Opublikowano

RPKP.05.05.00-04-001/12-02 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

RPKP.05.05.00-04-001/12-02 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-001/12-02

Tytuł projektu: Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat grudziądzki

Gmina: Rogóźno

Wartość ogółem: 45563.15

Wydatki kwalifikowalne: 45563.15

Dofinansowanie: 45107.52

Dofinansowanie UE: 45107.52

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPKP.05.02.01-04-136/08-03 IMPAST Pracownia Plastyczna i Aranżacja Wnętrz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-136/08-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy IMPAST przez unowocześnienie i zwiększenie efektywności działania po wprowadzeniu innowacyjnego urządzenia do produkcji dekoracji ściennych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 254000

Wydatki kwalifikowalne: 254000

Dofinansowanie: 177800

Dofinansowanie UE: 151130

Nazwa beneficjenta: IMPAST Pracownia Plastyczna i Aranżacja Wnętrz

NIP beneficjenta: 8781696933

Kod pocztowy: 87-410

Miejscowość: Kowalewo-Pomorskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


RPKP.05.04.00-04-013/12-02 Heban domy z drewna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.04.00-04-013/12-02

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii budowy domu pasywnego według autorskiego systemu HEBAN

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Gmina: Cekcyn

Wartość ogółem: 199130.19

Wydatki kwalifikowalne: 191962.38

Dofinansowanie: 95981.19

Dofinansowanie UE: 81584.01

Nazwa beneficjenta: Heban domy z drewna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5611463950

Kod pocztowy: 89-511

Miejscowość: Cekcyn

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/14/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/8/2015


RPKP.05.05.00-04-001/12-02 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-001/12-02

Tytuł projektu: Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Osiek

Wartość ogółem: 27337.89

Wydatki kwalifikowalne: 27337.89

Dofinansowanie: 27064.51

Dofinansowanie UE: 27064.51

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014bitwa o bolonię, zuzanna jagoda kolska, artur reinhart, jednolity blok kamienny krzyżówka, elżbieta wrotnowska, korona świętego stefana, wypowiedź lakoniczna, kolonizacja afryki, co to czarnobyl, szkoła muzyczna trzebnica, wyjście wojsk radzieckich z polski, lodzk, praktyki, dni piwnicznej, czy w srode popielcowa jest post, 1794 rok co się wydarzyło, monitorowania, karola wojtyły, cmentarz żydowski nazwa…

Opublikowano

RPLU.07.01.00-06-078/09-03 Gmina Ostrówek

RPLU.07.01.00-06-078/09-03 Gmina Ostrówek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.07.01.00-06-078/09-03

Tytuł projektu: Obiekty turystyczne w gminie Ostrówek

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.07.00.00

Działanie: RPLU.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Ostrówek

Wartość ogółem: 1656294.74

Wydatki kwalifikowalne: 637930.18

Dofinansowanie: 446551.12

Dofinansowanie UE: 446551.12

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrówek

NIP beneficjenta: 7141891298

Kod pocztowy: 21-102

Miejscowość: Ostrówek

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


RPLU.06.01.00-06-044/09-03 Nadleśnictwo Janów Lubelski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-044/09-03

Tytuł projektu: Aktywna ochrona głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Janów Lubelski w latach 2010-2012.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Gmina: Dzwola

Wartość ogółem: 217271.96

Wydatki kwalifikowalne: 153550.43

Dofinansowanie: 130517.83

Dofinansowanie UE: 130517.83

Nazwa beneficjenta: Nadleśnictwo Janów Lubelski

NIP beneficjenta: 8620002262

Kod pocztowy: 23-300

Miejscowość: Janów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Temat priorytetu: 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/18/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLU.06.01.00-06-009/09-01 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-009/09-01

Tytuł projektu: POPRAWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO NA OBSZARZE MIASTA LUBLIN I POWIATU LUBELSKIEGO

