Opublikowano

RPLU.02.03.02-06-009/10-01 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

RPLU.02.03.02-06-009/10-01 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.03.02-06-009/10-01

Tytuł projektu: Opracowanie strategii rozwoju Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny jako instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.03.00

Poddziałanie: RPLU.02.03.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 388486.8

Wydatki kwalifikowalne: 385986.8

Dofinansowanie: 328088.78

Dofinansowanie UE: 278875.45

Nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

NIP beneficjenta: 7120166505

Kod pocztowy: 20-094

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/30/2012


RPLU.01.03.00-06-185/13-03 Centrum Medyczne LUXMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-185/13-03

Tytuł projektu: Wprowadzenie w CM LUXMED nowych usług medycznych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu obsługi pacjentów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 341803.69

Wydatki kwalifikowalne: 338987.34

Dofinansowanie: 164069.87

Dofinansowanie UE: 139459.39

Nazwa beneficjenta: Centrum Medyczne LUXMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7122328550

Kod pocztowy: 20-080

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


RPLU.01.07.00-06-002/13-02 Monika Kot-Pryszczewska Agencja Interaktywna PR KREATOR

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-002/13-02

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy Agencja Interaktywna PR Kreator poprzez doradztwo w zakresie zastosowania technologii informatycznych w firmie w formie systemu zarządzania relacjami z klientem.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 73800

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Monika Kot-Pryszczewska Agencja Interaktywna PR KREATOR

NIP beneficjenta: 7122072547

Kod pocztowy: 20-151

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/13/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2013

Data zakończenia realizacji: 8/14/2014


RPLU.01.04.01-06-062/12-00 Zakład Stolarski „ART.RAM” Edward Kudyba

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.01-06-062/12-00

Tytuł projektu: „Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację obiektów produkcyjno-magazynowych zlokalizowanych w Adamowie”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Adamów

Wartość ogółem: 337967.1

Wydatki kwalifikowalne: 270221.79

Dofinansowanie: 189155.25

Dofinansowanie UE: 160781.96

Nazwa beneficjenta: Zakład Stolarski „ART.RAM” Edward Kudyba

NIP beneficjenta: 9220014374

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/15/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPLU.01.05.00-06-091/08-04 Wiesław Gogłoza

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-091/08-04

Tytuł projektu: Budowa i uruchomienie Dworu Sienkiewicz w Okrzei oraz opracowanie i wdrożenie kompleksowej oferty usług turystycznych w gminach Adamów i Krzywda powiązanych z ofertą noclegowo – gastronomiczną.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Krzywda

Wartość ogółem: 3422813.97

Wydatki kwalifikowalne: 2796591.79

Dofinansowanie: 1957614.2

Dofinansowanie UE: 1663972.03

Nazwa beneficjenta: Wiesław Gogłoza

NIP beneficjenta: 8251028359

Kod pocztowy: 21-480

Miejscowość: Okrzeja

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/30/2012


RPLU.01.07.00-06-006/10-00 RED X Krzysztof Stolarski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-006/10-00

Tytuł projektu: Wzrost efektywności zarządzania i konkurencyjności firmy RED X poprzez realizację specjalistycznych usług doradczych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Opole Lubelskie

Wartość ogółem: 219924

Wydatki kwalifikowalne: 109175.6

Dofinansowanie: 54587.8

Dofinansowanie UE: 46399.63

Nazwa beneficjenta: RED X Krzysztof Stolarski

NIP beneficjenta: 7122700914

Kod pocztowy: 24-300

Miejscowość: Skoków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/4/2010

Data zakończenia realizacji: 5/16/2011


RPLU.02.03.01-06-022/13-01 INKUBATOR TECHNOLOGICZNY MARKIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.03.01-06-022/13-01

Tytuł projektu: „Stworzenie inkubatora technologicznego w celu wsparcia przedsiębiorców z sektora MSP w początkowej fazie działalności”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.03.00

Poddziałanie: RPLU.02.03.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 8880346.64

Wydatki kwalifikowalne: 7141594.01

Dofinansowanie: 4999115.8

Dofinansowanie UE: 4249248.42

Nazwa beneficjenta: INKUBATOR TECHNOLOGICZNY MARKIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7162809528

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/18/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


