Opublikowano

RPLD.04.02.00-00-049/12-01 Powiat Zduńskowolski

RPLD.04.02.00-00-049/12-01 Powiat Zduńskowolski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-049/12-01

Tytuł projektu: e-Szpital – kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Gmina: Zduńska Wola – miasto

Wartość ogółem: 1567371.75

Wydatki kwalifikowalne: 1525628.69

Dofinansowanie: 1296784.38

Dofinansowanie UE: 1296784.38

Nazwa beneficjenta: Powiat Zduńskowolski

NIP beneficjenta: 8291624435

Kod pocztowy: 98-220

Miejscowość: Zduńska Wola

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/6/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015


RPLD.04.02.00-00-016/13-01 Gmina Białaczów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-016/13-01

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Białaczów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat opoczyński

Gmina: Białaczów

Wartość ogółem: 31162.6

Wydatki kwalifikowalne: 0

Dofinansowanie: 0

Dofinansowanie UE: 0

Nazwa beneficjenta: Gmina Białaczów

NIP beneficjenta: 7681730222

Kod pocztowy: 26-307

Miejscowość: Białaczów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat opoczyński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


RPLD.04.02.00-00-005/09-05 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-005/09-05

Tytuł projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Aleksandrów Łódzki

Wartość ogółem: 920727.66

Wydatki kwalifikowalne: 870710.84

Dofinansowanie: 740103.99

Dofinansowanie UE: 740103.99

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


RPLD.04.02.00-00-027/13-02 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-027/13-02

Tytuł projektu: System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego – Etap III

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 69611.82

Wydatki kwalifikowalne: 66346.36

Dofinansowanie: 56394.41

Dofinansowanie UE: 56394.41

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

NIP beneficjenta: 7270134501

Kod pocztowy: 90-521

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/17/2013

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015


RPLD.04.02.00-00-030/10-01 Gmina Bolesławiec

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-030/10-01

Tytuł projektu: „PODNIESIENIE STANDARDU OBSŁUGI INTERESANTÓW POPRZEZ WDROŻENIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W URZĘDZIE GMINY W BOLESŁAWCU”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Gmina: Bolesławiec

Wartość ogółem: 265749

Wydatki kwalifikowalne: 184755.19

Dofinansowanie: 157041.9

Dofinansowanie UE: 157041.9

Nazwa beneficjenta: Gmina Bolesławiec

NIP beneficjenta: 9970136503

Kod pocztowy: 98-430

Miejscowość: Bolesławiec

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/6/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


RPLD.04.02.00-00-027/13-02 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-027/13-02

Tytuł projektu: System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego – Etap III

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Sieradz – miasto

Wartość ogółem: 69611.82

Wydatki kwalifikowalne: 66346.36

Dofinansowanie: 56394.41

Dofinansowanie UE: 56394.41

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

NIP beneficjenta: 7270134501

Kod pocztowy: 90-521

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/17/2013

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015


RPLD.03.06.00-00-209/10-00 Tomaco-Intro Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-209/10-00

Tytuł projektu: Usprawnienie działalności firmy Tomaco-Intro Sp. z o.o. poprzez unowocześnienie wyposażenia komputerowego niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Gmina: Radomsko – miasto

Wartość ogółem: 124820.29

Wydatki kwalifikowalne: 94831.92

Dofinansowanie: 66382.34

Dofinansowanie UE: 39829.4

Nazwa beneficjenta: Tomaco-Intro Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7721980794

Kod pocztowy: 97-500

Miejscowość: Radomsko

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012królobójstwo, jednostka wojskowa toruń, wybur, podpisanie porozumień sierpniowych data, pttk kalisz, skład drewna bochnia, branka powstanie styczniowe, współcześni mistycy katoliccy, wielka wroga armia krzyżówka, duda chanuka, organizacja eta, prl kuchnia danusi, leon urbański, muzeum w malborku, jerzy miziołek, filmy 2019 kino, klępsk kościół, bogdan wziął na obóz w góry 80 zł, polskie filmy najlepsze…

Opublikowano

RPLD.03.06.00-00-201/11-01 „Gabinet Stomatologiczny” dr n.med. Krzysztof Andruch

RPLD.03.06.00-00-201/11-01 „Gabinet Stomatologiczny” dr n.med. Krzysztof Andruch

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-201/11-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności gabinetu stomatologicznego oraz poprawa jakości i bezpieczeństwa oferowanych usług poprzez zakup nowoczesnego systemu obrazowania

