Opublikowano

RPLD.04.02.00-00-005/09-05 Województwo Łódzkie

RPLD.04.02.00-00-005/09-05 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-005/09-05

Tytuł projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Gmina: Krzyżanów

Wartość ogółem: 83702.51

Wydatki kwalifikowalne: 79155.53

Dofinansowanie: 67282.18

Dofinansowanie UE: 67282.18

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


RPLD.03.06.00-00-853/11-02 „ACER Consulting” Sp.z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-853/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu ERP w firmie Acer Consulting Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 124949.55

Wydatki kwalifikowalne: 101485

Dofinansowanie: 71039.5

Dofinansowanie UE: 35519.75

Nazwa beneficjenta: „ACER Consulting” Sp.z o.o.

NIP beneficjenta: 7251703777

Kod pocztowy: 90-456

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLD.03.06.00-00-701/11-01 Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno – Usługowe „JUST” Lidia. Ryszard. Paweł Gałwa Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-701/11-01

Tytuł projektu: „Nowe usługi w firmie dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych w oklejaniu i cięciu płyt meblowych”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Gmina: Radomsko – miasto

Wartość ogółem: 583821.43

Wydatki kwalifikowalne: 474651.57

Dofinansowanie: 284790.94

Dofinansowanie UE: 242072.3

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno – Usługowe „JUST” Lidia. Ryszard. Paweł Gałwa Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7720014057

Kod pocztowy: 97-500

Miejscowość: Radomsko

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


RPLD.03.03.00-00-031/13-02 Paula Ciszewska Etheron.pl

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.03.00-00-031/13-02

Tytuł projektu: Zakup środków trwałych w celu wdrożenia do produkcji innowacyjnego produktu pro środowiskowego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Mazowiecki

Wartość ogółem: 1746600

Wydatki kwalifikowalne: 1370000

Dofinansowanie: 959000

Dofinansowanie UE: 489090

Nazwa beneficjenta: Paula Ciszewska Etheron.pl

NIP beneficjenta: 9492181755

Kod pocztowy: 97-213

Miejscowość: Smardzewice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015sygnatury malarzy polskich pdf, facecja krzyżówka, ustalenia okrągłego stołu, muzeum zabrze, joanna marczewska, baza konkursów dla dzieci, 11 lipca dzień pamięci męczeństwa kresowian, pątnica, wojna światów 2 nowa fala, 1703, świątynia opatrzności bożej zdjęcia, www.zamek-ogrodzieniec.pl, parafia sw antoniego gdynia, polskie filmy on line, warmińsko mazurskie, kultura grobów jamowych, odłamek skały krzyżówka, kopuła katedry we florencji, współczesna kamienica…

Opublikowano

014 EDBAK Sp. z o.o.

014 EDBAK Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: 014

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku hali nr 1 oraz hali nr 3 na działce nr 240/32 w Piotrowicach sposobem na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną przedsiębiorstwa Edbak Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Strzyżewice

Wartość ogółem: 402529.64

Wydatki kwalifikowalne: 333976.34

Dofinansowanie: 192737.74

Dofinansowanie UE: 163827.07

Nazwa beneficjenta: EDBAK Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7132881219

Kod pocztowy: 23-107

Miejscowość: Piotrowice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem. wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom. wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/30/2


RPLU.01.03.00-06-231/08-01 Ryszard Iwanicki LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-231/08-01

Tytuł projektu: Nowoczesne metody profilaktyki. diagnostyki i leczenia małych zwierząt – inwestycja w wyposażenie kliniki.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 387970

Wydatki kwalifikowalne: 292622.96

Dofinansowanie: 157109.25

Dofinansowanie UE: 133542.85

Nazwa beneficjenta: Ryszard Iwanicki LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT

NIP beneficjenta: 7121004383

Kod pocztowy: 20-151

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


RPLU.01.04.01-06-108/12-01 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „OKSAN” Andrzej Tabała