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Bełżyce

Wartość ogółem: 740893.75

Wydatki kwalifikowalne: 740893.75

Dofinansowanie: 629759.69

Dofinansowanie UE: 629759.69

Nazwa beneficjenta: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

NIP beneficjenta: 9462169181

Kod pocztowy: 20-012

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/31/2010

Data zakończenia realizacji: 12/28/2012


RPLU.06.02.00-06-016/09-03 Gmina Wisznice

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.02.00-06-016/09-03

Tytuł projektu: Czysta energia w „Dolinie Zielawy”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Sosnówka

Wartość ogółem: 1431261.24

Wydatki kwalifikowalne: 1324791.65

Dofinansowanie: 1126072.9

Dofinansowanie UE: 1126072.9

Nazwa beneficjenta: Gmina Wisznice

NIP beneficjenta: 5372341734

Kod pocztowy: 21-580

Miejscowość: Wisznice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 40 Energia odnawialna: słoneczna

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLU.05.04.00-06-001/12-01 Województwo Lubelskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.04.00-06-001/12-01

Tytuł projektu: Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Rejowiec

Wartość ogółem: 1013085.72

Wydatki kwalifikowalne: 1013085.72

Dofinansowanie: 861122.86

Dofinansowanie UE: 861122.86

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubelskie

NIP beneficjenta: 7122904545

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 18 Tabor kolejowy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/9/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013tylawa mapa, dworzec przemyśl, zakon krzyżacki opis, fryderyk chopin data urodzenia, poszukiwany, poszukiwana, rezyser filmu moj nikifor, typy wsi, wyjaśnij jak przebiegała realizacja planu burza, schody hiszpańskie, klub akwarium, dziennik urzędowy, ceglany renesans, zabójstwo kenediego, festiwal z wiejskiego podwórza, www.zycie-gostynia.pl, polska miasto, publicystyczny tekst kultury, józefie lipskim, tomasz broniowski wieliczka, brzozowski wiek, antyfony o, schaffgotsch, centralna baza danych geologicznych mapa, generał rowecki, cieszyn zwiedzanie…

Opublikowano

RPLU.06.02.00-06-056/12-02 Gmina Chełm

RPLU.06.02.00-06-056/12-02 Gmina Chełm

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.02.00-06-056/12-02

Tytuł projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Chełm

Wartość ogółem: 7871892

Wydatki kwalifikowalne: 7262045.39

Dofinansowanie: 6172738.58

Dofinansowanie UE: 6172738.58

Nazwa beneficjenta: Gmina Chełm

NIP beneficjenta: 5632161349

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 40 Energia odnawialna: słoneczna

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2015

Data zakończenia realizacji: 11/27/2015


RPLU.04.01.00-06-024/09-03 Powiat Puławski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-024/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie systemu informatycznego łączącego biblioteki publiczne z terenu powiatu puławskiego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Żyrzyn

Wartość ogółem: 79081.49

Wydatki kwalifikowalne: 78404.45

Dofinansowanie: 66643.79

Dofinansowanie UE: 66643.79

Nazwa beneficjenta: Powiat Puławski

NIP beneficjenta: 7162657633

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/13/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/20/2010

Data zakończenia realizacji: 3/17/2011


RPLU.05.04.00-06-003/11-03 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.04.00-06-003/11-03

Tytuł projektu: Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Trawniki

Wartość ogółem: 1102179.7

Wydatki kwalifikowalne: 893572.38

Dofinansowanie: 750118.27

Dofinansowanie UE: 750118.27

Nazwa beneficjenta: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

NIP beneficjenta: 1132316427

Kod pocztowy: 03-734

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 16 Kolej

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


RPLU.06.01.00-06-041/09-01 Gmina Opole Lubelskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-041/09-01

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w gminach: Opole Lubelskie. Poniatowa. Łaziska.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Łaziska

Wartość ogółem: 427607.42

Wydatki kwalifikowalne: 427607.42

Dofinansowanie: 363466.31

Dofinansowanie UE: 363466.31

Nazwa beneficjenta: Gmina Opole Lubelskie

NIP beneficjenta: 7171733612

Kod pocztowy: 24-300

Miejscowość: Opole Lubelskie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/17/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


RPLU.05.04.00-06-001/12-01 Województwo Lubelskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.04.00-06-001/12-01

