Opublikowano

RPDS.02.01.00-02-002/10-02 Fine Media s. c. Wojciech Wrona. Grzegorz Kałuża

RPDS.02.01.00-02-002/10-02 Fine Media s. c. Wojciech Wrona. Grzegorz Kałuża

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.01.00-02-002/10-02

Tytuł projektu: Rozbudowa światłowodowej sieci szkieletowej i sieci dostępowej w południowej części Wrocławia i Wysokiej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 420507.71

Wydatki kwalifikowalne: 332533.5

Dofinansowanie: 197057.1

Dofinansowanie UE: 197057.1

Nazwa beneficjenta: Fine Media s. c. Wojciech Wrona. Grzegorz Kałuża

NIP beneficjenta: 8951791494

Kod pocztowy: 51-206

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/7/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPDS.01.01.00-02-218/08-04 EKOPOLMAL Jolanta Koleśniczenko

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-218/08-04

Tytuł projektu: Unowocześnienie parku maszynowego przedsiębiorstwa EKOPOLMAL drogą do wzrostu konkurencyjności firmy.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 789889.29

Wydatki kwalifikowalne: 647474.83

Dofinansowanie: 323672.67

Dofinansowanie UE: 275121.76

Nazwa beneficjenta: EKOPOLMAL Jolanta Koleśniczenko

NIP beneficjenta: 6971539503

Kod pocztowy: 50-427

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/4/2009

Data zakończenia realizacji: 12/18/2009jan paweł ii postrzelony, irena dziedzic pochodzenie, zaslubiny polski z morzem, kazimierz przerwa-tetmajer książki, piotr probosz, motyw sztuki sakralnej, wesele wątki, tradycyjna, prywatna szkoła muzyczna wrocław, obalenie komunizmu w polsce, opera kurpińskiego, sztuka audiowizualna, liceum zośka, kto złamał szyfr enigmy, jak zostać sokolnikiem, www dzieje pl, willa tuwima…