Opublikowano

RPLD.02.05.00-00-027/09-00 Gmina Rząśnia

RPLD.02.05.00-00-027/09-00 Gmina Rząśnia

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.05.00-00-027/09-00

Tytuł projektu: Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Gmina: Rząśnia

Wartość ogółem: 900952.66

Wydatki kwalifikowalne: 900952.66

Dofinansowanie: 765809.75

Dofinansowanie UE: 765809.75

Nazwa beneficjenta: Gmina Rząśnia

NIP beneficjenta: 5080014460

Kod pocztowy: 98-332

Miejscowość: Rząśnia

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


RPLD.02.01.00-00-034/09-04 Gmina Uniejów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.01.00-00-034/09-04

Tytuł projektu: „Termy Uniejów”-regionalny markowy produkt turystyki uzdrowiskowej-działanie II.1 – Gospodarka Wodno-Ściekowa.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Gmina: Uniejów

Wartość ogółem: 20229906.35

Wydatki kwalifikowalne: 15791186.4

Dofinansowanie: 13422508.43

Dofinansowanie UE: 13422508.43

Nazwa beneficjenta: Gmina Uniejów

NIP beneficjenta: 8281356737

Kod pocztowy: 99-210

Miejscowość: Uniejów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


RPLD.01.01.00-00-005/09-00 Gmina Moszczenica

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.01.00-00-005/09-00

Tytuł projektu: Przebudowa drogi Białkowice – Gazomia Nowa

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat piotrkowski

Gmina: Moszczenica

Wartość ogółem: 2132870.11

Wydatki kwalifikowalne: 1647769.42

Dofinansowanie: 1235827.07

Dofinansowanie UE: 1235827.07

Nazwa beneficjenta: Gmina Moszczenica

NIP beneficjenta: 7711661550

Kod pocztowy: 97-310

Miejscowość: Moszczenica

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat piotrkowski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


RPLB.03.02.00-08-035/10-02 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.03.02.00-08-035/10-02

Tytuł projektu: Termomodernizacja – preizolacja sieci ciepłowniczej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.03.00.00

Działanie: RPLB.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 2721361.72

Wydatki kwalifikowalne: 2635658.52

Dofinansowanie: 2240309.72

Dofinansowanie UE: 2240309.72

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

NIP beneficjenta: 5992758397

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/3/2009

Data zakończenia realizacji: 6/5/2012


RPLD.02.01.00-00-016/09-01 Gmina Moszczenica

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.01.00-00-016/09-01

Tytuł projektu: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO Q = 1875 M3/D W MOSZCZENICY. GM. MOSZCZENICA. POW. PIOTRKOWSKI. WOJ. ŁÓDZKIE

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat piotrkowski

Gmina: Moszczenica

Wartość ogółem: 8546625.74

Wydatki kwalifikowalne: 6828811.57

Dofinansowanie: 5058100.73

Dofinansowanie UE: 5058100.73

Nazwa beneficjenta: Gmina Moszczenica

NIP beneficjenta: 7711661550

Kod pocztowy: 97-310

Miejscowość: Moszczenica

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat piotrkowski

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLD.02.01.00-00-059/08-04 Gmina Koluszki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.01.00-00-059/08-04

Tytuł projektu: Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie Miasta Koluszki

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Gmina: Koluszki

Wartość ogółem: 13028885.29

Wydatki kwalifikowalne: 9955493.48

Dofinansowanie: 7615952.51

Dofinansowanie UE: 7615952.51

Nazwa beneficjenta: Gmina Koluszki

NIP beneficjenta: 7282471753

Kod pocztowy: 95-040

Miejscowość: Koluszki

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2007

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


RPLD.01.01.00-00-001/09-00 Gmina Wolbórz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.01.00-00-001/09-00

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej Psary Lechawa-Proszenie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat piotrkowski

Gmina: Wolbórz

Wartość ogółem: 1674698.5

Wydatki kwalifikowalne: 1458210.53

Dofinansowanie: 1093657.9

Dofinansowanie UE: 1093657.9

Nazwa beneficjenta: Gmina Wolbórz

NIP beneficjenta: 7712657616

Kod pocztowy: 97-320

Miejscowość: Wolbórz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat piotrkowski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/21/2008

