Opublikowano

RPDS.01.02.00-02-161/11-06 Hi Tec Nutrition Sp. z o.o.

RPDS.01.02.00-02-161/11-06 Hi Tec Nutrition Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.02.00-02-161/11-06

Tytuł projektu: Udział firmy Hi Tec Nutrition w międzynarodowych targach kulturystyki i fitness FIBO POWER 2012 w Essen i FIBO POWER 2013 w Kolonii

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Siechnice

Wartość ogółem: 111008.06

Wydatki kwalifikowalne: 88097.47

Dofinansowanie: 42286.78

Dofinansowanie UE: 35943.76

Nazwa beneficjenta: Hi Tec Nutrition Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9121400507

Kod pocztowy: 52-017

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/15/2011

Data zakończenia realizacji: 5/24/2013


RPDS.01.01.00-02-105/14-00 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek Waś spółka jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-105/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina: Oława

Wartość ogółem: 1162400

Wydatki kwalifikowalne: 960000

Dofinansowanie: 431904

Dofinansowanie UE: 367118.4

Nazwa beneficjenta: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek Waś spółka jawna

NIP beneficjenta: 9121654900

Kod pocztowy: 55-200

Miejscowość: Goździkowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/25/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014wybierzemy, historia tychów, udział polaków w holokauście, poznanskie koziolki, 1343 kalisz, opole naleśnikarnia, straty polski w ii wojnie światowej, andrzeju strzeleckim, tydzień kultury beskidzkiej wisła 2018, operacja berlinska, co się wydarzyło, from the depths fundacja, mehoffer banknoty, mazowickie, historia danii, śmierć w wenecji streszczenie…