzenia, władysław reymont krótka biografia, holszany, flame bartek, poręba reżyser, szpital ul kopernika warszawa, portal społeczności jaworznickiej…

Opublikowano

RPLU.03.02.00-06-030/10-01 Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa

RPLU.03.02.00-06-030/10-01 Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.03.02.00-06-030/10-01

Tytuł projektu: Rewitalizacja terenu osiedla mieszkaniowego XXX- lecia – modernizacja budynków nr 2. 2A. 2B. 2C wraz z infrastrukturą przy ulicy Grota Roweckiego w Chełmie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.03.00.00

Działanie: RPLU.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 1349715.86

Wydatki kwalifikowalne: 1314917.32

Dofinansowanie: 818347.99

Dofinansowanie UE: 717644

Nazwa beneficjenta: Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa

NIP beneficjenta: 5630003126

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 78 Infrastruktura mieszkalnictwa

Forma prawna: spółdzielnia – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/8/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPLU.01.05.00-06-066/10-01 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Oaza” Ireneusz Zahor

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-066/10-01

Tytuł projektu: Budowa Pensjonatu „Dolina Bugu” z salą restauracyjną i bankietowo-biznesową

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Rokitno

Wartość ogółem: 2495666.45

Wydatki kwalifikowalne: 1988386.27

Dofinansowanie: 994193.1

Dofinansowanie UE: 845064.12

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Oaza” Ireneusz Zahor

NIP beneficjenta: 5371079174

Kod pocztowy: 21-504

Miejscowość: Rokitno

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/19/2013


RPLU.02.04.02-06-006/08-04 Gmina Miejska Hrubieszów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.02-06-006/08-04

Tytuł projektu: Witajcie w Gotanii- projekt budowy i promocji ponadlokalnej marki regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Gmina: Uchanie

Wartość ogółem: 9048.69

Wydatki kwalifikowalne: 8736.46

Dofinansowanie: 6115.52

Dofinansowanie UE: 6115.52

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Hrubieszów

NIP beneficjenta: 9191059278

Kod pocztowy: 22-500

Miejscowość: Hrubieszów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/27/2009


RPLU.01.07.00-06-055/11-00 Zakład Realizacji Inwestycji Kucharska Zofia

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-055/11-00

Tytuł projektu: Usługi doradcze drogą do certyfikacji systemu jakości w ZRI

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków – miasto

Wartość ogółem: 32422.8

Wydatki kwalifikowalne: 22200

Dofinansowanie: 11100

Dofinansowanie UE: 9435

Nazwa beneficjenta: Zakład Realizacji Inwestycji Kucharska Zofia

NIP beneficjenta: 8251319654

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/3/2011

Data zakończenia realizacji: 3/26/2012


RPLU.02.04.02-06-023/10-03 Samorząd Województwa Lubelskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.02-06-023/10-03

Tytuł projektu: „Budowa oferty inwestycyjnej województwa lubelskiego w oparciu o zidentyfikowany potencjał odnawialnych źródeł energii (studia celowości)”.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 516123.75

Wydatki kwalifikowalne: 505554.81

Dofinansowanie: 429721.57

Dofinansowanie UE: 429721.57

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Lubelskiego

NIP beneficjenta: 7122904545

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/28/2012wschodnie skrzydło murów, xella radom, muzeum warmii i mazur, 2 wojna swiatowa daty, lista zabytków unesco, muzeum miasta poznania, tokarczuk wrocław, portret damy, umowa o pomocy przy zbiorach pdf, sanktuaria maryjne polska, ile liter w wyrazie ornament ma oś symetrii, 123 obrusy, zakonnicy krzyżówka, oboz oswiecim, wrak tupolewa, parka pl, czas żniw 4, czesław miłosz biografia, altembas…

Opublikowano

RPLU.01.03.00-06-120/09-04 OBST SPÓŁKA AKCYJNA

RPLU.01.03.00-06-120/09-04 OBST SPÓŁKA AKCYJNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-120/09-04