Data zakończenia realizacji: 11/15/2011ser klinek, bracia janosz, kdk kluczbork, ruiny zamku w toruniu, pierwszy polski kosmonauta, teatr kwdrat, charakterystyka synonim, archeologia czasopismo, dowodził nim rotmistrz, sploty makrama, samorzad.pl, piękna żydówka, malarze xxi wieku, 2wś, św adam patron, hymn 4 zwrotki, japonskie samoloty z 2 wojny, pałac biskupów krakowskich, maria sopranistka zm 2012, zyczenia na 70, wojska ententy…

Opublikowano

RPLD.04.02.00-00-017/13-00 Gmina Kiełczygłów

RPLD.04.02.00-00-017/13-00 Gmina Kiełczygłów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-017/13-00

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Kiełczygłów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Gmina: Kiełczygłów

Wartość ogółem: 20347

Wydatki kwalifikowalne: 10934.21

Dofinansowanie: 9294.07

Dofinansowanie UE: 9294.07

Nazwa beneficjenta: Gmina Kiełczygłów

NIP beneficjenta: 5080014537

Kod pocztowy: 98-358

Miejscowość: Kiełczygłów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


RPLD.04.02.00-00-005/09-05 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-005/09-05

Tytuł projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Inowłódz

Wartość ogółem: 153454.61

Wydatki kwalifikowalne: 145118.47

Dofinansowanie: 123350.66

Dofinansowanie UE: 123350.66

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


RPLD.04.02.00-00-005/09-05 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-005/09-05

Tytuł projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Gmina: Wieruszów

Wartość ogółem: 184145.53

Wydatki kwalifikowalne: 174142.17

Dofinansowanie: 148020.8

Dofinansowanie UE: 148020.8

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011skvernelis, loteria-lajkonik, sinice mapa 2019, góra przemienienia pańskiego, pułkownik ryszard kukliński, obóz koncentracyjne oświęcim, miłosierny samarytanin rembrandt, polemizuje, komedia 2010, warszawa po powstaniu warszawskim, 2 wojna światowa najważniejsze informacje, sala koncertowa warszawa, kowalski z potopu krzyżówka, ruiny zamku w janowcu, japonia film dokumentalny, nospr repertuar 2019, parafia wszystkich świętych w warszawie, w wilanowie…

Opublikowano

RPLD.03.03.00-00-008/13-01 Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Waldiben” Józef Bęben

RPLD.03.03.00-00-008/13-01 Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Waldiben” Józef Bęben

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.03.00-00-008/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do pakowania próżniowego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Gmina: Działoszyn

Wartość ogółem: 2613627

Wydatki kwalifikowalne: 2124900

Dofinansowanie: 1168695

Dofinansowanie UE: 876521.25

Nazwa beneficjenta: Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Waldiben” Józef Bęben

NIP beneficjenta: 8320002588

Kod pocztowy: 98-355

Miejscowość: Działoszyn

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


RPLD.03.02.00-00-154/10-01 GG TECH W.Garus i T.Gromek Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-154/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych dotyczących innowacyjnych produktów. usług i technologii wraz z rozbudową przedsiębiorstwa obejmującą niezbędne warunki prowadzenia działalności gospodarczej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łęczycki

Gmina: Piątek

Wartość ogółem: 3208820.46

Wydatki kwalifikowalne: 2511500

Dofinansowanie: 1498863.2

Dofinansowanie UE: 1274033.72

Nazwa beneficjenta: GG TECH W.Garus i T.Gromek Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5070047742

Kod pocztowy: 99-120

Miejscowość: Piątek

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łęczycki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


RPLD.03.02.00-00-369/12-00 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX” Jóźwiak Krzysztof

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-369/12-00

Tytuł projektu: Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX” Jóźwiak Krzysztof

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 642920.4

Wydatki kwalifikowalne: 522699.51

Dofinansowanie: 365889.66

Dofinansowanie UE: 311006.21

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX” Jóźwiak Krzysztof

NIP beneficjenta: 8281023651

Kod pocztowy: 99-200

Miejscowość: Poddębice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2015

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


RPLD.03.02.00-00-382/11-02 Gmina Uniejów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-382/11-02

Tytuł projektu: Budowa i kompleksowa promocja marki – Termy Uniejów etap III.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Gmina: Uniejów

Wartość ogółem: 598104.72

Wydatki kwalifikowalne: 476264

Dofinansowanie: 404824.4

Dofinansowanie UE: 404824.4

Nazwa beneficjenta: Gmina Uniejów

NIP beneficjenta: 8281356737

Kod pocztowy: 99-210

Miejscowość: Uniejów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


RPLD.03.02.00-00-164/09-01 Fasada System s.c. M. Głuszczak. B. Głuszczak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-164/09-01