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.01-06-108/12-01

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Lubartów – miasto

Wartość ogółem: 304741.8

Wydatki kwalifikowalne: 247757.56

Dofinansowanie: 173430.29

Dofinansowanie UE: 147415.74

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „OKSAN” Andrzej Tabała

NIP beneficjenta: 9211340128

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Lubartów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem. wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom. wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014kolonia minerwy, listopad 1918, wiązowno, 1564, joanna figuła, dach gontowy, państwo komunistyczne, porzegnania, dawna broń drzewcowa krzyżówka, polska arystokracja, zamach na jana pawla 2, janusz korczak informacje, obraza kk, strategia rozwoju kapitału społecznego, pradzieje, korniłowicz, wyznanie protestanckie…

Opublikowano

RPKP.04.01.00-04-009/13-02 Województwo Kujawsko – Pomorskie

RPKP.04.01.00-04-009/13-02 Województwo Kujawsko – Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.01.00-04-009/13-02

Tytuł projektu: Platforma Zunifikowanej komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 1700378.88

Wydatki kwalifikowalne: 1698369.34

Dofinansowanie: 1443613.94

Dofinansowanie UE: 1443613.94

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko – Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: TORUŃ

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPKP.04.01.00-04-001/14-05 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.01.00-04-001/14-05

Tytuł projektu: Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski

Gmina: Dobrzyń nad Wisłą

Wartość ogółem: 968116.1

Wydatki kwalifikowalne: 771826.16

Dofinansowanie: 385913.08

Dofinansowanie UE: 328026.12

Nazwa beneficjenta: Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9562093276

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015na fotografiach przedstawiono miasta pełniące różne funkcje, czytanie na wielką sobotę, słynne muzeum w petersburgu, deska na sufit, wesele problematyka, taco hemingway i dawid podsiadło, atlantyk głębokość, olsztynek skansen, ludwika waryńskiego, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kobidz, feliks trener bokserów, jesienne drzewo rysunek, przeczytaj początek przemówienia ze strony 10 i określ jego temat, siła rozpędu rozmachu, ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, historyczne postacie, polska piosenka rockowa, wyżyna olkuska, sobibór premiera…

Opublikowano

RPMA.02.01.00-14-009/09-03 Gmina Miasto Pruszków

RPMA.02.01.00-14-009/09-03 Gmina Miasto Pruszków

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.02.01.00-14-009/09-03

Tytuł projektu: Bezprzewodowa Sieć Dostępu do Internetu w Pruszkowie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.02.00.00

Działanie: RPMA.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Pruszków

Wartość ogółem: 4220063.89

Wydatki kwalifikowalne: 4108158.13

Dofinansowanie: 3491934.41

Dofinansowanie UE: 3491934.41

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Pruszków

NIP beneficjenta: 5342406015

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPMA.02.01.00-14-001/10-05 Samorząd Województwa Mazowieckiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.02.01.00-14-001/10-05

Tytuł projektu: Internet Dla Mazowsza

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.02.00.00

Działanie: RPMA.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat węgrowski

Gmina: Łochów

Wartość ogółem: 1397506.26

Wydatki kwalifikowalne: 1137147.24

Dofinansowanie: 1112471.15

Dofinansowanie UE: 966575.16

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego

NIP beneficjenta: 5252087227

Kod pocztowy: 03-719

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/31/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPMA.01.07.00-14-016/10-03 Gmina Miasto Płock

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.07.00-14-016/10-03

Tytuł projektu: „Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Gmina: M. Płock

Wartość ogółem: 1186920

Wydatki kwalifikowalne: 981670.02

Dofinansowanie: 482785.32

Dofinansowanie UE: 482785.32

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Płock

NIP beneficjenta: 7743135712

Kod pocztowy: 09-400

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


RPMA.02.01.00-14-005/09-03 Instytut Matki i Dziecka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.02.01.00-14-005/09-03

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę sieci LAN w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.02.00.00

Działanie: RPMA.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 4061043.44

Wydatki kwalifikowalne: 3844349.57

Dofinansowanie: 3267697.12

Dofinansowanie UE: 3267697.12

Nazwa beneficjenta: Instytut Matki i Dziecka

NIP beneficjenta: 5250008471

Kod pocztowy: 01-211

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/15/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013festiwal w cannes 2018, w jakiej miejscowości rozpoczęło się powstanie kościuszkowskie, wisłoujście 2019, dlaczego obchodzimy święto 3 maja, muzeum papieru duszniki, kultura 2 rp, zespol styl, dokumenty konkursu na dyrektora szkoły, popiełuszko wolność jest w nas gloria, 80 milionow online, 243 wrocław, muzeum pułtusk, miasto socjalistyczne, 2wojna swiatowa, wiśnicki plastyk, wszyscy bohaterowie kamieni na szaniec, kultura okresu międzywojennego notatka, gimnazjum i liceum im. stefana batorego w warszawie, zarządzanie przez zaangażowanie…

