Opublikowano

RPDS.01.02.00-02-176/11-01 SONEL S.A.

RPDS.01.02.00-02-176/11-01 SONEL S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.02.00-02-176/11-01

Tytuł projektu: Targi Hannover Messe okazją do nawiązania kontaktów gospodarczych i szansą zwiększenia ekspansji rynkowej firmy Sonel.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica – miasto

Wartość ogółem: 125977.8

Wydatki kwalifikowalne: 65157.28

Dofinansowanie: 32578.62

Dofinansowanie UE: 27691.82

Nazwa beneficjenta: SONEL S.A.

NIP beneficjenta: 8840033448

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: ŚWIDNICA

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/3/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


RPDS.01.02.00-02-111/12-01 ZAKŁAD KÓŁ ZĘBATYCH SPÓŁKA CYWILNA. CZESŁAW BORKOWSKI. ANNA BORKOWSKA. ANDRZEJ OLSZACKI. MONIKA OLSZACKA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.02.00-02-111/12-01

Tytuł projektu: Usługi doradcze mające na celu wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz optymalizację procesów produkcyjnych poprzez wdrożenie technologii ICT w firmie ZKZ s.c.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Oleśnica – miasto

Wartość ogółem: 178105

Wydatki kwalifikowalne: 55500

Dofinansowanie: 27750

Dofinansowanie UE: 23587.5

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD KÓŁ ZĘBATYCH SPÓŁKA CYWILNA. CZESŁAW BORKOWSKI. ANNA BORKOWSKA. ANDRZEJ OLSZACKI. MONIKA OLSZACKA

NIP beneficjenta: 8942849478

Kod pocztowy: 54-212

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/3/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPDS.01.01.00-02-160/09-03 „KM-System” Mariusz Chmielewski. Krzysztof Słowik s.c.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-160/09-03

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji nowoczesnych robotów do technologii IML w firmie KM-System

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Gmina: M. Jelenia Góra

Wartość ogółem: 223260

Wydatki kwalifikowalne: 183000

Dofinansowanie: 109800

Dofinansowanie UE: 93330

Nazwa beneficjenta: „KM-System” Mariusz Chmielewski. Krzysztof Słowik s.c.

NIP beneficjenta: 6112543648

Kod pocztowy: 58-506

Miejscowość: Jelenia Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/16/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


RPDS.01.01.00-02-292/08-05 „TEATRALNA” Andrzej Slawski i Zbigniew Żak Spółka cywilna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-292/08-05

Tytuł projektu: I etap realizacji projektu „TEATRALNA Kawiarnia i scena” w Długopolu Zdrój. obejmujący remont i adaptację skrzydła głównego byłego „Kinoteatru Zdrojowego” na klubokawiarnię i pizzerię.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Bystrzyca Kłodzka

Wartość ogółem: 1001000

Wydatki kwalifikowalne: 800000

Dofinansowanie: 480000

Dofinansowanie UE: 408000

Nazwa beneficjenta: „TEATRALNA” Andrzej Slawski i Zbigniew Żak Spółka cywilna

NIP beneficjenta: 8811469166

Kod pocztowy: 57-520

Miejscowość: Długopole Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/29/2010troja jasło, czesław kiszczak, bip nieborów, margines spoleczny, janów stadnina, stare instrumenty, turner malarz, polskie statki wojenne, symbol solidarności, spotkanie z kulturą cena, galeria kukuczka, wilanów historia, powódź 1997, w którym roku zmarł kazimierz wielki, tom kupuje złom gniezno, tarnopolskie, wieczna wojna pdf, synagoga na tłomackiem, odlewnictwo artystyczne…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-088/13-03 „VCENTRUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPMA.01.05.00-14-088/13-03 „VCENTRUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-088/13-03

Tytuł projektu: Rozwój nowych usług serwisowych VCENTRUM z wykorzystaniem współpracy z jednostką badawczą

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 392096.54

Wydatki kwalifikowalne: 297609

Dofinansowanie: 148804.5

Dofinansowanie UE: 126483.82

Nazwa beneficjenta: „VCENTRUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213299497

Kod pocztowy: 02-625

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/8/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


RPMA.01.05.00-14-071/13-02 Habex Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-071/13-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Habex Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Pruszków

Wartość ogółem: 969381.6

Wydatki kwalifikowalne: 969237

Dofinansowanie: 465233.76

Dofinansowanie UE: 395448.69

Nazwa beneficjenta: Habex Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5222635799