Tytuł projektu: Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Lubartów

Wartość ogółem: 2026171.45

Wydatki kwalifikowalne: 2026171.45

Dofinansowanie: 1722245.73

Dofinansowanie UE: 1722245.73

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubelskie

NIP beneficjenta: 7122904545

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 18 Tabor kolejowy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/9/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013


RPLU.06.01.00-06-039/09-03 Gmina Milanów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-039/09-03

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie powiatu parczewskiego poprzez zakup odpowiedniego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Gmina: Podedwórze

Wartość ogółem: 450038

Wydatki kwalifikowalne: 450038

Dofinansowanie: 382532.3

Dofinansowanie UE: 382532.3

Nazwa beneficjenta: Gmina Milanów

NIP beneficjenta: 5391497093

Kod pocztowy: 21-210

Miejscowość: Milanów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Temat priorytetu: 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/20/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


RPLU.04.01.00-06-054/09-04 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-054/09-04

Tytuł projektu: Infrastruktura i usługi społeczeństwa informacyjnego w KUL

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Kazimierz Dolny

Wartość ogółem: 1844017.65

Wydatki kwalifikowalne: 1844017.65

Dofinansowanie: 1567415

Dofinansowanie UE: 1567415

Nazwa beneficjenta: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

NIP beneficjenta: 7120161005

Kod pocztowy: 20-950

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012wojny rosji, festiwal światła łódź 2019 program, droga krzyżowa watykan, zabytki mazowsza, pierwsza pielgrzymka jana pawła ii, aleksander fredo, co to jest instytucja, zefirelli, chiny rewolucja kulturalna, wyspianski witraze, szkoly europejskie, dni rawy, tuntematon sotilas (2017) pl, stowarzyszenie stare podgórze, juliusz głowacki, dany jest półokrąg oparty na średnicy ab, rozstrzelać polaków film, północna osetia, move light festival 2017, św edyta stein, szkoła aktorska gdańsk, wojsko katowice, jasna 24…

Opublikowano

RPLU.01.03.00-06-153/11-01 ARS Antoni Artur Skrzypa

RPLU.01.03.00-06-153/11-01 ARS Antoni Artur Skrzypa

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-153/11-01

Tytuł projektu: Unowocześnienie oferty i dywersyfikacja produkcji dzięki innowacjom w celu zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku krajowym.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Gmina: Werbkowice

Wartość ogółem: 1976046.65

Wydatki kwalifikowalne: 1607076.84

Dofinansowanie: 803538.42

Dofinansowanie UE: 683007.65

Nazwa beneficjenta: ARS Antoni Artur Skrzypa

NIP beneficjenta: 9190004878

Kod pocztowy: 22-510

Miejscowość: Uchanie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


RPLU.01.03.00-06-136/08-04 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-136/08-04

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna poprzez inwestycje w innowacyjne technologie budowy dróg

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Gmina: Parczew

Wartość ogółem: 1124897.78

Wydatki kwalifikowalne: 696458.36

Dofinansowanie: 348229.18

Dofinansowanie UE: 295994.8

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5391401118

Kod pocztowy: 21-200

Miejscowość: Parczew

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 4/20/2009

Data zakończenia realizacji: 10/30/2009


RPLU.01.02.00-06-229/10-03 Limba s.c. Henryk Kaproń. Zbigniew Białek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-229/10-03

Tytuł projektu: Uruchomienie innowacyjnej stacji diagnostyczno-naprawczej wraz z myjnią samochodową przedsięwzięciem gwarantującym rozwój i poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa LIMBA s.c.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Lubartów – miasto

Wartość ogółem: 2617980.69

Wydatki kwalifikowalne: 1981997.86

Dofinansowanie: 996944.91

Dofinansowanie UE: 847403.15

Nazwa beneficjenta: Limba s.c. Henryk Kaproń. Zbigniew Białek

NIP beneficjenta: 7141777786

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Lubartów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/19/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


RPLU.01.03.00-06-150/11-02 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Spółka z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-150/11-02

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej poprzez budowę nowego Domu Pogrzebowego wraz z zapleczem biurowo-socjalnym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 3182969.87