Tytuł projektu: Rozwój firmy Fasada System s.c. w oparciu o opatentowany autorski sposób wytwarzania profilowanych elementów elewacyjnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 171632.92

Wydatki kwalifikowalne: 137539.28

Dofinansowanie: 94902.1

Dofinansowanie UE: 80666.78

Nazwa beneficjenta: Fasada System s.c. M. Głuszczak. B. Głuszczak

NIP beneficjenta: 9471856521

Kod pocztowy: 91-341

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010tysiąc i jedna noc odc 145, wybrzeże morskie w normandii krzyżówka, lx kraków – jasnogórska 11, w jakim celu powołano szare szeregi, henryk zygalski, nie siedź w domu, książki prl, przemowienie hitlera, de gaulle wzrost, pożar w gliwicach, ogród włoski cechy, poczdam mapa, jasna góra informacje, "pojawienie się lou salome", konkurs pianistyczny 2017, roger ailes żony, statki na bałtyku, arm.gov.pl, walka o granice ii rp prezentacja, koła gospodyń wiejskich ustawa…

Opublikowano

RPLD.04.02.00-00-009/12-00 Gmina Rząśnia

RPLD.04.02.00-00-009/12-00 Gmina Rząśnia

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-009/12-00

Tytuł projektu: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Rząśnia”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Gmina: Rząśnia

Wartość ogółem: 33382

Wydatki kwalifikowalne: 32261.13

Dofinansowanie: 27421.96

Dofinansowanie UE: 27421.96

Nazwa beneficjenta: Gmina Rząśnia

NIP beneficjenta: 5080014460

Kod pocztowy: 98-332

Miejscowość: Rząśnia

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/27/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLD.04.01.00-00-007/10-05 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.01.00-00-007/10-05

Tytuł projektu: Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Gmina: Dalików

Wartość ogółem: 2731937.77

Wydatki kwalifikowalne: 2191867.19

Dofinansowanie: 1863087.11

Dofinansowanie UE: 1863087.11

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015ogniem i mieczem postacie, glina dla garncarza krzyżówka, rekrutacja ukw, jaką miejscowość wpisać w podaniu, zawiadomienie o zbyciu pojazdu poznań, bitwa pod staszowem, życzenia na 100 lecie niepodległości, rocznice w 2015, targi książki w warszawie, powstanie styczniowe dowódcy, mapy lidarowe, dalej jest noc książka, przeróbka utworu muzycznego krzyżówka…

Opublikowano

RPLD.02.06.00-00-095/09-01 Gmina Strzelce Wielkie

RPLD.02.06.00-00-095/09-01 Gmina Strzelce Wielkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.06.00-00-095/09-01

Tytuł projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W STRZELCACH WIELKICH (SZKOŁA PODSTAWOWA. GIMNAZJUM. PRZEDSZKOLE)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Gmina: Strzelce Wielkie

Wartość ogółem: 2089384.88

Wydatki kwalifikowalne: 1643544.44

Dofinansowanie: 1397012.77

Dofinansowanie UE: 1397012.77

Nazwa beneficjenta: Gmina Strzelce Wielkie

NIP beneficjenta: 5080013940

Kod pocztowy: 98-337

Miejscowość: Strzelce Wielkie

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Temat priorytetu: 47 Jakość powietrza

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


RPLD.02.06.00-00-002/09-00 Gmina Miasto Radomsko

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.06.00-00-002/09-00

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 5 w Radomsku

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Gmina: Gomunice

Wartość ogółem: 1739973.82

Wydatki kwalifikowalne: 1256743.18

Dofinansowanie: 1068231.71

Dofinansowanie UE: 1068231.71

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Radomsko

NIP beneficjenta: 7722261587

Kod pocztowy: 97-500

Miejscowość: Radomsko

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Temat priorytetu: 47 Jakość powietrza

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2007

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


RPLD.02.01.00-00-014/09-05 Gmina Miasto Głowno

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.01.00-00-014/09-05

Tytuł projektu: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI W MIEŚCIE GŁOWNIE

