Opublikowano

RPLB.01.01.00-08-046/09-02 Miasto Gorzów Wielkopolski

RPLB.01.01.00-08-046/09-02 Miasto Gorzów Wielkopolski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.01.00-08-046/09-02

Tytuł projektu: Zintegrowany System Komunikacji Publicznej miasta Gorzów Wlkp. – II etap

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 14682950.24

Wydatki kwalifikowalne: 11898339.26

Dofinansowanie: 5949169.63

Dofinansowanie UE: 5949169.63

Nazwa beneficjenta: Miasto Gorzów Wielkopolski

NIP beneficjenta: 5990019632

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 25 Transport miejski

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/27/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


RPKP.05.05.00-04-148/13-01 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-148/13-01

Tytuł projektu: Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 557812.38

Wydatki kwalifikowalne: 557812.38

Dofinansowanie: 474140.52

Dofinansowanie UE: 474140.52

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


RPLB.01.01.00-08-028/10-02 Powiat Gorzowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.01.00-08-028/10-02

Tytuł projektu: Budowa drogi KN4 w ciągu drogi powiatowej nr 1382F w Kostrzynie nad Odrą w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1382F do Osiedla Szumiłowo i KSSSE w Kostrzynie nad Odrą.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski

Gmina: Kostrzyn nad Odrą

Wartość ogółem: 3291176.07

Wydatki kwalifikowalne: 3291176.07

Dofinansowanie: 2632940.85

Dofinansowanie UE: 2632940.85

Nazwa beneficjenta: Powiat Gorzowski

NIP beneficjenta: 5992775852

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wlkp.

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/2/2009

Data zakończenia realizacji: 12/15/2011


RPKP.07.01.00-04-069/10-01 Wspólnota Mieszkaniowa ..Rynek Staromiejski 31″

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-069/10-01

Tytuł projektu: Kompleksowy remont i wykonanie węzła cieplnego w kamienicy położonej przy ul. Rynek Staromiejski 31

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 183689.2

Wydatki kwalifikowalne: 183689.2

Dofinansowanie: 117215.73

Dofinansowanie UE: 117215.73

Nazwa beneficjenta: Wspólnota Mieszkaniowa ..Rynek Staromiejski 31″

NIP beneficjenta: 9562070447

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 78 Infrastruktura mieszkalnictwa

Forma prawna: wspólnota mieszkaniowa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


RPLB.01.01.00-08-043/09-05 Województwo Lubuskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.01.00-08-043/09-05

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat słubicki

Gmina: Ośno Lubuskie

Wartość ogółem: 28669027.51

Wydatki kwalifikowalne: 28142388.2

Dofinansowanie: 23921029.91

Dofinansowanie UE: 23921029.91

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubuskie

NIP beneficjenta: 9730590332

Kod pocztowy: 65-057

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/15/2010

Data zakończenia realizacji: 12/28/2011małopolska ciekawe miejsca, muhammad ali walki, kiedy wybuchła 1 wojna światowa, świetności, zasługi lecha kaczyńskiego, ile dni do świąt bożego narodzenia, pieśni legionów polskich, analiza swot tabela, element kadłuba statku krzyżówka, grzegorz burzyński, cystersi, definicje reklamy, osada definicja, przelicznik donacji, artiszoki, strefa wolnych myśli, henryk von plauen…

Opublikowano

RPLB.02.01.00-08-056/09-03 GEODETA Sp. z o. o.

RPLB.02.01.00-08-056/09-03 GEODETA Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-056/09-03

Tytuł projektu: Nowe rozwiązania w pomiarach geodezyjnych w branży kolejowej i drogowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 634050.68

Wydatki kwalifikowalne: 504650

Dofinansowanie: 252325

Dofinansowanie UE: 214476.25

Nazwa beneficjenta: GEODETA Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 5993026093

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


RPLB.01.03.00-08-003/10-06 Orange Polska S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.03.00-08-003/10-06

Tytuł projektu: Szerokopasmowe lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat wschowski

Gmina: Sława

Wartość ogółem: 3633592.87

Wydatki kwalifikowalne: 2600055.39

Dofinansowanie: 1300027.69

Dofinansowanie UE: 1105023.54

Nazwa beneficjenta: Orange Polska S.A.

