Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-297/08-02 Glibowska Pompy Spółka Jawna

RPDS.01.01.00-02-297/08-02 Glibowska Pompy Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-297/08-02

Tytuł projektu: Poszerzenie zakresu usług betoniarskich szansą rozwoju nowopowstałej firmy we Wrocławiu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 981281.27

Wydatki kwalifikowalne: 800000

Dofinansowanie: 440000

Dofinansowanie UE: 374000

Nazwa beneficjenta: Glibowska Pompy Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 8942951277

Kod pocztowy: 54-530

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009


RPDS.01.01.00-02-114/12-08 Centrum Budowlane „Sirbud” Daniel Sip. Dorota Barańska Spółka jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-114/12-08

Tytuł projektu: Poszerzenie oferty turystycznej firmy Centrum Budowlane „SIRBUD” Daniel Sip. Dorota Barańska Sp. J. poprzez budowę nowej bazy noclegowej oraz centrum rekreacyjno- sportowego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Gmina: Walim

Wartość ogółem: 10477530.84

Wydatki kwalifikowalne: 7995499

Dofinansowanie: 3197400.05

Dofinansowanie UE: 2717790.04

Nazwa beneficjenta: Centrum Budowlane „Sirbud” Daniel Sip. Dorota Barańska Spółka jawna

NIP beneficjenta: 8862461677

Kod pocztowy: 58-309

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/30/2015


RPDS.01.01.00-02-216/13-02 Kłodzkie Centrum stomatologiczne – Danuta Studzińska i Syn Leakrze Dentyści spółka partnerska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-216/13-02

Tytuł projektu: Inwestycja KCS sp.p. w specjalistyczny sprzęt medyczny w celu poprawy standardu opieki stomatologicznej dla mieszkańców powiatu kłodzkiego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kłodzko – miasto

Wartość ogółem: 281000

Wydatki kwalifikowalne: 258520

Dofinansowanie: 155112

Dofinansowanie UE: 131845.2

Nazwa beneficjenta: Kłodzkie Centrum stomatologiczne – Danuta Studzińska i Syn Leakrze Dentyści spółka partnerska

NIP beneficjenta: 8831855702

Kod pocztowy: 57-300

Miejscowość: Kłodzko

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka partnerska – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/20/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014nimoz szkolenia, stefan kisielewski, rodzina rodzinie, getto radom, łuk poprzeczny z cegły wzmacniający sklepienie, terror definicja, jan sebastian bach twórczość, instytucje samorządowe, najlepsza uczelnia w polsce, walory kulturowe wybrzeża bałtyku, łańcut kursy muzyczne, jeremi sikorski wikipedia, anna nehrebecka pierwszy mąż, kazalnica w kościele, atak sowietów na polskę, zagrzeb trzesienie ziemi…