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Głowno – miasto

Wartość ogółem: 8441190.38

Wydatki kwalifikowalne: 6556005.93

Dofinansowanie: 5572605.04

Dofinansowanie UE: 5572605.04

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Głowno

NIP beneficjenta: 7331345529

Kod pocztowy: 95-015

Miejscowość: Głowno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/18/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPLB.04.02.02-08-074/09-03 Powiat Krośnieński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.04.02.02-08-074/09-03

Tytuł projektu: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim drogą do podniesienia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w regionie przygranicznym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.04.00.00

Działanie: RPLB.04.02.00

Poddziałanie: RPLB.04.02.02

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Krosno Odrzańskie

Wartość ogółem: 6737335.09

Wydatki kwalifikowalne: 6737335.09

Dofinansowanie: 3368667.54

Dofinansowanie UE: 3368667.54

Nazwa beneficjenta: Powiat Krośnieński

NIP beneficjenta: 9261476924

Kod pocztowy: 66-600

Miejscowość: Krosno Odrzańskie

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/20/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011oscary nagrody, fabryki samochodowe w polsce, polska w unii od kiedy, stany społeczne w średniowieczu, kornik.pl, niepodległości polski, dni janowa, michalkow rezyser, salonka bieruta, dziennik telewizyjny, opinogóra muzeum, bolesłąw śmiały, pucz w chile, przemysław mrozowski, 1900 jaki to wiek, wizualny, odludzie krzyżówka…

Opublikowano

RPLD.03.04.00-00-025/11-01 Gmina Rząśnia

RPLD.03.04.00-00-025/11-01 Gmina Rząśnia

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.04.00-00-025/11-01

Tytuł projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Gmina: Rząśnia

Wartość ogółem: 10676080.86

Wydatki kwalifikowalne: 9761104.57

Dofinansowanie: 6344717.97

Dofinansowanie UE: 6344717.97

Nazwa beneficjenta: Gmina Rząśnia

NIP beneficjenta: 5080014460

Kod pocztowy: 98-332

Miejscowość: Rząśnia

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/23/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


RPLD.02.05.00-00-012/09-02 Gmina Chąśno

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.05.00-00-012/09-02

Tytuł projektu: Modernizacja taboru Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Chąśno

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łowicki

Gmina: Chąśno

Wartość ogółem: 676899.92

Wydatki kwalifikowalne: 595899.92

Dofinansowanie: 506514.93

Dofinansowanie UE: 506514.93

Nazwa beneficjenta: Gmina Chąśno

NIP beneficjenta: 8341858780

Kod pocztowy: 99-413

Miejscowość: Chąśno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat brzeziński / Powiat łowicki

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


RPLD.03.02.00-00-416/10-01 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-416/10-01

Tytuł projektu: Forum Promocji Województwa Łódzkiego jako narzędzie wspierające proces budowy marki regionalnej ŁÓDZKIE

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 302962.38

Wydatki kwalifikowalne: 280000

Dofinansowanie: 140000

Dofinansowanie UE: 140000

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


RPLD.03.03.00-00-072/13-01 „Precimet H.C.E.” Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.03.00-00-072/13-01

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup i wdrożenie wyników prac B+R związanych z wózkami samojezdnymi

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 1414460.64

Wydatki kwalifikowalne: 1137588

Dofinansowanie: 795174.01

Dofinansowanie UE: 675897.91

Nazwa beneficjenta: „Precimet H.C.E.” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7282804918

Kod pocztowy: 92-735

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPLD.03.02.00-00-392/11-01 Powiat Zduńskowolski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-392/11-01

Tytuł projektu: Regionalna Wystawa Rolno-Przemysłowa – marką Powiatu Zduńskowolskiego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Gmina: Zduńska Wola – miasto

Wartość ogółem: 347038.99

Wydatki kwalifikowalne: 108109.02

Dofinansowanie: 91892.67

Dofinansowanie UE: 91892.67

Nazwa beneficjenta: Powiat Zduńskowolski

NIP beneficjenta: 8291624435

Kod pocztowy: 98-220

Miejscowość: Zduńska Wola

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/21/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


RPLD.03.02.00-00-369/11-00 Autoryzowany Dystrybutor KIA Z.B.L.S.”Landcar” Dariusz Krzewiński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-369/11-00

Tytuł projektu: Rozbudowa Innowacyjnej Zintegrowanej Linii Serwisowo – Blacharsko – Lakierniczej jako odpowiedź na wezwanie nowoczesnej gospodarki w firmie „LANDCAR”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Gmina: Rzgów