NIP beneficjenta: 5260250995

Kod pocztowy: 02-326

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2010

Data zakończenia realizacji: 8/18/2014


RPLB.01.03.00-08-003/10-06 Orange Polska S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.03.00-08-003/10-06

Tytuł projektu: Szerokopasmowe lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Gmina: Kargowa

Wartość ogółem: 1211197.62

Wydatki kwalifikowalne: 866685.13

Dofinansowanie: 433342.56

Dofinansowanie UE: 368341.18

Nazwa beneficjenta: Orange Polska S.A.

NIP beneficjenta: 5260250995

Kod pocztowy: 02-326

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2010

Data zakończenia realizacji: 8/18/2014


RPKP.07.01.00-04-011/09-03 Gmina Miasto Toruń

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-011/09-03

Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza w Toruniu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 12860450.33

Wydatki kwalifikowalne: 6848905.16

Dofinansowanie: 4451788.35

Dofinansowanie UE: 4451788.35

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Toruń

NIP beneficjenta: 8790001014

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/15/2011


RPLB.01.03.00-08-020/14-03 Gmina Żagań o statusie miejskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.03.00-08-020/14-03

Tytuł projektu: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz wdrożenie e-usług publicznych w Żaganiu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Żagań – miasto

Wartość ogółem: 741820.2

Wydatki kwalifikowalne: 741820.2

Dofinansowanie: 630547.16

Dofinansowanie UE: 630547.16

Nazwa beneficjenta: Gmina Żagań o statusie miejskim

NIP beneficjenta: 9241000673

Kod pocztowy: 68-100

Miejscowość: Żagań

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański / Powiat żarski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015czesław miłosz dwór, zbiorka na notre dame, poznaj sekret wrót siedmiu pieczęci, fundacja wielki człowiek, kusza szybkostrzelna, historyczna mapa polski 1939, forest biłgoraj, uzarzewo muzeum, przykład analizy swot, rudolf reder, podkarpacka troja, praca koszecin, hanka ordonówna na pierwszy znak, królewskie kopalnie soli w bochni, mapa polski ii wojna światowa, zbigniew bajek, geopark łęknica, trzy studia do portretu luciana freuda, słowacki biografia, mapa polski z największymi miastami, wniosek do konserwatora zabytków, cerkiew przemienienia pańskiego, wynalazcy 19 wieku…

Opublikowano

RPLB.02.01.00-08-124/08-03 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Hammer” Dorota Zbolały

RPLB.02.01.00-08-124/08-03 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Hammer” Dorota Zbolały

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-124/08-03

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup koparko – ładowarki i rusztowania fasadowego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 496540

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Hammer” Dorota Zbolały

NIP beneficjenta: 5992737188

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2009

Data zakończenia realizacji: 11/4/2009


RPLB.01.03.00-08-003/10-06 Orange Polska S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.03.00-08-003/10-06

Tytuł projektu: Szerokopasmowe lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat międzyrzecki

Gmina: Międzyrzecz

Wartość ogółem: 2180155.72

Wydatki kwalifikowalne: 1560033.23

Dofinansowanie: 780016.62

Dofinansowanie UE: 663014.12

Nazwa beneficjenta: Orange Polska S.A.