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 479500

Wydatki kwalifikowalne: 479500

Dofinansowanie: 298344.9

Dofinansowanie UE: 149172.45

Nazwa beneficjenta: „Gabinet Stomatologiczny” dr n.med. Krzysztof Andruch

NIP beneficjenta: 7271194830

Kod pocztowy: 90-573

Miejscowość: Łódź

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012


RPLD.03.02.00-00-130/09-00 Tados Firek Sp. z o.o

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-130/09-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Tados Firek Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych i wiedzochłonnych technologii

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Gmina: Radomsko

Wartość ogółem: 1277340

Wydatki kwalifikowalne: 1009000

Dofinansowanie: 655850

Dofinansowanie UE: 557472.5

Nazwa beneficjenta: Tados Firek Sp. z o.o

NIP beneficjenta: 7722319909

Kod pocztowy: 97-500

Miejscowość: Radomsko

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010


RPLD.03.03.00-00-026/10-02 „UNIDRUK” Spółka Jawna Jacek Stencel. Paweł Stencel

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.03.00-00-026/10-02

Tytuł projektu: Innowacje technologiczne związane z wykorzystaniem metali szlachetnych drogą do wzrostu konkurencyjności spółki w skali globalnej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Zgierz

Wartość ogółem: 462234

Wydatki kwalifikowalne: 375799.99

Dofinansowanie: 251785.99

Dofinansowanie UE: 214018.09

Nazwa beneficjenta: „UNIDRUK” Spółka Jawna Jacek Stencel. Paweł Stencel

NIP beneficjenta: 7321821744

Kod pocztowy: 95-100

Miejscowość: Zgierz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


RPLD.03.06.00-00-159/11-01 Jerzy Władysław Kociuga

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-159/11-01

Tytuł projektu: Zakup artroskopu – aparatu do wykonywania ortopedycznych zabiegów operacyjnych i wzierników stawów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Gmina: Poddębice

Wartość ogółem: 426600

Wydatki kwalifikowalne: 426600

Dofinansowanie: 298620

Dofinansowanie UE: 149310

Nazwa beneficjenta: Jerzy Władysław Kociuga

NIP beneficjenta: 7291489273

Kod pocztowy: 90-009

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


RPLD.03.06.00-00-103/11-01 GEOJARD Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-103/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie nowych usług dzięki zastosowaniu skanera 3D

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 439226.4

Wydatki kwalifikowalne: 439226.4

Dofinansowanie: 299464.56

Dofinansowanie UE: 149732.28

Nazwa beneficjenta: GEOJARD Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 7251974536

Kod pocztowy: 91-859

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012muzyka żałobna, sidney polak reżyser, akty artystyczne, etapy dojścia hitlera do władzy, przykłady licencji, kazimierza dolna, wesele kurpiowskie, traktat wersalski data, uprising film, książęcy zamek niemodlin, cisza 2010 youtube, olszewski jan, dina yoffe, szkielet człowieka rysunek bez opisu, apteka ostropa, osamotnienie definicja, dzień blooma, co to jest zabytek, pałac kultury w rosji, zamość miasto renesansu, autor powieści kolumbowie rocznik 20, biblioteka wojewódzka w lublinie, krolowa luiza, opisz krajobraz który występuje w twoim miejscu zamieszkania uwzględnij jak najwięcej elementów, sąsiad rumuna, gen rowecki…

Opublikowano

RPDS.09.01.00-02-203/09-05 Gmina Wrocław. ul. Nowy Targ 1-8. 50-141 Wrocław

RPDS.09.01.00-02-203/09-05 Gmina Wrocław. ul. Nowy Targ 1-8. 50-141 Wrocław

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.09.01.00-02-203/09-05

Tytuł projektu: Utworzenie lokalnego Centrum Rozwoju Zawodowego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.09.00.00

Działanie: RPDS.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 5867230.5

Wydatki kwalifikowalne: 4693212.49

Dofinansowanie: 3285248.75

Dofinansowanie UE: 3285248.75

Nazwa beneficjenta: Gmina Wrocław. ul. Nowy Targ 1-8. 50-141 Wrocław

NIP beneficjenta: 8971383551

Kod pocztowy: 50-141

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/23/2010

Data zakończenia realizacji: 4/29/2013


RPDS.09.01.00-02-096/09-01 Gmina Brzeg Dolny

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.09.01.00-02-096/09-01

Tytuł projektu: Odnowa części wspólnych budynków przy ul. Rynek 4. 5. 5a. Przejazd 1A. Puka 1.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.09.00.00