RPLU.01.07.00-06-010/10-03 Michał Koper Studio Reklamy EUROMET

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-010/10-03

Tytuł projektu: „Specjalistyczne usługi doradcze drogą wprowadzenia innowacyjnych produktów przedsiębiorstwa Studio Reklamy EUROMET Michał Koper na nowe rynki zagraniczne.”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 160884

Wydatki kwalifikowalne: 130800

Dofinansowanie: 65400

Dofinansowanie UE: 55590

Nazwa beneficjenta: Michał Koper Studio Reklamy EUROMET

NIP beneficjenta: 7120082694

Kod pocztowy: 20-234

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/31/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013paulo picasso, pajac z dawnej pantomimy francuskiej, przemysl zabytki, michał maksymiuk, panny z wilka motywy, irena dziedzic co się z nią dzieje, strzegom parafia, przeniesienie stolicy do warszawy, hirek wrona twitter, mieszkanka isfahanu, postacie z trylogii sienkiewicza, gmach główny uwr, śmierć lecha kaczyńskiego, flaga polski kontur, gudżarat, zamek radzyń chełmiński, centrum dziedzictwa szkła krosno, krzysztof kamil baczynski pokolenie, ogłoszenie o zamówieniu publicznym, tadeusz kantor dzieła, porcelana znaki wytwórni europejskich pdf, j. kaczyński, piotr wilniewczyc…

Opublikowano

RPLU.02.04.02-06-004/08-03 Gmina Miejska Biała Podlaska

RPLU.02.04.02-06-004/08-03 Gmina Miejska Biała Podlaska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.02-06-004/08-03

Tytuł projektu: Utworzenie lokalnego systemu informacji i kooperacji gospodarczej dla Miasta Biała Podlaska.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 318210.63

Wydatki kwalifikowalne: 317539.63

Dofinansowanie: 222277.72

Dofinansowanie UE: 222277.72

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Biała Podlaska

NIP beneficjenta: 5372335662

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLU.02.04.01-06-022/11-00 Michał Koper Studio Reklamy EUROMET

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.01-06-022/11-00

Tytuł projektu: Udział przedsiębiorstwa Studio Reklamy EUROMET Michał Koper w Międzynarodowych Dniach Reklamy RemaDays 2012 oraz XX Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego – ŚWIATŁO 2012.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 86277.87

Wydatki kwalifikowalne: 69964.35

Dofinansowanie: 48856.1

Dofinansowanie UE: 41527.68

Nazwa beneficjenta: Michał Koper Studio Reklamy EUROMET

NIP beneficjenta: 7120082694

Kod pocztowy: 20-234

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


RPLU.01.06.00-06-014/09-04 PZ CORMAY Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.06.00-06-014/09-04

Tytuł projektu: Opracowanie formulacji i technologii produkcji odczynników hematologicznych do analizatorów 5-Diff Mythic 22. Pentra 60/80. Cell Dyn 3200/3500 oraz analizatora 3-Diff Nihon Kohden

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Konopnica

Wartość ogółem: 231667.64

Wydatki kwalifikowalne: 193911.84

Dofinansowanie: 116347.09

Dofinansowanie UE: 98895.01

Nazwa beneficjenta: PZ CORMAY Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 1181872269

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/19/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


RPLU.02.03.01-06-003/10-02 Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.03.01-06-003/10-02

Tytuł projektu: Wzmocnienie roli IOB – Fundacji Promocji Edukacyjnej ORYLION dzięki wsparciu inwestycyjnemu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.03.00

Poddziałanie: RPLU.02.03.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 632551.35

Wydatki kwalifikowalne: 377259.53

Dofinansowanie: 264081.66

Dofinansowanie UE: 224469.4

Nazwa beneficjenta: Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

NIP beneficjenta: 7122882045

Kod pocztowy: 20-045

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/4/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012brigitte bardot teraz, rekoma, podsumowanie analizy swot, afa wrocław, музыка скачать 2017, wydarzenia nowy dwor gdanski, cranach starszy, promocja polski, parking uniwersum al jerozolimskie 56, spis firm w polsce, mistrzostwa swiata w piłce noznej, pierwsza awangarda, dziennik 21, sosnowiec ul chemiczna, polskie puszcze, pionowa ściana grani krzyżówka, oscar kolberg, misato 44, ewa jędrol…

Opublikowano

RPLD.05.01.00-00-029/09-00 Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” sp. z o.o.