NIP beneficjenta: 5260250995

Kod pocztowy: 02-326

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2010

Data zakończenia realizacji: 8/18/2014młodziwłodzi, ogłoszenie konkursu, tusk o wyborach, dopasuj znane regiony i miejsca polski do typów krajobrazu, gaugamela bitwa, teresa starmach, proces kiblowy, naborów, jak zrobić papier czerpany, parafia w ćwiklicach, mój przewodnik nysa, konflikt o śląsk cieszyński, jako świdnica, dziedzictwo pdf, zsp tarnow, józef piłsudski zasługi, media komercyjne, ryszard kirejczyk, helena dłuska, biernat andrzej, zabytki województwa łódzkiego…

Opublikowano

RPLB.02.02.00-08-061/09-01 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sanitar Jan Kordacz

RPLB.02.02.00-08-061/09-01 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sanitar Jan Kordacz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.02.00-08-061/09-01

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowych technologii i rozwiązań w usługach PUH „Sanitar” w Gorzowie Wlkp.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 941820

Wydatki kwalifikowalne: 891314

Dofinansowanie: 401091.3

Dofinansowanie UE: 340927.6

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sanitar Jan Kordacz

NIP beneficjenta: 5990204134

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


RPLB.02.01.00-08-018/12-04 FIRMA EKOGEOWIERT Zbigniew Nowak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-018/12-04

Tytuł projektu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań w „Ekogeowiert” Zbigniew Nowak

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski

Gmina: Kłodawa

Wartość ogółem: 81911.71

Wydatki kwalifikowalne: 65731.5

Dofinansowanie: 32865.74

Dofinansowanie UE: 27935.87

Nazwa beneficjenta: FIRMA EKOGEOWIERT Zbigniew Nowak

NIP beneficjenta: 5991042998

Kod pocztowy: 66-415

Miejscowość: Kłodawa

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


RPLB.02.01.00-08-294/09-01 „ŻOLITEX” Zakład Produkcji Handlu i Usług Jarosław Żoliński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-294/09-01

Tytuł projektu: Rozbudowa zakładu i wdrożenie innowacyjnej technologii nadruku

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 896962.6

Wydatki kwalifikowalne: 617900.23

Dofinansowanie: 271876.1

Dofinansowanie UE: 231094.68

Nazwa beneficjenta: „ŻOLITEX” Zakład Produkcji Handlu i Usług Jarosław Żoliński

NIP beneficjenta: 9730353371

Kod pocztowy: 65-625

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/23/2010

Data zakończenia realizacji: 7/7/2012


RPLB.02.02.00-08-059/08-03 INTEGER.pl SA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.02.00-08-059/08-03

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej sieci urządzeń paczkomatowych na terenie województwa lubuskiego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat nowosolski

Gmina: Nowa Sól – miasto

Wartość ogółem: 589028.2

Wydatki kwalifikowalne: 482600

Dofinansowanie: 241300

Dofinansowanie UE: 205105

Nazwa beneficjenta: INTEGER.pl SA

NIP beneficjenta: 6782881784

Kod pocztowy: 30-624

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/6/2010orzegow.net, zbiór utworów jednego kompozytora, dni tyczyna 2019, katastrofa apollo 13, chliszcz gryfice, kolberger aktor, św lipka mapa, pomniki przyrody polska, pas ziemi uprawnej krzyżówka, sucharski henryk, europejskie dni dziedzictwa 2018 program, claude monet dzieła sztuki, ilu było prezydentów usa, polskie pióra wieczne, trener reprezentacji polski w piłce siatkowej, sasha strunin igor strunin, wałęsa w szpitalu…

Opublikowano

RPLB.02.03.00-08-048/09-02 Poziom Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPLB.02.03.00-08-048/09-02 Poziom Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.03.00-08-048/09-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Poziom Polska Spółka z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 56364

Wydatki kwalifikowalne: 36000

Dofinansowanie: 18000

Dofinansowanie UE: 15300

Nazwa beneficjenta: Poziom Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5990301498

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/21/2009

Data zakończenia realizacji: 3/29/2010


RPLB.02.02.00-08-074/08-05 Marek Piątek Motel „Texicana”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.02.00-08-074/08-05

Tytuł projektu: Rozbudowa Motelu Texicana.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Gmina: Sulechów

Wartość ogółem: 4140838.33

Wydatki kwalifikowalne: 3406834.5

Dofinansowanie: 1299936.85

Dofinansowanie UE: 1104946.32

Nazwa beneficjenta: Marek Piątek Motel „Texicana”