Działanie: RPDS.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wołowski

Gmina: Brzeg Dolny

Wartość ogółem: 260743.38

Wydatki kwalifikowalne: 244405.3

Dofinansowanie: 165682.36

Dofinansowanie UE: 165682.36

Nazwa beneficjenta: Gmina Brzeg Dolny

NIP beneficjenta: 9880157743

Kod pocztowy: 56-120

Miejscowość: Brzeg Dolny

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wołowski

Temat priorytetu: 78 Infrastruktura mieszkalnictwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010cyfrowa biblioteka narodowa, cytaty o poezji, wojna ameryka japonia, co zwiedzać w kielcach, chór filharmonii narodowej, określ symbolikę barw przypisanych wojskom polskim i rosyjskim, rzad na uchodźstwie, okupacja radziecka, przestrzenny monumentalny gobelin, jagiellońska biblioteka cyfrowa, książki o czechach, kaplica halpertów, ustawa o sio, białowieska, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, światowe centrum modlitwy o pokój w niepokalanowie, kultura leśna, muzeum wsi w ciechanowcu, zbiór iwaszkiewicza, podział sudetów…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-457/08-04 INFO-TV-FM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPMA.01.05.00-14-457/08-04 INFO-TV-FM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-457/08-04

Tytuł projektu: Uruchomienie nowego Ośrodka Nadawczego (ON) Ostrołęka – Ławy w celu świadczenia usług radiodyfuzyjnych w innowacyjnej technologii cyfrowej i analogowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrołęcki

Gmina: Rzekuń

Wartość ogółem: 3586048.48

Wydatki kwalifikowalne: 3132103

Dofinansowanie: 1858603

Dofinansowanie UE: 1579812.55

Nazwa beneficjenta: INFO-TV-FM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9222634632

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


RPMA.01.05.00-14-332/14-02 AVIGO SP. Z O.O.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-332/14-02

Tytuł projektu: Inwestycje w innowacyjne technologie firmy Avigo Sp. o.o. oraz wdrożenie wyników prac badawczych kluczem do sukcesu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 1051650

Wydatki kwalifikowalne: 855000

Dofinansowanie: 409972.5

Dofinansowanie UE: 348476.62

Nazwa beneficjenta: AVIGO SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 5242761780

Kod pocztowy: 03-144

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


RPMA.01.05.00-14-334/13-02 Fast-Fol Gadomscy Spółka jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-334/13-02

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowej linii do produkcji worków z taśmą . oraz maszyny do regranulacji z prasą hydrauliczną

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat mławski

Gmina: Mława

Wartość ogółem: 1958540.81

Wydatki kwalifikowalne: 1500000

Dofinansowanie: 750000

Dofinansowanie UE: 637500

Nazwa beneficjenta: Fast-Fol Gadomscy Spółka jawna

NIP beneficjenta: 5691701907

Kod pocztowy: 06-500

Miejscowość: Mława

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat mławski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPMA.01.05.00-14-393/08-05 Inster Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-393/08-05

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Inster Sp. z o.o. poprzez wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do inteligentnego zarządzania instalacjami technicznymi

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Wartość ogółem: 921656.74

Wydatki kwalifikowalne: 750098.59

Dofinansowanie: 450059.15

Dofinansowanie UE: 382550.27

Nazwa beneficjenta: Inster Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1181197750

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/31/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPMA.01.05.00-14-178/13-02 KRYSIAK JERZY IGNACY „JUREX” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWO DETALICZNEGO

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-178/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji suchych zapraw budowlanych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat węgrowski

Gmina: Węgrów

Wartość ogółem: 2247954.75

Wydatki kwalifikowalne: 1568659.87

Dofinansowanie: 749819.42

Dofinansowanie UE: 637346.51

Nazwa beneficjenta: KRYSIAK JERZY IGNACY „JUREX” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWO DETALICZNEGO

NIP beneficjenta: 8230000315

Kod pocztowy: 08-300

Miejscowość: Sokołów Podlaski

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPMA.01.05.00-14-142/10-03 Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ARTEK Artur Całka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-142/10-03

Tytuł projektu: Nowe na polskim rynku ekologiczne opakowania Oksy-biodegradowalne wytwarzane w oparciu o innowacyjną w skali świata technologię zintegrowania procesów zgrzewania i rolowania.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Karczew