RPLD.05.01.00-00-029/09-00 Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.05.01.00-00-029/09-00

Tytuł projektu: „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O. W CELU ROZSZERZENIA I POPRAWY JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.05.00.00

Działanie: RPLD.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 730534.62

Wydatki kwalifikowalne: 663864.99

Dofinansowanie: 428662.44

Dofinansowanie UE: 428662.44

Nazwa beneficjenta: Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7251860407

Kod pocztowy: 90-408

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPLD.04.02.00-00-021/12-00 Gmina Konstantynów Łódzki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-021/12-00

Tytuł projektu: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Konstantynów Łódzki”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Konstantynów Łódzki

Wartość ogółem: 39799.67

Wydatki kwalifikowalne: 39702.43

Dofinansowanie: 33747.06

Dofinansowanie UE: 33747.06

Nazwa beneficjenta: Gmina Konstantynów Łódzki

NIP beneficjenta: 7311993975

Kod pocztowy: 95-050

Miejscowość: Konstantynów Łódzki

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


RPLD.04.02.00-00-003/10-02 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-003/10-02

Tytuł projektu: Stworzenie nowej technologii medycznej w W.S.S. w Zgierzu poprzez zakup systemu radiologii pośredniej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Zgierz – miasto

Wartość ogółem: 725731.79

Wydatki kwalifikowalne: 699360.03

Dofinansowanie: 540216.76

Dofinansowanie UE: 540216.76

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

NIP beneficjenta: 7321003187

Kod pocztowy: 95-100

Miejscowość: Zgierz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2010

Data zakończenia realizacji: 9/15/2011


RPLD.05.01.00-00-029/09-00 Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.05.01.00-00-029/09-00

Tytuł projektu: „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O. W CELU ROZSZERZENIA I POPRAWY JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.05.00.00

Działanie: RPLD.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 730534.62

Wydatki kwalifikowalne: 663864.99

Dofinansowanie: 428662.44

Dofinansowanie UE: 428662.44

Nazwa beneficjenta: Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7251860407

Kod pocztowy: 90-408

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPLD.04.02.00-00-027/13-02 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-027/13-02

Tytuł projektu: System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego – Etap III

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Gmina: Kutno – miasto

Wartość ogółem: 69611.82

Wydatki kwalifikowalne: 66346.36

Dofinansowanie: 56394.41

Dofinansowanie UE: 56394.41

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

NIP beneficjenta: 7270134501

Kod pocztowy: 90-521

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/17/2013

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015pomnik poniatowskiego warszawa, co było najczęstszym tematem sztuki tworzonej w łagrach, pkp gdansk glowny, uni opole poczta, swieto pracy, najważniejsze daty ii wojny światowej, kodeks karny pdf, przemysław szafrański komis, airshow mazury 2019, poomoc.pl / wybierz-wojewodztwo.php, dróżki kalwaryjskie, juzef haller, związek radziecki mapa, warszawa singera, wspólnota polska rzeszów, ks. jan twardowski, kiedy znów zakwitną białe bzy autor…

Opublikowano

RPLD.03.02.00-00-292/10-01 BORUTA SOFT Sp. z o.o.

RPLD.03.02.00-00-292/10-01 BORUTA SOFT Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-292/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania i uszlachetniania wybarwionej przędzy z włókien bambusowych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Zgierz

Wartość ogółem: 2179786.17

Wydatki kwalifikowalne: 1707948.13

Dofinansowanie: 1024768.88

Dofinansowanie UE: 871053.55

Nazwa beneficjenta: BORUTA SOFT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213191073

Kod pocztowy: 02-674

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem. wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom. wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


RPLD.02.07.00-00-031/11-01 PGE Dystrybucja S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.07.00-00-031/11-01

Tytuł projektu: Przebudowa regionalnej infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej polegająca na zwiększeniu mocy transformatorów dystrybucyjnych 15/0.4 kv w Regionie Łódzkim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Gmina: Rzgów

Wartość ogółem: 1205093.14

Wydatki kwalifikowalne: 915551.32

Dofinansowanie: 457775.66

Dofinansowanie UE: 457775.66

Nazwa beneficjenta: PGE Dystrybucja S.A.