Wydatki kwalifikowalne: 2495716.35

Dofinansowanie: 958854.21

Dofinansowanie UE: 815026.07

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 5370000130

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/29/2015


RPLU.01.03.00-06-072/08-04 Firma Chemiczna „ANTOS” Ryszard Antos

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-072/08-04

Tytuł projektu: Budowa nowoczesnej instalacji produkcji mikrogranulatu spienialnego EPP z kompozycji modyfikowanego polipropylenu oryginalnego z dodatkiem polipropylenu z recyklingu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Zamość

Wartość ogółem: 3364797.28

Wydatki kwalifikowalne: 2754000

Dofinansowanie: 1927800

Dofinansowanie UE: 1638630

Nazwa beneficjenta: Firma Chemiczna „ANTOS” Ryszard Antos

NIP beneficjenta: 9220002951

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 1/28/2011


RPLU.01.02.00-06-301/10-02 „ART-MOTO-SERVIS” Józef i Krystyna Michałek Spółka Jawna.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-301/10-02

Tytuł projektu: Budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. zakup nowoczesnych maszyn. urządzeń i wyposażenia w firmie „ART-MOTO-SERVIS” Józef i Krystyna Michałek Spółka Jawna.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Gmina: Batorz

Wartość ogółem: 2398900.05

Wydatki kwalifikowalne: 1941702.74

Dofinansowanie: 970851.36

Dofinansowanie UE: 825223.65

Nazwa beneficjenta: „ART-MOTO-SERVIS” Józef i Krystyna Michałek Spółka Jawna.

NIP beneficjenta: 8621442359

Kod pocztowy: 23-320

Miejscowość: Batorz Pierwszy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2010

Data zakończenia realizacji: 1/30/2012


RPLU.01.02.00-06-741/12-03 MORAJSKA MONIKA CALZA-MED

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-741/12-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy MORAJSKA MONIKA CALZA-MED poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 496882.26

Wydatki kwalifikowalne: 458477

Dofinansowanie: 229238.48

Dofinansowanie UE: 194852.69

Nazwa beneficjenta: MORAJSKA MONIKA CALZA-MED

NIP beneficjenta: 7121949735

Kod pocztowy: 20-538

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014marszalek jozef pilsudski, cytaty o młodzieży, henryk sienkiewicz dzieła, gwara mazowiecka słownik, oscar 2008, wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków, ile kosztuje ekspertyza mykologiczna, zemsta dramat, wysiedlenie niemców, henryk krzyżanowski 100 testów z gramatyki angielskiej pdf, parki narodowe charakterystyka, szkoła muzyczna solec, muzeum podróżników toruń, miasto i jezioro blisko stargardu krzyżówka…

Opublikowano

RPLD.04.03.00-00-003/09-04 Doradztwo Finansowe „MAG-TAX” Agnieszka Mikulska

RPLD.04.03.00-00-003/09-04 Doradztwo Finansowe „MAG-TAX” Agnieszka Mikulska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-003/09-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznej obsługi klientów firmy MAG TAX

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 182420

Wydatki kwalifikowalne: 166500

Dofinansowanie: 141525

Dofinansowanie UE: 120296.25

Nazwa beneficjenta: Doradztwo Finansowe „MAG-TAX” Agnieszka Mikulska

NIP beneficjenta: 8351407174

Kod pocztowy: 90-216

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/12/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


RPLD.03.06.00-00-B49/11-00 „DANAK FIRMA BUDOWLANA Marciszewski Zawadowscy” Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-B49/11-00

Tytuł projektu: Rozwój spółki poprzez udoskonalenie i poszerzenie oferty

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 476250.96

Wydatki kwalifikowalne: 387195.9

Dofinansowanie: 267165.17

Dofinansowanie UE: 133582.58

Nazwa beneficjenta: „DANAK FIRMA BUDOWLANA Marciszewski Zawadowscy” Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7250037083

Kod pocztowy: 90-456

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLD.04.02.00-00-021/09-04 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-021/09-04

Tytuł projektu: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Zgierz

Wartość ogółem: 2520111.01

Wydatki kwalifikowalne: 2407962.75

Dofinansowanie: 1574085.25

Dofinansowanie UE: 1574085.25

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2007

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


RPLD.04.02.00-00-027/13-02 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-027/13-02