Kod pocztowy: 02-269

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/29/2014


RPMA.01.03.00-14-020/09-06 Miasto Sokołów Podlaski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.03.00-14-020/09-06

Tytuł projektu: Park Przemysłowy „SOKOŁÓW PODLASKI”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Gmina: Sokołów Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 25238505.7

Wydatki kwalifikowalne: 21395236.33

Dofinansowanie: 18185950.88

Dofinansowanie UE: 18185950.88

Nazwa beneficjenta: Miasto Sokołów Podlaski

NIP beneficjenta: 8231544856

Kod pocztowy: 08-300

Miejscowość: Sokołów Podlaski

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płoński

Gmina: Baboszewo

Wartość ogółem: 131849.21

Wydatki kwalifikowalne: 131824.11

Dofinansowanie: 131824.11

Dofinansowanie UE: 70872.37

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.05.00-14-058/11-02 Władysław Zawadzki Katarzyna Zawadzka prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Zawmet s.c. Władysław Zawadzki Katarzyna Zawadzka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-058/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjngo procesu obróbki rur i profili z metalu opartego na technologii laserowego cięcia w spółce Zawmet

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Ożarów Mazowiecki

Wartość ogółem: 2911440.7

Wydatki kwalifikowalne: 2367860

Dofinansowanie: 932700.05

Dofinansowanie UE: 792795.04

Nazwa beneficjenta: Władysław Zawadzki Katarzyna Zawadzka prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Zawmet s.c. Władysław Zawadzki Katarzyna Zawadzka

NIP beneficjenta: 5220059386

Kod pocztowy: 02-495

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


RPMA.01.05.00-14-013/10-05 „LESKO ENGINEERING” LESZEK SEROCZYŃSKI

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-013/10-05

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności LESKO ENGINEERING na rynku międzynarodowym poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej umożliwiającej wytwarzanie nowych produktów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Radzymin

Wartość ogółem: 1611683.95

Wydatki kwalifikowalne: 1310956

Dofinansowanie: 655478

Dofinansowanie UE: 557156.3

Nazwa beneficjenta: „LESKO ENGINEERING” LESZEK SEROCZYŃSKI

NIP beneficjenta: 9521115940

Kod pocztowy: 05-250

Miejscowość: Radzymin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPMA.01.05.00-14-053/08-03 Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „Segromet” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-053/08-03

Tytuł projektu: Unowocześnienie zakładu przetwarzania odpadów metalowych w Sokołowie Podlaskim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Gmina: Sokołów Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 9350061.94

Wydatki kwalifikowalne: 7279000

Dofinansowanie: 3639500

Dofinansowanie UE: 3093575

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „Segromet” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8231389781

Kod pocztowy: 08-300

Miejscowość: Sokołów Podlaski

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Gmina: Błędów

Wartość ogółem: 158219.05

Wydatki kwalifikowalne: 158188.93

Dofinansowanie: 158188.93

Dofinansowanie UE: 85046.85

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat gostyniński

Gmina: Gostynin

Wartość ogółem: 316438.1

Wydatki kwalifikowalne: 316377.87

Dofinansowanie: 316377.87

Dofinansowanie UE: 170093.7

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016rzeźba lalkarz jerzego kędziory, głąbiński, penderecki kompozytor, polskie tańce narodowe mazur, na czym polega podobieństwo między petersburgiem a wenecją, róża żeromski, kim był wojciech korfanty, fundacja skarb mikołów, historia polski pdf, niematerialne dziedzictwo kulturowe, kościół św. rocha białystok, gross-rosen lista ofiar, iluzjon sandomierz, światowe centrum modlitwy o pokój, pojęcia historyczne, specjalista ds systemów gis oferty pracy, grekokatolicy pl, burzyńscy, alekuchnia, 1 dywizja tadeusza kościuszki…

Opublikowano

RPLU.02.04.01-06-028/11-00 Diesel Technika s.c. Wojciech Pawłowski. Grzegorz Krajewski. Robert Rozpędowski

RPLU.02.04.01-06-028/11-00 Diesel Technika s.c. Wojciech Pawłowski. Grzegorz Krajewski. Robert Rozpędowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.01-06-028/11-00

Tytuł projektu: Uczestnictwo w targach motoryzacyjnych drogą do wzrostu konkurencyjności spółki.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Garbów