NIP beneficjenta: 9462593855

Kod pocztowy: 20-340

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 33 Energia elektryczna

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/21/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLD.03.02.00-00-032/09-00 ZPHU TOMPLAST Włodzimierz Łoś

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-032/09-00

Tytuł projektu: Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy TOMPLAST na rynkach europejskich

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Pabianice

Wartość ogółem: 447999.65

Wydatki kwalifikowalne: 389198.45

Dofinansowanie: 268546.93

Dofinansowanie UE: 228264.89

Nazwa beneficjenta: ZPHU TOMPLAST Włodzimierz Łoś

NIP beneficjenta: 7690001959

Kod pocztowy: 95-054

Miejscowość: Wola Zaradzyńska

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010sekta szyicka, gołąb miejscowość, filharmonia łódzka repertuar, muzeum broni pancernej poznań ławica, malowidła z lascaux, dziecięcy uniwersytet techniczny, zalety pracy w grupie, dorota bielawska, dewaluacja złotego, 17 wrzesien, min.fin.gov.pl, dzieje się, pomnik fryderyka chopina w paryżu, stare miasto w zamościu mapa, wałęsę, zdzisław szostak, poczdam konferencja, rapperswil muzeum, otwieranie rar, stroje reprezentacji polski, będzin historia, tance narodowe…

Opublikowano

RPLD.06.01.00-00-024/11-01 Gmina Konstantynów Łódzki

RPLD.06.01.00-00-024/11-01 Gmina Konstantynów Łódzki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.06.01.00-00-024/11-01

Tytuł projektu: „Rewitalizacja centrum Konstantynowa Łódzkiego”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.06.00.00

Działanie: RPLD.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Konstantynów Łódzki

Wartość ogółem: 4080029.04

Wydatki kwalifikowalne: 3951617.1

Dofinansowanie: 3358874.52

Dofinansowanie UE: 3358874.52

Nazwa beneficjenta: Gmina Konstantynów Łódzki

NIP beneficjenta: 7311993975

Kod pocztowy: 95-050

Miejscowość: Konstantynów Łódzki

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/20/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPLD.04.03.00-00-007/10-00 „OMEGA Systemy Komputerowe” Spółka z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-007/10-00

Tytuł projektu: Wdrożenie przez firmę „OMEGA Systemy Komputerowe” obsługi zgłoszeń i pomocy zdalnej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Piotrków Trybunalski

Gmina: M. Piotrków Trybunalski

Wartość ogółem: 179211.74

Wydatki kwalifikowalne: 129000

Dofinansowanie: 109650

Dofinansowanie UE: 109650

Nazwa beneficjenta: „OMEGA Systemy Komputerowe” Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 7712566078

Kod pocztowy: 97-300

Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Piotrków Trybunalski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


RPLD.03.06.00-00-862/11-01 Satori Art. s.c. Mariusz Łabieniec. Robert Uciński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-862/11-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Satori Art s.c. Mariusz Łabieniec. Robert Uciński poprzez modernizację parku maszynowego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 243048

Wydatki kwalifikowalne: 187720

Dofinansowanie: 131404

Dofinansowanie UE: 65702

Nazwa beneficjenta: Satori Art. s.c. Mariusz Łabieniec. Robert Uciński

NIP beneficjenta: 7272281525

Kod pocztowy: 91-038

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012rządzić i olśniewać, ustawa o jednostkach samorządu terytorialnego, wojna domowa syria, nazwa lotniska w czasach braci lumiere, janusz bieżyński, królowa elżbieta ii i jej rodzina, ruch oporu gra, opolskie konfrontacje teatralne, um ruda sl, polskie zespoły heavy metalowe, domowy kościół ii rok pracy cz. a pdf, ppwsz logo, pierwszy rozbiór polski, metropolitan museum of art dzieła sztuki, the beatles historia, ryniak, wydarzenia grudnia 70 doprowadziły do…

Opublikowano

RPLU.01.03.00-06-205/08-00 OMEGA – Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o.