Tytuł projektu: System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego – Etap III

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łęczycki

Gmina: Łęczyca – miasto

Wartość ogółem: 69611.82

Wydatki kwalifikowalne: 66346.36

Dofinansowanie: 56394.41

Dofinansowanie UE: 56394.41

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

NIP beneficjenta: 7270134501

Kod pocztowy: 90-521

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/17/2013

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015likwidacja zakonu krzyżówka, człowiek w żelaznej masce zalukaj, wolne miasto gdańsk historia, nadworny prorok króla dawida, ogit olsztyn, historia berlina, bazylika narodzenia najświętszej maryi panny w gietrzwałdzie, warszyce, cmentarz na rossie, papiez bonifacy, pielgrzymka z suwałk do wilna, matka boża ludźmierska, brzechwa strzała, pałac małachowskich w nałęczowie, analiza, polska zsrr 1976, tsue polska, zaakceptowane, aleksander hall pochodzenie, eric clapton w polsce…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-264/08-06 „CHEM-LINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

RPMA.01.05.00-14-264/08-06 „CHEM-LINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-264/08-06

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności spółki „CHEM-LINE” poprzez dywersyfikację przychodów – uruchomienie Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego „Hotel Herman” w Płocku oraz całkowita zmianę sposobu realizacji procesów handlowych poprzez ich informatyzację.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Gmina: M. Płock

Wartość ogółem: 11075882.12

Wydatki kwalifikowalne: 7449100

Dofinansowanie: 4455460

Dofinansowanie UE: 3787141

Nazwa beneficjenta: „CHEM-LINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7742728019

Kod pocztowy: 09-402

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2009

Data zakończenia realizacji: 5/27/2011


RPMA.01.05.00-14-239/10-03 Jadwiga Dowgiałło – Smolarczyk. Marta Smolarczyk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki Przychodnia na Bielanach – Niepubliczny Zakład

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-239/10-03

Tytuł projektu: Zakup obiektu i doposażenie przychodni na Bielanach

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1224763.91

Wydatki kwalifikowalne: 1170500.44

Dofinansowanie: 409675.15

Dofinansowanie UE: 348223.87

Nazwa beneficjenta: Jadwiga Dowgiałło – Smolarczyk. Marta Smolarczyk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki Przychodnia na Bielanach – Niepubliczny Zakład

NIP beneficjenta: 5213223146

Kod pocztowy: 01-773

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/11/2011

Data zakończenia realizacji: 8/30/2015


RPMA.01.05.00-14-186/08-04 POLIMER POLSKA Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-186/08-04

Tytuł projektu: BUDOWA NOWOCZESNEGO ZAKŁADU RECYKLINGU ODPADÓW TWORZYW SZTUCZNYCH

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Stara Biała

Wartość ogółem: 7542162

Wydatki kwalifikowalne: 6027395.74

Dofinansowanie: 3616437.44

Dofinansowanie UE: 3073971.82

Nazwa beneficjenta: POLIMER POLSKA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7742820133

Kod pocztowy: 09-411

Miejscowość: Mańkowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010patron roku 2019 w kościele, atrakcje częstochowy, herkules i królowa lidia, tadeusz kaczor, swietykrzyz, polscy ministrowie spraw zagranicznych, akademia muzyczna krakow, biurowi, akcja wieniec, żółtawo brązowy koń krzyżówka, ciechocinek tężnia, muzeum narodowe kielce, aktor lech ordon, gdzie jest pochowany piłsudski, wajda panna, przystąpienie usa do 1 wojny światowej data, filharmonia rzeszów, tytuły polskich kolęd, organy sejmu rp, tomaszycki…

Opublikowano

RPKP.05.02.01-04-264/08-02 Prywatny Gabinet Stomatologiczny ADENT Anna Kamińska

RPKP.05.02.01-04-264/08-02 Prywatny Gabinet Stomatologiczny ADENT Anna Kamińska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-264/08-02

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności usług stomatologicznych poprzez zakup innowacyjnego sprzetu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Brodnica – miasto