Wartość ogółem: 45872.58

Wydatki kwalifikowalne: 29850.74

Dofinansowanie: 23880.59

Dofinansowanie UE: 20298.5

Nazwa beneficjenta: Diesel Technika s.c. Wojciech Pawłowski. Grzegorz Krajewski. Robert Rozpędowski

NIP beneficjenta: 7132982469

Kod pocztowy: 21-080

Miejscowość: Garbów II

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


RPLU.01.05.00-06-062/09-04 HOTEL VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-062/09-04

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności Hotelu Villa poprzez modernizację obiektu. zakupy nowoczesnego wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury otaczającej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Nałęczów

Wartość ogółem: 6383707.18

Wydatki kwalifikowalne: 5086313.31

Dofinansowanie: 1932527.8

Dofinansowanie UE: 1642648.59

Nazwa beneficjenta: HOTEL VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7123109459

Kod pocztowy: 20-022

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/26/2012


RPLU.01.05.00-06-119/09-08 Zakład Usługowy Teresa Syroka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-119/09-08

Tytuł projektu: Hotel Królewski

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Gmina: Janów Lubelski

Wartość ogółem: 2457311.82

Wydatki kwalifikowalne: 2032589.96

Dofinansowanie: 1418747.77

Dofinansowanie UE: 1205935.6

Nazwa beneficjenta: Zakład Usługowy Teresa Syroka

NIP beneficjenta: 7121312216

Kod pocztowy: 20-858

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/30/2012


RPLU.01.06.00-06-010/10-01 J. G. Service Grzegorz Reszka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.06.00-06-010/10-01

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego sprzętu oraz utowrzenie stanowiska do prac badawczo rozwojowych w celu opracowania nowej geometriii frezów z węglika spiekanego do obróbki materiałów lotniczych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnik

Wartość ogółem: 488848.08

Wydatki kwalifikowalne: 398569.75

Dofinansowanie: 278998.82

Dofinansowanie UE: 237148.99

Nazwa beneficjenta: J. G. Service Grzegorz Reszka

NIP beneficjenta: 7122177252

Kod pocztowy: 21-040

Miejscowość: Świdnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/15/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


RPLU.01.03.00-06-279/11-00 Attyla Władysław Kardasz. Jacek Kardasz Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-279/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie w drukarni ATTYLA innowacyjnej w skali kraju technologii druku cyfrowego przy zastosowaniu technologii ICT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 1107000

Wydatki kwalifikowalne: 900000

Dofinansowanie: 630000

Dofinansowanie UE: 535500

Nazwa beneficjenta: Attyla Władysław Kardasz. Jacek Kardasz Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9220001880

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/28/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014marian turski, generał maczek i jego pancerni, ks natanek gloria, dni lipowej 2019, coen muzyk, sherlock holmes ostatnia zagadka, militaria.pl w galerii katowickiej katowice, koordynowac, prl wojsko, kraków opis miasta, tablica pl gostynin, skarga do europejskiego trybunału praw człowieka, pawel adamowicz wikipedia, mityczna żona orfeusza, inwentaryzacje wrocław…

Opublikowano

RPKP.05.02.01-04-121/08-02 OFTALMIKA Sp z o. o.

RPKP.05.02.01-04-121/08-02 OFTALMIKA Sp z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-121/08-02

Tytuł projektu: Utworzenie ośrodka chirurgii witreo-retinalnej przy klinice okulistycznej Oftalmika.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 499720

Wydatki kwalifikowalne: 499354

Dofinansowanie: 349547.8

Dofinansowanie UE: 297115.63

Nazwa beneficjenta: OFTALMIKA Sp z o. o.

NIP beneficjenta: 5542656604

Kod pocztowy: 85-631

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010


RPKP.04.02.00-04-001/09-04 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/09-04

Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Gmina: Cekcyn

Wartość ogółem: 222638.79

Wydatki kwalifikowalne: 221615.8

Dofinansowanie: 166211.85

Dofinansowanie UE: 166211.85

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPKP.05.02.01-04-054/14-02 OŻÓG IRENEUSZ DREDOM ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-054/14-02

Tytuł projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa DREDOM poprzez budowę hali magazynowej i zakup środków trwałych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Łubianka

Wartość ogółem: 615000

Wydatki kwalifikowalne: 498000

Dofinansowanie: 348600

Dofinansowanie UE: 296310

Nazwa beneficjenta: OŻÓG IRENEUSZ DREDOM ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY

NIP beneficjenta: 8790001600

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: TORUŃ

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPKP.05.02.01-04-052/08-05 „ANEMON” Anna Łoś

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-052/08-05

Tytuł projektu: Rozbudowa Frmy wiatrowej w miejscowości Zosin.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Waganiec

Wartość ogółem: 713700

Wydatki kwalifikowalne: 500000

Dofinansowanie: 349000

Dofinansowanie UE: 296650

Nazwa beneficjenta: „ANEMON” Anna Łoś

NIP beneficjenta: 5621671791

Kod pocztowy: 87-720

Miejscowość: Ciechocinek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


RPKP.04.02.00-04-001/09-04 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/09-04

Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Ciechocinek

Wartość ogółem: 166979.09

Wydatki kwalifikowalne: 166211.85

Dofinansowanie: 124658.89

Dofinansowanie UE: 124658.89

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015eliza kubiszewska, opera królewska w warszawie, poland: the royal tour, mapa polski 1939 dokładna, zachęta narodowa galeria sztuki, szkoła muzyczna ruda śląska, sztuka mrożka z edkiem, wyspiański biografia, lukasz kosmicki, praca w służbie cywilnej kraków, jacek kleyff piosenki, księgi parafialne prus wschodnich, zespolslask, piosenka taki kraj, straty niemieckie na froncie wschodnim, edith piaf non je ne regrette rien tekst, zaginiony samolot, funkcje kultury, małopolskie, uniwersytet gdański podyplomowe, abortaz, podpisanie karty atlantyckiej, frasyniuk pochodzenie…

Opublikowano

RPKP.05.05.00-04-221/09-01 Firma „VICTORIA” Joanna Swinarska

RPKP.05.05.00-04-221/09-01 Firma „VICTORIA” Joanna Swinarska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-221/09-01

Tytuł projektu: Uczestnictwo Firmy „VICTORIA” Joanna Swinarska w LEIPZINGER MESSE: PARTNER PFERD 2010 – zagraniczne targi o charakterze międzynarodowym w Lipsku. Niemcy w dniach 21-24.01.2010r.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Gmina: Śliwice

Wartość ogółem: 11151.84

Wydatki kwalifikowalne: 9428.85

Dofinansowanie: 6600.19

Dofinansowanie UE: 5610.16

Nazwa beneficjenta: Firma „VICTORIA” Joanna Swinarska

NIP beneficjenta: 5920009309

Kod pocztowy: 89-530

Miejscowość: Okoniny

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010


RPKP.05.05.00-04-028/09-02 Centrum Obsługi Piekarstwa „AKO” S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-028/09-02

Tytuł projektu: Udział Centrum Obsługi Piekarstwa AKO S.A. w 27 – ych Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego SALIMA w Brnie (Czechy) w dn. 2 – 5 marca 2010r.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 82828.15

Wydatki kwalifikowalne: 67645.26

Dofinansowanie: 33822.63

Dofinansowanie UE: 28749.24

Nazwa beneficjenta: Centrum Obsługi Piekarstwa „AKO” S.A.

NIP beneficjenta: 5541795835

Kod pocztowy: 85-744

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


RPKP.05.05.00-04-145/09-03 KASH SP. J. J. WITT. K. KASZYŃSKI

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-145/09-03

Tytuł projektu: Udział w targach jako wystawca podczas Międzynarodowych Targów Mebli i Urządzeń do Obróbki Drewna i Produkcji Mebli oraz Artykułów Wyposażenia Wnętrz BIFE-TIMB 2009 w Bukareszcie w Rumunii w terminie 02-06.09.2009

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 107315.63

Wydatki kwalifikowalne: 91786.67

Dofinansowanie: 55072

Dofinansowanie UE: 46811.2

Nazwa beneficjenta: KASH SP. J. J. WITT. K. KASZYŃSKI

NIP beneficjenta: 9561971757

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009numery działek gov, polskie komedie na youtubie, wanda półtawska 2018, emerytury sb, ustawa o samorządzie powiatowym, 1920*2, bogusław szemioth, muzeum w szczecinie, krzysztof rybczyński, kosciol pokoju swidnica, człowiek z żelaza, organizacja wystawy krok po kroku, chaima rumkowskiego, ustal jak nazywa się plac na warszawskiej starówce na którym wykonano oba zdjęcia, wydział elektryczny politechnika śląska, jarosław sawko, uboot xxi…

Opublikowano

RPLD.04.03.00-00-163/10-01 CENTRUM DORADZTWA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.