RPLU.01.03.00-06-205/08-00 OMEGA – Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-205/08-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy OMEGA NMB Sp. z o.o. na rynku usług budowlanych poprzez zakup innowacyjnego zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 195346.3

Wydatki kwalifikowalne: 160119

Dofinansowanie: 80059.5

Dofinansowanie UE: 68050.57

Nazwa beneficjenta: OMEGA – Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9462320821

Kod pocztowy: 20-385

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2008

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009


RPLU.01.03.00-06-050/08-03 ATS Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-050/08-03

Tytuł projektu: Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu uruchomienia zindywidualizowanej usługi cięcia poprzecznego blachy na arkusze w powstającym Centrum Serwisowym ATS S.A.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Zamość

Wartość ogółem: 6553633.28

Wydatki kwalifikowalne: 5975000

Dofinansowanie: 1999832.5

Dofinansowanie UE: 1699857.62

Nazwa beneficjenta: ATS Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9562037349

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


RPLU.01.03.00-06-074/09-04 CARBOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-074/09-04

Tytuł projektu: Innowacyjne siatki górnicze drogą do poprawy konkurencyjności CARBOMET Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Cyców

Wartość ogółem: 3115057.05

Wydatki kwalifikowalne: 2633677.05

Dofinansowanie: 1843573.93

Dofinansowanie UE: 1567037.84

Nazwa beneficjenta: CARBOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7131873620

Kod pocztowy: 21-013

Miejscowość: Bogdanka

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


RPLU.01.03.00-06-050/09-01 TELEKTRIM S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-050/09-01

Tytuł projektu: Rozwój firmy TELEKTRIM S.A. w branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 1155037.65

Wydatki kwalifikowalne: 778152.17

Dofinansowanie: 389076.08

Dofinansowanie UE: 330714.66

Nazwa beneficjenta: TELEKTRIM S.A.

NIP beneficjenta: 5630001558

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/5/2008

Data zakończenia realizacji: 10/30/2010


RPLU.01.02.00-06-941/12-02 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „VITA” – Paweł Skrętowicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-941/12-02

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa NZOZ Centrum Medyczne „Vita” Paweł Skrętowicz poprzez zakup specjalistycznych urządzeń oraz wprowadzenie innowacyjnych usług medycznych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Urszulin

Wartość ogółem: 675106.32

Wydatki kwalifikowalne: 630427.92

Dofinansowanie: 315193.2

Dofinansowanie UE: 267914.2

Nazwa beneficjenta: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „VITA” – Paweł Skrętowicz

NIP beneficjenta: 7121804770

Kod pocztowy: 22-234

Miejscowość: Urszulin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/11/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLU.01.03.00-06-147/13-00 GLUETECHNIKA Krzysztof Jagielski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-147/13-00

Tytuł projektu: Unowocześnienie oferty firmy GLUETECHNIKA Krzysztof Jagielski poprzez innowacyjne zmiany w przedsiębiorstwie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Dęblin

Wartość ogółem: 1228976.64

Wydatki kwalifikowalne: 997264

Dofinansowanie: 498632

Dofinansowanie UE: 423837.2

Nazwa beneficjenta: GLUETECHNIKA Krzysztof Jagielski

NIP beneficjenta: 7161385670

Kod pocztowy: 08-530

Miejscowość: Dęblin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/15/2015gustaw lutkiewicz pogrzeb, sznur do chwytania zwierząt, obraz cranacha starszego, kto wyjechał z polski w 1968, muzułmański związek religijny, konsultować, dziennik korespondencji excel, gostyn.pl, liceum plastyczne opole, krzeszó, nid mapa, adoracja wielka sobota, tpzp, muzeum kurpiowskie w wachu, akceptowany synonim, siła rozpędu krzyżówka…

Opublikowano

RPLB.03.02.00-08-012/10-01 Gmina Dąbie

RPLB.03.02.00-08-012/10-01 Gmina Dąbie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.03.02.00-08-012/10-01

Tytuł projektu: Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Dąbiu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.03.00.00

Działanie: RPLB.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Dąbie

Wartość ogółem: 646270.73

Wydatki kwalifikowalne: 616486.5

Dofinansowanie: 431540.55

Dofinansowanie UE: 431540.55

Nazwa beneficjenta: Gmina Dąbie

NIP beneficjenta: 9261002942

Kod pocztowy: 66-615

Miejscowość: Dąbie

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLB.02.02.00-08-040/09-03 Zakład Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.02.00-08-040/09-03

Tytuł projektu: Rozwój konkurencyjności KARTON-PAK poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii sztancowania do formatu B0

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat nowosolski

Gmina: Nowa Sól

Wartość ogółem: 8167781.78

Wydatki kwalifikowalne: 6591709.66

Dofinansowanie: 2900352.25

Dofinansowanie UE: 2465299.41

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A.