Tytuł projektu: Zakup Innowacyjnego ekstrudera do produkcji wyrobów bezpośrednio ekspandowanych podstawą do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów z grupy „zdrowej żywności”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Chełm

Wartość ogółem: 3592846.75

Wydatki kwalifikowalne: 3517425.75

Dofinansowanie: 1990511.23

Dofinansowanie UE: 1691934.54

Nazwa beneficjenta: OBST SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5631733795

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/30/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2012


RPLU.01.03.00-06-042/09-01 Integer.pl spółka akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-042/09-01

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności Integer.pl SA poprzez wdrożenie nowej usługi w oparciu o innowacyjną sieć paczkomatów w województwie lubelskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy – miasto

Wartość ogółem: 494201.67

Wydatki kwalifikowalne: 404750

Dofinansowanie: 242850

Dofinansowanie UE: 206422.5

Nazwa beneficjenta: Integer.pl spółka akcyjna

NIP beneficjenta: 6782881784

Kod pocztowy: 30-624

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2009

Data zakończenia realizacji: 10/15/2010


RPLU.01.03.00-06-082/13-00 „RAPA” S.MIĘDLAR W. I I. SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-082/13-00

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy „RAPA” S. Międlar. W. i I. Szymańscy Sp. J. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i dywersyfikację działalności firmy”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1970373.73

Wydatki kwalifikowalne: 1593843

Dofinansowanie: 956305.8

Dofinansowanie UE: 812859.93

Nazwa beneficjenta: „RAPA” S.MIĘDLAR W. I I. SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7121931385

Kod pocztowy: 20-149

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/10/2013

Data zakończenia realizacji: 1/28/2015


RPLU.01.02.00-06-272/12-01 LP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-272/12-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia do gabinetów medycyny estetycznej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1362170.31

Wydatki kwalifikowalne: 1172249.34

Dofinansowanie: 699832.85

Dofinansowanie UE: 594857.92

Nazwa beneficjenta: LP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7123142706

Kod pocztowy: 00-491

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/23/2014


RPLU.01.03.00-06-082/11-03 „FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH NORMAL-MET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-082/11-03

Tytuł projektu: Innowacje w F.E.Z. NORMAL-MET Sp. z o. o. drogą do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 4973124.87

Wydatki kwalifikowalne: 4008000

Dofinansowanie: 1999991.99

Dofinansowanie UE: 1699993.18

Nazwa beneficjenta: „FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH NORMAL-MET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9462381774

Kod pocztowy: 20-209

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPLU.01.02.00-06-363/12-02 DERMIX Medycyna Estetyczna Zofia Głębocka-Dudzik

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-363/12-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy DERMIX Medycyna Estetyczna Zofia Głębocka-Dudzik poprzez rozszerzenie i unowocześnienie oferty w zakresie usług dermatologicznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 193332.03

Wydatki kwalifikowalne: 193332.03

Dofinansowanie: 96666

Dofinansowanie UE: 82166.09

Nazwa beneficjenta: DERMIX Medycyna Estetyczna Zofia Głębocka-Dudzik

NIP beneficjenta: 7121007967

Kod pocztowy: 20-610

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/16/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2013kultura podlasia, gwarancje kultury, zspzabno, polska partia narodowo socjalistyczna, handżar, koloman uczony, profundis, gdańsk bazylika mariacka, jak zakończyć opis obrazu, biskup diecezji warszawsko praskiej, prof śpiewak, herbie hancock wadowice, emil zegadłowicz wiersze, józef poniatowski pomnik, parafia zagwiździe…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-018/09-01 „TESSA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPLU.01.02.00-06-018/09-01 „TESSA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-018/09-01

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności Przychodni Radiologicznej TESSA Sp. z o.o. w Chełmie przez zakupy nowoczesnego sprzętu RTG oraz wyposażenia medycznego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 360013.88

Wydatki kwalifikowalne: 331032.82

Dofinansowanie: 182564.59

Dofinansowanie UE: 155179.9

Nazwa beneficjenta: „TESSA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5630011396