Wartość ogółem: 2703540

Wydatki kwalifikowalne: 2198000

Dofinansowanie: 1099000

Dofinansowanie UE: 934150

Nazwa beneficjenta: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ARTEK Artur Całka

NIP beneficjenta: 5321422859

Kod pocztowy: 05-480

Miejscowość: Karczew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/24/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013patron roku 2019, park świerklaniec parking, kandyd woltera, św antonina patronka, okupacja w 26 obrazach, historia podkarpacia, wojciech młynarski piosenki, transmediale, bp alojzy orszulik, struktura zatrudnienia polska, żołnierz polski 1939, włocławek ludność, auschwitz ludzie, delegatura rzadu na kraj, wf pw, palac pod blacha, wrocław asp, brzoza cięcie…

Opublikowano

RPLU.01.07.00-06-038/09-02 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

RPLU.01.07.00-06-038/09-02 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-038/09-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych: Systemu Zaawansowanego Zarządzania Finansowego i System Backupu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 369325.25

Wydatki kwalifikowalne: 369325.25

Dofinansowanie: 184662.62

Dofinansowanie UE: 156963.22

Nazwa beneficjenta: Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9222544099

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/28/2009

Data zakończenia realizacji: 10/25/2010


RPLU.01.07.00-06-009/09-00 LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH IMPACT MIROSŁAW KONCEWICZ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-009/09-00

Tytuł projektu: Zakup usług doradczych w zakresie projektowania i wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w IMPACT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Niedrzwica Duża

Wartość ogółem: 52216

Wydatki kwalifikowalne: 40000

Dofinansowanie: 20000

Dofinansowanie UE: 17000

Nazwa beneficjenta: LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH IMPACT MIROSŁAW KONCEWICZ

NIP beneficjenta: 7121560753

Kod pocztowy: 20-515

Miejscowość: Krężnica Jara

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/29/2010


RPLU.01.05.00-06-029/09-05 Auto Pikul Mariola Pikul

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-029/09-05

Tytuł projektu: Budowa Hotelu Pikul w Puławach.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy – miasto

Wartość ogółem: 5950293.11

Wydatki kwalifikowalne: 4696409.27

Dofinansowanie: 1989398.94

Dofinansowanie UE: 1690989.08

Nazwa beneficjenta: Auto Pikul Mariola Pikul

NIP beneficjenta: 7161005294

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLU.01.06.00-06-012/10-02 Fodelin Sp z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.06.00-06-012/10-02

Tytuł projektu: Uzyskanie patentów i ochrony prawnej autorskich rozwiązań technologicznych przedsiębiorstwa Fodelin Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy – miasto

Wartość ogółem: 460072.15

Wydatki kwalifikowalne: 374105

Dofinansowanie: 261873.5

Dofinansowanie UE: 222592.47

Nazwa beneficjenta: Fodelin Sp z o.o.

NIP beneficjenta: 7162780629

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


RPLU.01.06.00-06-005/11-02 STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski M.Staniszewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.06.00-06-005/11-02

Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału badawczego firmy Stanimex poprzez zakup specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych oraz transfer nowoczesnych rozwiązań w branży kryminalistycznej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Jastków

Wartość ogółem: 469835.73

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 280000

Dofinansowanie UE: 238000

Nazwa beneficjenta: STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski M.Staniszewski

NIP beneficjenta: 7121038471

Kod pocztowy: 20-724

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/16/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014ella van heemstra, projekt strategii bezpieczeństwa narodowego opracowuje, katedra notre dame historia sztuki, kolędy na boże narodzenie, operacja generał, parafia kalnik, rewolucje w rosji 1917, lądowanie aliantów w normandii data, libra print, zamki nad wisłą, pasy łowickie, wskaż wynalazki odkrycia i inne osiągnięcia z przełomu 19 i 20 stulecia, struktura dochodów budżetu państwa 2018, kultura polska, komis rudnik wielki, postaci filmowe, dywizjon 303 kino warszawa…

Opublikowano

RPKP.07.01.00-04-027/10-05 Gmina Miasta Lipna

RPKP.07.01.00-04-027/10-05 Gmina Miasta Lipna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-027/10-05

Tytuł projektu: Przywrócenie historycznego znaczenia Placu Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociągowej. kanalizacyjnej i energetycznej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski

