Opublikowano

RPDS.01.02.00-02-086/12-05 Cells Therapy – Terapia Komórkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPDS.01.02.00-02-086/12-05 Cells Therapy – Terapia Komórkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.02.00-02-086/12-05

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Cells Therapy – Terapia Komórkowsa Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wprowadzenia na rynek nowego produktu- preparatu weterynaryjnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 42800

Wydatki kwalifikowalne: 42800

Dofinansowanie: 21400

Dofinansowanie UE: 18190

Nazwa beneficjenta: Cells Therapy – Terapia Komórkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8982175193

Kod pocztowy: 51-663

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/15/2013

Data zakończenia realizacji: 12/20/2013


RPDS.01.02.00-02-035/11-03 Color Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.02.00-02-035/11-03

Tytuł projektu: Udział spółki Color Press w targach ProWein

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Siechnice

Wartość ogółem: 17381.68

Wydatki kwalifikowalne: 9535.35

Dofinansowanie: 4767.67

Dofinansowanie UE: 4052.51

Nazwa beneficjenta: Color Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8961366551

Kod pocztowy: 55-010

Miejscowość: Biestrzyków

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/22/2011

Data zakończenia realizacji: 7/21/2011ks brzóska, olga jackowska utwory, książka o wołyniu, ostatni dowódca ak, samolot messerschmitt, hannah arendt eichmann w jerozolimie pdf, dzrzewo, cricoteka praca, naim süleymanoğlu, parafia świętej trójcy koszęcin, katowice osiedla, 1996 rok, lidar mapa…