RPLD.04.03.00-00-163/10-01 CENTRUM DORADZTWA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-163/10-01

Tytuł projektu: „WZROST WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH NARZĘDZI ICT POPRZEZ WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH E-USŁUG PRZEZ CENTRUM DORADZTWA GOSPODARCZEGO SP. Z .O.O.”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 614153

Wydatki kwalifikowalne: 504104.07

Dofinansowanie: 342172.84

Dofinansowanie UE: 342172.84

Nazwa beneficjenta: CENTRUM DORADZTWA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 8133333609

Kod pocztowy: 36-072

Miejscowość: Świlcza

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/30/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


RPLD.04.02.00-00-018/12-01 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-018/12-01

Tytuł projektu: E-Doradca ziemi łódzkiej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Stryków

Wartość ogółem: 474835.26

Wydatki kwalifikowalne: 362990.28

Dofinansowanie: 308541.74

Dofinansowanie UE: 308541.74

Nazwa beneficjenta: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

NIP beneficjenta: 7331305961

Kod pocztowy: 95-011

Miejscowość: Bratoszewice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


RPLD.04.03.00-00-016/09-02 Technitel Polska Klimkiewicz. Rodziewicz s.j.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-016/09-02

Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnych narzędzi ICT w firmie Technitel w celu wprowadzenia sprzedaży on-line

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 195061.13

Wydatki kwalifikowalne: 134488.88

Dofinansowanie: 114315.54

Dofinansowanie UE: 97168.21

Nazwa beneficjenta: Technitel Polska Klimkiewicz. Rodziewicz s.j.

NIP beneficjenta: 7262527999

Kod pocztowy: 91-765

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPLD.04.02.00-00-002/10-00 Gmina i Miasto Błaszki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-002/10-00

Tytuł projektu: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG URZĘDU ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH ORAZ WDROŻENIE E- USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA BŁASZKI

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Błaszki

Wartość ogółem: 504282.49

Wydatki kwalifikowalne: 393460.52

Dofinansowanie: 334441.44

Dofinansowanie UE: 334441.44

Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Błaszki

NIP beneficjenta: 8272261397

Kod pocztowy: 98-235

Miejscowość: Błaszki

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/26/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011cezary kochalski wikipedia, randomowy, cmentarz przemyśl, demonstracja pod ambasadą izraela, pałac kazanowskich, finansowanie kultury w polsce, polskie państwo podziemne schemat, pedagogiczna biblioteka wojewódzka w kielcach, czerwone maki na monte casino, elzbieta bawarska, komorowski japonia, wpis do księgi pamiątkowej nawiedzenia obrazu, liczba występów w reprezentacji polski, atak związku radzieckiego na polskę, film o solidarności, cyfrowa biblioteka narodowa polona, metallica w krakowie, naim suleymanoglu, bitwa o poznan, misterium męki pańskiej kalwaria zebrzydowska, wyszehrad węgry…

Opublikowano

RPLD.03.06.00-00-483/10-00 NZOZ IKS-DENT Iwona Kral-Szymańska

RPLD.03.06.00-00-483/10-00 NZOZ IKS-DENT Iwona Kral-Szymańska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-483/10-00

Tytuł projektu: Zakup innowacyjnych urządzeń stomatologicznych drogą do poprawy konkurencyjności NZOZ IKS-DENT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 154880

Wydatki kwalifikowalne: 153940

Dofinansowanie: 98521.6

Dofinansowanie UE: 59112.96

Nazwa beneficjenta: NZOZ IKS-DENT Iwona Kral-Szymańska

NIP beneficjenta: 7291134771

Kod pocztowy: 93-143

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/30/2012


RPLD.03.06.00-00-297/11-01 „Quba Cafe Serwis” Kubiak Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-297/11-01

Tytuł projektu: Zakup środków trwałych. umożliwiających wprowadzenie nowych usług i produktów do oferty firmy Quba Cafe Serwis

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 309026.57

Wydatki kwalifikowalne: 216374.2

Dofinansowanie: 151461.94

Dofinansowanie UE: 75730.97

Nazwa beneficjenta: „Quba Cafe Serwis” Kubiak Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7292636374