Gmina: Lipno – miasto

Wartość ogółem: 2612619.82

Wydatki kwalifikowalne: 2467506.89

Dofinansowanie: 2097380.85

Dofinansowanie UE: 2097380.85

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Lipna

NIP beneficjenta: 4660387786

Kod pocztowy: 87-600

Miejscowość: Lipno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski / Powiat włocławski

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2008

Data zakończenia realizacji: 1/14/2012


RPKP.07.01.00-04-005/13-03 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 32

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-005/13-03

Tytuł projektu: Rewitalizacja terenu przyległego do posesji Mickiewicza 32 w Toruniu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 83689.33

Wydatki kwalifikowalne: 83689.33

Dofinansowanie: 54398.06

Dofinansowanie UE: 54398.06

Nazwa beneficjenta: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 32

NIP beneficjenta: 9562070743

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 78 Infrastruktura mieszkalnictwa

Forma prawna: wspólnota mieszkaniowa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


RPKP.07.01.00-04-009/11-04 Gmina Miasto Włocławek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-009/11-04

Tytuł projektu: Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku ..Ku Wiśle” – element I Przebudowa Starego Rynku

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 5363519.7

Wydatki kwalifikowalne: 4960424.4

Dofinansowanie: 2388174.3

Dofinansowanie UE: 2388174.3

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Włocławek

NIP beneficjenta: 8883031255

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2007

Data zakończenia realizacji: 11/27/2013


RPKP.07.01.00-04-012/11-02 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-012/11-02

Tytuł projektu: Termomodernizacja elewacji budynków od strony Placu Wolności z wymianą stolarki oraz docieplenie dachów wraz z wymianą pokrycia na budynkach KPP w Żninie.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Żnin

Wartość ogółem: 258393.68

Wydatki kwalifikowalne: 258393.68

Dofinansowanie: 129196.84

Dofinansowanie UE: 129196.84

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

NIP beneficjenta: 5540312993

Kod pocztowy: 85-090

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPKP.06.02.00-04-010/10-02 Powiat Nakielski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.06.02.00-04-010/10-02

Tytuł projektu: Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – etap 1

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.06.00.00

Działanie: RPKP.06.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski

Gmina: Nakło nad Notecią

Wartość ogółem: 9998658.78

Wydatki kwalifikowalne: 9446290.87

Dofinansowanie: 5568200.74

Dofinansowanie UE: 5568200.74

Nazwa beneficjenta: Powiat Nakielski

NIP beneficjenta: 5581566288

Kod pocztowy: 89-100

Miejscowość: Nakło nad Notecią

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski / Powiat świecki

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012ogloszenia praca gdansk, czyja to sygnatura, powstanie 1830, dar pomorza rejs, wybitni polacy na emigracji, poszukaj informacji o wybranym rezerwacie, olechowscy fotografia, zs kazimierz dolny, co to przymierze, ustawa ugn, bóg wojny 2017, samolot do druku, zabytki opolskie, ministerstwo dziedzictwa narodowego, wysokogórskie obserwatorium meteorologiczne na śnieżce, kalwaria zebrzydowska obraz, 31 nazwisk które polacy noszą z dumą, rektor asp kraków…

Opublikowano

RPLU.01.01.00-06-350/10-02 BIALMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPLU.01.01.00-06-350/10-02 BIALMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-350/10-02

Tytuł projektu: Utworzenie nowoczesnej drukarni druku wielkoformatowego BIALMARK

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 546120

Wydatki kwalifikowalne: 443000

Dofinansowanie: 309967.1

Dofinansowanie UE: 263472.03

Nazwa beneficjenta: BIALMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5372601342

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


RPLU.01.01.00-06-015/10-01 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RADENS Arkadiusz Radej

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-015/10-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności Radens – Prywatna Praktyka Dentystyczna poprzez wyposażenie gabinetu stomatologicznego w nowoczesne urządzenia.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 551617.3

Wydatki kwalifikowalne: 455636.36

Dofinansowanie: 309969.4

Dofinansowanie UE: 263473.98

Nazwa beneficjenta: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RADENS Arkadiusz Radej

NIP beneficjenta: 9462388150

Kod pocztowy: 20-152

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPLU.01.01.00-06-241/09-02 Zakład Usługowy HYDROKRET Jacek Zarek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-241/09-02

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa Zakład Usługowy HYDROKRET Jacek Zarek poprzez zakup innowacyjnej wiertnicy poziomej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 915000