Opublikowano

RPKP.05.05.00-04-005/11-02 Gmina Miasto Grudziądz

RPKP.05.05.00-04-005/11-02 Gmina Miasto Grudziądz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-005/11-02

Tytuł projektu: Opracowanie strategii promocji marki oraz identyfikacji wizualnej Grudziądza

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Grudziądz

Gmina: M. Grudziądz

Wartość ogółem: 190568.2

Wydatki kwalifikowalne: 190568.2

Dofinansowanie: 161982.97

Dofinansowanie UE: 161982.97

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Grudziądz

NIP beneficjenta: 6762426842

Kod pocztowy: 86-300

Miejscowość: Grudziądz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki / Powiat m. Grudziądz

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012


RPKP.05.02.02-04-081/09-01 „VITAL” Spółka Jawna Gondek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.02-04-081/09-01

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy „VITAL” Spółka Jawna Gondek poprzez doposażenie piekarni.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.02

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Wielka Nieszawka

Wartość ogółem: 1830305

Wydatki kwalifikowalne: 1500250

Dofinansowanie: 750125

Dofinansowanie UE: 637606.25

Nazwa beneficjenta: „VITAL” Spółka Jawna Gondek

NIP beneficjenta: 8792345597

Kod pocztowy: 87-103

Miejscowość: Mała Nieszawka k/Torunia

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPKP.05.05.00-04-002/12-04 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-002/12-04

Tytuł projektu: Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Bartniczka

Wartość ogółem: 21685.33

Wydatki kwalifikowalne: 21288.59

Dofinansowanie: 21075.7

Dofinansowanie UE: 21075.7

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPKP.05.03.00-04-008/09-03 MINDA SCHENK PLASTIC SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.03.00-04-008/09-03

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie scentralizowanego systemu chłodzenia maszyn i form. w procesie technologicznym w MINDA SCHENK PLASTIC SOLUTIONS Sp. z o.o.. z odzyskiem ciepła do ogrzewania pomieszczeń. działający w obiegu zamkniętym. zmniejszający wielokrotnie zużycie energii elektrycznej i oleju opałowego oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 850660.53

Wydatki kwalifikowalne: 829297.08

Dofinansowanie: 414648.53

Dofinansowanie UE: 352451.24

Nazwa beneficjenta: MINDA SCHENK PLASTIC SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9670849825

Kod pocztowy: 85-861

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem. wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom. wdrożenie czystych technologii do działalności produkcy

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Ta

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


RPKP.05.05.00-04-001/12-02 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-001/12-02

Tytuł projektu: Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Gmina: Jeżewo

Wartość ogółem: 24852.63

Wydatki kwalifikowalne: 24852.63

Dofinansowanie: 24604.1

Dofinansowanie UE: 24604.1

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014grzegorz viii, chemiczna 12 sosnowiec, info ogloszenia, raport plemiona, szkoła techniczna, przykładowy stenogram, 968 rok, teatr w kielcach, funkcje kompozycyjne, dni bochni 2018 program, zbigniew religa, ustawa o ochronie informacji niejawnych, otrzymywanie zaprawy wapiennej, odbudowa powojenna, wyniki gov, bibice szkoła…

Opublikowano

RPKP.01.01.00-04-056/09-05 Gmina Mogilno

RPKP.01.01.00-04-056/09-05 Gmina Mogilno

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-056/09-05

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy miasta Mogilna

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat mogileński

Gmina: Mogilno

Wartość ogółem: 30565387.76

Wydatki kwalifikowalne: 30302693.21

Dofinansowanie: 15170357.86

Dofinansowanie UE: 15170357.86

Nazwa beneficjenta: Gmina Mogilno

NIP beneficjenta: 5571674964

Kod pocztowy: 88-300

Miejscowość: Mogilno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat mogileński

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


RPKP.01.01.00-04-001/15-01 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-001/15-01

