Opublikowano

RPDS.01.02.00-02-162/11-03 Wemeco Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPDS.01.02.00-02-162/11-03 Wemeco Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.02.00-02-162/11-03

Tytuł projektu: Rozwój sprzedaży Wemeco Poland Sp. z o.o. poprzez udział w Targach WOD-KAN w Bydgoszczy oraz TIWS w Kielcach w roku 2012r.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kudowa-Zdrój

Wartość ogółem: 105953.64

Wydatki kwalifikowalne: 62150.73

Dofinansowanie: 31075.35

Dofinansowanie UE: 26414.04

Nazwa beneficjenta: Wemeco Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8831754243

Kod pocztowy: 57-350

Miejscowość: Kudowa-Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/5/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPDS.01.01.00-02-413/09-05 KARKAS.EU Marek Marcinowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-413/09-05

Tytuł projektu: Przebudowa i wyposażenie pensjonatu w Międzygórzu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Bystrzyca Kłodzka

Wartość ogółem: 1586046.36

Wydatki kwalifikowalne: 1300038

Dofinansowanie: 714370.88

Dofinansowanie UE: 607215.24

Nazwa beneficjenta: KARKAS.EU Marek Marcinowski

NIP beneficjenta: 8870005439

Kod pocztowy: 57-211

Miejscowość: Ciepłowody

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012zofia unrug, tematyka obrazu, polska granice 1939, chorwacki faszysta, komar europejski, polacy na ukrainie mapa, utwory zależne, i wojna swiatowa mapa, księga rabina, działdowo zamek zwiedzanie, wojciech sadłoń, aarslef, instrumentalisty, kolekcja prl-u…