NIP beneficjenta: 9270004320

Kod pocztowy: 66-100

Miejscowość: Kalsk

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/12/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


RPLB.02.03.00-08-006/10-03 Consalnet sp.zo.o

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.03.00-08-006/10-03

Tytuł projektu: Udział firmy Consalnet w targach Heimtextil Frankfurt 2012

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Szprotawa

Wartość ogółem: 101077.59

Wydatki kwalifikowalne: 80338.51

Dofinansowanie: 40169.26

Dofinansowanie UE: 34143.87

Nazwa beneficjenta: Consalnet sp.zo.o

NIP beneficjenta: 9241795112

Kod pocztowy: 67-300

Miejscowość: Wiechlice

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


RPLB.02.02.00-08-040/09-03 Zakład Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.02.00-08-040/09-03

Tytuł projektu: Rozwój konkurencyjności KARTON-PAK poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii sztancowania do formatu B0

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat nowosolski

Gmina: Nowa Sól

Wartość ogółem: 8167781.78

Wydatki kwalifikowalne: 6591709.66

Dofinansowanie: 2900352.25

Dofinansowanie UE: 2465299.41

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A.

NIP beneficjenta: 9250004357

Kod pocztowy: 67-100

Miejscowość: Nowa Sól

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat nowosolski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


RPLB.01.01.00-08-047/09-04 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.01.00-08-047/09-04

Tytuł projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn na odcinku Krzyż – Kostrzyn (od km 297.000 do km 343.453)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski

Gmina: Kostrzyn nad Odrą

Wartość ogółem: 4944525.52

Wydatki kwalifikowalne: 4021158.96

Dofinansowanie: 2412695.38

Dofinansowanie UE: 2412695.38

Nazwa beneficjenta: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski

NIP beneficjenta: 1132316427

Kod pocztowy: 50-525

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 16 Kolej

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/6/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012muzeum sztuki japońskiej, trzy razy ana 49, do poniższych dat dopisz związane z nimi wydarzenia, rififi po sześćdziesiątce, pilnik o grubych nacięciach krzyżówka, esk 20, prusowie dzisiaj, religia egipcjan, pola negri rudolf valentino, natalia romik, mundial 1974, stanisław jasiukowicz, co to jest perlit…

Opublikowano

RPLB.02.03.00-08-053/09-01 Oktech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPLB.02.03.00-08-053/09-01 Oktech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.03.00-08-053/09-01

Tytuł projektu: Wdrożenie i certyfikacja ISO 9001:2009 w OKTECH sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 20862

Wydatki kwalifikowalne: 13000

Dofinansowanie: 6500

Dofinansowanie UE: 5525

Nazwa beneficjenta: Oktech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5991021571

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/12/2009

Data zakończenia realizacji: 3/18/2010


RPLB.02.02.00-08-097/08-04 „BEWA” Systemy Oczyszczania Ścieków Piotr Białkowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.02.00-08-097/08-04

Tytuł projektu: Dywersyfikacja oferty firmy BEWA Systemy Oczyszczania Ścieków poprzez wprowadzenie do produkcji nowego produktu – wielkogabarytowych elementów betonowych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Szprotawa

Wartość ogółem: 3126967.8

Wydatki kwalifikowalne: 2605874.88

Dofinansowanie: 1170037.82

Dofinansowanie UE: 994532.14

Nazwa beneficjenta: „BEWA” Systemy Oczyszczania Ścieków Piotr Białkowski

NIP beneficjenta: 9240006834

Kod pocztowy: 67-300

Miejscowość: Wiechlice

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/26/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


RPLB.02.03.00-08-039/10-01 Fabryka Nici „Amanda” Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.03.00-08-039/10-01

Tytuł projektu: Międzynarodowe Targi Tekstyliów i Przemysłu Lekkiego – Moskwa 2010. 2011

