Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-558/09-08 S.C Raczyńscy: Halina Szymiec- Raczyńska. Mariusz Raczyński

RPDS.01.01.00-02-558/09-08 S.C Raczyńscy: Halina Szymiec- Raczyńska. Mariusz Raczyński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-558/09-08

Tytuł projektu: Adaptacja budynku na zakład odnowy biologicznej z zapleczem hotelowym i gastronomicznym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Dzierżoniów – miasto

Wartość ogółem: 7504096.7

Wydatki kwalifikowalne: 6150239.09

Dofinansowanie: 3063019.52

Dofinansowanie UE: 2603566.59

Nazwa beneficjenta: S.C Raczyńscy: Halina Szymiec- Raczyńska. Mariusz Raczyński

NIP beneficjenta: 8821754939

Kod pocztowy: 58-200

Miejscowość: Dzierżoniów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013


RPDS.01.01.00-02-271/09-05 Towarzystwo Eksploatacji Surowców Mineralnych Spółka z o. o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-271/09-05

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem semi-mobilnego zestawu krusząco-przesiewającego – rozpoczęcie produkcji i sprzedaży grysów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Gmina: Kamieniec Ząbkowicki

Wartość ogółem: 10019175.39

Wydatki kwalifikowalne: 8000000

Dofinansowanie: 4800000

Dofinansowanie UE: 4080000

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Eksploatacji Surowców Mineralnych Spółka z o. o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

NIP beneficjenta: 8822035997

Kod pocztowy: 57-230

Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/15/2011irena fogg, archeologia lotnicza, numer świadectwa, marian niemiec, jędryka aktorka, stefan żeromski twórczość, syreniusz, street art polska, www.dziennikpolski, dom pielgrzyma bochnia, polskie huty, niedostatek z obiektem kultu, bydgoszcz dworzec pkp, powstanie wielkoposlkie, żydzi na madagaskar, muzeum morskie, tranzyt filmweb…