Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-604/09-06 Agnieszka Urszula Esz CANVAS

RPDS.01.01.00-02-604/09-06 Agnieszka Urszula Esz CANVAS

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-604/09-06

Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. poprzez rozpowszechnianie unowocześnionej oferty domku „Belwederek”.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Karpacz

Wartość ogółem: 177619.31

Wydatki kwalifikowalne: 145566.29

Dofinansowanie: 87339.77

Dofinansowanie UE: 74238.8

Nazwa beneficjenta: Agnieszka Urszula Esz CANVAS

NIP beneficjenta: 5221325074

Kod pocztowy: 01-498

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 02 Obszar górski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/1/2012


RPDS.01.01.00-02-141/08-06 CLARENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-141/08-06

Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności produktowej i procesowej w CLARENA POLSKA poprzez wdrożenie innowacyjnych środków trwałych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Długołęka

Wartość ogółem: 393114.89

Wydatki kwalifikowalne: 331766.7

Dofinansowanie: 165883.35

Dofinansowanie UE: 141000.84

Nazwa beneficjenta: CLARENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 8961390845

Kod pocztowy: 51-361

Miejscowość: Wilczyce

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009podziękowanie za udział w pogrzebie pdf, jasna góra kaplica cudownego obrazu, biblioteka ściegiennego kielce, michał żakowski, co to jest dyktatura, dzieje, wacław kopisto, jerzy miziołek, izabela chwalibogowska-cieślińska, instytut felczaka, bułata okudżawy, gen rydz śmigły, nowela sierpniowa tekst, dom lecha wałęsy, na podstawie drugiego akapitu tekstu wymień trzy cechy legendy…

najładniejsze imiona dla chłopców