NIP beneficjenta: 9250004357

Kod pocztowy: 67-100

Miejscowość: Nowa Sól

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat nowosolski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


RPLB.02.03.00-08-152/09-01 Kaidar Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.03.00-08-152/09-01

Tytuł projektu: KAIDAR na Lubuskich Targach Budownictwa 2010

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 47373.67

Wydatki kwalifikowalne: 38830.88

Dofinansowanie: 19415.44

Dofinansowanie UE: 16503.12

Nazwa beneficjenta: Kaidar Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 9291683349

Kod pocztowy: 65-775

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/5/2010

Data zakończenia realizacji: 3/26/2010


RPKP.07.01.00-04-034/11-05 Gmina Strzelno

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-034/11-05

Tytuł projektu: Remont budynku byłego kina „Kujawianka” obecnie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat mogileński

Gmina: Strzelno

Wartość ogółem: 1327992.74

Wydatki kwalifikowalne: 993662.27

Dofinansowanie: 844612.92

Dofinansowanie UE: 844612.92

Nazwa beneficjenta: Gmina Strzelno

NIP beneficjenta: 5571674651

Kod pocztowy: 88-320

Miejscowość: Strzelno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat mogileński

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


RPKP.07.01.00-04-014/11-03 Gmina Miasta Lipna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-014/11-03

Tytuł projektu: Odnowa i modernizacja budynku dawnego sejmiku powiatowego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski

Gmina: Lipno – miasto

Wartość ogółem: 461588.93

Wydatki kwalifikowalne: 367602.27

Dofinansowanie: 312461.92

Dofinansowanie UE: 312461.92

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Lipna

NIP beneficjenta: 4660387786

Kod pocztowy: 87-600

Miejscowość: Lipno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski / Powiat włocławski

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012mapa polski międzywojennej, budowa cop, stawki vat w gastronomii tabela 2018, czas honoru 69, dokumęty, charle de gaulle, ratusz częstochowa, papier solny, parafia sw mikolaja w bochni, kwalifikacje zawodowe pl, bareja filmy, rozporządzenie ministra edukacji narodowej 2019, io 1972, grubość dachówki ceramicznej, ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, dawny taniec, gilowice kościół, powstanie warszawskie liczba ofiar, grupy etniczne, w marek…

Opublikowano

RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Kołbiel

Wartość ogółem: 197773.81

Wydatki kwalifikowalne: 197736.17

Dofinansowanie: 197736.17

Dofinansowanie UE: 106308.56

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.03.00-14-012/09-06 Gmina Grodzisk Mazowiecki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.03.00-14-012/09-06

Tytuł projektu: Przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w strefach przemysłowych w gminie Grodzisk Mazowiecki

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Wartość ogółem: 5327737.54

Wydatki kwalifikowalne: 4630552.09

Dofinansowanie: 3935969.29

Dofinansowanie UE: 3935969.29

Nazwa beneficjenta: Gmina Grodzisk Mazowiecki

NIP beneficjenta: 5291745901

Kod pocztowy: 05-825

Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/6/2008

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrowski

Gmina: Szulborze Wielkie

Wartość ogółem: 143835.5

Wydatki kwalifikowalne: 143808.12

Dofinansowanie: 143808.12

Dofinansowanie UE: 77315.32

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat białobrzeski

Gmina: Stromiec

Wartość ogółem: 263698.41

Wydatki kwalifikowalne: 263648.22

Dofinansowanie: 263648.22

Dofinansowanie UE: 141744.75

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016święty krzyż szlak, arystokracji, henryk józef sienkiewicz julius sienkiewicz, zdrajca metalu tab, koncerty w panu tadeuszu, ksiądz glejak, kirowohrad, nurt elektronicznej muzyki tanecznej krzyżówka, muzeum piastów śląskich w brzegu, miasto z zamkiem lubomirskich, opisz w jaki sposób narodziło się chrześcijaństwo, michał niezabitowski, alfons karpiński, kapitulacja powstania warszawskiego, wyjaśnij dlaczego wpisano stare miasto w zamościu na listę unesco, iniekcja ciśnieniowa, pędy drzew, sanktuarium mirowskie…

