Opublikowano

RPDS.01.02.00-02-108/12-01 „MATUSEWICZ” BUDOWA MASZYN SPÓŁKA JAWNA

RPDS.01.02.00-02-108/12-01 „MATUSEWICZ” BUDOWA MASZYN SPÓŁKA JAWNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.02.00-02-108/12-01

Tytuł projektu: System zarządzania środowiskowego oraz wspierająca go technologia ICT w firmie MATUSEWICZ BUDOWA MASZYN SJ

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lwówecki

Gmina: Gryfów Śląski

Wartość ogółem: 36217.4

Wydatki kwalifikowalne: 15380

Dofinansowanie: 7690

Dofinansowanie UE: 6536.5

Nazwa beneficjenta: „MATUSEWICZ” BUDOWA MASZYN SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 6161001522

Kod pocztowy: 59-620

Miejscowość: Gryfów Śląski

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lwówecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/3/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPDS.01.01.00-02-064/12-02 ESKAM P.P. Słabicki Mieczysław

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-064/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji powierzchniowych elementów elektronicznych poprzez zakup specjalistycznej maszyny.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 940007.82

Wydatki kwalifikowalne: 764234

Dofinansowanie: 382040.58

Dofinansowanie UE: 324734.49

Nazwa beneficjenta: ESKAM P.P. Słabicki Mieczysław

NIP beneficjenta: 8990100608

Kod pocztowy: 50-502

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/13/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPDS.01.01.00-02-415/09-04 „Wellness and SPA WERONA” s.c. Wioleta i Krzysztof Onyszczuk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-415/09-04

Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa warsztatu na kompleks rekreacyjno-zdrowotny Wellness and SPA WERONA w Dusznikach Zdroju

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Duszniki-Zdrój

Wartość ogółem: 4162185.18

Wydatki kwalifikowalne: 3411627.2

Dofinansowanie: 1705472.44

Dofinansowanie UE: 1449651.57

Nazwa beneficjenta: „Wellness and SPA WERONA” s.c. Wioleta i Krzysztof Onyszczuk

NIP beneficjenta: 8831827700

Kod pocztowy: 57-340

Miejscowość: Duszniki-Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013


RPDS.01.01.00-02-525/09-04 Ośrodek Wczasowy KALINIEC Bronisława Chwałek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-525/09-04

Tytuł projektu: Rozszerzenie i modernizacja bazy noclegowej i rekreacyjnej Ośrodka Wczasowego KALINIEC w Przesiece

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Podgórzyn

Wartość ogółem: 1000156

Wydatki kwalifikowalne: 819800

Dofinansowanie: 449808.02

Dofinansowanie UE: 382336.81

Nazwa beneficjenta: Ośrodek Wczasowy KALINIEC Bronisława Chwałek

NIP beneficjenta: 6110101202

Kod pocztowy: 58-562

Miejscowość: Przesieka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


RPDS.01.01.00-02-376/08-02 PROMADENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE GRZEGORZ MAJEWICZ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-376/08-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii radiowizjografii w Promadent

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Gmina: Lubań – miasto

Wartość ogółem: 65307

Wydatki kwalifikowalne: 60100

Dofinansowanie: 29989.9

Dofinansowanie UE: 25491.41

Nazwa beneficjenta: PROMADENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE GRZEGORZ MAJEWICZ

NIP beneficjenta: 6131485082

Kod pocztowy: 59-800

Miejscowość: Lubań

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/14/2009film o utracie pamięci, podkreśl zdania dotyczące mikołaja kopernika przedstawiciela polskiego renesansu, wojciech pokora wnuczka, skutki potopu szwedzkiego, oszmiana księgi metrykalne, kazalnica w kościele, ikea historia, stypendium ministra uw, muzeum erazma ciołka, mąż marii skłodowskiej, pianka rezolowa, zarządzanie projektami szkolenie warszawa, józef franciszek, niepodległa logo, nabakov, zamek w krasiczynie, do ostatniej kropli, agnieszka lesiak, ignacy krasicki prezentacja, przygotuj kalendarium powstania listopadowego, wojciech fangor postaci, historia mebli, wypowiedź morawieckiego, tymiński kandydat na prezydenta…