Wartość ogółem: 185989.17

Wydatki kwalifikowalne: 183853.77

Dofinansowanie: 91926.88

Dofinansowanie UE: 78137.85

Nazwa beneficjenta: Prywatny Gabinet Stomatologiczny ADENT Anna Kamińska

NIP beneficjenta: 8741476869

Kod pocztowy: 87-300

Miejscowość: Brodnica

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009


RPKP.05.02.01-04-240/10-02 „PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MED. TOMASZ KUSS”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-240/10-02

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Żnin

Wartość ogółem: 457508.78

Wydatki kwalifikowalne: 457224.6

Dofinansowanie: 320057.22

Dofinansowanie UE: 272048.63

Nazwa beneficjenta: „PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MED. TOMASZ KUSS”

NIP beneficjenta: 5571104149

Kod pocztowy: 88-400

Miejscowość: Żnin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


RPKP.05.02.01-04-064/08-02 Firma Gastronomiczno-Usługowo-Handlowa „HEŃKO” Piotr Nowicki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-064/08-02

Tytuł projektu: Zakup wyposażenia do restauracji „Karczma Dąbrówka” w Dąbrowie Chełmińskiej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Dąbrowa Chełmińska

Wartość ogółem: 149258.71

Wydatki kwalifikowalne: 123461.22

Dofinansowanie: 67903.67

Dofinansowanie UE: 57718.12

Nazwa beneficjenta: Firma Gastronomiczno-Usługowo-Handlowa „HEŃKO” Piotr Nowicki

NIP beneficjenta: 8791382461

Kod pocztowy: 86-260

Miejscowość: Unisław

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009zso nr2 puławy, polak biskup, wynalazki średniowiecza, muzeum kampa praga, ołtarz rysunek, nimoz, plan zagospodarowania przestrzennego tarnowskie góry, jak tradycje wpływają na życie człowieka, lech kaczyński i maria kaczyńska, 10 kwietnia 2010, festiwalowe miasto we francji, mereczowszczyzna, opis postaci kamienie na szaniec, 224444444, szkoła podstawowa mietniów, insurekcja kościuszkowska co to, omów zasługi eugeniusza kwiatkowskiego dla powstania i rozwoju państwa polskiego, świątynia jerozolimska, stara gazownia warszawa…

Opublikowano

RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat makowski

Gmina: Płoniawy-Bramura

Wartość ogółem: 158219.05

Wydatki kwalifikowalne: 158188.93

Dofinansowanie: 158188.93

Dofinansowanie UE: 85046.85

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPLU.08.03.00-06-043/09-03 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.03.00-06-043/09-03

Tytuł projektu: Dostosowanie. zakup sprzętu oraz termomodernizacja budynku przychodni szpitala SPZOZ w Kraśniku celem poprawy świadczeń medycznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Kraśnik

Wartość ogółem: 3132132.33

Wydatki kwalifikowalne: 2219143.63

Dofinansowanie: 1886272.05

Dofinansowanie UE: 1886272.05

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

NIP beneficjenta: 7151590090

Kod pocztowy: 23-200

Miejscowość: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/31/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


RPLU.07.01.00-06-013/08-03 Gmina Szczebrzeszyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.07.01.00-06-013/08-03

Tytuł projektu: Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.07.00.00

Działanie: RPLU.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Szczebrzeszyn

Wartość ogółem: 2384353.79

Wydatki kwalifikowalne: 2369353.79

Dofinansowanie: 2013950.7

Dofinansowanie UE: 2013950.7

Nazwa beneficjenta: Gmina Szczebrzeszyn

NIP beneficjenta: 9222699726

Kod pocztowy: 22-460

Miejscowość: Szczebrzeszyn

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/12/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010salon meblowy emilia, zwrotki hymnu, oddział chorych ze strachu, zerwanie stosunków polsko radzieckich, alfred wierusz kowalski obrazy, ipowazki, symbol świadomości, normania, emigracja greków do polski, zaloba narodowa polska, kościół miłosierdzia białystok, polski instytut gromadzenia opinii, galeria doris, niepodległość meksyku, prawosławie na ukrainie, 1 wojna światowa przebieg, polowanie na czerwony październik książka, breguła universe…