Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-341/08-04 BGI ROBOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

RPDS.01.01.00-02-341/08-04 BGI ROBOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-341/08-04

Tytuł projektu: Uruchomienie centrum integracji zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Gmina: M. Jelenia Góra

Wartość ogółem: 397598

Wydatki kwalifikowalne: 325900

Dofinansowanie: 195540

Dofinansowanie UE: 166209

Nazwa beneficjenta: BGI ROBOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6131536477

Kod pocztowy: 59-820

Miejscowość: Leśna

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


POPW.05.02.00-18-004/12-06 Województwo Podkarpackie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-18-004/12-06

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podkarpackie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Wielkie Oczy

Wartość ogółem: 1408859.24

Wydatki kwalifikowalne: 1326617.22

Dofinansowanie: 1260286.36

Dofinansowanie UE: 1127624.64

Nazwa beneficjenta: Województwo Podkarpackie.

NIP beneficjenta: 8133315014

Kod pocztowy: 35-010

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/25/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015izaak singer, impostacja głosu, kolorystyka elewacji, cesarski uniwersytet warszawski, akcja wisła mapa, archiwum kurii metropolitalnej w krakowie, świętokrzyskie zabytki, tynki caparol, zamek festiwal, juliana fałata, tadeusz zieliński twitch, drewniany sufit, lista konfliktów zbrojnych, wojna polsko-rosyjska (1792), nie wykonuje, powazki wojskowe pochowane osoby, olenderski park etnograficzny…