Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-284/10-05 Przedsiębiorstwo Odlewniczo-Mechaniczne KIGEMA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

RPDS.01.01.00-02-284/10-05 Przedsiębiorstwo Odlewniczo-Mechaniczne KIGEMA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-284/10-05

Tytuł projektu: Zastosowanie ultrawytrzymałych materiałów w produkcji tulei do łożysk w urządzeniach wielkogabarytowych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 6042153.51

Wydatki kwalifikowalne: 5372278.33

Dofinansowanie: 2685601.94

Dofinansowanie UE: 2282761.64

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Odlewniczo-Mechaniczne KIGEMA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8950011376

Kod pocztowy: 53-609

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/10/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


RPDS.01.01.00-02-180/14-03 Zakład Wytwarzania Artykułów z Gumy – Danuta Stopczyńska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-180/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie do oferty asortymentowej firmy DanGum nowych wielogniazdowych form wtryskowych do elementów grubościennych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Oleśnica – miasto

Wartość ogółem: 433430

Wydatki kwalifikowalne: 401000

Dofinansowanie: 180450

Dofinansowanie UE: 153382.5

Nazwa beneficjenta: Zakład Wytwarzania Artykułów z Gumy – Danuta Stopczyńska

NIP beneficjenta: 9110001241

Kod pocztowy: 56-400

Miejscowość: Oleśnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPDS.01.01.00-02-276/09-07 DOTI Spółka Jawna Manufaktura Draży Czekoladowych D.M. Mroczkowscy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-276/09-07

Tytuł projektu: Wdrożenie w DOTI Sp.j. MDC D.M. Mroczkowscy innowacyjnej technologii ważenia i pakowania wyrobów czekoladowych umożliwiającej wprowadzenie na rynek nowego produktu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Wartość ogółem: 943161.5

Wydatki kwalifikowalne: 778771.6

Dofinansowanie: 467262.96

Dofinansowanie UE: 397173.51

Nazwa beneficjenta: DOTI Spółka Jawna Manufaktura Draży Czekoladowych D.M. Mroczkowscy

NIP beneficjenta: 8991008313

Kod pocztowy: 55-080

Miejscowość: Smolec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat górowski / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


RPDS.01.01.00-02-216/13-02 Kłodzkie Centrum stomatologiczne – Danuta Studzińska i Syn Leakrze Dentyści spółka partnerska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-216/13-02

Tytuł projektu: Inwestycja KCS sp.p. w specjalistyczny sprzęt medyczny w celu poprawy standardu opieki stomatologicznej dla mieszkańców powiatu kłodzkiego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kłodzko – miasto

Wartość ogółem: 281000

Wydatki kwalifikowalne: 258520

Dofinansowanie: 155112

Dofinansowanie UE: 131845.2

Nazwa beneficjenta: Kłodzkie Centrum stomatologiczne – Danuta Studzińska i Syn Leakrze Dentyści spółka partnerska

NIP beneficjenta: 8831855702

Kod pocztowy: 57-300

Miejscowość: Kłodzko

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka partnerska – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/20/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014żydzi w lublinie, gwałt nankiński, cit 8 2014, komunizm w europie, festiwal ziem górskich 2018, wkz szczecin, hierarchia kościoła prezentacja, załącznik nr 3 i 10 do ustawy o vat 2020, historiia, konkordat 1925, muzeum komunikacji w paterku, ministerstwo edukacji narodowej warszawa, taszlich, david harris, pomnik studenta, działka pana nowaka ma kształt czworokąta…