Kod pocztowy: 93-192

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


RPLD.03.06.00-00-414/11-02 „SZLIF” JERZY DRYGALSKI

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-414/11-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy SZLIF – Jerzy Drygalski poprzez zakup wyposażenia warsztatu. umożliwiającego rozszerzenie zakresu oferowanych usług

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Zgierz

Wartość ogółem: 367770

Wydatki kwalifikowalne: 295316

Dofinansowanie: 206721.2

Dofinansowanie UE: 103360.6

Nazwa beneficjenta: „SZLIF” JERZY DRYGALSKI

NIP beneficjenta: 7320003794

Kod pocztowy: 95-100

Miejscowość: Zgierz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


RPLD.03.06.00-00-055/10-01 „AS-MOT” s.c. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Motoryzacji Zdzisław Arendarczyk Jacek Szlaga

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-055/10-01

Tytuł projektu: Zakup innowacyjnego wyposażenia do diagnostyki pojazdów. w celu podniesienia konkurencyjności firmy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 195892.04

Wydatki kwalifikowalne: 150391.75

Dofinansowanie: 90235.05

Dofinansowanie UE: 54141.03

Nazwa beneficjenta: „AS-MOT” s.c. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Motoryzacji Zdzisław Arendarczyk Jacek Szlaga

NIP beneficjenta: 7272610992

Kod pocztowy: 90-768

Miejscowość: Łódź

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


RPLD.03.06.00-00-005/10-01 „LUMA-DRUK” Łukasz Cyprys

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-005/10-01

Tytuł projektu: Odkrywamy naszym klientom jak zastosowanie innowacyjnej technologii zmienia świat drukowanego obrazu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Gmina: Radomsko

Wartość ogółem: 220773.25

Wydatki kwalifikowalne: 180961.68

Dofinansowanie: 95240.13

Dofinansowanie UE: 57144.08

Nazwa beneficjenta: „LUMA-DRUK” Łukasz Cyprys

NIP beneficjenta: 7282448636

Kod pocztowy: 97-500

Miejscowość: Radomsko

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/19/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


RPLD.03.06.00-00-381/11-01 GRANPOL PL Spółka z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-381/11-01

Tytuł projektu: „Dywersyfikacja działalności i rozwój przedsiębiorstwa jako efekt zakupu środków trwałych”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat opoczyński

Gmina: Sławno

Wartość ogółem: 467400

Wydatki kwalifikowalne: 380000

Dofinansowanie: 266000

Dofinansowanie UE: 133000

Nazwa beneficjenta: GRANPOL PL Spółka z o. o.

NIP beneficjenta: 7681577743

Kod pocztowy: 26-332

Miejscowość: Sławno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat opoczyński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


RPLD.03.02.00-00-324/09-00 ORGANIKA-CAR S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-324/09-00

Tytuł projektu: Promocja nowych produktów „Organiki-CAR” SA na rynkach europejskich.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 95024.54

Wydatki kwalifikowalne: 63546.07

Dofinansowanie: 31773.03

Dofinansowanie UE: 27007.08

Nazwa beneficjenta: ORGANIKA-CAR S.A.

NIP beneficjenta: 9470001579

Kod pocztowy: 91-203

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/25/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010volksdeutsch lista, tadeusz różewicz oblicze ojczyzny, biblioteka wojewódzka w lublinie, parafia sw jana bochnia, techniczny plan realizacji filmu, członkini wolnomularstwa, filip mąż elżbiety, dawniej opat krzyżówka, wołyń film youtube, anekcja, rudolf hoess dzieci, etanolan wapnia, fryz architektura, ks popieluszko, salonka gierka…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-261/10-03 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „Budrox” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPMA.01.05.00-14-261/10-03 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „Budrox” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-261/10-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Budrox przez uruchomienie nowej produkcji ślusarsko – spawalniczej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat gostyniński

Gmina: Gostynin – miasto

Wartość ogółem: 1940230.21

Wydatki kwalifikowalne: 1634500

Dofinansowanie: 653800

Dofinansowanie UE: 555730

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „Budrox” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7750001473

Kod pocztowy: 09-500

Miejscowość: Gostynin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat gostyniński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/29/2012


RPMA.01.05.00-14-002/08-03 Verona Products Professional Spółka z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-002/08-03

Tytuł projektu: Budowa hali i zakup linii technologicznych do produkcji kosmetyków

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Gmina: Sochaczew

Wartość ogółem: 1312943.85

Wydatki kwalifikowalne: 1112878.71

Dofinansowanie: 667727.22

Dofinansowanie UE: 567568.13

Nazwa beneficjenta: Verona Products Professional Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 8371658005