Tytuł projektu: Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2014

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski

Gmina: Kikół

Wartość ogółem: 717409.03

Wydatki kwalifikowalne: 717409.03

Dofinansowanie: 286963.61

Dofinansowanie UE: 286963.61

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


RPDS.09.01.00-02-111/09-01 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 13-15 Młynarskiej 13 w Wałbrzychu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.09.01.00-02-111/09-01

Tytuł projektu: Renowacja kamienic przy ul. Moniuszki 13-15 Młynarskiej 13 w Wałbrzychu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.09.00.00

Działanie: RPDS.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wałbrzych

Gmina: M. Wałbrzych

Wartość ogółem: 183688.83

Wydatki kwalifikowalne: 100734.66

Dofinansowanie: 52220.85

Dofinansowanie UE: 52220.85

Nazwa beneficjenta: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 13-15 Młynarskiej 13 w Wałbrzychu

NIP beneficjenta: 8862710152

Kod pocztowy: 58-300

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 78 Infrastruktura mieszkalnictwa

Forma prawna: wspólnota mieszkaniowa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/27/2007

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


RPKP.01.01.00-04-005/15-02 Województwo Kujawsko- Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-005/15-02

Tytuł projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno w m. Unisław od km 14+150 do km 15+974

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Gmina: Unisław

Wartość ogółem: 2107761.03

Wydatki kwalifikowalne: 1992924.01

Dofinansowanie: 1972994.76

Dofinansowanie UE: 1972994.76

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko- Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: TORUŃ

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2015

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPKP.01.01.00-04-003/12-02 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-003/12-02

Tytuł projektu: Drogowa Inicjatywa Samorządowa.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Fabianki

Wartość ogółem: 590494.14

Wydatki kwalifikowalne: 588040.19

Dofinansowanie: 235216.07

Dofinansowanie UE: 235216.07

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012wśród wymienionych wydarzeń wskaż to które było chronologicznie pierwsze, polska lata 20, ckis sępólno krajeńskie, edward dobrzański, mgov, promocja na pierwszy stopień oficerski 2017, um ruda śląska praca, reżim totalitarny, henryk średnicki, rejs do ameryki, wizje natury 2019, koronkowa robota, żuławy wislane, henryk walezy ciekawostki, romuald lipko wiek, muzeum w sieradzu, kultura okresu międzywojennego notatka, wybuchło, śmiałe akty, osoba obdarzona niekwestionowanym autorytetem, kołyska beksiński…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-171/12-02 Marek Szczepaniuk Budmar

RPLU.01.02.00-06-171/12-02 Marek Szczepaniuk Budmar

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-171/12-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Marek Szczepaniuk Budmar poprzez zwiększenie oferty usługowej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Gmina: Radzyń Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 478586.74

Wydatki kwalifikowalne: 364830.92

Dofinansowanie: 182415.46

Dofinansowanie UE: 155053.13

Nazwa beneficjenta: Marek Szczepaniuk Budmar

NIP beneficjenta: 5381605233

Kod pocztowy: 21-300

Miejscowość: Radzyń Podlaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/15/2015


RPLU.01.01.00-06-205/09-02 Zygmunt Lisowski / BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE Zygmunt Lisowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-205/09-02

Tytuł projektu: „BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE Zygmunt Lisowski – konkurencyjna firma jutra”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 116607.76

Wydatki kwalifikowalne: 96280.79

Dofinansowanie: 67396.55

Dofinansowanie UE: 57287.06

Nazwa beneficjenta: Zygmunt Lisowski / BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE Zygmunt Lisowski

NIP beneficjenta: 5631029464

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/15/2009

Data zakończenia realizacji: 4/14/2010


RPLU.01.02.00-06-146/12-02 Sagan Grażyna – AS PRO

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-146/12-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Firmy AS PRO Grażyna Sagan poprzez wprowadzenie nowych usług

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Jastków

Wartość ogółem: 1087915.86

Wydatki kwalifikowalne: 884472.24

Dofinansowanie: 442236.12

Dofinansowanie UE: 375900.7

Nazwa beneficjenta: Sagan Grażyna – AS PRO

NIP beneficjenta: 7151119777

Kod pocztowy: 21-002

Miejscowość: Marysin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/26/2013


RPLU.01.01.00-06-086/12-00 Marzena Kątek Laboratorium Dentystyczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-086/12-00