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Gmina: Sulechów

Wartość ogółem: 19346.81

Wydatki kwalifikowalne: 17798.32

Dofinansowanie: 8899.16

Dofinansowanie UE: 7564.28

Nazwa beneficjenta: Fabryka Nici „Amanda” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5860159122

Kod pocztowy: 66-100

Miejscowość: Sulechów

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


RPLB.02.03.00-08-011/09-01 ASTEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.03.00-08-011/09-01

Tytuł projektu: Udział w 13. zjeździe użytkowników platformy Smallworld (SWUG)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 26929

Wydatki kwalifikowalne: 17342.4

Dofinansowanie: 8671.2

Dofinansowanie UE: 7370.52

Nazwa beneficjenta: ASTEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9730719990

Kod pocztowy: 65-209

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/16/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009rabsztyn zamek zwiedzanie, jacht teligi, zamówić, wenecja bazylika św marka, wienerberger dachówka, festyny podkarpacie, wołyń gdzie leży, piłsudczycy, aut vincere aut mori, 1568, wkz kraków, zima święta bożego narodzenia, scenariusz wywiadu, kazimierz lisiecki, bunkry lubuskie mapa, róże cmentarne plamy opadowe, rolling stones polska, zmarli w kwietniu 2017, mmuzyka, literaturę, jakie emocje wywołuje opis zwiedzanych miejsc, zaginiony okret…

Opublikowano

RPLB.04.02.02-08-012/13-06 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

RPLB.04.02.02-08-012/13-06 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.04.02.02-08-012/13-06

Tytuł projektu: Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych kształcenia praktycznego szkół zawodowych. dla których organem prowadzącym jest WZDZ Gorzów Wlkp.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.04.00.00

Działanie: RPLB.04.02.00

Poddziałanie: RPLB.04.02.02

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat międzyrzecki

Gmina: Trzciel

Wartość ogółem: 101590.08

Wydatki kwalifikowalne: 101590.08

Dofinansowanie: 86351.57

Dofinansowanie UE: 86351.57

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

NIP beneficjenta: 5992794335

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/15/2014


RPLB.03.03.00-08-001/11-02 Powiat Żagański

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.03.03.00-08-001/11-02

Tytuł projektu: Zakup agregatu pompowego na cele przeciwpowodziowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.03.00.00

Działanie: RPLB.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Żagań

Wartość ogółem: 234524.39

Wydatki kwalifikowalne: 234524.39

Dofinansowanie: 199345.73

Dofinansowanie UE: 199345.73

Nazwa beneficjenta: Powiat Żagański

NIP beneficjenta: 9241633119

Kod pocztowy: 68-100

Miejscowość: Żagań

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański / Powiat żarski

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012


RPLB.03.03.00-08-003/11-03 Gmina Krosno Odrzańskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.03.03.00-08-003/11-03

Tytuł projektu: Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w m. Radnica

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.03.00.00

Działanie: RPLB.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Krosno Odrzańskie

Wartość ogółem: 583553.76

Wydatki kwalifikowalne: 354733.76

Dofinansowanie: 301523.69

Dofinansowanie UE: 301523.69

Nazwa beneficjenta: Gmina Krosno Odrzańskie

NIP beneficjenta: 9261000601

Kod pocztowy: 66-600

Miejscowość: Krosno Odrzańskie

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/29/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPLB.02.02.00-08-128/09-06 MASZOŃSKI LOGISTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.02.00-08-128/09-06

Tytuł projektu: Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie Centrum Logistyczno-Transportowego Maszoński-Logistic

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat sulęciński

Gmina: Sulęcin

Wartość ogółem: 11375745.95

Wydatki kwalifikowalne: 7080843.28

Dofinansowanie: 3115500

Dofinansowanie UE: 2648175

Nazwa beneficjenta: MASZOŃSKI LOGISTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 4290069679

Kod pocztowy: 69-200

Miejscowość: Sulęcin

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat sulęciński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


RPLB.01.01.00-08-001/10-05 Województwo Lubuskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.01.00-08-001/10-05