Opublikowano

RPLU.08.02.00-06-012/09-03 Gmina Chełm

RPLU.08.02.00-06-012/09-03 Gmina Chełm

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.02.00-06-012/09-03

Tytuł projektu: Rozbudowa budynku szkoły i budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego Zespołu Szkół w Stołpiu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Chełm

Wartość ogółem: 1494120.36

Wydatki kwalifikowalne: 1419594.42

Dofinansowanie: 1135675.52

Dofinansowanie UE: 1135675.52

Nazwa beneficjenta: Gmina Chełm

NIP beneficjenta: 5632161349

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/14/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


RPLU.07.01.00-06-053/09-03 Gmina Miasto Lublin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.07.01.00-06-053/09-03

Tytuł projektu: Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.07.00.00

Działanie: RPLU.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 2935659.74

Wydatki kwalifikowalne: 2935659.74

Dofinansowanie: 2054961.8

Dofinansowanie UE: 2054961.8

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Lublin

NIP beneficjenta: 9462575811

Kod pocztowy: 20-950

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPLU.07.01.00-06-013/10-04 Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.07.01.00-06-013/10-04

Tytuł projektu: Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego. innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.07.00.00

Działanie: RPLU.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Końskowola

Wartość ogółem: 39266.34

Wydatki kwalifikowalne: 38886.21

Dofinansowanie: 27220.35

Dofinansowanie UE: 27220.35

Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”

NIP beneficjenta: 7162743539

Kod pocztowy: 24-103

Miejscowość: Żyrzyn

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/12/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


RPLU.07.01.00-06-016/08-02 Miasto Chełm

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.07.01.00-06-016/08-02

Tytuł projektu: Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej – dokończenie budowy Chełmskiej Biblioteki Publicznej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.07.00.00

Działanie: RPLU.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 10366953.5

Wydatki kwalifikowalne: 10191327.2

Dofinansowanie: 7133929.01

Dofinansowanie UE: 7133929.01

Nazwa beneficjenta: Miasto Chełm

NIP beneficjenta: 5632167582

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/17/2008

Data zakończenia realizacji: 3/30/2015


RPLU.06.02.00-06-007/12-03 Gmina Frampol

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.02.00-06-007/12-03

Tytuł projektu: ECO – EFEKTYWNY Frampol

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Frampol

Wartość ogółem: 6260758.05

Wydatki kwalifikowalne: 5790657.8

Dofinansowanie: 4922059.08

Dofinansowanie UE: 4922059.08

Nazwa beneficjenta: Gmina Frampol

NIP beneficjenta: 9181993853

Kod pocztowy: 23-440

Miejscowość: Frampol

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Temat priorytetu: 40 Energia odnawialna: słoneczna

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/28/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLU.06.01.00-06-078/09-02 Gmina Stoczek Łukowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-078/09-02

Tytuł projektu: Budowa oczyszczalni ścieków Dębina w Woli Kisielskiej oraz kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Wola Kisielska – I etap

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Stoczek Łukowski

Wartość ogółem: 6930908.53

Wydatki kwalifikowalne: 6388896.81

Dofinansowanie: 4760367

Dofinansowanie UE: 4760367

Nazwa beneficjenta: Gmina Stoczek Łukowski

NIP beneficjenta: 8252004409

Kod pocztowy: 21-450

Miejscowość: Stoczek Łukowski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/27/2008

Data zakończenia realizacji: 12/2/2010


RPLU.07.02.00-06-028/09-03 Powiat Kraśnicki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.07.02.00-06-028/09-03

Tytuł projektu: Turystyka aktywna z kulturą w tle na Ziemi Kraśnickiej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.07.00.00

Działanie: RPLU.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Urzędów

Wartość ogółem: 40402.31

Wydatki kwalifikowalne: 40055.51

Dofinansowanie: 28038.85

Dofinansowanie UE: 28038.85

Nazwa beneficjenta: Powiat Kraśnicki

NIP beneficjenta: 7151716935

Kod pocztowy: 23-210

Miejscowość: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011chopinie, wybuch 1 wojny światowej, kolegiata w pułtusku, muzeum ii wojny swiatowej gdańsk, polskie filmy on line, mrzonka krzyżówka, adam michnik wiek, anna jantat, twierdza gdańsk, pogrzeb bieruta, parafia św. brygidy w gdańsku, prezydent mościcki, edukatorek, szansa na sukces wikipedia, filharmonia szczecin architekt, jarosław papież…