Wydatki kwalifikowalne: 750000

Dofinansowanie: 375000

Dofinansowanie UE: 318750

Nazwa beneficjenta: Zakład Usługowy HYDROKRET Jacek Zarek

NIP beneficjenta: 5631066790

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: CHEŁM

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/30/2010


RPLU.01.01.00-06-122/09-02 Teresa Polakowska – Centrum Kosmetyki Nowoczesnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-122/09-02

Tytuł projektu: Rozszerzenie zakresu usług kosmetycznych w Centrum Kosmetyki Nowoczesnej w oparciu o zakup najnowocześniejszego sprzętu specjalistycznego oraz o nowe technologie i wiedzę.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnik

Wartość ogółem: 61184

Wydatki kwalifikowalne: 60665.99

Dofinansowanie: 42466.19

Dofinansowanie UE: 36096.26

Nazwa beneficjenta: Teresa Polakowska – Centrum Kosmetyki Nowoczesnej

NIP beneficjenta: 7121954400

Kod pocztowy: 21-040

Miejscowość: Świdnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/25/2009

Data zakończenia realizacji: 2/15/2010


RPLU.01.01.00-06-062/08-02 Michał Rafał Stąsik

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-062/08-02

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnego wyposażenia do pralni oraz wykonanie instalacji elektrycznej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 192908.09

Wydatki kwalifikowalne: 153934.81

Dofinansowanie: 76967.4

Dofinansowanie UE: 65422.28

Nazwa beneficjenta: Michał Rafał Stąsik

NIP beneficjenta: 9461472492

Kod pocztowy: 20-819

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/20/2008

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


RPLU.01.01.00-06-194/10-06 „NETRIX GROUP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-194/10-06

Tytuł projektu: Nowa oferta usług informatycznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1265515.02

Wydatki kwalifikowalne: 1001970

Dofinansowanie: 499983.03

Dofinansowanie UE: 424985.57

Nazwa beneficjenta: „NETRIX GROUP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9462589606

Kod pocztowy: 20-315

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012


RPLD.03.06.00-00-A94/11-01 „ARSA” Mariusz Pająk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-A94/11-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i przychodów przedsiębiorstwa „ARSA” Mariusz Pająk poprzez działanie modernizacyjne prowadzące do wprowadzenia na rynek nowej usługi

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 461619

Wydatki kwalifikowalne: 375300

Dofinansowanie: 262710

Dofinansowanie UE: 131355

Nazwa beneficjenta: „ARSA” Mariusz Pająk

NIP beneficjenta: 9471295620

Kod pocztowy: 90-270

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLU.01.01.00-06-263/09-03 Modart Outdoor Sp z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-263/09-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w przedsiębiorstwie MODART OUTDOOR sp. z o.o. podstawą wzrostu konkurencyjności i innowacyjności oferty firmy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 316755.56

Wydatki kwalifikowalne: 255615.64

Dofinansowanie: 178930.94

Dofinansowanie UE: 152091.29

Nazwa beneficjenta: Modart Outdoor Sp z o.o.

NIP beneficjenta: 7123082507

Kod pocztowy: 20-487

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011www amuz wroc pl, muzeum archeologiczno historyczne w głogowie, fredro pl, niepodległość grecji, zamek dybów toruń, marian krzaklewski 2019, jazz w muzeum, plakat komunistyczny, tarnowskie góry pl, faszyzm we włoszech notatka, fryderyk chopin dom, serce chopina, zolnierze wykleci film, piastowie władcy, w skarbonce agnieszki wśród 320 monet było 27, biala fabryka, siedem cudow swiata, filmy wojenne o miłości…

Opublikowano

RPLD.03.06.00-00-725/10-00 BLOKMAN Piotr Krzysztof Wasik

RPLD.03.06.00-00-725/10-00 BLOKMAN Piotr Krzysztof Wasik

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-725/10-00

Tytuł projektu: Zakup hamowni samochodowej. jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej firmy BLOKMAN. poprzez wprowadzenie nowej usługi i innowacji w dotychczasową działalność

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 155968.91

Wydatki kwalifikowalne: 123900

Dofinansowanie: 86730

Dofinansowanie UE: 52038

Nazwa beneficjenta: BLOKMAN Piotr Krzysztof Wasik

NIP beneficjenta: 7271111703

Kod pocztowy: 94-221

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011


RPLD.03.06.00-00-467/11-01 Firma „WASIAK” Marek Tomasz Wasiak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-467/11-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez nowe inwestycje i termomodernizację zakładu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Konstantynów Łódzki

