Opublikowano

RPDS.02.02.00-02-020/09-02 Gmina Pieńsk

RPDS.02.02.00-02-020/09-02 Gmina Pieńsk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.02.00-02-020/09-02

Tytuł projektu: e-SZOP – ELEKTRONICZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ W GMINIE PIEŃSK

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Gmina: Pieńsk

Wartość ogółem: 583404

Wydatki kwalifikowalne: 571204

Dofinansowanie: 485523.4

Dofinansowanie UE: 485523.4

Nazwa beneficjenta: Gmina Pieńsk

NIP beneficjenta: 6151808677

Kod pocztowy: 59-930

Miejscowość: Pieńsk

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/24/2009

Data zakończenia realizacji: 3/18/2011


RPDS.02.02.00-02-004/09-01 Gmina Stronie Śląskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.02.00-02-004/09-01

Tytuł projektu: Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śląskie i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Stronie Śląskie

Wartość ogółem: 236056.52

Wydatki kwalifikowalne: 224604.64

Dofinansowanie: 190913.95

Dofinansowanie UE: 190913.95

Nazwa beneficjenta: Gmina Stronie Śląskie

NIP beneficjenta: 8811002468

Kod pocztowy: 57-550

Miejscowość: Stronie Śląskie

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 02 Obszar górski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/13/2010

Data zakończenia realizacji: 10/18/2010traktaty brzeskie, krótka biografia jana pawła 2, charakterystyka regionów geograficznych polski, diecezja pińska, zespół zamkowy w kazimierzu dolnym, więzienie w krakowie, zabytki gdanska, lajkonik grafika, krzysztof globisz syn, powiesc zeromskiego, powiązki, pierwszy maj, przeczytaj podane teksty i zaznacz w nich wyrazy sformułowania i formy odbiegające, horyniec zdrój imprezy, kompozytor muzyki do pieśni rota, napisz w jakim celu utworzono listę światowego dziedzictwa unesco, obalenie komunizmu w polsce, alina janowska robert janowski, arkusze ocen 2019/2020, marcin bosak wiek…