Kod pocztowy: 96-500

Miejscowość: Andrzejów Duranowski

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPMA.01.05.00-14-028/14-02 „ADVER MEDIA” Łukasz Kwiecień

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-028/14-02

Tytuł projektu: Implementacja systemu produkcji i sprzedaży druków cyfrowych oraz UV poprzez wdrożenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań. będących nośnikiem innowacji procesowej. produktowej i organizacyjnej w firmie ADVER MEDIA

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 1410810

Wydatki kwalifikowalne: 1147000

Dofinansowanie: 573500

Dofinansowanie UE: 487475

Nazwa beneficjenta: „ADVER MEDIA” Łukasz Kwiecień

NIP beneficjenta: 9482281188

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


RPMA.01.04.00-14-005/09-08 Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-005/09-08

Tytuł projektu: Rozwój instrumentów finansowania Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych poprzez dokapitalizowanie funduszu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Gmina: M. Płock

Wartość ogółem: 1333333.33

Wydatki kwalifikowalne: 1331806.08

Dofinansowanie: 1331806.08

Dofinansowanie UE: 1331806.08

Nazwa beneficjenta: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp z o.o.

NIP beneficjenta: 5272413500

Kod pocztowy: 04-379

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/31/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Gmina: Wyszków

Wartość ogółem: 263698.41

Wydatki kwalifikowalne: 263648.22

Dofinansowanie: 263648.22

Dofinansowanie UE: 141744.75

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.05.00-14-127/11-02 Centrum Diagnostyki Medycznej „MULTI-MED”Hanna Brusikiewicz i S-ka-Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-127/11-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „MULTI-MED” poprzez zakup innowacyjnego rezonansu magnetycznego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 4855423.76

Wydatki kwalifikowalne: 3954039

Dofinansowanie: 945410.72

Dofinansowanie UE: 803599.11

Nazwa beneficjenta: Centrum Diagnostyki Medycznej „MULTI-MED”Hanna Brusikiewicz i S-ka-Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5272405713

Kod pocztowy: 01-059

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013wisłoujście gdańsk, sala bhp stoczni gdańskiej, lech wa, izba skarbowa opole, pilsudki, dawny dygnitarz partyjny krzyżówka, wierszyna syberia, omów związek budowy czaszki z jej funkcją, panskie czasy, przyczynek sjp, ile lat ma pieczka, z wędzidłem krzyżówka, hymn polski download, urząd marszałkowski gdańsk stypendia, zabytkowa kopalnia tarnowskie góry, haczewski dziecko, obóz śmierci, wiersze jasnorzewskiej, wymień przyczyny wybuchu powstania styczniowego…

Opublikowano

RPLU.08.02.00-06-086/09-01 Gmina Mełgiew

RPLU.08.02.00-06-086/09-01 Gmina Mełgiew

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.02.00-06-086/09-01

Tytuł projektu: Szkolny. wielofunkcyjny basen ogrzewany słońcem i energią wiatrową

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Mełgiew

Wartość ogółem: 2522589.03

Wydatki kwalifikowalne: 2522589.01

Dofinansowanie: 2018071.19

Dofinansowanie UE: 2018071.19

Nazwa beneficjenta: Gmina Mełgiew

NIP beneficjenta: 7122914532

Kod pocztowy: 21-007

Miejscowość: Mełgiew

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/27/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLU.08.02.00-06-083/09-02 Gmina Miejska Biała Podlaska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.02.00-06-083/09-02

Tytuł projektu: Budowa sali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 7647295.08

Wydatki kwalifikowalne: 7335107.87

Dofinansowanie: 5868086.25

Dofinansowanie UE: 5868086.25

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Biała Podlaska

NIP beneficjenta: 5372335662

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 79 Pozostała infrastruktura społeczna

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2008

Data zakończenia realizacji: 11/14/2010era schaeffera, bikont piotr, pacanów atrakcje turystyczne, david bowie let’s dance, wyznanie rzymskokatolickie w polsce, skomunikowanie, klepsydra szkic, treny kochanowskiego pdf, wyprawy krzyżowe daty, pogwizdów parafia, hoffman reżyser, kontrwywiad rmffm, konstytucja 3maja, tablica miechow, narodowy program trzeźwości, kultura narodowa przykłady, jan cieślar…