Wartość ogółem: 374127.88

Wydatki kwalifikowalne: 298329

Dofinansowanie: 208830.3

Dofinansowanie UE: 104415.15

Nazwa beneficjenta: Firma „WASIAK” Marek Tomasz Wasiak

NIP beneficjenta: 7271013828

Kod pocztowy: 95-050

Miejscowość: Konstantynów Łódzki

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPLD.03.06.00-00-228/10-01 NZOZ BOJEROWA Danuta Wróbel

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-228/10-01

Tytuł projektu: Rozwój NZOZ „Bojerowa” poprzez wyposażenie nowoczesnej kliniki stomatologicznej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Konstantynów Łódzki

Wartość ogółem: 170695

Wydatki kwalifikowalne: 168653.24

Dofinansowanie: 99505.41

Dofinansowanie UE: 59703.25

Nazwa beneficjenta: NZOZ BOJEROWA Danuta Wróbel

NIP beneficjenta: 7261726099

Kod pocztowy: 94-124

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPLD.03.06.00-00-591/10-01 Firma LEI Urszula Fijałkowska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-591/10-01

Tytuł projektu: Dywersyfikacja produkcji oraz zmiana procesu produkcyjnego poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem innowacyjnej technologii w firmie LEI

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat brzeziński

Gmina: Brzeziny

Wartość ogółem: 174673.59

Wydatki kwalifikowalne: 138678

Dofinansowanie: 97074.6

Dofinansowanie UE: 58244.76

Nazwa beneficjenta: Firma LEI Urszula Fijałkowska

NIP beneficjenta: 8331001807

Kod pocztowy: 95-060

Miejscowość: Brzeziny

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat brzeziński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPLD.03.06.00-00-687/11-03 Pioruński Sławomir „Piobud”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-687/11-03

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki zakupowi nowego sprzętu budowlanego”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Gmina: Radomsko – miasto

Wartość ogółem: 320169

Wydatki kwalifikowalne: 260000

Dofinansowanie: 182000

Dofinansowanie UE: 91000

Nazwa beneficjenta: Pioruński Sławomir „Piobud”

NIP beneficjenta: 7720013359

Kod pocztowy: 97-500

Miejscowość: Radomsko

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/10/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLD.03.06.00-00-691/10-01 Małgorzata Lech MP&S Doradztwo Techniczne – Hurtownia Elektryczna Elektromonter

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-691/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzaniem procesami produkcji. projektowania wraz z doposażeniem warsztatu produkcyjnego w celu zwiększenia konkurencyjności Firmy MP&S Doradztwo Techniczne – ELEKTROMONTER

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 123020.74

Wydatki kwalifikowalne: 97837.86

Dofinansowanie: 68486.5

Dofinansowanie UE: 41091.9

Nazwa beneficjenta: Małgorzata Lech MP&S Doradztwo Techniczne – Hurtownia Elektryczna Elektromonter

NIP beneficjenta: 7291141647

Kod pocztowy: 93-213

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011józef heller, parafia rzymskokatolicka pw krzyża w wolbrom, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dziwne życzenie pana barda, najstarsza wieś w polsce, plaża żoliborz, nagrobek drewniany, metysi to potomkowie przedstawicieli białej odmiany człowieka oraz, grupy etnograficzne, pierwszy niekomunistyczny premier, stylizacja dzieła sztuki na wzór dawnych zabytków, drobny wzór na jakimś tle, meczet w bohonikach, 62650, zygmunt szendzielarz łupaszka, 11 listopada polska, renowacje zabytków kraków, regulamin zfśs 2017, kurier 7…

Opublikowano

RPLB.02.01.00-08-061/09-06 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FLADER” Łukasz Flader

RPLB.02.01.00-08-061/09-06 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FLADER” Łukasz Flader

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-061/09-06

Tytuł projektu: Mobilna sieć fast food-ów.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 292502.04

Wydatki kwalifikowalne: 239601.15

Dofinansowanie: 118000

Dofinansowanie UE: 100300

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FLADER” Łukasz Flader

NIP beneficjenta: 5992819414

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wlkp.