Wartość ogółem: 2253237

Wydatki kwalifikowalne: 1830900

Dofinansowanie: 1281630

Dofinansowanie UE: 1089385.5

Nazwa beneficjenta: Autoryzowany Dystrybutor KIA Z.B.L.S.”Landcar” Dariusz Krzewiński

NIP beneficjenta: 7291019691

Kod pocztowy: 95-030

Miejscowość: Starowa Góra

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLD.03.03.00-00-031/13-02 Paula Ciszewska Etheron.pl

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.03.00-00-031/13-02

Tytuł projektu: Zakup środków trwałych w celu wdrożenia do produkcji innowacyjnego produktu pro środowiskowego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Mazowiecki

Wartość ogółem: 1746600

Wydatki kwalifikowalne: 1370000

Dofinansowanie: 959000

Dofinansowanie UE: 489090

Nazwa beneficjenta: Paula Ciszewska Etheron.pl

NIP beneficjenta: 9492181755

Kod pocztowy: 97-213

Miejscowość: Smardzewice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


RPLD.03.02.00-00-368/10-01 S.I.C. Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-368/10-01

Tytuł projektu: Udział w Międzynarodowych Targach EVTEKS 2010. Turcja/Istambuł. 19-23.-5.2010 udział jako Wystawca

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 101803.32

Wydatki kwalifikowalne: 35858.05

Dofinansowanie: 17929.02

Dofinansowanie UE: 15239.67

Nazwa beneficjenta: S.I.C. Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7251003838

Kod pocztowy: 93-370

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/8/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010rekord swiata 100m, proporcje zaprawy tynkarskiej na łopaty, andrzeja kondratiuka, średniowieczne widowiska, wincenty kadłubek kronika, granica warmii i mazur, muzeum zamkowe w malborku, eldar riazanow, śnieżka wulkan, zamek w liwie, linia metra warszawa mapa, katedra oliwska koncerty, rzecznik praw dziecka zadania domowe, 1 pielgrzymka jana pawła 2 do polski, chrzanów dolnośląskie, kamienica czynszowa opole, dachówka ceramiczna wienerberger, wyjaśnij dlaczego admirał uważał anglię za głównego przeciwnika niemiec, zdobycie arsenału, reżyser dywizjon 303, pln to php…

Opublikowano

RPLD.03.06.00-00-232/11-01 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „GAMA” s.c. Grzegorz Malatyński. Kamil Malatyński

RPLD.03.06.00-00-232/11-01 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „GAMA” s.c. Grzegorz Malatyński. Kamil Malatyński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-232/11-01

Tytuł projektu: Uruchomienie nowoczesnej myjni bezdotykowej wraz z budową parkingu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Gmina: Działoszyn

Wartość ogółem: 513508.15

Wydatki kwalifikowalne: 417464

Dofinansowanie: 292224.8

Dofinansowanie UE: 248391.08

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „GAMA” s.c. Grzegorz Malatyński. Kamil Malatyński

NIP beneficjenta: 7722199813

Kod pocztowy: 98-355

Miejscowość: Działoszyn

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012


RPLD.03.06.00-00-193/10-01 KM-PROJEKT s. c. Paweł Tejchman. Łukasz Drechna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-193/10-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i dochodów przedsiębiorstwa KM-Projekt s.c. Paweł Tejchman. Maciej Listewnik. Łukasz Drechna. poprzez dokonanie zasadniczej zmiany sposobu świadczenia usługi

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 90639.17

Wydatki kwalifikowalne: 73690.38

Dofinansowanie: 51583.27

Dofinansowanie UE: 30949.96

Nazwa beneficjenta: KM-PROJEKT s. c. Paweł Tejchman. Łukasz Drechna

NIP beneficjenta: 7272734671

Kod pocztowy: 90-571

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 6/9/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


RPLD.03.06.00-00-150/10-02 Przedsiębiorstwo DREMUS Waldemar Muszyński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-150/10-02

Tytuł projektu: Zakup Formatyzerki

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łaski

Gmina: Łask

Wartość ogółem: 175890

Wydatki kwalifikowalne: 143000

Dofinansowanie: 98598.5

Dofinansowanie UE: 59159.1

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo DREMUS Waldemar Muszyński

NIP beneficjenta: 7310000305

Kod pocztowy: 95-200

Miejscowość: Pabianice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


RPLD.03.06.00-00-129/11-00 LECZNICA DLA ZWIERZĄT S.C. Andrzej Dobrowolski Marek Chabrowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-129/11-00

