Opublikowano

RPDS.01.02.00-02-105/11-03 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LAMAR” M.M. Kuźma spółka jawna

RPDS.01.02.00-02-105/11-03 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LAMAR” M.M. Kuźma spółka jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.02.00-02-105/11-03

Tytuł projektu: Udział w imprezach targowych szansą na pozyskanie nowych odbiorców dla firmy PPHU Lamar sp. j.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Oleśnica

Wartość ogółem: 56334

Wydatki kwalifikowalne: 20430

Dofinansowanie: 10215

Dofinansowanie UE: 8682.75

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LAMAR” M.M. Kuźma spółka jawna

NIP beneficjenta: 9111844585

Kod pocztowy: 56-400

Miejscowość: Smardzów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012


POPW.05.02.00-18-004/12-06 Województwo Podkarpackie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-18-004/12-06

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podkarpackie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Narol

Wartość ogółem: 1408859.24

Wydatki kwalifikowalne: 1326617.22

Dofinansowanie: 1260286.36

Dofinansowanie UE: 1127624.64

Nazwa beneficjenta: Województwo Podkarpackie.

NIP beneficjenta: 8133315014

Kod pocztowy: 35-010

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/25/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015planetarium we fromborku, polski cmentarz w teheranie, rydzyn, ipn wnioski, ks. jerzego popiełuszki, chjeno-piast, dno doliny, postępowanie przed sądem administracyjnym, zespoły polonijne rzeszów, solidarność dąbrowa górnicza, 100 rocznica odzyskania niepodległości prezentacja multimedialna, szczawnica upt, o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, obrzeża rabat z cegły, janusz mariański, barwy górnika zabrze…