Opublikowano

RPDS.01.02.00-02-027/11-03 Kowary – Dywan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPDS.01.02.00-02-027/11-03 Kowary – Dywan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.02.00-02-027/11-03

Tytuł projektu: Pozyskanie nowych rynków zbytu poprzez uczestnictwo spółki „Kowary-Dywan” w międzynarodowej wystawie branżowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kamiennogórski

Gmina: Kamienna Góra – miasto

Wartość ogółem: 95913.89

Wydatki kwalifikowalne: 53544.95

Dofinansowanie: 26772.47

Dofinansowanie UE: 22756.59

Nazwa beneficjenta: Kowary – Dywan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6141423728

Kod pocztowy: 58-400

Miejscowość: Kamienna Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kamiennogórski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/21/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPDS.01.01.00-02-242/12-04 Becker Avionics Polska sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-242/12-04

Tytuł projektu: Modernizacja działu badawczo-rozwojowego w firmie Becker. projektującej urządzenia dla lotnictwa. poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu do tworzenia prototypów urządzeń

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 641080

Wydatki kwalifikowalne: 522200

Dofinansowanie: 261100

Dofinansowanie UE: 221935

Nazwa beneficjenta: Becker Avionics Polska sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8991629392

Kod pocztowy: 51-162

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/9/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014powstańcy warszawscy którzy żyją, usuwanie pni drzew chemicznie, l’osservatore romano, plac defilad pkin, życie gostynia, plan warstwicowy, szef sztabu generalnego wojska polskiego, obraz bitwa pod wiedniem, ecorys polska, święta księga judaizmu i chrześcijaństwa, problematyka definicja, wyniki wyborów prezydenckich na ukrainie, elementarz men gov pl, laluś, granice rp, współbrzmienie dźwięków krzyżówka, rembrandt krajobraz z miłosiernym samarytaninem, www.debno.pl…