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/28/2011


RPLD.04.02.00-00-005/09-05 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-005/09-05

Tytuł projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Gmina: Ostrówek

Wartość ogółem: 184145.53

Wydatki kwalifikowalne: 174142.17

Dofinansowanie: 148020.8

Dofinansowanie UE: 148020.8

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


RPLD.04.03.00-00-022/09-02 Sannprofi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-022/09-02

Tytuł projektu: Dywersyfikacja tradycyjnych kanałów sprzedaży poprzez uruchomienie e-platformy zakupowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 151637.46

Wydatki kwalifikowalne: 124293

Dofinansowanie: 87005.1

Dofinansowanie UE: 73954.33

Nazwa beneficjenta: Sannprofi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7272641171

Kod pocztowy: 90-245

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010


RPLU.01.02.00-06-007/09-02 Piotr Paprzycki / Paprzycki Piotr Z.A.E. FERLAB

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-007/09-02

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności oraz wzrost jakości usług i konkurencyjności firmy Paprzycki Piotr Z.A.E. FERLAB na rynku usług telekomunikacyjnych poprzez zakup nowoczesnego i innowacyjnego sprzętu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Biała Podlaska

Wartość ogółem: 1724848.49

Wydatki kwalifikowalne: 1403050.59

Dofinansowanie: 982135.38

Dofinansowanie UE: 834815.06

Nazwa beneficjenta: Piotr Paprzycki / Paprzycki Piotr Z.A.E. FERLAB

NIP beneficjenta: 5372242618

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/11/2009

Data zakończenia realizacji: 10/29/2012


RPLU.01.01.00-06-327/10-03 WIP Machlarz Mariusz. Klauda Paweł Spółka jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-327/10-03

Tytuł projektu: Uruchomienie profesjonalnego studia nagrań w Lublinie przez WIP Machlarz Mariusz. Klauda Paweł Spółka Jawna

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 108682.52

Wydatki kwalifikowalne: 88359.76

Dofinansowanie: 53015.85

Dofinansowanie UE: 45063.47

Nazwa beneficjenta: WIP Machlarz Mariusz. Klauda Paweł Spółka jawna

NIP beneficjenta: 9462586499

Kod pocztowy: 20-112

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


RPLD.04.02.00-00-051/13-01 Miasto Łódź

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-051/13-01

Tytuł projektu: Utworzenie bazy nieruchomości. bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości. ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa. pozwalających na integrację danych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 5602592.04

Wydatki kwalifikowalne: 4510138.42

Dofinansowanie: 3833617.6

Dofinansowanie UE: 3833617.6

Nazwa beneficjenta: Miasto Łódź

NIP beneficjenta: 7250028902

Kod pocztowy: 90-926

Miejscowość: Łódź

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/9/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015archiwum państwowe inowrocław, zainaugurował, urodziny zbigniewa, kbk wz 29, polska flaga grafika, muzeum praca warszawa, filmy 2017\, okrągły stół uczestnicy, konkurs chopinowski 2015, patron zagubionych, wyszukiwarka instytucji, premier polski 2007, baraki w auschwitz, wydawnictwo via nova, żyjąca polska mistyczka, wołyń dzisiaj, reformy piotra 1, ustawa o narodowym instytucie technologicznym…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-053/08-02 SUNGRAF II Mirosława Zasadna

RPLU.01.02.00-06-053/08-02 SUNGRAF II Mirosława Zasadna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-053/08-02

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy SUNGRAF II Mirosława Zasadna poprzez zakup niezbędnego wyposażenia.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 1595892.05

Wydatki kwalifikowalne: 1284000

Dofinansowanie: 898799.99

Dofinansowanie UE: 763979.98

Nazwa beneficjenta: SUNGRAF II Mirosława Zasadna

NIP beneficjenta: 5631028074

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/30/2009


RPLD.04.03.00-00-106/10-02 Aniflex Spółka Jawna Głowacka i Wspólnicy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-106/10-02

