Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-299/14-02 NAWARA Serwis S. C. Marzena i Rafał Nawara

RPDS.01.01.00-02-299/14-02 NAWARA Serwis S. C. Marzena i Rafał Nawara

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-299/14-02

Tytuł projektu: Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. celem wdrożenia nowych produktów w struktury firmy NAWARA Serwis S.C.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Bolesławiec

Wartość ogółem: 1692361.87

Wydatki kwalifikowalne: 1385710.97

Dofinansowanie: 554284.39

Dofinansowanie UE: 471141.73

Nazwa beneficjenta: NAWARA Serwis S. C. Marzena i Rafał Nawara

NIP beneficjenta: 6121658598

Kod pocztowy: 59-700

Miejscowość: Trzebień

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/28/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPDS.01.01.00-02-234/14-01 Skamet Kamieniarstwo Jarosław Cybuch

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-234/14-01

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w firmie SKAMET poprzez zakup ciągu technologicznego maszyn do płomieniowania kamienia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Strzegom

Wartość ogółem: 1495680

Wydatki kwalifikowalne: 1146000

Dofinansowanie: 573000

Dofinansowanie UE: 487050

Nazwa beneficjenta: Skamet Kamieniarstwo Jarosław Cybuch

NIP beneficjenta: 8841812999

Kod pocztowy: 58-150

Miejscowość: Strzegom

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014artystów, wilhelm aleksander, ks. tomasz budnik, małż morski o ciemnobrunatnej muszli, strzelnica września, 5 pozycji baletowych, friedrich eberhardt, ustawa o ochronie granicy państwowej, tomasz kolankiewicz, www ken pulawy, petlura piłsudski, chaim goldberg, pogrom kielecki zdjęcia, hymn polski cały tekst, przebieg insurekcji kościuszkowskiej…