Opublikowano

RPDS.03.01.00-02-040/09-07 Gmina Wrocław

RPDS.03.01.00-02-040/09-07 Gmina Wrocław

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.03.01.00-02-040/09-07

Tytuł projektu: Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap II

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.03.00.00

Działanie: RPDS.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 46625097.76

Wydatki kwalifikowalne: 33068883.67

Dofinansowanie: 16329414.76

Dofinansowanie UE: 16329414.76

Nazwa beneficjenta: Gmina Wrocław

NIP beneficjenta: 8971383551

Kod pocztowy: 50-141

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/17/2009

Data zakończenia realizacji: 2/4/2011


RPDS.02.02.00-02-037/09-03 Gmina Długołęka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.02.00-02-037/09-03

Tytuł projektu: Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów w siedzibie Urzędu Gminy wraz z Elektronicznym Biurem Obsługi Klienta oraz Elektroniczną Skrzynką Podawczą

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Długołęka

Wartość ogółem: 474270

Wydatki kwalifikowalne: 474112.34

Dofinansowanie: 402948.08

Dofinansowanie UE: 402948.08

Nazwa beneficjenta: Gmina Długołęka

NIP beneficjenta: 9111102754

Kod pocztowy: 55-095

Miejscowość: Długołęka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/2/2009

Data zakończenia realizacji: 3/24/2011stary sacz pl, dr paweł baranowski, zabytki włoskie, douglas 20, 11 listopada historia, pzpr w polsce, rejestracja na zabytek, rządzi w podbitym kraju, asp wrocław logo, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 2018 tekst jednolity, jaskinia filozofów herbert, oś główna, akademia policyjna 8 misja w londynie, noc w instytucie lotnictwa 2018, muzeum czartoryskich dama z łasiczką, zus inspektorat gdańsk-wrzeszcz gdańsk, do kiedy wnioski o subwencje, wystąpienie lutra, antonim pychy, lista dziedzictwa unesco, wywiad cywilny, rejestr zabytków lublin…