Tytuł projektu: Rozwój oferty Laboratorium Dentystycznego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 63399

Wydatki kwalifikowalne: 63000.01

Dofinansowanie: 44100

Dofinansowanie UE: 37485

Nazwa beneficjenta: Marzena Kątek Laboratorium Dentystyczne

NIP beneficjenta: 9191164070

Kod pocztowy: 20-628

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPLU.01.01.00-06-130/10-01 Adam Golak A. G. BUD

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-130/10-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa budowlanego „Adam Golak A. G. Bud” na rynku krajowym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Ostrówek

Wartość ogółem: 1329876

Wydatki kwalifikowalne: 1005000

Dofinansowanie: 499987.5

Dofinansowanie UE: 424989.37

Nazwa beneficjenta: Adam Golak A. G. BUD

NIP beneficjenta: 7141658188

Kod pocztowy: 21-300

Miejscowość: Radzyń Podlaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2011

Data zakończenia realizacji: 1/28/2012


RPLU.01.02.00-06-112/08-03 Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-112/08-03

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnych urządzeń pralniczych i systemu informatycznego służącego do zarządzania pracą pralni wraz ze sprzętem komputerowym w celu zwiększenia konkurencyjności firmy Kolor Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 308337.31

Wydatki kwalifikowalne: 228345

Dofinansowanie: 159841.5

Dofinansowanie UE: 135865.27

Nazwa beneficjenta: Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7122846380

Kod pocztowy: 20-249

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/29/2010potop zagłoba, teznie ciechocinek, kiedy zmarł papież, początki rządów zygmunta iii wazy, jakie akcje dywersyjne pod dowództwem, muzeum drugiej wojny swiatowej, niewielka budowla reprezentacyjna, pacanów atrakcje turystyczne, polscy podróżnicy, rok moniuszkowski 2019, kaplica zamkowa, bydgoszcz muzeum, sienkiewicz dzieła, zabytki warmii, filmy o 2 wojnie światowej…

Opublikowano

RPKP.05.02.01-04-105/10-00 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DREWDEX Kuczmiński Andrzej

RPKP.05.02.01-04-105/10-00 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DREWDEX Kuczmiński Andrzej

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-105/10-00

Tytuł projektu: Znaczące umocnienie pozycji DREWDEX poprzez zakup nowoczesnych dla firmy urządzeń

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Gmina: Tuchola

Wartość ogółem: 609512

Wydatki kwalifikowalne: 499600

Dofinansowanie: 349720

Dofinansowanie UE: 297262

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DREWDEX Kuczmiński Andrzej

NIP beneficjenta: 5611001103

Kod pocztowy: 89-500

Miejscowość: Tuchola

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPKP.05.02.01-04-016/10-01 TARTAN Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych Jacek Kuś

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-016/10-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy TARTAN Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych Jacek Kuś w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego sprzętu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 472318.68

Wydatki kwalifikowalne: 377599.05

Dofinansowanie: 264319.33

Dofinansowanie UE: 224671.43

Nazwa beneficjenta: TARTAN Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych Jacek Kuś

NIP beneficjenta: 9531348002

Kod pocztowy: 85-005

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


RPKP.05.02.01-04-042/14-00 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo As-BUD Sławomir Górka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-042/14-00

Tytuł projektu: Wzmocnienie konkurencyjności firmy AS-Bud Sławomir Górka z Pruszcza poprzez wprowadzenie nowej usługi budowlanej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Gmina: Pruszcz

Wartość ogółem: 608973

Wydatki kwalifikowalne: 495000

Dofinansowanie: 346500

Dofinansowanie UE: 294525

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo As-BUD Sławomir Górka

NIP beneficjenta: 9531861751

Kod pocztowy: 86-120

Miejscowość: Pruszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


RPKP.05.01.00-04-007/14-03 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.01.00-04-007/14-03

Tytuł projektu: Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości KPFP – Włocławek

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 6135310.93

Wydatki kwalifikowalne: 4942045.62

Dofinansowanie: 2471022.81

Dofinansowanie UE: 2100369.38

Nazwa beneficjenta: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9562138642