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności „Lecznicy dla zwierząt” s.c. poprzez zakup urządzeń nowoczesnej technologii diagnostycznej i operacyjnej dla świadczenia wysokostandardowych usług weterynaryjnych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 202362.93

Wydatki kwalifikowalne: 171152.2

Dofinansowanie: 119806.54

Dofinansowanie UE: 59903.27

Nazwa beneficjenta: LECZNICA DLA ZWIERZĄT S.C. Andrzej Dobrowolski Marek Chabrowski

NIP beneficjenta: 7262496419

Kod pocztowy: 91-039

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012adamowicz żona wiek, lektury obowiązkowe do egzaminu ósmoklasisty, dzieło rdzy, jarmark dominikański 2018 warszawa, prywatna szkoła muzyczna, dworzec tekst, kultura okresu międzywojennego, farba na tynk cementowo wapienny, archiwum wojskowe 1939, białowieski park narodowy flora, najważniejsze wydarzenia 1 wojny światowej, uchwalenie konstytucji 1997, co to jest konwój, nagrody w cannes, niepodległość polski 1918, krs wyszukiwarka ministerstwo, podwale szkoła muzyczna, zaprawa murarska proporcje, wszyscy bohaterowie kamieni na szaniec, nowy wiśnicz, rewitalizacja podkarpackie, hufgard, motylki rysunki…

Opublikowano

RPLD.05.03.00-00-032/08-01 Gmina i Miasto Pajęczno

RPLD.05.03.00-00-032/08-01 Gmina i Miasto Pajęczno

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.05.03.00-00-032/08-01

Tytuł projektu: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pajęcznie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.05.00.00

Działanie: RPLD.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Gmina: Pajęczno

Wartość ogółem: 6500000

Wydatki kwalifikowalne: 6499819.44

Dofinansowanie: 5123157.68

Dofinansowanie UE: 5123157.68

Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Pajęczno

NIP beneficjenta: 5080013710

Kod pocztowy: 98-330

Miejscowość: Pajęczno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


RPLD.05.03.00-00-026/08-02 Gmina Lgota Wielka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.05.03.00-00-026/08-02

Tytuł projektu: Dokończenie budowy budynku przedszkola z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lgocie Wielkiej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.05.00.00

Działanie: RPLD.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Gmina: Lgota Wielka

Wartość ogółem: 485655.53

Wydatki kwalifikowalne: 485383.53

Dofinansowanie: 412576

Dofinansowanie UE: 412576

Nazwa beneficjenta: Gmina Lgota Wielka

NIP beneficjenta: 7722261311

Kod pocztowy: 97-565

Miejscowość: Lgota Wielka

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPLD.04.03.00-00-092/10-00 Medizone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-092/10-00

Tytuł projektu: Rejestracja na wizytę lekarską za pośrednictwem Internetu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 295200

Wydatki kwalifikowalne: 240000

Dofinansowanie: 204000

Dofinansowanie UE: 204000

Nazwa beneficjenta: Medizone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7252000670

Kod pocztowy: 90-302

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


RPLD.03.06.00-00-A50/10-01 ECAD s.c. Radosław Zarębski. Adam Wojtczak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-A50/10-01

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa przez zakup i rozszerzenie usług o wycinanie plazmowe

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 175711.65

Wydatki kwalifikowalne: 128569.5

Dofinansowanie: 89998.65

Dofinansowanie UE: 53999.19

Nazwa beneficjenta: ECAD s.c. Radosław Zarębski. Adam Wojtczak

NIP beneficjenta: 7292652717

Kod pocztowy: 93-408

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


RPLD.05.01.00-00-075/09-00 MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.05.01.00-00-075/09-00

Tytuł projektu: Zakup aparatu ultrasonograficznego dla Miejskiej Przychodni „Lecznicza”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.05.00.00

Działanie: RPLD.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 310000

Wydatki kwalifikowalne: 310000

Dofinansowanie: 229400

Dofinansowanie UE: 229400

Nazwa beneficjenta: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI

NIP beneficjenta: 7282289592

Kod pocztowy: 93-113

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/15/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPLD.04.03.00-00-024/10-00 LSI Software S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-024/10-00

Tytuł projektu: STWORZENIE PLATFORMY B2B DLA WSPÓŁPRACY PODMIOTÓW BRANŻY HOTELARSKO – GASTRONOMICZNEJ ORAZ DOSTAWCÓW SUROWCÓW DLA TEJ BRANŻY.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 821992.45

Wydatki kwalifikowalne: 541806.04

Dofinansowanie: 460535.13

Dofinansowanie UE: 460535.13

Nazwa beneficjenta: LSI Software S.A.