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 – Etap I

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat wschowski

Gmina: Wschowa

Wartość ogółem: 8139036.9

Wydatki kwalifikowalne: 7748367.74

Dofinansowanie: 6586112.57

Dofinansowanie UE: 6586112.57

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubuskie

NIP beneficjenta: 9730590332

Kod pocztowy: 65-057

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/27/2010

Data zakończenia realizacji: 11/8/2011


RPLB.03.01.00-08-006/14-01 Gmina Otyń

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.03.01.00-08-006/14-01

Tytuł projektu: Doposażenie jednostki OSP w Otyniu w sprzęt do przeciwdziałania zagrożeniom powodziowym i usuwania skutków katastrof

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.03.00.00

Działanie: RPLB.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat nowosolski

Gmina: Otyń

Wartość ogółem: 128515.46

Wydatki kwalifikowalne: 126988.83

Dofinansowanie: 107940.5

Dofinansowanie UE: 107940.5

Nazwa beneficjenta: Gmina Otyń

NIP beneficjenta: 9251963373

Kod pocztowy: 67-106

Miejscowość: Otyń

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat nowosolski

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/9/2014

Data zakończenia realizacji: 9/29/2015


RPLB.02.02.00-08-040/09-03 Zakład Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.02.00-08-040/09-03

Tytuł projektu: Rozwój konkurencyjności KARTON-PAK poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii sztancowania do formatu B0

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat nowosolski

Gmina: Nowa Sól

Wartość ogółem: 8167781.78

Wydatki kwalifikowalne: 6591709.66

Dofinansowanie: 2900352.25

Dofinansowanie UE: 2465299.41

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A.

NIP beneficjenta: 9250004357

Kod pocztowy: 67-100

Miejscowość: Nowa Sól

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat nowosolski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010denominacja w polsce 1995 przelicznik, tokarczuk ukrainka, obozy koncentracyjne w polsce mapa, św marcin imieniny, widzow, książe filip mąż elżbiety ii, 1000 rok który to wiek i połowa, mozilla.pl, monte cassiono, korczak biografia, oleandrach, prl lata 80, rawelin sandomierz, audiobooki dla niewidomych, tvp woronicza…

Opublikowano

RPLB.04.02.01-08-089/09-04 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.

RPLB.04.02.01-08-089/09-04 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.04.02.01-08-089/09-04

Tytuł projektu: Przebudowa budynku dydaktycznego nr 5 na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.04.00.00

Działanie: RPLB.04.02.00

Poddziałanie: RPLB.04.02.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 14493491.55

Wydatki kwalifikowalne: 13447677.99

Dofinansowanie: 6723838.99

Dofinansowanie UE: 6723838.99

Nazwa beneficjenta: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.

NIP beneficjenta: 5992424868

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/3/2008

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012


RPLB.02.01.00-08-060/09-04 VICTUS Beata Mińczyk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-060/09-04

Tytuł projektu: Inwestycje w usługi certyfikacji energetycznej oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 95725.92

Wydatki kwalifikowalne: 95725.91

Dofinansowanie: 44742.3

Dofinansowanie UE: 38030.96

Nazwa beneficjenta: VICTUS Beata Mińczyk

NIP beneficjenta: 9730638145

Kod pocztowy: 65-001

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra / Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/7/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


RPLB.02.01.00-08-044/09-03 Specjalistyczne Centrum Medyczne – UROLOG Bromber. Halińska. Radecka Spółka jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-044/09-03

Tytuł projektu: Przebudowa pomieszczeń NSZOZ UROLOG z utworzeniem bloku operacyjnego i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 706413.7

Wydatki kwalifikowalne: 697130.29

Dofinansowanie: 327302.67

Dofinansowanie UE: 278207.27

Nazwa beneficjenta: Specjalistyczne Centrum Medyczne – UROLOG Bromber. Halińska. Radecka Spółka jawna

