Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-425/09-06 „KASKADA” SPÓŁKA CYWILNA MAREK JANUS I HIERONIM JANUS

RPDS.01.01.00-02-425/09-06 „KASKADA” SPÓŁKA CYWILNA MAREK JANUS I HIERONIM JANUS

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-425/09-06

Tytuł projektu: Wyposażenie hotelu i restauracji „KASKADA” w miejscowości Wszewilki w Dolinie Baryczy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat milicki

Gmina: Milicz

Wartość ogółem: 611694.58

Wydatki kwalifikowalne: 501389

Dofinansowanie: 250193.11

Dofinansowanie UE: 212664.14

Nazwa beneficjenta: „KASKADA” SPÓŁKA CYWILNA MAREK JANUS I HIERONIM JANUS

NIP beneficjenta: 9161376318

Kod pocztowy: 56-300

Miejscowość: Milicz

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat milicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


RPDS.01.01.00-02-307/10-02 Team-Plast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-307/10-02

Tytuł projektu: Realizacja nowej inwestycji w firmie Team – Plast poprzez zakup nowatorskich rozwiązań technologicznych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Syców

Wartość ogółem: 2147200

Wydatki kwalifikowalne: 1760000

Dofinansowanie: 878240

Dofinansowanie UE: 746504

Nazwa beneficjenta: Team-Plast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9111814667

Kod pocztowy: 56-500

Miejscowość: Syców

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/30/2012baseny w ciechocinku, grzyby wyst, styl w architekturze nawiązujący do późnego średniowiecza krzyżówka, wymień korzyści które rzym czerpał z podbojów i zdobytych w ich wyniku prowincji, zabytki pomorza, poziomy chodnik w kopalni, fryderyk chopina, na tropie tomka, film baczyński, malowidła lascaux, budzisz-krzyżanowska, cesarzowa sissi, renesansowe budowle, marek adamkiewicz, uroczysta kompozycja muzyczna, wanda wiłkomirska synowie…