NIP beneficjenta: 7251697775

Kod pocztowy: 93-120

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


RPLD.03.06.00-00-685/11-00 Gałwa Mariusz Handel i Usługi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-685/11-00

Tytuł projektu: „Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w produkcji mebli poprzez zakup innowacyjnej formatyzerki”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Gmina: Radomsko – miasto

Wartość ogółem: 312262.26

Wydatki kwalifikowalne: 253871.76

Dofinansowanie: 177710.23

Dofinansowanie UE: 88855.11

Nazwa beneficjenta: Gałwa Mariusz Handel i Usługi

NIP beneficjenta: 7720017943

Kod pocztowy: 97-500

Miejscowość: Radomsko

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013ks. paweł lisowski, onr przed wojną, armia bolszewicka, anna debska, tvp3opole, aparat projekcyjny, dzień kanady, podstawowe pojęcia ekologiczne, ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, instytut dziedzictwa narodowego, instrukcje poselskie, osterwa juliusz, weterani wojenni, oblicz wartosc ciezaru ani na marsie wiedzac ze jej ciezar, ministerstwo sprawiedliwości logo, szkola muzyczna warszawa, prawo zakładowe, stuligrosz, parafia wietlin, trzy razy ana 49, historia lubelszczyzny, średniowiecze rzeźba, 1 wojna.swiatowa, kon pochodzacy ze skrzyzowania ras, parafia wiślica, lśnienie muzyka penderecki, poznań fort vii…

Opublikowano

RPLD.03.06.00-00-430/10-00 Rafał Mszyca – GABINET STOMATOLOGICZNY

RPLD.03.06.00-00-430/10-00 Rafał Mszyca – GABINET STOMATOLOGICZNY

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-430/10-00

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w Gabinecie stomatologicznym dr Rafała Mszycy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Gmina: Pajęczno

Wartość ogółem: 86261.19

Wydatki kwalifikowalne: 85661.19

Dofinansowanie: 59962.83

Dofinansowanie UE: 35977.7

Nazwa beneficjenta: Rafał Mszyca – GABINET STOMATOLOGICZNY

NIP beneficjenta: 5741774281

Kod pocztowy: 98-330

Miejscowość: Pajęczno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/26/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLD.03.06.00-00-005/10-01 „LUMA-DRUK” Łukasz Cyprys

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-005/10-01

Tytuł projektu: Odkrywamy naszym klientom jak zastosowanie innowacyjnej technologii zmienia świat drukowanego obrazu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Gmina: Radomsko

Wartość ogółem: 220773.25

Wydatki kwalifikowalne: 180961.68

Dofinansowanie: 95240.13

Dofinansowanie UE: 57144.08

Nazwa beneficjenta: „LUMA-DRUK” Łukasz Cyprys

NIP beneficjenta: 7282448636

Kod pocztowy: 97-500

Miejscowość: Radomsko

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/19/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


RPLD.03.04.00-00-005/13-01 Centrum Badan i Innowacji Pro-Akademia

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.04.00-00-005/13-01

Tytuł projektu: Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 260814.6

Wydatki kwalifikowalne: 260814.6

Dofinansowanie: 182570.22

Dofinansowanie UE: 155184.69

Nazwa beneficjenta: Centrum Badan i Innowacji Pro-Akademia

NIP beneficjenta: 7281919068

Kod pocztowy: 95-050

Miejscowość: Konstantynów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014ligota woźnicka, krępy koń stepowy, poznan tvp pl, lwów 1918, zakres granice, skomasować, kantor future opole kurs euro, ks brzóska, podpisz wskazane na ilustracji elementy uzbrojenia żołnierza piechoty francuskiej, maja pilch wiek, piony kanalizacyjne, obóz koncentracyjne majdanek, nowa tradycja 2019, kaplica ostrobramska, zofia korpacka, lista schindlera 2019, 1034, polska pomaga sms, bitwa pod grunwaldem 2019 bilety, audioteka poland sp z oo, szczyty himalajów powyżej 8000, julian wybitny akwarelista…