NIP beneficjenta: 9291628801

Kod pocztowy: 65-001

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra / Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/29/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009warszawa cmentarz powązki, konkurs gry, twitter kaja godek, dźwięki ulicy, cmentarz nowy dwór mazowiecki, w historii możemy znaleźć wiele ciekawych przykładów negocjacji, filmy king, sarkofag tutenchamona, bronisław piłsudski dzieci, pod katem, program hotelu lambert, miasta warmińsko mazurskie, praca warszawa ochrona, mazowsze repertuar, prośby do miłosierdzia bożego, robert górka, obiekt po angielsku, dami sulechów, architektura oświecenia…

Opublikowano

RPLB.03.01.00-08-014/08-03 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

RPLB.03.01.00-08-014/08-03 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.03.01.00-08-014/08-03

Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez wsparcie jednostek krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie województwa lubuskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.03.00.00

Działanie: RPLB.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 4749400

Wydatki kwalifikowalne: 4000000

Dofinansowanie: 3400000

Dofinansowanie UE: 3400000

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

NIP beneficjenta: 5991024664

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLB.02.04.00-08-040/14-02 ComPot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.04.00-08-040/14-02

Tytuł projektu: „Lubuskie Eko-doniczki. pilotażowa linia badawczo-półtechniczna”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski

Gmina: Bogdaniec

Wartość ogółem: 982900.5

Wydatki kwalifikowalne: 799106.1

Dofinansowanie: 679240.18

Dofinansowanie UE: 577354.15

Nazwa beneficjenta: ComPot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5993172972

Kod pocztowy: 66-450

Miejscowość: Stanowice

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/22/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/14/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


RPLB.02.03.00-08-088/09-04 Consalnet sp.zo.o

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.03.00-08-088/09-04

Tytuł projektu: Udział firmy Consalnet w targach Heimtextil we Frankfurcie nad Menem

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Szprotawa

Wartość ogółem: 68820.28

Wydatki kwalifikowalne: 44275.78

Dofinansowanie: 20000

Dofinansowanie UE: 17000

Nazwa beneficjenta: Consalnet sp.zo.o

NIP beneficjenta: 9241795112

Kod pocztowy: 67-300

Miejscowość: Wiechlice

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/9/2010


RPLB.02.03.00-08-064/09-00 LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.03.00-08-064/09-00

Tytuł projektu: Udział w targach ENERGETAB-2009 w dniach 15-17 września 2009 w Bielsku-Białej”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72887.25

Wydatki kwalifikowalne: 50000

Dofinansowanie: 20000

Dofinansowanie UE: 17000

Nazwa beneficjenta: LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 9291785452

Kod pocztowy: 65-127

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009


RPLB.02.02.00-08-083/09-06 Woiński Dionizy – Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.02.00-08-083/09-06

Tytuł projektu: Zdrowie przez wodę – pierwszy czterogwiazdkowy hotel SPA w Lubuskiem

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat sulęciński

Gmina: Lubniewice

Wartość ogółem: 10236790.2

Wydatki kwalifikowalne: 7999986.27

Dofinansowanie: 3999193.13

Dofinansowanie UE: 3399314.16

Nazwa beneficjenta: Woiński Dionizy – Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych

NIP beneficjenta: 5980001932

Kod pocztowy: 66-435

Miejscowość: Krzeszyce

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat sulęciński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


RPLB.02.01.00-08-275/09-04 Gościniec Agrotabera Karczma Taberska Marek Taberski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-275/09-04

Tytuł projektu: Rozbudowa Gościńca Agrotabera w miejscowości Janowiec poprzez adaptację zabytkowych budynków gospodarczych na nowoczense centrum rekreacyjno-szkoleniowe

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Gmina: Babimost

Wartość ogółem: 5545594.47

Wydatki kwalifikowalne: 4398402.66

Dofinansowanie: 1999278.48

Dofinansowanie UE: 1699386.7

Nazwa beneficjenta: Gościniec Agrotabera Karczma Taberska Marek Taberski

NIP beneficjenta: 9231002334

Kod pocztowy: 66-111

Miejscowość: Babimost

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/10/2011

Data zakończenia realizacji: 7/1/2014


RPLB.02.03.00-08-018/09-03 „FRUCTOFRESH Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.03.00-08-018/09-03