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/1/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


RPKP.06.02.00-04-001/13-03 Województwo Kujawsko – Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.06.02.00-04-001/13-03

Tytuł projektu: ..Rozwój infrastruktury ratownictwa wodnego w Borównie”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.06.00.00

Działanie: RPKP.06.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Dobrcz

Wartość ogółem: 1875783

Wydatki kwalifikowalne: 1675559.21

Dofinansowanie: 1424225.32

Dofinansowanie UE: 1424225.32

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko – Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


RPLB.01.01.00-08-013/09-06 Województwo Lubuskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.01.00-08-013/09-06

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Gmina: Babimost

Wartość ogółem: 49861610.29

Wydatki kwalifikowalne: 49782301.29

Dofinansowanie: 49284478.27

Dofinansowanie UE: 47215217.84

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubuskie

NIP beneficjenta: 9730590332

Kod pocztowy: 65-057

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/3/2008

Data zakończenia realizacji: 10/28/2010


RPKP.07.01.00-04-054/10-03 Gmina Szubin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-054/10-03

Tytuł projektu: Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski

Gmina: Szubin

Wartość ogółem: 6907109.05

Wydatki kwalifikowalne: 5202518.24

Dofinansowanie: 2145102.83

Dofinansowanie UE: 2145102.83

Nazwa beneficjenta: Gmina Szubin

NIP beneficjenta: 5581723233

Kod pocztowy: 89-200

Miejscowość: Szubin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski / Powiat nakielski

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012wojskowe powązki, skansen osadnictwa nadwiślańskiego w wiączeminie polskim, marek sapetto, siwy dym zespół, konopacka, teoria mikołaja kopernika, papa gontowa, muzeum okręgowe w sandomierzu, szczawnica upt, kiedy był 1 rozbiór polski, ratusz gdansk, parafia jaworze ewangelicka, zamek czerna, ija ija o po polsku, wanda buk mąż, najstarsze szkoły w polsce, polski parlamentaryzm, plan ekonomiczny umcs, ułóż w porządku chronologicznym podane wydarzenia z okresu tzw kampanii wrześniowej…

Opublikowano

RPKP.02.03.00-04-022/12-02 Gmina Miasta Toruń

RPKP.02.03.00-04-022/12-02 Gmina Miasta Toruń

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.03.00-04-022/12-02

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych. Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 1310556.42

Wydatki kwalifikowalne: 1039676.51

Dofinansowanie: 779757.38

Dofinansowanie UE: 779757.38

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Toruń

NIP beneficjenta: 8790001014

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


RPKP.02.03.00-04-001/09-05 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.03.00-04-001/09-05

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków szpitalnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Gmina: Radziejów

Wartość ogółem: 1567918.4

Wydatki kwalifikowalne: 1507444.71

Dofinansowanie: 1130583.54

Dofinansowanie UE: 1130583.54

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

NIP beneficjenta: 8891269126

Kod pocztowy: 88-200

Miejscowość: Radziejów

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/1/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2007

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


RPKP.01.01.00-04-078/10-02 Gmina Tuchola

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-078/10-02

Tytuł projektu: Budowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 010101 C relacji Legbąd – Fojutowo w Gminie Tuchola. etap II

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Gmina: Tuchola

Wartość ogółem: 578755.19

Wydatki kwalifikowalne: 578604.4

Dofinansowanie: 289302.2

Dofinansowanie UE: 289302.2

Nazwa beneficjenta: Gmina Tuchola

NIP beneficjenta: 5611487583

Kod pocztowy: 89-500

Miejscowość: Tuchola

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


RPKP.01.01.00-04-104/10-04 Powiat Grudziądzki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-104/10-04

Tytuł projektu: Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3200m

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat grudziądzki

Gmina: Grudziądz

Wartość ogółem: 2860376.6

Wydatki kwalifikowalne: 2851698.3

Dofinansowanie: 1425849.15

Dofinansowanie UE: 1425849.15

Nazwa beneficjenta: Powiat Grudziądzki

NIP beneficjenta: 8762410290

Kod pocztowy: 86-300

Miejscowość: Grudziądz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki / Powiat m. Grudziądz

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


RPKP.01.01.00-04-003/12-02 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-003/12-02

Tytuł projektu: Drogowa Inicjatywa Samorządowa.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Lubicz

Wartość ogółem: 295247.07

Wydatki kwalifikowalne: 294020.09

Dofinansowanie: 117608.04

Dofinansowanie UE: 117608.04

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012góra gelerta, piotr białek, i powstanie śląskie, jak powstaje ropa naftowa, pianino podstawy, parafia św jacka stanowice, jerzy popiełuszko, 2 powstanie śląskie przyczyny i skutki, umzabrze, w orient expressie, obrazy wyczółkowskiego, co to jest mastering, bednarska szkoła muzyczna, hak w podkowie krzyżówka…