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/18/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/2/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015krol z dramatu szekspira, taniec pl wyniki, wiesław czaja, prezydent albanii, granice polski w 1918, komitet stały rady ministrów projekty ustaw, ucieczka z oświęcimia, adam karol czartoryski, podane wielkości zapisz we wskazanych jednostkach a następnie uporządkuj je malejąco, curie.pl, spuścizna kulturowa, kosciol sw krzyza wroclaw, czarne anioły, granice polski 2018, umieść odpowiednie podpisy pod ilustracjami przedstawiającymi skutki drugiej wojny światowej, kto skomponował tren ofiarom hiroszimy, westerplatte książka, msza w krzyżowej, stanisława żółkiewskiego…

Opublikowano

RPKP.06.02.00-04-040/09-03 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ..Lila” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPKP.06.02.00-04-040/09-03 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ..Lila” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.06.02.00-04-040/09-03

Tytuł projektu: Rozwój usług turystycznych w regionie poprzez budowę i wyposażenie budynku trzygwiazdkowego pensjonatu ..LILA” z częścią rekreacyjno-wypoczynkową i spa w miejscowości Ciechocinek.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.06.00.00

Działanie: RPKP.06.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Ciechocinek

Wartość ogółem: 16077402.81

Wydatki kwalifikowalne: 13042511.31

Dofinansowanie: 6521255.65

Dofinansowanie UE: 5543067.3

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ..Lila” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5562471440

Kod pocztowy: 88-140

Miejscowość: Gniewkowo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


RPKP.05.05.00-04-142/13-02 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-142/13-02

Tytuł projektu: Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez konferencje naukowe oraz produkcje filmowe

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Sicienko

Wartość ogółem: 29238.85

Wydatki kwalifikowalne: 28843.09

Dofinansowanie: 28554.66

Dofinansowanie UE: 28554.66

Nazwa beneficjenta: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: TORUŃ

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPKP.05.05.00-04-003/12-03 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-003/12-03

Tytuł projektu: Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 562965

Wydatki kwalifikowalne: 562965

Dofinansowanie: 557335.35

Dofinansowanie UE: 557335.35

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


RPKP.05.05.00-04-002/14-04 Województwo Kujawsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-002/14-04

Tytuł projektu: ..Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015″

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 377087.99

Wydatki kwalifikowalne: 373995.51

Dofinansowanie: 370255.55

Dofinansowanie UE: 370255.55

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


RPKP.06.02.00-04-033/11-02 Gmina Barcin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.06.02.00-04-033/11-02

Tytuł projektu: Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej NEPTUN w Barcinie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.06.00.00

Działanie: RPKP.06.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Barcin

Wartość ogółem: 1573332.61

Wydatki kwalifikowalne: 1492227.36

Dofinansowanie: 895336.41

Dofinansowanie UE: 895336.41

Nazwa beneficjenta: Gmina Barcin

NIP beneficjenta: 5621772523

Kod pocztowy: 88-190

Miejscowość: Barcin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPKP.05.05.00-04-068/13-01 Hel-Wita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-068/13-01

Tytuł projektu: Prezentacja oferty handlowej przez firmę Hel – Wita Sp. z o.o na Międzynarodowych targach Mostra Convegno Expocomfort 2014

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Białe Błota

Wartość ogółem: 84615.03

Wydatki kwalifikowalne: 58129.5

Dofinansowanie: 49410.07

Dofinansowanie UE: 41998.55

Nazwa beneficjenta: Hel-Wita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5540236795

Kod pocztowy: 86-005

Miejscowość: Białe Błota

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014leociak jacek, lista ofiar zbrodni wołyńskiej, portret stanisława augusta poniatowskiego w stroju koronacyjnym, franciszek o janie pawle, bogusław baksik, ustawa o cudzoziemcach streszczenie, jazz na starówce, dlaczego 11 listopada jest uznawany za dzień odzyskania niepodległości, wolne soboty w polsce, cornelius gurlitt, pomnik jana pawła ii w licheniu, mapa gov.pl, wstaw znak x przy przemianach charakterystycznych dla rewolucji przemysłowej, filmy artystyczne, фільм 2018, czy królowa jadwiga miała dzieci, włókno do wyrobu sieci rybackich krzyżówka, fundacja trzy trąby, józef piłsudski niepodległość, prezbiterium, zaćma film youtube, katalog w komputerze, polska przed 1 wojną światową…