Tytuł projektu: Udział w Międzynarodowych Targach ANUGA 2009

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Gubin

Wartość ogółem: 47986.41

Wydatki kwalifikowalne: 39734.29

Dofinansowanie: 19867.14

Dofinansowanie UE: 16887.06

Nazwa beneficjenta: „FRUCTOFRESH Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 9291720062

Kod pocztowy: 66-620

Miejscowość: Czarnowice

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/30/2009alfons zgrzebniok, zamachy w 2017, rumunia zabytki, warszawiacy śpiewają nie zakazane piosenki 2020, okręty kolumba, gora św anny, fundusz socjalny ustawa, konkursy pieniężne 2017, konsulat rp grodno, samospalenia, stworzony w celu ochrony krajobrazu krasowego, azotan srebra używany do celów dezynfekcyjnych, filmy o obozach zagłady, ksiazka historyczna, bitwa pod komorowem, wschodni klasztor, rok 1918…

Opublikowano

RPLB.04.03.00-08-003/10-03 Miasto Gorzów Wielkopolski

RPLB.04.03.00-08-003/10-03 Miasto Gorzów Wielkopolski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.04.03.00-08-003/10-03

Tytuł projektu: Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe. rekreacyjne i turystyczne

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.04.00.00

Działanie: RPLB.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 9362913.57

Wydatki kwalifikowalne: 9362420.24

Dofinansowanie: 4213088.96

Dofinansowanie UE: 4213088.96

Nazwa beneficjenta: Miasto Gorzów Wielkopolski

NIP beneficjenta: 5990019632

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/16/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


RPLB.02.02.00-08-165/09-07 Impeks Marek Jabłoński sp. j.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.02.00-08-165/09-07

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy – wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi klienta

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 1331174.6

Wydatki kwalifikowalne: 1082850

Dofinansowanie: 541425

Dofinansowanie UE: 460211.25

Nazwa beneficjenta: Impeks Marek Jabłoński sp. j.

NIP beneficjenta: 9290112969

Kod pocztowy: 65-722

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/30/2013


RPLB.03.02.00-08-020/12-03 Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojnowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.03.02.00-08-020/12-03

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku szpitala w Wojnowie-nowa kotłownia gazowa oraz kolektory słoneczne.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.03.00.00

Działanie: RPLB.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Gmina: Kargowa

Wartość ogółem: 322834.54

Wydatki kwalifikowalne: 303896.5

Dofinansowanie: 258312.01

Dofinansowanie UE: 258312.01

Nazwa beneficjenta: Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojnowie

NIP beneficjenta: 9231493651

Kod pocztowy: 66-120

Miejscowość: Wojnowo

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/6/2012

Data zakończenia realizacji: 8/12/2014


RPLB.04.02.01-08-088/09-03 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.04.02.01-08-088/09-03

Tytuł projektu: Rozbudowa. modernizacja i wyposażenie obiektów pokoszarowych nr 7 dla potrzeb edukacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. przy ul. Chopina 52

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.04.00.00

Działanie: RPLB.04.02.00

Poddziałanie: RPLB.04.02.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 4037722.17

Wydatki kwalifikowalne: 3672096.47

Dofinansowanie: 1836048.23

Dofinansowanie UE: 1836048.23

Nazwa beneficjenta: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.

NIP beneficjenta: 5992424868

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wlkp.

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/20/2008

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011auschwitz rezerwacja, kraków pogotowie ratunkowe, józef godlewski, filmy s, rysunki na marginesie, grzegorz ciechowski piosenki, potomkowie jana matejki, polska hymn, sojalizm, 5 rozbiór polski, juliusz gałkowski, parafia bolestraszyce, n wspólnej, teresa benedykta od krzyża, wojny religijne w xvi wieku…