Tytuł projektu: OPTYMALIZACJA PROCESU OBSŁUGI KLIENTA ORAZ ZARZĄDZANIA FIRMĄ W OPARCIU O TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I USŁUGI ON-LINE

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Mazowiecki – miasto

Wartość ogółem: 496206.6

Wydatki kwalifikowalne: 403420

Dofinansowanie: 282394

Dofinansowanie UE: 282394

Nazwa beneficjenta: Aniflex Spółka Jawna Głowacka i Wspólnicy

NIP beneficjenta: 7732271624

Kod pocztowy: 97-200

Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPLU.01.01.00-06-124/09-03 „AT LARGO ADRIAN CZACZKOWSKI. TOMASZ CHALIMONIUK” SPÓŁKA JAWNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-124/09-03

Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez zakup profesjonalnej myjni samoobsługowej bezdotykowej. sześciostanowiskowej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 851221.82

Wydatki kwalifikowalne: 680443.85

Dofinansowanie: 340221.91

Dofinansowanie UE: 289188.62

Nazwa beneficjenta: „AT LARGO ADRIAN CZACZKOWSKI. TOMASZ CHALIMONIUK” SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 5372498163

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/18/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


RPLU.01.01.00-06-153/10-02 INSTALGAZ Arkadiusz Kędra

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-153/10-02

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa EKOBUD Marian Kędra poprzez zakup innowacyjnej wiertnicy horyzontalnej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Krasnobród

Wartość ogółem: 626720.95

Wydatki kwalifikowalne: 531600

Dofinansowanie: 309657

Dofinansowanie UE: 263208.45

Nazwa beneficjenta: INSTALGAZ Arkadiusz Kędra

NIP beneficjenta: 9211800357

Kod pocztowy: 22-600

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


RPLU.01.01.00-06-087/12-00 ELDENT Elżbieta Pawluk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-087/12-00

Tytuł projektu: Uruchomienie nowoczesnej pracowni protetycznej ELDENT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 63164.74

Wydatki kwalifikowalne: 62861.73

Dofinansowanie: 44003.21

Dofinansowanie UE: 37402.72

Nazwa beneficjenta: ELDENT Elżbieta Pawluk

NIP beneficjenta: 7132620401

Kod pocztowy: 20-309

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPLU.01.02.00-06-047/10-00 Mirosława Dudzik-Szalewska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Visus” Przychodnia Specjalistyczna – Poradnia Okulistyczna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-047/10-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Visus na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Gmina: Parczew

Wartość ogółem: 583240.9

Wydatki kwalifikowalne: 583240.9

Dofinansowanie: 408268.63

Dofinansowanie UE: 347028.34

Nazwa beneficjenta: Mirosława Dudzik-Szalewska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Visus” Przychodnia Specjalistyczna – Poradnia Okulistyczna

NIP beneficjenta: 7131542076

Kod pocztowy: 23-100

Miejscowość: Bychawa

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/29/2011


RPLU.01.01.00-06-021/09-02 Wojewoda Krzysztof INVEST

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-021/09-02

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa Wojewoda Krzysztof INVEST poprzez zakup innowacyjnej koparki kołowej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Opole Lubelskie

Wartość ogółem: 520397.26

Wydatki kwalifikowalne: 426555.13

Dofinansowanie: 298588.59

Dofinansowanie UE: 253800.3

Nazwa beneficjenta: Wojewoda Krzysztof INVEST

NIP beneficjenta: 7171019748

Kod pocztowy: 24-300

Miejscowość: Opole Lubelskie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/29/2010qumran mapa, laureaci, iii dyktando krakowskie 2017, kościół św anny gliwice, na górnym śląsku całymi dniami, taniec z kuby hasło do krzyżówki, podkreśl nazwy trzech terytoriów będących enklawami, parafia zagórna, rejs gdynia, paulina bidzińska, nowa zelandia polonia, miejski konserwator zabytków toruń, mickiewicz poezja, zamenchofa, sejm wybory…