Opublikowano

RPDS.01.02.00-02-043/12-00 „Stomadent” Zdzisław Oszczęda

RPDS.01.02.00-02-043/12-00 „Stomadent” Zdzisław Oszczęda

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.02.00-02-043/12-00

Tytuł projektu: Automatycznie sterowane komory próżniowe innowacją produktową firmy Stomadent

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Bolesławiec

Wartość ogółem: 472320

Wydatki kwalifikowalne: 384000

Dofinansowanie: 192000

Dofinansowanie UE: 163200

Nazwa beneficjenta: „Stomadent” Zdzisław Oszczęda

NIP beneficjenta: 6120005977

Kod pocztowy: 59-700

Miejscowość: Bolesławiec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/6/2012

Data zakończenia realizacji: 1/25/2013


RPDS.01.01.00-02-341/08-04 BGI ROBOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-341/08-04

Tytuł projektu: Uruchomienie centrum integracji zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Gmina: M. Jelenia Góra

Wartość ogółem: 397598

Wydatki kwalifikowalne: 325900

Dofinansowanie: 195540

Dofinansowanie UE: 166209

Nazwa beneficjenta: BGI ROBOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6131536477

Kod pocztowy: 59-820

Miejscowość: Leśna

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010obywatelstwo angielskie, zarzadzanie ryzykiem, zyski i straty, jolanta urbańska, haniebna, kościół drewniany, pierwszy polski kosmonauta, gród makieta, jaki ustrój panował w polsce przed 1791 rokiem, montaż obróbek blacharskich cennik, as na zamku, nowożytność najważniejsze wydarzenia, czasopismo kultura, zaprawa tynkarska gotowa, oblężenie warszawy 1939, konfederacja w barze, pałac ceausescu, list otwarty do partii…